Annonce
Odense

Gerthasminde: Haveby sikrer parkering til sine egne

- Nogle beboere har følt sig presset op i hjørnet, fordi det er svært at få plads til sin bil her i Gerthasminde, og derfor har de søgt tilladelse til at parkere på grunden foran deres hus, forklarer Jonathan Kvium, der er grundejerforeningens formand. Privatfoto
Problemer med at få plads til beboernes egne biler i den gamle haveby har fået Gerthasminde Beboer- og Grundejerforening til at indgå aftale med Q Park.

Beboer- og grundejerforeningen i Gerthasminde har forsøgt at imødekomme de krav, der er kommet, siden havebyen for mere end 100 år siden skød frem på tidligere gartnerjord.

Det er årsagen til, at den har sikret havebyens beboere fordelagtige parkeringsmuligheder ved at indgå en aftale med Q Park; en aftale, som trådte i kraft i juni i år.

- Nogle beboere har følt sig presset op i hjørnet, fordi det er svært at få plads til sin bil, og derfor har de søgt tilladelse til at parkere på grunden foran deres hus, forklarer Jonathan Kvium, der er grundejerforeningens formand.

- Med aftalen søger vi at sikre, at de to tilladelser, der allerede er givet, ikke danner præcedens. Og med aftalen med Q Park mener vi, at vi har fjernet nødvendigheden af at gribe til den løsning, siger han og tilføjer, at man kan undre sig over, at nogen bosætter sig i havebyen, hvis de hellere vil parkere foran deres hus frem for at sikre fællesskabets interesser.

Annonce

Parkering i Gerthasminde

Ind til midt i juni i år var det muligt for udefrakommende at parkere i Gerthasminde så længe, de ville, efter klokken 18. Det er lavet om nu.

Siden aftalen med Q Park er det kun muligt at parkere i området i en time ad gangen uden den særlige licens, som parkeringsselskabet udsteder.

Hver eneste beboer i kvarteret kan få det antal parkeringslicenser, vedkommende har behov for. Derudover kan hver husstand få op til 200 timers gæsteparkering om måneden.

Beboer- og grundejerforeningen i Gerthasminde er spændt på at se, om de nye regler får trafikanterne udefra til at holde sig ude af området.

Den ideelle verden

Ifølge Jonathan Kvium er det en for vagt formuleret lokalplan, der i første omgang har betydet, at havebyens havepræg kunne stilles i tvivl.

I planen står, at "husenes forarealer skal bevares med deres åbne havepræg", hvilket kan være ret subjektivt at vurdere. Af den grund vil han og resten af grundejerforeningen gerne støtte kommunen, når der skal laves en ny, siger han:

- Vores opgave er at værne om området og samtidig informere om stedets betydning og Anton Rosens tanker, så havebyen holdes fri for en invasion, der risikerer at ændre dens præg. Det ideelle ville for mig - og flere andre - være, hvis Gerthasminde var helt bilfri - en oase i byen - men det kræver, at beboerne får stillet en reel mulighed for at parkere i nærheden i udsigt. At tro husejerne ikke behøver være bilejere holder ikke vand, siger Jonathan Kvium.

Benspænd i lokalplanen

Selv om der drives erhverv fra nogle af kvarterets ejendomme, er det ikke bilparker herfra, der dagligt generer beboerne, lyder det fra Jonathan Kvium. Han mener i stedet, at det er aftenparkeringer, der generer, fordi trafikanter udefra hidtil har benyttet muligheden for tidsubegrænset parkering efter klokken 18. Med aftalen med Q Park er den mulighed nu elimineret.

Parkering er ikke det eneste, som den nuværende lokalplan ikke tager hånd om. Hoveddør, tag og vinduespartier er nævnt specifikt, mens der for eksempel står, at "Velux-vinduer" ikke må bruges, selv om Velux er begyndt at producere vinduer, der kan gives dispensation til.

- Vi har så stor interesse i, hvordan området ser ud fremover, så det er oplagt, at kommunen tager os beboere med ind i det kommende lokalplanarbejde, siger Jonathan Kvium.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dødsfald i Odense Arrest: Meget beklagelig mørkelægning fra myndighedernes side

Det er beklageligt, at Fyns Politi og Kriminalforsorgen har mørkelagt den tragiske sag om den 27-årige danske mand, der lørdag morgen blev fundet død i Odense Arrest. Beklageligt fordi offentligheden har en legitim interesse i at få årsag og omstændigheder at vide, når en ung mand dør i politiets varetægt. Og beklageligt fordi mørklægningen baner vej for allehånde gætterier, der næppe er politi og myndigheder venligt stemt. Politiet begrunder mørklægningen med at sagen efterforskes, og det er sædvanligvis en begrundelse, som pressen respekterer. Der kan være gode grunde til, at politiet i faser af en efterforskning holder kortene tæt til kroppen. I dette tilfælde forekommer “hensynet til efterforskningen” dog at være en standardafvisning, der er hentet til lejligheden. For det første er det svært at se, at et dødsfald, som tilsyneladende ingen andre mennesker er impliceret i, kan kræve en mørkelagt efterforskning over flere dage. Men selv med accept af mulige faktorer, som lægfolk ikke kender til, er der - for det andet - spørgsmål, som politiet må kunne svare på, efterforskning eller ej. For eksempel spørgsmålet, om den afdøde mand skal obduceres - en oplysning, som politiet i mange andre sager går ud med af egen drift. Senest da en ung mand blev fundet druknet i Munke Mose. Den afdøde 27-årige mand var dansker og mistænkt for at have begået et mord i Sverige. Han blev anholdt af dansk politi fredag aften på den fynske motorvej ved Ejby. Det rejser en række spørgsmål, bl.a. om han fik skader i forbindelse med biljagten, om han var psykisk uligevægtig ved anholdelsen, og om han i løbet af fredag aften eller nat blev tilset af en læge. Relevante spørgsmål, idet man skal huske, at med anholdelse af en person følger også en forpligtelse til at passe på den anholdte. Indtil videre vil politiet end ikke oplyse dødsårsagen, og pressen må derfor nøjes med at give den generelle information, at det ind imellem sker, at indsatte i arresthuse begår selvmord. Disse hændelser forsøger medarbejderne i Kriminalforsorgen at komme i forkøbet, men det lykkes ikke altid, og det har omverdenen forståelse for. Af flere grunde vil det være i Fyns Politis interesse at trække mørklægningsgardinet helt eller delvist fra.

Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Annonce