Annonce
Odense

Beboere i Gerthasminde har indledt nyt slag: Foreslår skovhave frem for nybyggeri

I knap et år har en række beboere fra Gerthasminde kæmpet for at bevare indkigget til havebyen med husene tegnet af Anton Rosen. De mener, havebyen bliver lukket inde, hvis By- og Kulturudvalgets politikere tirsdag giver dispensationen til fem treetagers byggeri på matriklen, hvor beboerne er blevet fotograferet, og hvor der endnu er et garageanlæg. Arkivfoto: Nils Mogensen
Gerthasminde-beboere stiller spørgsmål ved lokalpolitikeres grønne ambitioner for ud for tirsdagens udvalgsmøde, hvor det besluttes, om der kan gives en dispensation, som tillader treetagers nybyggeri på Falen. Et byggeri, som beboerne mener vil tage kigget ind til den historiske haveby.

Beboerne i Gerthasminde har indledt et nyt slag mod opførelsen af fem treetagers boliger på Falen, som de mener vil lukke af for den historiske haveby, inden det drøftes på By- og Kulturudvalgets møde i dag, tirsdag.

249 indsigelser har Odense Kommune modtaget forud for behandlingen af punktet - heraf er den største andel fra områdets beboere - og mandag modtog politikerne en mail, hvor beboerne nævner muligheden for at etablere det, de kalder en skovhave på matriklen, som for tiden er beklædte med et garageanlæg.

- Vi vil gerne minde jer om, at By og Kulturudvalget 5. marts 2019 selv besluttede ambitionsniveauet for byens boligudbygning: "Ved omdannelsen af byen må byggeriet ikke blive for tæt og for højt" og "Odense Kommune ønsker ikke at prioritere nye boliger i de grønne kiler. Der skal værnes om den grøn-blå struktur. Udbygning af grønne områder i byen bør understøttes især i den tætte by", påpeger beboerne i brevet.

Annonce

Sagen kort

I juli 2018 blev beboerne i Gerthasminde opmærksomme på et lokalplanforslag, som lovliggjorde byggeri i tre etagers højde på Falen, med ryg ind mod haveby-bebyggelsen.

De indsendte en række indsigelser og siden blev sagen udskudt, ligesom begge parter - beboere og bygherre - fik foretræde for i By- og Kulturudvalget.

Efter et ændret forslag fra bygherren, er sagen tilbage på dagsordenen tirsdag 25. juni, hvor den forventes endelig afsluttet.

Mere end fordobling

Sagen drejer sig bl.a. om, at forvaltningen agter at give dispensation fra lokalplanen til bebyggelsesprocenten, som ikke må overstige 50 procent for den enkelte matrikel. Men med de tegninger, der foreligger af det kommende byggeri, bliver den i stedet på 112.

Forvaltningen argumenterer for overskridelsen ved at nævne, at der i området er bebyggelsesprocenter på op mod 303, og at "der er kun ca. 4 ejendomme i Gerthasminde, der har en bebyggelsesprocent under 50".

Beboerne mener modsat, at lokalplanen ikke kan bøjes: "Der står udtrykkeligt, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre bygninger, der skal anvendes fælles for områdets beboere. Det kan ikke misforstås", skriver de til politikerne.

Lignende sager

Et afsnit i Gerthasminde lokalplan, der handler om at etablere et friareal ud mod Falen, har bestyrket beboerne i mulighederne for at få et grønt område. Derfor har de fået udarbejdet en skovhave med blomstrende vækster, som kan bidrage til biodiversiteten. Skulle udfaldet af dagens møde alligevel gå beboerne imod, har de næste træk klar i ærmet, lyder det fra en af dem, Marianne Albeck:

- Vælger politikerne at give grønt lys for en dispensation af lokalplanen, ryger sagen til Planklagenævnet. Vi har gravet flere lignende sager fra nyere tid frem, og ud fra dem mener vi ikke, at Odense Kommune har en god sag, siger hun.

Forvaltningen er af en anden holdning:

"Det er (...) forvaltningens vurdering, at omkringboende ikke vil få medhold i et eventuelt erstatningskrav mod kommunen, hvis byggeriet tillades. Der kan dog blive tale om udgifter til advokatbistand mv., hvis der anlægges sag om erstatning", står der i indstillingen til politikerne.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce