Annonce
Odense

Grønt pres virkede: Men pengene til mere natur ved Dalum Papir skal først findes

Byrådet vedtog onsdag endeligt planen for den historiske omdannelse af Dalum Papir til en ny bydel. Måneders pres for at få mere grønt ind i planen endte med at flytte debatten. Dog mangler pengene - cirka 20 mio. kroner - til at realisere de grønne intentioner for.

- Chancen for den rigtige løsning kommer kun én gang, lød det i januar på et velbesøgt borgermøde om fremtiden for Dalum Papir-området, der blev afholdt i Dalumhallen med cirka 500 deltagere.

Onsdag sidst på eftermiddagen faldt så den endelige afgørelse om områdets fremtid, da Odense Byråd med et stort flertal - alle partier minus Radikale - vedtog en plan, der giver langt mere plads til det grønne, end der var lagt op til i helhedsplanen for området tilbage i januar.

- Lukningen af Dalum Papirfabrik var et hårdt slag for bydelen, pointerede i Anders W. Berthelsen (S) i byrådssalen.

- Nu tegner fremtiden lys for Dalum, tilføjede han.

- Jeg er fuldstændig enig, Anders (W. Berthelsen, red.), lød det fra Venstres by- og kulturrådmand Jane Jegind, og hun fortsatte:

- I dag er en rigtig god dag.

Annonce

Det besluttede de også

Byrådsmødet tirsdag var ultrakort med blot fem punkter, der ikke kastede megen debat af sig. Bl.a. blev det besluttet, at:

At fjernvarmen bliver billigere. Byrådet godkendte, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takst for energibidrag nedsættes med 3,00 kr. ekskl. moms pr. GJ, samt at taksten for det såkaldte transportbidrag nedsættes med 0,20 kr. ekskl. moms pr. kubikmeter. For et standard parcelhus på 130 kvadratmeter betyder ændringen en årlig reduktion i udgiften til fjernvarme på 357 kr. inklusive moms.

Susanne Bækholm, kandidat for Alternativet ved byrådsvalget, som lige nøjagtig ikke opnåede at blive valgt, udpeges som ny stedfortræder for Maria Brumvig (S) i bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S for den resterende del af byrådsperioden indtil udgangen af år 2021.

Til Skatteankenævn Odense-Kerteminde udpeges også en række nye medlemmer og stedfortrædere. Det samme gælder Vurderingsankenævnet i Odense. De fulde lister kan særligt interesserede finde på Odense Kommunes hjemmeside.

Ikke grønt nok for Radikale

Debatten har især raset om et område øst for åen benævnt delområde 3 i helhedsplanen.

Her var der i helhedsplanen lagt op til, at der skulle bygges tæt ned mod åen, men sådan bliver det med byrådets beslutning ikke.

I valget mellem fem scenarier med mere eller mindre grønt islæt valgte det brede flertal at følge forvaltningens indstilling om at vælge scenarie 3, som fritholder delområde 3 for byggeri, så der i stedet kan etableres et grønt område, hele byen kan benytte. Delområde 3 omfatter et areal på 31.800 kvadratmeter.

Bebyggelsen kommer dog stadig inden for åbeskyttelseslinjen på 150 meter, og det var årsagen til, at Radikale ikke stemte for den valgte løsning og i stedet hellere havde set scenarie 4 med endnu mere grønt vedtaget.

- Fordi vi synes, det er vigtigt, at de her beskyttelseslinjer bliver overholdt, når det giver mening og kan lade sig gøre, begrundede partiets børn- og ungerådmand og enlige medlem af byrådet, Susanne Crawley Larsen efter byrådsmødet.

Pengene skal findes

Men de øvrige partier var altså enige om, at mindre grønt kunne udgøre et godt kompromis, "hvor alle har givet sig lidt", som det bl.a. blev formuleret, og flere partier hæftede sig ved, at forløbet omkring Dalum Papirs fremtid er endt som et godt eksempel på borgerinddragelse og politikere, der lytter.

- Forløbet vidner om både aktive borgere, men også om et By- og Kulturudvalg, som har været villige til at lytte, lød det fra Kristian Guldfeldt (K).

By- og kulturrådmand Jane Jegind opponerede imod forestillingen om, at politikerne - i hvert fald hun selv - er blevet rykket af fra et sted til et andet i debatten.

- Vi er ikke blevet rykket. Vi har lyttet rigtigt meget. Og vi har fra starten haft det udgangspunkt ikke at være forudindtaget, pointerede hun.

Et er dog, at området nu ikke bliver bebygget, men en ny å-park bliver det ikke før byrådet finder penge til at betale den regning på omkring 20 mio. kroner til etablering af stier og broer over åen i området, der følger med. Heraf udgør cirka to mio. kroner udgiften til det nye grønne areal, der skal anlægges ved åen.

- De penge har vi i øjeblikket ikke afsat. Det håber jeg virkelig, byrådet husker, når vi skal lave budget, lød det fra Jane Jegind.

I løbet af høringsfasen er der indkommet 33 høringssvar.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Kultur. Tak til kronprinsparret 2

Synspunkt: Da jeg læste Peter Hagmunds leder ”Tak til kronprinsparret” den 1. november, glædede jeg mig over de mange gode synspunkter, han bringer frem såsom: ”Alligevel kan man godt opfatte det en kende sært, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary står på en scene i netop Odense, når parret lørdag uddeler priser til en række kunstnere og kulturfolk. For Odense Kommune har netop besluttet omfattende nedskæringer i byens kulturudgifter.” Lige siden har jeg funderet over årsagen til, at der spares så heftigt på kulturen i Danmark i disse år. Vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland – lande vi gerne sammenligner os med – gør det stik modsatte. De øger kulturbudgetterne, og de gør det markant. Efter min mening er der to væsentlige årsager til den stedmoderlige behandling, kulturen får i Danmark. For det første er de allerfleste af vore beslutningstagere unge eller yngre mennesker, som vort skolesystem ikke i tilstrækkelig grad har givet mulighed for at stifte bekendtskab med klassisk kultur og dannelse. De kender og respekterer simpelthen ikke den kultur, de koldblodigt skærer ned på. Det ironiske er, at kulturpengene jo er pebernødder i det store budgetspil, men da beslutningstagerne ikke kender nok til området, gør det ikke ondt på dem at svinge sparekniven, og som ofte sagt: ”Der er ikke stemmer i kultur” – desværre. For det andet mener jeg, at Peter Hagmund og hans kolleger burde gribe i egen barm og overveje, om medierne i almindelighed og - når vi taler kultur i Odense - Fyens Stiftstidende i særdeleshed kunne påtage sig et større ansvar i denne sag. For det er jo sådan, at i vore dage eksisterer man kun, hvis man er synlig i medierne. Jeg kender til hudløshed argumentet, at kulturstof ikke er populært, men det får mig til at tænke tilbage på en korrespondance, en af mine veninder for en del år siden havde med en dansk tv-station. Min veninde klagede over, at en stor operaforestilling blev sendt kl. 02.00 (det var inden, man i samme grad som nu havde mulighed for at optage, streame og se tv on-demand). Svaret fra TV-stationen lød, at de sendte udsendelsen på dette sene tidspunkt, fordi der ikke var ret mange, der så den slags. Man kunne også forestille sig, at problemstillingen i virkeligheden var den omvendte, nemlig at folk ikke så den slags, fordi det blev sendt på et tidspunkt, hvor de fleste lå i dyb søvn. Måske ville læserne faktisk værdsætte større mængder af velformidlet kulturstof, hvis det fandtes i medierne. I øvrigt tror jeg, at mange af de mennesker, der læser kultursiderne, læser den trykte avis og ikke avis på nettet. Populariteten af kulturstoffet er derfor ikke målbar på samme måde som ”klik" på avisens hjemmeside. Hagmund skriver at ”kronprinsparrets besøg i Odense kan være med til at flytte opmærksomheden tilbage til det, der også er kunstens og kulturens kerne: At den er dannelse. At den er identitetsskabende. At den har en særlig berettigelse.” Kære redaktører og journalister. Jeg mener absolut, I kan medvirke til at flytte opmærksomheden tilbage på kulturen og fjerne det ”spørgsmålstegn ved, om byen nu egentlig har det levende, aktive kulturliv, som man ofte påstår at ville anvende som salgsargument over for tilflyttere.” I skal blot opprioritere kulturområdet, så det bliver mere synligt i mediebilledet.

Annonce