Annonce
forside

Har lukket boringer på Sjælland: Nyt pesticid er fundet i drikkevandet på Fyn

Efter fundet af pesticidrester i vandet fra Dalumværkets boring, taler Vandcenter Syd for bedre beskyttelse af grundvandet fremover. Eksempelvis ved at rejse skov eller lave beskyttelsesområder rundt om boringerne. Arkivfoto

Vandet fra Dalumværket indeholder pesticidresten dimethylsulfamid, viser en prøve, som Vandcenter Syd har foretaget.

Drikkevandet fra Dalumværket ved Odense indeholder pesticid-resten dimethylsulfamid.

Stoffet blev fundet i to af værkets fem boringer, da Vandcenter Syd lavede målinger fra samtlige af selskabets vandværker i januar.

Dog holder de fundne koncentrationer på Dalumværket sig under de tilladte grænseværdier, oplyser Vandcenter Syd.

Dimethylsulfamid er hidtil ikke set i dansk drikkevand og er ikke det samme som stoffet desphenyl-chloridazon, der sidste år forårsagde lukninger af flere fynske værker - blandt andet netop Dalumværket.

Annonce

Har lukket andre boringer

Selvom Vandcenter Syd gjorde fundet af det nye pesticid på Dalumværket for fem måneder siden, er det først nu, vandselskabet fortæller om det.

Det sker som reaktion på, at flere vandværker på Sjælland i den seneste tid er taget ud af drift efter fund af stoffet i koncentrationer over den tilladte grænseværdi. Det fortæller Andreas Bassett, driftschef i Vandcenter Syd:

- Vi melder kun noget ud, hvis det er kritisk eller går ud over driften. Nu kom der så noget op at vende i pressen, da der var målinger over grænseværdierne på Sjælland. At vi melder ud nu, er for at vise vores kunder, at vi har øjne på det, og at vi ikke har fundet koncentrationer, som er over det tilladte i vores vand, siger han og fortsætter:

- Vi vil helst have drikkevand, som er helt uden pesticider. Men koncentrationerne gør, at det ikke er farligt i det her tilfælde.

Næppe sidste gang

Alligevel mener man i Vandcenter Syd, at der nu er brug for bedre beskyttelse af vandet rundt om boringer. Det kan være ved at plante skov eller på anden måde etablere beskyttelsesområder. Også oprensning af drikkevandet kan komme på tale.

- Vi taler om, hvorvidt vi skal gøre brug af kulfiltrering (som kan fjerne pesticid-rester fra drikkevand, red.). For det her er desværre næppe sidste gang, vi finder pesticider i drikkevandet. Heldigvis er det oftest som her under de tilladte grænseværdier, men det skaber utryghed. Og kommer værdierne over det tilladte, presser det vandforsyningen, når vi må lukke boringer.

Miljøstyrelsen vil fremover have pesticid-resten på listen over de stoffer, som vandværker skal teste deres drikkevand for.

Styrelsen blev ifølge dr.dk allerede i 2007 af tyske myndigheder gjort opmærksom på, at pesticid-resten dimethylsulfamid kunne findes i dansk drikkevand. Pesticidet udgør en sundhedsrisiko, hvis drikkevand samtidig bliver renset med ozon, fordi de to stoffer danner et tredje og sundhedsfarligt stof.

Da man ikke renser dansk drikkevand med ozon, valgte Miljøstyrelsen dengang ikke at begynde at teste for stoffet.

Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Skal vi flette vore ...

Leder For abonnenter

22-årige Kamilla fik afslag som smedelærling: Det er da for dumt

Årstallet er 2019, og ligestillingen og ligeberettigelsen har været her længe. Derfor kan sygeplejersken sagtens være en mand, ligesom smeden sagtens kan være en kvinde. Eller … nå, nej, det kan smeden så åbenbart ikke. Den 22-årige Kamilla Søndergaard berettede i hvert fald i avisen tirsdag om, hvordan hun måtte igennem en syndflod af afslag, hvoraf mange handlede om hendes køn, inden hun til sidst fandt en smedelærlingeplads på værftet i Assens. Inden da var hun blevet ramt af den ene dårlige forklaring efter den anden, herunder den dårligste af alle: Nej, du kan ikke blive smed, fordi du er pige. Alle disse rigide afslag er ikke givet i 1879 eller i 1919 eller i 1939. De er givet i 2019. Tænk sig: I 2019 siger nogle af de virksomheder, der bestandigt skriger efter arbejdskraft, stadig nej til at ansætte nye medarbejdere, blot fordi ansøgerne har et andet køn end de fleste andre ansatte på arbejdspladsen. Det er absurd. Og det er mistrøstigt. Danske virksomheder er ganske enkelt nødt til at åbne øjnene og rette interessen mod begge køn, hvis de fortsat vil have adgang til de bedste kandidater på markedet. Derfor er det glædeligt, at brancheorganisationerne Danske Maritime, Danske Havne og Danske Rederier er gået målrettet i gang med at styrke rekrutteringen af kvinder til job i typiske mandefag som maskinmester, skibsfører, smed og en række andre fagområder inden for Det Blå Danmark. For det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig dygtige medarbejdere i fremtiden. Disse organisationer bør blive et forbillede for andre organisationer, brancher, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der stadig har bedst øje for det ene køn. For man er nødt til at henvende sig til både mænd og kvinder, hvis man vil styrke rekrutteringer. Det er nemlig ikke sikkert, at man bliver en god sygeplejerske, fordi man er kvinde. Eller at man bliver en god smed, fordi man er mand. Til gengæld er det sikkert, at man allerhøjst får fat i halvdelen af de klogeste talenter, hvis man kun henvender sig til det ene køn. Og det er da for dumt.

Annonce