Annonce
Faaborg-Midtfyn

Helhedsplan i Ringe: Multipark og foreningshus igen i støbeskeen

Sådan kunne et fremtidigt multihus i Ringe tage sig ud. Tegningen er et foreløbigt udkast til det projekt, som der blev arbejdet med i 2017. Illustration: Mutopia

Arbejdsgruppe brygger på en helhedsplan for området ved Midtfyn Fritidscenter og Guldhøj med inddragelse af aktører som multiparkprojektet, borgerhusbanden, Nordagerskolen og fritidscenteret.

Ringe: Nu skal der pustes nyt liv i planerne om et midtfynsk multihus med plads til lidt af hvert. En kommunal arbejdsgruppe med teamleder Theis Bavnhøj Hansen fra By. Land og Kultur er gået i gang med at lave en helhedsplan for området ved Midtfyns Fritidscenter og Guldhøj.

Det arbejde har ellers ligget ret stille, siden politikerne i efteråret sagde nej til at udskyde planlagt renovering af Nordagerskolen i et eller to år. Det stak en kæp i hjulet på planerne om en multipark/foreningshus ved Midtfyns Fritidscenter. Styregruppen bag projektet havde været i gang i flere måneder, og var blandt andet i dialog med skolens ledelse om muligheden for at lægge noget af undervisningen i et nyt multihus. Derfor bad Nordagerskolen om en udsættelse, mens de muligheder blev undersøgt nærmere.

Annonce

Når de forskellige interesser er afdækket, skal vi i dialog med noget rådgivning for ligesom at få et blik for hele området.

Teamleder Theis Bavnhøj Hansen

Flere ideer er velkomne

På en måde er tavlen visket ren, og foreløbig har arbejdsgruppen holdt et par møder for at få en nærmere beskrivelse af, hvilke ønsker og behov forskellige interessenter har. Multiparken og skaterbanen ligger der et ret detaljeret forarbejde om, og borgerhusbanden, der begyndte med at foreslå et Foreningernes Hus i det gamle sygehus før jobcenteret kom på tale, har også udtrykt nogle klare idéer om, hvad sådan et hus kan rumme. Borgerhusbanden med et netværk på omkring 30 lokale foreninger fra Ringe-området og folkene bag multipark-planerne er med i arbejdsgruppen. Det er Nordagerskolen og Midtfyns Fritidscenter også.

- Det er glædeligt, at det er blevet bredt ud, og flere synes at være interesseret i at være med i et fælles hus. Det er på ingen måde en lukket proces - skulle nogen sidde med en fornemmelse af at være overset og de kunne have interesse i at være med, så må de endelig henvende sig, opfordrer Theis Bavnhøj Hansen.

- Når de forskellige interesser er afdækket, skal vi i dialog med noget rådgivning for ligesom at få et blik for hele området, tilføjer han.

Helhedsplan klar sidst på året

Der er afsat 300.000 kroner til konsulentbistand, og de fysiske rammer, som skal kikkes efter i sømmene, er Midtfyns Fritidscenter, sportspladsen nordfor, foreningsfløjen Guldhøj og den tomme 56-bygning midt i Guldhøj-komplekset.

Theis Bavnehøj Hansen forventer, at helhedsplanen vil være færdig engang sidst på året, og at den bliver en del af beslutningsgrundlaget for, hvad der skal ske med Guldhøj-komplekset. Her råder Faaborg-Midtfyn Kommune over 3439 kvadratmeter, som i den omfattende kvadratmeteranalyse fra konsulentfirmaet Brøndum & Fliess beskrives som relativt dyre i drift og vedligeholdelse. I rapporten foreslås bygningerne solgt helt eller delvis med en anslået indtægt på henholdsvis 14,8 eller 5,9 millioner kroner. Ved fuld rømning ville der blive behov for at genhuse 14 foreninger andre steder.

Det var blandt andet den udsigt, der fik Torben Smith (SF) til at rejse sagen om Guldhøj-kompleksets fremtid på det seneste økonomiudvalgsmøde.

- Jeg ville egentlig foreslå, at der blev nedsat en arbejdsgruppe til at analysere, om Guldhøj kan bruges til et Foreningernes Hus, før der eventuelt kom et forslag om at sælge. Jeg fik oplyst, at der allerede er en arbejdsgruppe i gang med blandt andet at se på det, og det er jeg godt tilfreds med, siger Torben Smith.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Ny hanløve er ankommet til Odense Zoo

Nyborg

Fem riddere om det runde bord

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Annonce