Annonce
Assens

Gamle huse skal registreres

BEVARINGSPLAN: Registrant over de mest bevaringsværdige ejendomme

AARUP:Hvis man ikke kan få den bedste løsning, må man nøjes med den næstbedste.

Nogenlunde sådan synes holdningen i forvaltningen og i teknisk udvalg i Aarup at være i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om at droppe forslaget om en bevarende lokalplan for Skydebjerg på grund af den lokale modstand.

En bevarende lokalplan opstiller faste regler for, hvad man må og ikke må foretage sig ved renovering af ældre, bevaringsværdige ejendomme. Da det ikke lykkedes at få lokalplanen vedtaget, ønsker udvalget nu at få udarbejdet en såkaldt registrant over bevaringsværdige bygninger i kommunen. Den er mindre restriktiv end en bevarende lokalplan.

Når de udvalgte huse først er kommet med i en registrant, betyder det, at de ikke bare uden videre kan rives ned, men ejeren har vide rammer ved istandsættelse.

Museum på opgaven

Teknisk udvalg anbefaler, at det bliver museumsinspektør Peter Dragsbo fra Middelfart Museum, som får opgaven med at udarbejde en registrant. Museet har lavet et oplæg, og registreringen kan udføres i første halvdel af 2001 inden for en budgetramme på 100.000 kroner.

Registranten forventes udarbejdet som et tillæg til kommuneplanen. Det medfører, at ejerne skal følge byggefredningslovens paragraf 17 og 18, som går ud på, at en registreret bygning ikke må nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens bestemmelser vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Formanden for teknisk udvalg, Helge Strandgaard Hansen (V), forestiller sig, at der efter en grovsortering måske kunne komme en snes huse med i en registrant.

Offentlig støtte

Ejerne af disse får til gengæld mulighed for at søge om offentlig støtte ved istandsættelse. Hvis han/hun betaler mindst en tredjedel, kan kommune og stat spæde til med hver sin tredjedel.

- Vi har ikke afsat penge til formålet på budgettet for 2001, men ønsket kan tages med ved budgetlægningen for 2002, siger Helge Strand-gaard Hansen.

Efter Skydebjerg-sagen tror han ikke, at der rent politisk vil blive taget stilling til flere lokalplanforslag i Aarup Kommune i indeværende valgperiode. Amtet har tidligere udpeget Ålsbo som en bevaringsværdig landsby.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce