Annonce
Erhverv

Grøn bølge giver højvande i kassen

Emmelev A/S ved Otterup nyder godt af det store fokus, der er på grøn omstilling. Og medejer Morten Simonsen forudser, at der kan være mulighed for yderligere vækst i fremtiden. Arkivfoto: Nils Svalebøg
Emmelev A/S nyder godt af den grønne omstilling. Virksomheden sælger blandt andet biodiesel, og det går bedre og bedre år for år. Medejer forudser flere muligheder for vækst i fremtiden.

OTTERUP: Vækstkurven går kun i én retning hos Emmelev A/S: Det er opad. Og der er udsigt til yderligere vækst i fremtiden.

Det vurderer medejer Morten Simonsen.

- Vi skulle gerne ramme en milliard kroner i omsætning i år, og indtil nu ser det ud til at lykkes. Så må vi jo bare have et mål, der er endnu højere næste år, siger han.

Forhåbningerne er ikke grebet ud af det blå, for Emmelev A/S har sat fuld gas på salget af biodiesel, og det store fokus på grøn omstilling kan blive en appelsin i turbanen for virksomheden. I modsætning til, hvad mange tror, halter Danmark efter mange andre lande, når det kommer til den andel af biobrændstof, der er blandet i benzin og diesel.

Ifølge Morten Simonsen kommer det danske iblandingskrav til at ligge på otte procent fra 2020, men det er langt under, hvad andre lande forlanger.

- Danmark ligger lavt i feltet, konkluderer han og viser en oversigt med 20 lande, som ganske rigtig viser Danmark med en bundplacering.

Blandt de andre lande er Norge og Finland med et krav på 20 procent, og Sverige ligger højest med et iblandingskrav på 25,2 procent i 2020.

Annonce

Nomineret til EY Entrepreneur Of The Year

Emmelev A/S i Otterup er nomineret til EY Entrepreneur Of The Year 2019 i hovedkonkurrencen. Kriterierne for at være med her er:

  • Entrepreneuren er ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og har haft det overordnede ansvar i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret.

  • Virksomheden har eksisteret i mindst tre år.

  • Virksomheden har ved udgangen af det seneste regnskabsår minimum 20 ansatte.

  • Virksomheden skal have haft minimum 15 procent vækst i bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår. (Emmelev bruttoavance: Fra 44 mio. kroner i 2017 til 96 mio. kroner i 2018 - omsætning fra 748 mio. kroner i 2017 til 887 mio. kroner i 2018)

  • Det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat. (Egenkapital 2018: 90 mio. kroner, Resultat før skat 2018: 44,5 mio. kroner)

Mindre aftryk i rapskager

- Så en større iblanding i Danmark og et større forbrug vil helt klart booste væksten endnu mere, forklarer Morten Simonsen.

- Vi ved, at der er en kæmpe udvikling i biobrændstof, og vi har kun set toppen af isbjerget. Der er en masse neden under, som vi endnu ikke ved, hvad er, men det er i gang.

Der er flere ting, som ser ud til at gå Emmelevs vej, for rapskager er også en del af produktionen på fabrikken uden for Otterup.

Morten Simonsen forudser, at der kan komme krav om, at landmændenes foder til dyrene skal være bæredygtigt. Enten fra politisk hold eller fra forbrugernes side.

- Det kan jo være, at landmændene skal til at måles på deres carbon footprint (det samlede Co2-aftryk, red.). Når de nu fodrer deres gris eller ko, hvor meget Co2 har råvarerne så ført med sig. Der kan ligge en mulighed der, og det kan blive et konkurrenceparameter i forhold til at bruge soja fra Sydamerika. Så kan det være, at en rapskage, der er dyrket i Danmark, er bedre, forklarer han og fortsætter:

- Det ved forbrugerne ikke så meget om i dag, men det bliver op til landmændene at rejse det flag. De er selvfølgelig udfordret af, at en stor del af deres produktion er til eksport, og de skal holde sig konkurrencedygtige. Men jeg tror, at der kommer noget inden for vores sektor med måling på Co2-aftryk og bæredygtighed.

Fabrik skal opgraderes

For at optimere forretningen har Emmelev A/S et mål om at købe og sælge alle produkter inden for en radius af 200 kilometer, og Morten Simonsen mener, at det giver god mening, når man er en virksomhed, der lever af at sælge et grønt produkt.

- En del af vores optimering ligger i, at vi har fået et forholdsvis stort nærmarked, og vi har fået samlet vores kundemasse tættere på, hvor vi for seks-syv år siden lå og kørte helt til Nordsverige. Det giver ikke så meget mening, når det er grønt brændstof, vi sælger, siger Morten Simonsen, som fortæller, at det også kan blive nødvendigt at opgradere produktionsapparatet.

- Vi ønsker at få en større andel af det danske marked for biodiesel, men det vil kræve investeringer i fabrikken. Vi har ingen planer om at bygge fabrik andre steder, for når vi har så stort et marked tæt på, kan jeg ikke se nogle steder, der ville være bedre at flytte hen. Så vi taler mere om en opgradering af det, vi har, siger han og fortæller, at Emmelev A/S også sælger glycerin og lecitin som biprodukter, fordi det alt sammen er noget, der har "en understøttende effekt" på hovedforretningen.

Men her er der også mulighed for at optimere.

- Vi har ikke noget i vores produktion, som ikke bliver brugt, men nogle af de biprodukter, vi har, kan man måske opgradere og få en større værdi ud af. Det er lecitin til fiskeopdræt et eksempel på, forklarer Morten Simonsen.

Når lastbilerne kører ud med biodiesel fra Emmelev A/S, sker det primært inden for en radius af 200 kilometer fra fabrikken ved Otterup. Emmelev A/S har en målsætning om at blive den førende leverandør af biodiesel i Danmark med 60 procent af markedet inden 2022. Arkivfoto: Nils Svalebøg
Emmelev A/S laver biodiesel, rapskager til dyrefoder, lecitin til fiskeopdræt og glycerin. Arkivfoto: Nils Svalebøg
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce