Annonce
Debat

Gummerup-modellen

Assens-borgmester Søren Steen Andersen peger på, at en lukning af lokale skoler med sandsynlighed vil være ødelæggende for lokalsamfundet. Derfor ønsker han "lys i alle vinduer".

Som forælder til et barn i Huset Gummerup er jeg enig i hans betragtning, men uenig i løsningen. Jeg forudser at central ledelse på tværs af geografiske områder slukker det lokale engagement, og jeg har et andet forslag.

Køng og Gummerups landsbyordning Huset Gummerup har høj tilslutning (ca. 50 procent uden for skoledistriktet), højt fagligt resultat og ligger i toppen af målinger på landsplan i forhold til at minimere mobning.

Vores leder har ansvaret for børnehave, skole, sfo og juniorklub. Desuden dækker hun vikartimer.

Huset Gummerup spiller en afgørende rolle for bosætningen i Køng og Gummerup. Her flytter ressourcestærke familier til for at få plads, luft, overskud i hverdagen og et tæt sammenhold. I vores virksomhed har vi brug for at fastholde og tiltrække ressourcer, som dem, der slår sig ned i vores landsby.

Hvorfor ændre noget, der fungerer optimalt og har så mange gavnlige sideeffekter? Hvorfor ikke bibeholde en velfungerende selvstændig enhed og løse problemerne der, hvor de er, frem for at skære alle over en kam med central ledelse?

Salbrovad Skole savner en model tre. Den kunne se således ud: Udbredelse af landsbyordningen til flere naturligt geografisk sammenhængende enheder. Man kunne kalde det helhedsledelse.

Ledelsen af daginstitutioner og skoler i umiddelbar nærhed af hinanden skulle ligge hos en og samme person. Man har tidligere søgt og fået dispensation til at lade ordningen gælde for skoler op til 300 elever (Landsbyordninger).

Måske kunne man arbejde på at anvende ordningen for flere af kommunens skoler og institutioner? Så følger lederen og personalet børnene fra vuggestue- eller børnehavealderen og igennem skolelivet. En udvidelse af "Assens Modellen", hvor man betragter børn med udfordringer holistisk. En udvidelse der vil favne alle børn, og hvor man opnår den ønskede besparelse på ledelse. Børnene i en sammenhængende institutions- og skolecyklus lykkedes, udgifterne til inklusion holdes nede fordi børn og voksne på tværs af alder og klasser passer på hinanden, og der vil være både lys i vinduerne og lys i øjnene i kommunens lokalområder.

Tænk at kunne brande vores kommune på en Assens-model, hvor alle børn lykkedes, frem for på en Canada-model, der senere blev til en Frederikshavn-model. Mon ikke en Venstreregering, der flytter offentlige arbejdspladser til provinsen, ville kigge nærmere på en ny sammenhængende og økonomisk bærende skole- og institutionsmodel i en kommune, der oven i købet også er Venstreledet?

Af Pia Offer Madsen

Odensevej 32, Glamsbjerg - medlem af bestyrelsen i Huset Gummerup

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Vil du alligevel have AstraZeneca-stik? Regeringen vil se om droppet vaccine kan tilbydes danske borgere

Annonce