Annonce
Assens

Går ind til budgetforhandlingerne med et stort ønske: Asfalt på vejene må vige pladsen for bedre pleje til ældre og handicappede

Nikolaj Leed Henriksen (V), Betina Signe Stick (DF) og Finn Brunse (S), Assens Byråd. Fotos: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO
Nikolaj Leed Henriksen fra Venstre, Betina Signe Stick fra Dansk Folkeparti og Finn Brunse fra Socialdemokratiet har hver deres bud på, hvor Assens Kommune skal bruge et løft på 65 mio. kroner i efterårets budgetlægning.
Annonce

Efter flere år med voldsomme besparelser tyder et forsigtigt skøn på, at Assens Kommune får et løft på 65 millioner kroner til næste år.

I løbet af den kommende tid spørger vi de enkelte medlemmer i Assens Byråd, hvilke områder de ønsker at prioritere i budgetforhandlingerne, der venter lige om hjørnet. I dag er det Nikolaj Leed Henriksen (V), Betina Signe Stick (DF) og Finn Brunse (S).

Nikolaj Leed Henriksen (V): Social-, sundheds- og ældreområdet samt skoler og asfalt.

Hvad vil du bruge flere penge på, når I for en gangs skyld har noget at dele ud af?

- Der er umidddelbart tre hovedprioriteter: På social-, sundheds- og ældreområdet, hvor vi har skåret rigtig meget ned, har vi mulighed for at gøre det bedre igen, og det synes jeg også, at vi skal. Jeg synes også, at et stort fokusområde gerne må være at prioritere flere penge på almenområdet på folkeskolerne, simpelthen fordi vi ligger lavt i forhold til de andre fynske kommuner. Og så er der selvfølgelig anlægsområdet og specifikt asfalt. Vi bruger generelt utroligt få penge på vores anlægsområde og især på vejene.

Hvad vil du konkret prioritere på ældreområdet?

- Vi har talt meget om eksempelvis hjemmepleje og daghjem. Det er ikke nødvendigvis sådan, at vi skal tilbagekøbe alle de besparelser, vi har lavet. Jeg er sikker på, at man kan gøre det på en klogere måde i nogle tilfælde. Blev daghjemmene brugt, som de skulle før? Havde de den effekt, som de kunne have haft? Skal de relanceres på en anderledes måde? Det er sådan noget, man skal prøve at tænke over. Så ikke rene tilbagekøb. Der må også have været en ræson i, at vi i første omgang valgte at spare, på trods af at vi havde nogle økonomiske problemstillinger.

Hvad skal prioriteres på skoleområdet?

- Her mener jeg simpelthen beløb per elev på almenområdet. Det er der, vi ligger meget lavt. Hvis du kigger på statistikkerne, ligger vi ikke fremragende, men vi ligger faktisk ikke i bunden. Grunden til det er, at vi bruger så meget på specialområdet. Vi ligger forholdsvis udsultet, når vi kigger på vores folkeskole. Så vi skal prioritere på almendelen.

Hvad håber du, at det ville kunne betyde på skolerne?

- Man får mere luft på skolerne. Jeg tror, som det er nu, at de er meget hårdt spændt for. De kan udføre det, de kan, og jeg tror også, de præsterer over evne i forhold til de penge, vi giver dem. Men personalet har brug for noget mere luft.

Luft efter hårde spareår

Assens Kommune har de seneste år gennemført besparelser på både 67,9 (i 2019-budgettet) og 34,5 millioner kroner (i 2020-budgettet).

Økonomien for 2021 ser på stående fod mere positiv ud.

Det skyldes blandt andet hjælp fra udligningsreformen samt en kommunal økonomi, der over den brede kam i øjeblikket viser gode takter, hvor man forventer et samlet overskud på 15 millioner kroner på trods af, at primært social- og sundhedsområdet er udfordret.

Overskuddet på 15 millioner kroner er blandt andet hentet i regnskabet for 2019, færre børn end forventet der skal passes, ubesatte stillinger, ubrugte puljer og positive corona-effekter i form af rejse- og administrationsudgifter, der er sparet under nedlukningen.

Betina Signe Stick (DF): De ældre, de handicappede og sygeplejen.

Hvad vil du bruge flere penge på, når I for en gangs skyld har noget at dele ud af?

- Der får du den sang, jeg har sunget alle de år, jeg har siddet i kommunalpolitik: Det er de ældre, de handicappede og sygeplejen.

Hvorfor?

- Det er de områder, der er sparet mest på. Det er de områder, der trænger allermest. Vi har jo ikke ligefrem en nomering, vi kan være stolte af. Det synes jeg godt, man kunne rette op på. Jeg tænker også sådan noget som sygeplejerne, de gør et fantastisk arbejde, men de skal jo også være med til at forhindre genindlæggelser og des lige. Så det er et vigtigt område at sætte ind over for. Jeg synes, det er de 'bløde områder', der trænger til et løft.

Der er noget, der hedder anlæg: Veje og asfalt. Hvad siger du til det?

- Det er ikke der, jeg vil lægge de fleste penge. Selvfølgelig er det vigtigt at få repareret huller i vejene, og det er også vigtigt at vedligeholde, men vi har altså nogle borgere og nogle borgernære ydelser, vi skal have rettet op på som det primære.

Hvorfor er det vigtigt?

- Det er det, fordi det er vores borgere. Det er jo menneskeliv, det handler om. Det er supervigtigt, man kan vide sig tryg i både alderdommen og hvis man bliver syg. Eller, hvis man som handicappet har brug for noget hjælp.

Inden for de tre områder, du nævner, hvad vil du prioritere mest?

- De vil få en lige fordeling i min prioritering.

Hvordan vil du prøve at overbevise de andre i byrådet om, at det er de områder, I skal satse på?

- Jeg går udfra, der i byrådet hersker almen, sund fornuft. Man har lov at håbe, har man ikke?

Har du andre områder?

- Jeg kunne godt tænke mig at lufte min bekymring, når man ser på normeringen på ældreområdet. Jeg har svært ved at se, hvordan man kan opretholde det serviceniveau og de tanker, der er omkring 'eden' (der bl.a. er en måde at skabe en så normaliseret, hjemlig oplevelse på plejehjemmet som muligt, plejecentrene kan blive eden-certificeret, red.), hvis man ikke får tilført yderligere kapacitet.

Finn Brunse (S): Ældreområdet, trafiksikkerhed, kultur og biblioteker.

Hvad vil du bruge flere penge på, når I for en gangs skyld har noget at dele ud af?

- Jeg ville gerne, at vi kunne genoprette ældreområdet. Det vil sige vende tilbage til niveauet før de store reduktioner med de forskellige serviceniveauer, vi havde.

Hvorfor vil du gerne det?

- Jeg synes, at det simpelthen var for meget. Der var så også noget der viste, at processen omkring det var for hurtig og noget måtte rulles tilbage. Det var ikke et godt forløb.

Tror du man kan nå tilbage til de niveauer før?

- Det kan vi endnu ikke vide helt nøjagtigt, fordi: Hvordan fordeler vi de penge, der er kommet? Hvor meget afsættes til yderligere service og velfærd? Og hvor meget til anlæg og hvor meget til stabiliseringen af økonomien? Det er noget af det, som drøftelserne (økonomidrøftelserne, red.) skal handle om, hvordan pengene skal fordeles.


Jeg ville gerne, at vi kunne genoprette ældreområdet, dvs. vende tilbage til niveauet før de store reduktioner med de forskellige serviceniveauer, vi havde.

Finn Brunse (S).


Du nævner anlæg, andre siger asfalt, har du en mening om det?

- På anlægssiden ville jeg gerne, vi tog udgangspunkt i, hvad der kan være af trafiksikkerhedsmæssige forbedringer. Det kunne være cykelstier og bedre tilgængelighed, som jeg synes skal i fokus.

Hvad mener du med med 'bedre tilgængelighed'?

- Eksempelvis, at vi på Fyn arrangerer det, der hedder 'Bike Island', det vil sige, at vi gerne vil fremhæve Fyn som et godt cykelturismested. Det handler også om, der på landevejsstrækninger nogle steder ikke er sikkert at cykle. Det skal vi have gjort noget ved.

Har du nogle områder, du specielt tænker på?

- Det er generelt. Jeg synes, at der bredt fordelt i kommunen er behov for at se både på det omkring trafikfikkserheden for de bløde trafikamter, men også det der med, at vi gerne vil være en del af det turismefremstød, som handler om cyklister. Det kræver, at vi får sikret tilgængelighed nogle steder, hvor det i dag ikke er så godt.

Har du mere, du kunne tænke dig at bruge pengene på?

- Der er jo et stort tema omkring skolerne; tildelingsmodellen, der er til drøftelse i øjeblikekt, hvorvidt der skal lægges  nogle sociale kriterier ind. Og så er der kulturpolitikken, som vi lige har vedtaget. Større events, vil vi noget med det? Skal kultur og og gode oplevelser være en del af det, der kendetagner Assens Kommune? Og så ville jeg gerne, at bibliotekerne, som jeg synes blev beskåret uforholdsmssæigt meget, at vi kunne vende tilbage til noget af, der var tidligere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Bæredygtigt byggeri i Nyborg Kommune

Odense For abonnenter

Tiltalts brødre forsøgte at betale sig fra voldtægt: 16-årigt offer tilbudt op til 50.000 kroner for at trække anmeldelse tilbage

CORONAVIRUS

Live: Det er for tidligt at glæde sig over smittetal, mener Mølbak

Annonce