Annonce
Odense

Gerthasminde: Haveby sikrer parkering til sine egne

- Nogle beboere har følt sig presset op i hjørnet, fordi det er svært at få plads til sin bil her i Gerthasminde, og derfor har de søgt tilladelse til at parkere på grunden foran deres hus, forklarer Jonathan Kvium, der er grundejerforeningens formand. Privatfoto
Problemer med at få plads til beboernes egne biler i den gamle haveby har fået Gerthasminde Beboer- og Grundejerforening til at indgå aftale med Q Park.
Annonce

Beboer- og grundejerforeningen i Gerthasminde har forsøgt at imødekomme de krav, der er kommet, siden havebyen for mere end 100 år siden skød frem på tidligere gartnerjord.

Det er årsagen til, at den har sikret havebyens beboere fordelagtige parkeringsmuligheder ved at indgå en aftale med Q Park; en aftale, som trådte i kraft i juni i år.

- Nogle beboere har følt sig presset op i hjørnet, fordi det er svært at få plads til sin bil, og derfor har de søgt tilladelse til at parkere på grunden foran deres hus, forklarer Jonathan Kvium, der er grundejerforeningens formand.

- Med aftalen søger vi at sikre, at de to tilladelser, der allerede er givet, ikke danner præcedens. Og med aftalen med Q Park mener vi, at vi har fjernet nødvendigheden af at gribe til den løsning, siger han og tilføjer, at man kan undre sig over, at nogen bosætter sig i havebyen, hvis de hellere vil parkere foran deres hus frem for at sikre fællesskabets interesser.

Parkering i Gerthasminde

Ind til midt i juni i år var det muligt for udefrakommende at parkere i Gerthasminde så længe, de ville, efter klokken 18. Det er lavet om nu.

Siden aftalen med Q Park er det kun muligt at parkere i området i en time ad gangen uden den særlige licens, som parkeringsselskabet udsteder.

Hver eneste beboer i kvarteret kan få det antal parkeringslicenser, vedkommende har behov for. Derudover kan hver husstand få op til 200 timers gæsteparkering om måneden.

Beboer- og grundejerforeningen i Gerthasminde er spændt på at se, om de nye regler får trafikanterne udefra til at holde sig ude af området.

Annonce

Den ideelle verden

Ifølge Jonathan Kvium er det en for vagt formuleret lokalplan, der i første omgang har betydet, at havebyens havepræg kunne stilles i tvivl.

I planen står, at "husenes forarealer skal bevares med deres åbne havepræg", hvilket kan være ret subjektivt at vurdere. Af den grund vil han og resten af grundejerforeningen gerne støtte kommunen, når der skal laves en ny, siger han:

- Vores opgave er at værne om området og samtidig informere om stedets betydning og Anton Rosens tanker, så havebyen holdes fri for en invasion, der risikerer at ændre dens præg. Det ideelle ville for mig - og flere andre - være, hvis Gerthasminde var helt bilfri - en oase i byen - men det kræver, at beboerne får stillet en reel mulighed for at parkere i nærheden i udsigt. At tro husejerne ikke behøver være bilejere holder ikke vand, siger Jonathan Kvium.

Annonce

Benspænd i lokalplanen

Selv om der drives erhverv fra nogle af kvarterets ejendomme, er det ikke bilparker herfra, der dagligt generer beboerne, lyder det fra Jonathan Kvium. Han mener i stedet, at det er aftenparkeringer, der generer, fordi trafikanter udefra hidtil har benyttet muligheden for tidsubegrænset parkering efter klokken 18. Med aftalen med Q Park er den mulighed nu elimineret.

Parkering er ikke det eneste, som den nuværende lokalplan ikke tager hånd om. Hoveddør, tag og vinduespartier er nævnt specifikt, mens der for eksempel står, at "Velux-vinduer" ikke må bruges, selv om Velux er begyndt at producere vinduer, der kan gives dispensation til.

- Vi har så stor interesse i, hvordan området ser ud fremover, så det er oplagt, at kommunen tager os beboere med ind i det kommende lokalplanarbejde, siger Jonathan Kvium.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce