Annonce
Klima

Nyt fokus på forurening ved gammel industrigrund: Region og kommune garanterer, at der er styr på det

Der har på det seneste været sat fokus på forureningstilstanden på den tidligere Kemiragrund, fordi kommunen har givet tilladelse til grundvandssænkning i en kort periode. Både kommune og region slår fast, at forureningen er kendt og ikke er i nærheden af at ligne de store generationsforureninger, som er sket fra Grindstedværket og Cheminova. Foto: Søren Gylling
Siden den sidste fabriksbygning blev banket ned på den tidligere Kemiragrund, har Fredericia Kommune og Region Syddanmark sammen med Kanalbyen fået kortlagt, hvilke forurenende stoffer gemmer sig i undergrunden. Når nye projekter skal skyde op, så går undersøgelserne et spadestik dybere.
Annonce

Fredericia: Der har på det seneste været fokus på Kanalbyens fortid som gammel industrigrund i forbindelse med, at grundvandet sænkes, så entreprenører kan lægge ny kloakrør.

Grundvandet indeholder forurenende stoffer, men i en mængde der ifølge prøvetagninger ligger flere gange under grænseværdierne.

De forurenende stoffer er kendte i både Region Syddanmark og Fredericia Kommune.

- Vi er klar over, at det er gammel industrigrund, og at der derfor vil være forurening. Derfor er hele arealet blevet screenet for at vurdere forureningsgraden, da fabriksanlægget var blevet fjernet, siger Ellen Olesen, Fredericia Kommunes miljøafdeling.

Den store fabriksgrund blev analyseret i helikopterperspektiv, da man havde lavet en grundig kortlægning af, hvor de forskellige produktionsanlæg og oplag havde ligget, da virksomheden var aktiv.


- Vi er klar over, at det er gammel industrigrund, og at der derfor vil være forurening. Derfor er hele arealet blevet screenet for at vurdere forureningsgraden, da fabriksanlægget var blevet fjernet

Civilingeniør Ellen Olesen, Fredericia Kommunes miljøafdeling


- Efter der i 2013 kom nye regler i jordforureningsloven om beskyttelse af overfladevand, fik vi  dannet overblik over,  hvordan grundvandsstrømningen er på området, og vi fik lavet en overordnet analyse af forureningens betydning for Lillebælt. Det skete i partnerskab mellem regionen og FredericiaC. Det forarbejde har været virkelig godt givet ud, vurderer Ellen Olesen og Jette Balslev-Sørensen fra Region Syddanmark.

Annonce

Hotspot bag hegn

Siden de første undersøgelser blev gennemført, er der i forbindelse med gravearbejder konstateret flere "hotspot" med forurening. Blandt andet blev der afsløret et depot af tromler med katalysatormateriale fra den tidligere svovlsyreproduktion i 2010. Det blev fjernet straks, ligesom en del af arealet også i dag er hegnet ind, fordi vurderingen er, at her er korden kraftigt forurenet med tungmetaller.

- Der er plantet træer i det område, men det har ikke noget med jordrensning at gøre, som nogle ellers pegede på dengang, forklarer formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S).

Der er fuldstændig kortlagt, hvilke produktioner og lagre der har ligget hvor på den tidligere fabriksgrund. Da fabrikken blev revet ned i 2007, blev undergrunden kortlagt for forurenende stoffer, og de nødvendige initiativer taget, så området i det store hele kunne bruges frit uden risiko.  I dag er kun et enkelt område bag hegn. Når bygherrer ønsker at gå i gang med at bygge, skal der gennemføres yderligere jordbundsundersøgelser og lægges plan for, hvordan eventuelle forureninger håndteres. Ellen Olesen fra miljø- og teknik-afdelingen har siden 1996 været ansat i Fredericia Kommune, hvor hun og afdelingen sparrer med politikerne i miljø- og teknikudvalget med  Christian Bro (S) for bordenden. Foto: Søren Gylling

Hegnet er stadig intakt, og der er ingen planer om at fjerne det, før der på et tidspunkt skal bygges på arealet.

- Træerne er vokset op og giver læ på området, men ellers har de ingen funktion, siger Ellen Olesen.

Resten af det store fabriksareal har siden nedrivningen været igennem en transformation, hvor kanaler er blevet gravet, og boliger er skudt op. De tomme arealer er blevet dækket med jord og andre materialer. Stier med muslingeskaller eller skærver, sand eller flis.

Annonce

Zoomer ind

Hvert eneste nye projekt på arealet udløser nye undersøgelser af undergrunden.

- Når en bygherre ønsker at bygge boliger eller andet, så ligger der en helt klar instruks om, hvad der skal ske. Man kan sige, at vi zoomer helt tæt ind på det enkelte byggefelt, så vi får endnu bedre viden om, hvad der ligger i undergrunden. Der skal laves boreprøver og ske en screening af, om der kan opstå afdampning fra jorden, som har betydning for indeklimaet i byggerierne, siger Ellen Olesen.

I kælderen på Fredericia Rådhus ligger stakkevis af sagsmapper omkring Kemiras mangeårige historie. De er blevet brugt til at sikre et så præcist overblik over de mange årtiers produktion på arealet.

- Faktisk har forureningen overrasket positivt. Når man tænker på, hvad der er blevet produceret og hvor længe, så kunne det have set slemt ud, men vi er ikke i nærheden af de generationsforureninger, vi har set i Grindsted og omkring Cheminova, siger Jette Balslev-Sørensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Vi finder os ikke i sexchikane

Fyn

Torsdagens tal: Odense nummer 26 over kommuner med mest konstateret coronasmitte i Danmark

Annonce