Annonce
forside

Fynsk-tysk samarbejde: Turister skal lære om miljø under vandet

Wolfgang Günther fra Universitetet i Kiel og biolog og naturvejleder Ulrik Boll fra Trente Mølle gør klar til en tur under havoverfladen. Foto: Yilmaz Polat

Nyt dansk-tysk samarbejde skal skabe nye bæredygtige turistoplevelser i det lave vand - det skal samtidig skærpe bevidstheden om havmiljøet.

Vi ved grundlæggende ikke ret meget om naturen under vandet i forhold til, hvad vi ved om naturen over vandet. Måske er det derfor, vi ikke tænker så meget over, hvordan vi forurener i havet ,vi kan som regel ikke se det før fugle og fisk dør, alger fylder havet, og iltsvind fjerner enhver form for liv.

Østersøen er et følsomt brakvandsområde og samtidig meget trafikeret. Den har været udsat for miljøbelastninger igennem årtier og er i fare på meget store områder.

Det er derfor en af målsætningerne ved et nystartet turistsamarbejde mellem danske og tyske turistaktører, biologer og miljøforkæmpere omkring den vestlige Østersø at skabe større bevidsthed om havmiljøet gennem forskellige oplevelser i naturen.

Det fælles regionale projekt, der er støttet af EU-midler, har fået navnet Undine "UNderwater DIscovery and Nature Experience".

I denne uge har Naturturisme I/s været vært for biologer, miljøforkæmpere og turistaktører fra Danmark og Tyskland for at udvikle forskellige projekter i regionen.Forleden blev de selv introduceret til undervandsverdenen af havbiolog og naturvejleder Ulrik Boll på Bitten hus naturskolen Trente Mølles hus ved Nakkebølle Fjord.

- Man behøver ikke tage til Thailand eller Bali, man kan snorkle lige her, det er meget nemt tilgængeligt. Vi har selvfølgelig en udfordring med temperaturen lige nu, men det klarer en våddragt, siger han.

- Her er rigtigt meget at se på. Fjorden her et fint økosystem, som reagerer hurtigt på for eksempel for store udledninger af næringssalte. Man kan se en klar konsekvens, når man kommer ned under vandet, og her er fyldt med trådalger. Vi kan selvfølgelig også se konsekvenserne af iltsvind, der vil resultere i et liglagen på havbunden uden liv overhovedet. Hvis man kommer med ned og ser det med egne øjne, kan man langt bedre forstå konsekvenserne af udledningner fra landbruget, siger han.

Fra universitetet i Kiel kommer Wolfgang Günther fra Institut for turisme og rekreativ research i Nordeuropa.

- Min interesse er blandt andet at være med til at sikre, at turisterne ikke kommer steder, hvor det vil belaste havmiljøet. Jeg vil gerne være med til at udvikle et projekt med en større bevidsthed om havmiljøet, men det er også vigtigt, at vi kan sætte fornuftige rammer for arbejdet, siger han.

Stephanie Südhaus, der er projektleder for Undine-projektet, kommer fra miljøorganisationen BUND Schleswig- Holstein og har store forventninger til samarbejdet og håber, det kan skabe større bevidsthed om havmiljøet.

- Det er vigtigt, at der bliver gjort noget for havmiljøet i Østersøen nu. Eksempelvis har EU være utroligt langsom i forhold til at skabe restriktioner på fangst af ål, som er stækt udrydningstruet, der burde laves et totalforbud, siger hun, der håber at projektet kan højne bevidstheden hos de to befolkninger omkring Østersøen, men også ser muligheder i den dansk-tyske erfaringsudveksling.

- Vi gør ting forskelligt. I Danmark har I mange naturvejledere, der guider folk i naturen, det kunne vi godt bruge flere af i Tyskland. Til gengæld ville jeg ønske, at Danmark havde lidt flere restriktioner for, hvad man må i havet. For eksempel er der der slet ingen regler omkring harpunjagt, som er stadig mere udbredt, mens det er forbudt i Tyskland, siger hun.

De er med

Stefanie Südhaus, BUND (projektleder, leadpartner)Svenja Beilfuss, BUND

Wolfgang Günther, NIT

Markus Brüggemann, Geobytes KG

Christian Galonska, Geobytes KG

Lars Michelsen, AG GeoMedien

Jørgen Larsen, GeoCenter Møns klint

Julie Møller Madsen, Fjord&Bælt

Ulla Grebe-Schmitz, Ostsee Info-Center

Christian Rogge, Tourismus Agentur Lübecker Bucht

Katharina Volpp, Tourismus Agentur Lübecker Bucht

Annette Tenberg, Vordingborg Kommune

Kirstine Skafte Bonde, Vordingborg Kommune

Torbjørn Tarp, Naturturisme I/S

Deltagerne tømmer en ruse for mange strandkrabber men også ål der straks sættes ud igen. Foto: Yilmaz Polat.

Projekter udvikles

Julie Møller Madsen er biolog og kommer fra Fjord og Bælt i Kerteminde og Naturama i Svendborg.

- Vi skal ikke udvikle snorkelturisme som flere andre i gruppen gør, det tilbyder vi allerede. Til gengæld har vi som projekt at lave en film om ffærgen Ærøsund som kunstigt rev. Vi skal vise, hvordan dyre- og plantelivet har udviklet sig omkring færgen på havbunden, siger hun, der i øvrig selv er ærøbo og mange gange har sejlet med Ærøsund.

De øvrige grupper, som blandt andet også dækker Møn, som i sommer blev udnævnt til Unesco biosfære-område, skal kortlægge bæredygtige snorkel- og dykkerspots i hele området og formidle dem via et trykt kort, et digitalt kort og en hjemmeside eller en app.

Der er også lavet et undervisningshæfte for børn: "Østersøens skat", som skal give børn i alderen 3-8 år mulighed for at opdage, lege og lære om livet under havets overflade i den vestlige Østersø - det er netop færdigtrykt på dansk og tysk her i efteråret.

Aktørerne skal etablere en grejbase og udvikle koncepter for oplevelser under vandet for både skoleklasser (7.-10. klasse) og for børnefamilier med større børn - så der både bliver tilbud til lokale og turister.

Projektet løber frem til 2019 og støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Interreg

Den Europæiske Union står bag initiativet Interreg, der skal støtte og fremme samarbejde på tværs af EU's landegrænser. I hele Europa findes der ca. 70 Interreg-programmer. Interreg understøtter Europa 2020-strategien, som alle EU-strukturfondsprogrammer i perioden 2014-2020 skal leve op til. Strategien baserer sig på intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst i Europa.Interreg Deutschland-Danmark er den femte generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde, også kaldet Interreg 5A. Programmet er et resultat af sammenlægningen af to hidtil separate Interreg 4A-programmer (Fehmarnbeltregion og Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.).

Bag programmet står 11 partnere fra Danmark og Tyskland - to på dansk side og ni på tysk side.

I perioden 2014-2020 modtager Interreg Deutschland-Danmark 672 mio. kr. i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Pengene skal bruges til at støtte dansk-tyske projekter. Støtten går til både store strategiske og mindre regionale samarbejdsprojekter.

Kilde: Interreg

Så er der krabber til krabbesuppen. Foto: Yilmaz Polat
Det er ikke kun dyr og planter man kan udforske på bunden af Nakkebølle Fjord, også stenalderfund dukker op - de skal dog leveres tilbage til havbunden igen. Foto: Yilmaz Polat
Krabber i massevis kan man studere i detaljer og blive klogere på, men også koge til en lækker krabbebisque. Foto: Yilmaz Polat
Wolfgang Günther og Ulrik Boll. Foto: Yilmaz Polat.
En hanog en hun-krabbe - hannen er den største med den spidse hale. Foto:Yilmaz Polat.
Ålen er truet og i Tyskland arbejder miljøorganisationer for at der vedtages totalforbud mod ålefiskeri i Østersøen.
Snorkling kan sagtens foregå under danske himmelstrøg - der åbner sig en fantastisk verden under havet. Deltagerne i Undine projektet håber undervandsturisme kan skabe større bevidsthed om havmiljøet. Foto: Yilmaz Polat.
Foto: Yilmaz Polat
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce