Annonce
Nyborg

Giver ikke op: Klagenævn skal høres i minkstrid

De korslagte arme sagde det hele, da der tidligere i år var inviteret til borgermøde om minkfarmen i Skellerup. Centralt i billedet ses Jesper Rosenkilde, der har fungeret som talsperson for de utilfredse naboer. Arkivfoto: Tim K. Jensen

Kommunens godkendelse af kommende farm i Skellerup er i strid med lovgivningen, hævder utilfredse naboer.

Skellerup: En gruppe beboere i Skellerup har ikke tænkt sig at opgive kampen mod en planlagt minkfarm på Skovhavevej. Heller ikke, selv om minkavler Niels Danielsen har fået den nødvendige miljøgodkendelse af kommunen. I stedet har de nu sendt en ny klage, denne gang til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ifølge naboerne er godkendelsen på flere punkter i direkte strid med lovgivningen. Allerede i forbindelse med et nabomøde tidligere i år kritiserede flere af de lokale beboere, at minkfarmen med tilhørende gylletanke vil være det rene gift for de landskabelige værdier. Dertil kommer spørgsmålet om antallet af transporter til og fra området.

Flere tal har været i spil, men, skriver naboerne i deres klagebrev til Natur- og miljøklagenævnet: "Uanset, om antallet er 515, 680 eller 775, vil transporterne dog være til stor gene for de omkringboende. Ikke mindst, fordi de lokale veje er meget smalle og snoede, og i øvrigt også skoleveje, hvor også den lokale bus kører".

Annonce

Fra 6000 til 2000 minktæver

Nyborg Kommune har givet tilladelse til en minkfarm på Skovhavevej med plads til 2000 minktæver. Det vil give en spidsbelastning på cirka 15.000 mink. Til sammenligning lød den oprindelige ansøgning på 6000 minktæver. Med unger ville det have givet op til 45.000 mink på stald én gang om året.Med kommunens miljøgodkendelse følger en række vilkår, som blandt andet har til formål at begrænse generne for de omkringboende. Naboerne frygter dog, at det bliver vanskeligt at håndhæve vilkårene. Altså at sikre, at de rent faktisk bliver fulgt.

Samtidig stiller de spørgsmålstegn ved, om vilkårene vil have den ønskede effekt. Det gælder blandt andet kravet om, at der skal opsættes et passende antal mågeskræmmere.

Naboer: Ren skinprocedure

De utilfredse beboere mener heller ikke, at kommunen har været tilstrækkelig opmærksom på, at minkavleren i forvejen driver en farm på Ferritslevvej i Ellinge, og meget taler for, påpeger naboerne, at der vil ske en vis form for samdrift.

"Ifølge husdyrgodkendelseslovens §123 skal der ske en samlet godkendelse, hvis der i bedriften indgår flere ejendomme med tilhørende anlæg og disse er teknisk og foureningsmæssigt forbundet", skriver naboerne. Og det er ikke sket, bemærker de.

I det hele taget mener beboerne, at kommunen har optrådt som en konsulent for minkavleren i stedet for som en neutral myndighed. Og så kritiserer de den høring, der har fundet sted, for at være en ren skinprocedure.

Medlemmerne af Teknik- og miljøudvalget var heller ikke i tvivl, da de fik sagen til orientering på et møde forleden: Når alle krav er opfyldt, så hverken kan eller vil politikerne spænde ben for projektet. Den planlagte minkfarm er i øvrigt blevet kraftigt barberet i forhold til udgangspunktet, fra 6000 til 2000 minktæver, fordi der er i mellemtiden er indført skærpede afstandskrav.

Lange udsigter

Naboerne skal ikke forvente et svar på deres seneste klage lige foreløbig. Natur- og miljøklagenævnet bestræber sig på at afgøre sagerne indenfor et halvt år. Men i komplicerede sager kan det tage et år eller mere at nå frem til en afgørelse - for eksempel fordi man er nødt til at foretage en besigtigelse.

Samtidig står Natur- og miljøklagenævnet overfor at skulle flytte til Viborg, og det er kun få af de nuværende medarbejdere, der flytter med. Det vil i sig selv betyde længere ventetid i en lang række sager, skriver nævnet på sin hjemmeside. I klagebrevet fra opfordrer naboerne da også til, at klagen har opsættende virkning - det vi sige at minkavleren ikke kan komme videre, før nævnet har talt.

Niels Danielsen oplyser via sin rådgiver, Max Jacobsen, at han ikke ønsker at kommentere på beboernes klager. I stedet vil han lade sagen gå sin gang.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Utroværdig optræden af to Venstre-folk

Hvis man vil være en troværdig politiker, skal man gøre mere end at udstede nogle hastige løfter for at tækkes pressen og vælgerne. Man skal også sikre sig, at de løfter, man udsteder, bliver omsat til faktisk, praktisk virkelighed. Derfor er der grundlag for at se endog ganske kritisk på to Venstre-politikere, Bo Libergren og Herdis Hanghøi, og deres optræden i en konkret sag fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Sagen, som er blevet beskrevet i avisen flere gange, senest i mandagsavisen, handler om en ung kvinde, der lider af muskelsvind. Kvinden havde allerede for et halvt år siden et hjælpemiddel, et såkaldt vippeleje, der var så nedslidt, at det kun var delvist funktionsdygtigt, hvilket i længden kan blive invaliderende for kvinden. Imidlertid var kommunen og regionen endt i en strid om, hvem der skulle betale de cirka 30.000 kroner, som et nyt vippeleje koster - selvom loven fastslår, at kvinden burde have haft sit hjælpemiddel uden yderligere diskussion. Det var en pinlig sag for både Faaborg-Midtfyn Kommune og for Region Syddanmark, og derfor lovede både Bo Libergren og Herdis Hanghøi, at de ville sørge for, at den 21-årige Mai-Britt Knudsen fik et nyt vippeleje, så hun også fremover kan træne sine muskler og dermed stå på sine egne ben. Det er imidlertid ikke sket. Og derfor fremstår begge Venstre-folks løfter som utroværdige. Det var godt, at de to Venstre-folk i sin tid var så hurtige til at kræve handling, for det viser, at de to engagerer sig oprigtigt i borgernes problemer. Det er til gengæld virkelig skidt, at Mai-Britt Knudsen ikke har fået sit hjælpemiddel nu, hvor der er gået et halvt år. I Danmark har vi gennemgående dygtige og sanddru politikere, som er langt mere ordholdende, end man kan få indtryk af, når man følger den offentlige debat, ikke mindst debatten på de sociale medier. Derfor vil det være klogt, at Libergren og Hanghøi får løst sagen. Altså: Løst den rigtigt. Og ikke blot løst den ved at afgive endnu et løfte. Alt andet vil være utroværdigt.

Annonce