Annonce
Erhverv

Grøn omstilling ikke nok: Materialer skal bruges igen og igen - og ikke smides væk

I virksomheden Plus Pack, som Camilla Haustrup Hermansen er medejer af og direktør i, er de nået langt med genanvendelse af plastik og er på den måde med til at nedbringe CO2-udledningen. Foto: Sugi Thiru
Det er ikke nok med grøn omstilling for at nå målet om at mindske CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Virksomheder skal blive meget bedre til at bruge materialer igen og igen, påpeger dagens klummeskribent Camilla Haustrup Hermansen. Hun er formand for regeringens klimapartnerskab inden for området affald, vand og cirkulær økonomi.
Annonce

Vi skal omstille Danmark til en cirkulær, grøn økonomi, hvis vi skal nå i mål med at reducere CO2-udledningerne med 70 procent i 2030. Mange tror, at grøn omstilling kun handler om bæredygtig energi. Det gør det ikke. Faktisk løser grøn energi kun 55 procent af klimaudfordringen. Analyser viser, at 45 procent af de globale CO2 udledninger stammer fra produkter.

Vi har derfor et stort, fælles ansvar og en bunden opgave i at finde konkrete veje til, hvordan vi kan designe og bruge produkter bedre og længere – og ikke mindst genanvende og udnytte materialerne længe efter produkternes livstid. Med andre ord når vi ikke det ambitiøse klimamål uden at ændre vores produktions- og forbrugsvaner. Den viden skal vi handle på. Jo før, jo bedre.

Danskerne efterspørger politisk mod og handlekraft til gavn for klimaet. Virksomhederne er klar til at levere de bæredygtige løsninger, og regeringen har budt dansk erhvervsliv ind i 13 klimapartnerskaber, som dels skal komme med bud på initiativer som brancherne selv kan løfte, dels med politiske anbefalinger til virkemidler, der kan sikre endnu flere grønne initiativer i fremtiden.

I klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi vil vi pege på de veje, hvor cirkulær økonomi kan levere væsentlige CO2 reduktioner, både i og udenfor Danmark. Visionen er, at Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, som kan vise vejen til klimaneutralitet i 2050.

I virkeligheden drømmer vi om et affaldsfrit samfund. Et samfund, hvor det vi i dag kalder for affald og spild, i fremtiden vil blive betragtet som værdifulde ressourcer. Både affald og vand er nemlig kritiske ressourcer i et globalt klimaperspektiv. Danmark har et stort potentiale i at gå foran og vise, hvad der er muligt i den grønne omstilling og vise verden, at cirkulær økonomi kan levere de langsigtede, bæredygtige løsninger.

Her en måned inden afslutningen på første fase i klimapartnerskaberne er det min vurdering, at arbejdet er kommet rigtig godt i gang. Indledende vurderinger af CO2-effekterne af de over 300 forslag, der er kommet ind, styrker kun min overbevisning om, at der findes et stort, uudnyttet potentiale, der kan accelerere den grønne omstilling i Danmark.

Cirkulær økonomi stræber mod at afkoble økonomisk vækst og forbrug af ikke fornybare ressourcer, blandt andet ved at bevare produkter og materialer i brug så længe som muligt, gennem design at udfase al affald, og fremme cirkulære løsninger, forretningsmodeller og teknologier. Design spiller en afgørende rolle og kan sikre, at produkter fremstilles til et langt liv, i moduler som let kan adskilles, og i materialer der let kan genanvendes.

Det betyder, at vi skal gøre op med den gældende lineære tankegang, hvor vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger dem for så at smide det hele ud igen. Det giver absolut ingen mening, tværtimod betyder det et enormt tab af ressourcer.

For at nå Paris-aftalens mål om klimaneutralitet i 2050 skal der øget politisk fokus på CO2-udledninger fra produkter og materialer. Nye analyser fra Ellen MacArthur Fonden og Material Economics viser, hvordan cirkulær økonomi kan bidrage til at mindske både de globale og nationale CO2-udledninger.

Helt konkret kan øget genanvendelse af materialer minimere trækket på jordens ressourcer, sikre nye råvareinput til produktionen af produkter og reducere CO2-udledningerne. På nationalt plan fordi færre materialer sendes til affaldsforbrænding, og på globalt plan fordi de råvarer, der erstattes, ofte vil være udvundet og bearbejdet i udlandet.

Som jeg ser det, er én af de vigtigste opgaver i Danmark derfor at få flyttet store affaldsmængder fra forbrænding til genanvendelse så hurtigt som muligt. Gevinsterne er store, både for samfundet og i klimaregnskabet. Innovationsfonden og konsulentvirksomheden McKinsey har påvist, at en klogere plastøkonomi kan gøre Danmark 1,6 mia. kroner rigere om året.

Men hvad betyder det i CO2 regnskabet?

Lad mig komme med to konkrete eksempler. Når vi i Plus Pack bruger genanvendt plast fremfor ny plast i produktionen af emballage, så sparer vi 37 procent CO2 eller 0,8 tons CO2 per 1 tons plast, afhængig af plasttypen. Hvis Danmark sikrede sig national kapacitet til at sortere og genanvende 50 procent af plastaffaldet, ville besparelsen være omkring 700.000 tons CO2 om året, alene ved at undgå forbrænding af plasten.

Mange danske virksomheder er allerede langt fremme med at teste nye, cirkulære forretningsmodeller. Desværre støder de ofte på barrierer i form af regulering, som begrænser mulighederne for at etablere tilbagetagnings-ordninger, hvor de kan tage egne produkter tilbage efter brug, eller eksempelvis få adgang til materialer i husholdningsaffaldet, fordi kommunerne i dag har anvisningsret og derfor hver især kan afgøre, hvad der skal ske med det.

Det bliver regeringen nødt til at forholde sig til. Klimapartnerskaberne kan pege på veje til væsentlige CO2-reduktioner. Tilbage er kun regeringens vilje til at sikre, at de bliver fulgt.

Camilla Haustrup Hermansen

Camilla Haustrup Hermansen, 45 år, er fjerde generation i familien Haustrup, der grundlagde Haustrups Fabriker i Odense.
I dag ejer og driver familien Plus Pack, der er en emballage-virksomhed med cirka 220 ansatte.
Medejer og bestyrelsesmedlem i Plus Pack, hvor hun også er ansat med ansvar for forretningsudvikling og innovation.
Baggrund: Har tidligere arbejdet i reklamebranchen, været selvstændig med Cinnamon Communication, cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og har en Master of Arts (MA) fra Goldsmiths College, Univervisity of London.
Formand for regeringens klimapartnerskab på affald, vand og cirkulær økonomi.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce