Annonce
Nyborg

Gang i Nyborg: 115 nye boliger og bypark ved stationen

Det er her på arealerne mellem Banegårdsalléen og Cirkuspladsen i Nyborg, der skal bygges 115 nye boliger. Nyborg Station kan anes i bunden af billedet. Illustration: Trimmet Tegnestue
Et omfattende boligbyggeri langs Banegårdsalléen er det første af flere projekter, der skal gøre de forblæste arealer ved stationen i Nyborg til en del af byen.

Nyborg: 22 år efter indvielsen bliver Nyborg Station endelig en del af byen.

Projektet, der skal forene stationen med resten af byen, er et boligbyggeri med 115 nye boliger på arealerne mellem den nordlige del af Banegårdsalléen og Cirkuspladsen.

Det er det odenseanske ejendomsfirma Ambo Ejendomsservice, der står bag byggeplanerne.

De blev præsenteret for offentligheden på et pressemøde i formiddag, hvor Nyborg Kommune også fremlagde samtidig planer for en bypark i området og for trafikale omlægninger i området ved stationsbygningen.

Annonce

Helhedsplan for banegårdsområdet

Nye boliger vil i løbet af de kommende to år skyde op langs den del af Banegårdsalléen, der forbinder Nyborg Station med Svanedamsgade og Enghavevej.

Ambo Ejendomsservice bygger 115 boliger med et samlet etageareal på 9000 kvadratmeter.

Parkeringsområdet ved stationen lægges om. Der gøres plads til yderligere 350 parkeringspladser, så det samlede antal ved Nyborg Station når op på 1000.

En del af parkeringspladserne på den nordlige side af stationsbygningen omdannes til parkeringsplads for Birkhovedskolens ansatte.

Busterminalen flyttes til en placering på den nordlige side af stationsbygningen. Her bliver der også taxiholdeplads.

Pendlertrafikken i privatbiler samles på arealerne syd for stationsbygningen.

Svanedammen omdannes til en bypark, hvor der kan afvikles koncerter og andre større arrangementer. Området skal indrettes på en måde, så også skolerne i området kan benytte det til leg og læring.

"Det lille hus på prærien"

Nyborg Station blev indviet i 1997 i forbindelse med åbningen af den faste jernbaneforbindelse over Storebælt.

I folkemunde blev stationen straks omdøbt til "det lille hus på prærien", fordi den ligger i udkanten af et større forblæst og lidt øde område mellem byen og jernbanen.

Arealerne har indtil nu tilhørt DSB, og der har i samtlige de 22 år, der er gået siden, været talt om og ind imellem også lagt planer for boligbyggeri i området.

Men det er altså først nu, DSB har valgt at afhænde en del af arealerne til en investor.

En ny helhedsplan

Boligbyggeriet er en del af en helhedsplan, der - som det hedder - "skal skabe en mere grøn og attraktiv sammenbinding af stationsområdet og byen både visuelt og æstetisk".

Trafikafviklingen i området skal således også lægges om, så der tages større hensyn til bløde trafikanter, end tilfældet er i dag.

Og der skal i det hele taget tænkes nyt og kreativt i et område, der siden indvielsen af Nyborg Station i 1997 i det store og hele har ligget uændret og øde hen.

Nyborg Kommune og DSB vil nu inddrage områdets mange interessenter - Fynbus, Nyborg Taxa, Østfyns Pendlerklub, Birkhovedskolen, Nyborg Private Realskole og boligforeningerne Holmegården og Svaneparken i det videre arbejde med helhedsplanen.

Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

Kendt Odense-advokat i dobbeltrolle: Gav sig selv millionhonorar fra velgørenhedsfond

Annonce