Annonce
Middelfart

Fiskekutter påsejlet fire gange: Politiet sigter turbådsskipper i Middelfart for spritsejlads

Verner Rasmussen, der ejer Havet sammen med sønnen Arne Rasmussen, forventer, at skroget skal rettes op efter, at M/S Fortuna sejlede ind midt i siden på den 100 år gamle galease. Foto: Jan Bonde
Forskellige forklaringer på hændelsesforløbet, da M/S Fortuna lørdag påsejlede det gamle træskib Havet fire gange i Gl. Havn.

Middelfart: Politiet har lørdag sigtet en 43-årig skipper på turbåden M/S Fortuna for at føre sit skib i spirituspåvirket tilstand. Sigtelsen er rejst efter loven om sikkerhed til søs, manden blev løsladt efter endt afhøring lørdag sidst på eftermiddagen. Ifølge flere vidner sejlede turbåden flere gange ind i en fiskekutter, der lå fortøjet i havnen.

Da sagen stadig efterforskes vil Fyns Politi ikke fortælle yderligere om sagen.

Men det vil Arne Rasmussen, der ejer skibet Havet, sammen med sin far Verner Rasmussen, til gengæld. Det var nemlig den tomastede fiskekutter Havet, som blev påsejlet lørdag eftermiddag.

Havet lå til kaj i Gl. Havn, da M/S Fortuna kom ind i havnen efter at have været på hvalsafari i Lillebælt med en række familier.

- Min far og jeg var i maskinrummet, da vi hørte et ordentligt bump. Det viste sig at være Fortuna, som sejlede ind i os. Det endte med at blive til fire påsejlinger, inden det lykkedes skipperen på M/S Fortuna at komme så meget ind til kajen overfor os, at de forfærdede passagerer kunne komme fra borde, fortæller Arne Rasmussen.

Han gik straks over på den anden side for at få en snak med Fortunas skipper.

- Men han var helt væk, han lugtede af øl og spiritus og var helt fjern i blikket. Sammen med passagererne forsøgte vi derfor at holde ham tilbage, mens der blev ringet til politiet. I hans kahyt, der lugtede som et morgenværtshus, fandt vi et køleskab fuld af øl og Underberg, og der var tomme flasker overalt, fortæller Arne Rasmussen, der efterfølgende blev afhørt af politiet som vidne og stadig er rystet over episoden.

- En ting er, at vores skib er så ødelagt, at vi ikke kan sejle. Men meget værre er det, at manden sejler stærkt påvirket rundt på Lillebælt med sagesløse mænd, kvinder og børn. Et af børnene var så bange, at det stod og græd og bad sin far om at komme i land, da vi blev påsejlet.

- Flere passagerer fortalte mig, at han havde drukket den første øl på vej ud af havnen og var fortsat med at drikke under hele sejladsen. De fortalte mig også, at han glemte at smide bagtrossen og var ved at slæbe hele kajen med ud, da skibet lagde fra land, lyder det fra en tydelig oprevet Arne Rasmussen.

Annonce

Fakta

  • Synschef Martin John i Søfartsstyrelsen oplyser, at politiet håndterer sager vedrørende spiritussejlads.
  • Søfartsstyrelsen orienteres dog såfremt, der ved sejladsen har været tale om en ulykke eller andre forhold, som kan påvirke skibes sødygtighed, eksempelvis ved påsejlinger, grundstødning eller lignende.
  • Da reglerne for promillesejlads henhører under Søfartsstyrelsen, kan styrelsen i sager om spiritussejlads blive bedt om at give en udtalelse til anklagemyndigheden om en overtrædelses alvorlighed samt en udtalelse om, hvilken strafferamme indenfor reguleringen overtrædelsens alvorlighed vurderes til.
  • Det er anklagemyndigheden, som i sidste ende træffer afgørelse om, hvorvidt der dømmes for overtrædelse og hvilken straf der udmåles herfor.
  • Reglerne for promillesejlads er indeholdt i Lov om Sikkerhed til Søs § 29. Overtrædelse heraf kan ved dom straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder.
  • Såfremt der findes at være tale om skærpende omstændigheder kan retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester endvidere frakendes ved dom.
  • Frakendelse kan ske ubetinget eller betinget for et tidsrum af 6 måneder og op til 5 år.
  • Sker der frakendelse orienteres Søfartsstyrelsen herom og vedkommendes sønæringsbevis ugyldiggøres for det dømte tidsrum.

Søfartsstyrelsen kontaktet af politiet

Søfartsstyrelsen må ikke udtale sig om konkrete sager, men styrelsens synschef Martin John bekræfter overfor avisen, at den lørdag har fået en henvendelse fra politiet.

Martin John skriver i en mail til avisen:

"Søfartsstyrelsen kan til dine spørgsmål bekræfte, at vi den 6. juli 2019 blev kontaktet af politiet vedrørende en kaptajns formodede spiritussejlads med en turbåd og herunder vedrørende forhold om påsejling af andre. Da der er rejst sigtelse i den konkrete sag, henhører sagen under retsplejen, og Søfartsstyrelsen kan derfor ikke pt. udtale os om den konkrete sag."

Fortuna havde motorproblemer

M/S Fortuna ejes af Daniel Hauptmann og hans hustru Nadine, der med deres firma Fortuna Tours også driver turbådssejlads på Bornholm. Daniel Hauptmann har en anden version af historien, da avisen taler med ham onsdag.

Han fortæller, at hans skipper fik motorproblemer under indsejlingen til Gl. Havn lørdag og derfor, under påvirkning af stærk strøm og vind, var uheldig at sejle ind i Havet nogle gange.

- Da det til sidst lykkedes at få lagt til, og passagererne havde forladt skibet, var skipperen så træt, at han drak noget alkohol. Det var derfor, han var påvirket, da politiet efter tre kvarter ankom til Gl. Havn. For vi sejler naturligvis aldrig beruset rundt, det gør ingen af vores folk, vi har nul-tolerance og har altid haft det, siger Daniel Hauptmann til avisen.

Han ønsker ikke at oplyse navnet på den pågældende skipper.

- Men, det er en mand, jeg stoler 100 procent på, så selvfølgelig er det rigtigt, hvad han fortæller mig, siger Daniel Hauptmann, der afviser, at skipperen skulle være blevet tilbageholdt af passagererne.

Efter hvad Fyens Stiftstidende erfarer fra to uafhængige kilder, som overværede episoden på nærmeste hold, var det Daniel Hauptmann selv, der sejlede M/S Fortuna i lørdags og efterfølgende blev anholdt af politiet og kørt til afhøring.

Det afviser hans hustru Nadine Hauptmann dog.

Hun har ingen yderligere kommentarer udover kategorisk at afvise, at skipperen var spirituspåvirket under lørdagens sejlads.

Avisen har torsdag forgæves forsøgt at få fat i Daniel Hauptmann for at høre ham, om han stadig fastholder, at det var en anden, der sejlede båden.

Havet må ikke forlade havnen efter påsejlingen, og der går 14 dage før, forsikringsselskabets taksator kan komme og besigtige skaderne. Foto: Jan Bonde
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
GOG

Følg med live: GOG mod Sønderjyske

Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce