Annonce
Debat

Held og lykke med Odense-modellen

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (i midten) fik på et møde i går onsdag en indføring i den såkaldte Odense-model af rådmand Steen Møller (tv). Til højre ses energiminister Lars Chr. Lilleholt, og forrest er det rehabiliteringschef i Odense Kommune, Søren Thorsager.

Hvis beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) lader handling følge ord, bliver den såkaldte Odense-model udbredt til flere kommuner, i princippet vel til alle kommuner med mange borgere af mellemøstlig og afrikansk herkomst. Det er en god nyhed, og der er grund til at gratulere Odense Kommune med, at den ser ud til at have fundet løsningen på et stort, mangeårigt integrationsprobem.

Odense-modellen går ud på at få kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i årevis uden reelt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, gjort jobparate. Denne gruppe består i meget høj grad af indvandrerkvinder fra lande og kulturer, hvor det nærmest er udelukket, at kvinder arbejder uden for hjemmet. Det er mandens ansvar at forsørge familien, og disse kvinder er derfor kommet til Danmark uden uddannelse eller kendskab til arbejdspladser.

Sagsbehandlere i Odense Kommune har oplevet og oplever måske stadig, at disse kvinder på alle måder forsøger at smyge sig uden om de initiativer, som kommunen tager for at kvalificere dem til et job. En meget brugt undvigemetode har været lægeerklæringer, som man - med respekt for, at en læge som udgangspunkt må stole på sin patient - godt kan kalde tvivlsomme.

Den går selvfølgelig ikke. At modtage kontanthjælp og samtidig foretage alle mulige krumspring for ikke at levere en form for modydelse, er kort og godt snyd. For nogle år siden forsøgte Odense Kommune uden held at løse problemet. Kommunens forklaring på fiaskoen er i dag, at de tiltag, der blev sat i søen for kontanthjælpsmodtagerne, var gode nok, men de strandede på, at de ikke blev fulgt op.

Det gør de nu. Et tværfagligt samarbejde i forvaltningen samt ledelsesmæssig overvågning sikrer, at der bliver "holdt fast" i kontanthjælpsmodtageren, og at krav og forventninger bliver gjort tydelige. Det er et godt tegn, at de fleste i denne kontanthjælpsgruppe ifølge rehabiliteringschef Søren Thorsager accepterer stramningen og er med på at kvalificere sig til et job, enten fuldtids eller på nedsat tid.

At det er godt for samfundsøkonomien, når borgere skifter fra at leve på offentlige ydelser til at forsørge sig selv, er indiskutabelt. Men det er også positivt for integrationen. Uden at tage patent på en folkestemning tør det fastslås, at danskernes accept og velvilje over for nydanskere i vid udstrækning hænger sammen med nydanskernes lyst og vilje til at indgå i det danske samfund.

Det er langt de fleste nydanskere heldigvis indstillet på. Og derfor er Odense-modellen ikke et overgreb mod de indvandrerkvinder, der viger udenom, fordi de har en fundamentalt anderledes kulturel baggrund. Odense-modellen er en hjælp, de bør tage imod. Det har de en personlig interesse i, og det har samfundet krav på.

Så til Troels Lund Poulsen er blot at sige: Held og lykke med udbredelsen.

Annonce

Der er grund til at gratulere Odense Kommune med, at den ser ud til at have fundet løsningen på et stort integrationsproblem.

Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Dagen i dag: Ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt

1994 Jacob Haugaards medlemskab af Folketinget har ført til, at en ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt af TV2 Reklame (TVR). I morgen aften skulle der have været premiere på en ny film med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard. Finn beder Jacob hjælpe ham med at lære at synge. De synger, drikker Squash og pointen dukker frem på skærmen: ”Squash giver gode stemmer”. Efter at TVR modtog filmen, besluttede vicedirektør Marianne Pittelkow, at den sidste sætning er årsag til, at reklamen er i strid med reglerne for politisk reklame. Tuborg har reageret omgående ved at flytte hele Squash-kampagnen over på TV3, hvor den allerede kan ses fra i aften. 1969 I dag gik man efter flere udsættelser i gang med monteringen af den første brobanesektion på den nye Lillebæltsbro. Hermed er brobyggeriet, hvis omkostninger i dag anslås til at ville komme op på 250 mio. kroner, gået ind i den afsluttende fase. I den kommende tid vil de øvrige 92 brobanesektioner følge efter, og i løbet af vinteren skal svejsere i specielt indrettede telte foretage sammensvejsningen af brobanerne. Den første brobane blev flådet ud midt i Lillebælt fra den kunstige halvø ved Staurbyskov, hvorefter ophejsningen med de to specialkraner, tog sin begyndelse. Samtlige brobaner ventes hejst op i løbet af sommeren 1970, og et år efter vil de første biler ruller over den sekssporede motorvejsbro. 1944 Det har længe været åbenbart, at tuberkulosestationen på Odense Amts og Bys Sygehus er blevet alt for lille til den belastning, den er ude for. Flere og flere mennesker kommer til undersøgelse, fordi de har mistanke om, at de kan være blevet smittet med tuberkulose. På samtlige tuberkulosestationer i Odense Amt er der hvert år omkring 20.000 konsultationer i form af almindelige kontrol eller forebyggende undersøgelser. Alene på stationen i Odense modtager man 16.000-17.000 besøg årligt, eller i gennemsnit 90-100 besøg ved hver konsultation. Det har i nogen tid været under overvejelse at udvide den nuværende station eller en helt ny bygning, så snart mulighederne foreligger.

Fyn For abonnenter

26,5 milliarder fordelt til sundhed, forurening og trafik: Sådan påvirker regionens budget dig

Annonce