Annonce
Faaborg-Midtfyn

Grundejere raser: Kommunen glemmer at slå græsset i villakvarter år efter år

Vi påpegede, at der er tale om offentlige stier, fordi forsyningselskaberne har vand- og kloakledningerne liggende under dem, og vi ville ikke påtage os omkostningerne ved at holde ukrudtet væk, forklarer Dan Olsen, der er pensioneret officer fra Forsvaret. Foto: Torsten Cilleborg
Formanden for grundejerforeningen på Peter Wessels Vej har fem år i træk måttet sende klager til kommunen, fordi de kort, som de kommunale plæneklipperne skal køre efter, ikke er blevet opdateret.

Faaborg: Hvert eneste år, må formanden for Grundejerforeningen Peter Wessels Vej, Dan Olsen, rykke Faaborg-Midtfyn Kommune for at få slået græs på stierne og fællesearealerne omkring de 25 udstykninger på Peter Wessels Vej i det nordvestlige hjørne af Faaborg. For hvert eneste år bliver aftalen tilsyneladende glemt.

Det, synes formanden, er påfaldende, for kommunen har tidligere forsøgt, at sno sig uden om forpligtelsen, men den er altså stadfæstet af en kendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det imponerer ikke Dan Olsen stort, at afdelingen Natur og Landskab hos Faaborg-Midtfyn Kommune lancerede en forsøgsordning med at lade udvalgte områder i fred for plæneklipperen hen over sommeren for at spare penge og fremme biodiversiteten, altså mangfoldigheden af liv.

- Det må vores parkforvaltere så gøre de steder, hvor der ikke ligger en deklaration på, at kommunen skal holde områderne fri for ukrudt, bemærker Dan Olsen, der har boet på Peter Wessels Vej, siden villakvarteret blev bebygget i 2008.

Annonce
Jeg var ret enig med Pia Kjærsgaard, da hun brugte udtrykket "klimatosser". Selvfølgelig har jeg ikke nogen problemer med, at man ønsker at fremme biodiversiteten og gøre det godt for bierne, men så man altså gøre det steder uden for bymæssig bebyggelse.

Dan Olsen, formand for Grundejerforeningen Peter Wessels Vej.

Husejerne satte hælene i

Fra starten blev netop ukrudtsbekæmpelsen et stridsmål mellem kommunen og nybyggerne på Peter Wessels Vej, for kommunen insisterede på, at grundejerne selv skulle påtage sig forpligtelsen med at holde ukrudtet nede på stierne og fællesarealerne.

Dan Olsen og flere andre husejere slog hælene i. De sendte en klage til Statsforvaltningen, der kvitterede med at give klagen opsættende virkning, så arealerne under sagsbehandlingen skulle holdes af kommunen.

- Vi påpegede, at der er tale om offentlige stier, fordi forsyningselskaberne har vand- og kloakledningerne liggende under dem, og vi ville ikke påtage os omkostningerne ved at holde ukrudtet væk, forklarer Dan Olsen, der er pensioneret officer fra Forsvaret.

Klager hvert eneste år

Sagen gik i hårdknude, for villaejerne ville ikke stifte en grundejerforening, før de kendte forpligtelserne, og det tog meget lang tid for myndighederne at udrede paragafferne. Først i 2015, efter to års sagsbehandling, nåede Natur- og Miljøklagenævnet frem til, at beboerne havde ret, og at det var kommunens opgave at holde stierne.

Så skulle skabet jo egentlig være sat på plads.

- Men da vi havde vundet sagen, holdt kommunen op med at slå græsset, så det måtte jeg klage over i foråret 2015, fortæller Dan Olsen.

Han modtog en beklagelse og en besked, om at der var sket en forglemmelse, og så blev græsset slået. Ikke desto mindre gentog det sig i 2016. Og i 2017. Og i 2018. Hver gang samme procedure: Dan Olsen klagede, kommunen beklagede og slog græsset. Forklaringen på miséren er tilsyneladende, at der ikke sker en opdatering af de kort, kommunens parkforvaltere kigger på, når de planlægger ruterne for græsslåning.

- Det er blevet en stående joke på vores årlige generalforsamling i maj, hvor den manglende græsslåning er et tilbagevendende tema. Så det undrede mig ikke, at historien gentog sig her i foråret. Da havde jeg efterhånden mistet tilliden til, at det ville lykkes parkforvalterne at leve op til deres forpligtelser overfor os, så jeg sendte en klage til borgmester Hans Stavnsager, beretter formand Dan Olsen.

Da vi havde vundet sagen, holdt kommunen op med at slå græsset, fortæller Dan Olsen, formand for grundejerforening. Foto: Torsten Cilleborg

Det er en forglemmelse

Sagen sorterer i den forvaltningsgren, der hedder Natur og Trafik, som Ole Tyrsted Jørgensen er afdelingschef for. Ham har avisen forgæves forsøgt at træffe for en forklaring. Tyrsted Jørgensen er dog godt klar over, at kommunen ikke har levet op til sine forpligtelser, viser et svar, han har sendt Dan Olsen efter klagen til borgmesteren.

Afdelingslederen sendte 27. maj et brev til Dan Olsen, hvor han erkendte, at der - igen - var sket en forglemmelse:

"Græsset bliver slået hurtigst muligt og vil fremadrettet blive slået cirka fire gange om året. Jeg har bedt mine medarbejdere sikre, at arealerne en gang for alle bliver tegnet ind på de kort som vores driftsfolk kører efter, når de slår græs.

På vegne af borgmesteren skal jeg beklage for den uheldige situation, I har været udsat for," hedder det i Tyrsted Jørgensens e-mail til grundejerforenings formand.

Grundejerforeningsformand Dan Olsen har mapper fyldt med akter om tvisten med kommunen, som et klagenavn lod falde ud til grundejernes fordel. Foto: Torsten Cilleborg

Klimatosser må gavne bier uden for byen

Selv om den mail altså blev sendt i maj, blev græsset på stierne uden for Dan Olsens hus først slået her den 7. august, for i mellemtiden har kommunen netop udpeget Peter Wessels Vej til at være med i en forsøgsordning, hvor græsset får lov at vokse hen over sommeren - for at spare penge og give insekter og småkravl bedre levevilkår.

Den forsøgsordning synes Dan Olsen ikke, han kan bruge til noget:

- Jeg var ret enig med Pia Kjærsgaard, da hun brugte udtrykket "klimatosser". Selvfølgelig har jeg ikke nogen problemer med, at man ønsker at fremme biodiversiteten og gøre det godt for bierne, men så man altså gøre det steder uden for bymæssig bebyggelse. Det skal ikke være, hvor det giver gener, ekstra arbejde og ekstra omkostninger for husejerne. Ukrudtet ødelægger vores hække og breder sig ind i vores haver, og vi har altså en deklaration på hele udstykningen, der siger, at ukrudt skal holdes nede, så det ikke bliver til gene for omkringboende, og en kendelse fra Natur og Miljøklagenævnet, der fastslår, hvad der er kommunens opgave, siger Dan Olsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Faaborg-vægter kritiserer vinderforslag: - Skal der liv i Faaborg, skal vi have en bedre vej til Odense

Annonce