Annonce
Middelfart For abonnenter

Friske tal: Her er ugens seneste regnskaber fra Middelfart

Tallene går op: Konsulentvirksomhed i Middelfart fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i John Harmsen Center for Motivation & Arbejdsglæde ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 288.684 til 363.962 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i John Harmsen Center for Motivation & Arbejdsglæde ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør John Bratteng Happy Harmsen. I første omgang er det John Harmsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Bratteng Happy Harmsen, der er den dominerende ejer. John Harmsen Center for Motivation & Arbejdsglæde ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lars Skaarup ApS i SkrillingeLars Skaarup ApS, der er en virksomhed i Skrillinge, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,4 millioner til 786.257 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab blev noteret til -24.790 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrillinge-virksomheden fra 1,8 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Skaarup. Virksomhedens reelle ejere er Lars Skaarup. Lars Skaarup ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er teknologiudvikling samt konsulentydelser og udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed i form af besiddelse af ejerandele i kapitalselskaber, foretage investering, formueforvaltning samt hermed beslægtet aktivitet
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Potentialet ApSMiddelfart-virksomheden Potentialet ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4641 til -4827 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3375 kroner til -3500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 37.368 til 33.603 kroner . Virksomheden ledes af direktør John Bratteng Happy Harmsen. I første omgang er det John Harmsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Bratteng Happy Harmsen, der er den dominerende ejer. Potentialet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Prima Plast ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Middelfart-virksomheden Prima Plast ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 363.626 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,5 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Hans Ohlsen og Frederik Jönsson. Virksomhedens reelle ejere er Hans Ohlsen og Frederik Jönsson. Prima Plast ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Indslev tjente flere penge i seneste regnskabsårH.A.Schmidts Tømrerforretning ApS, der er en virksomhed i Indslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 171.069 til 417.131 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Indslev-virksomheden fra 475.122 til 800.446. Firmaet ledes af direktør Hans Åge Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Hans Åge Schmidt. H.A.Schmidts Tømrerforretning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Terese Invest ApS i Middelfart får underskudDet seneste år er endt med underskud i Middelfart-virksomheden Terese Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7509 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -7500 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Terese Bruun Ludvigsen Vilholm. Virksomhedens reelle ejere er Terese Bruun Ludvigsen Vilholm. Terese Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Formueforvaltning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i datterselskaber, formueadministration og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Hesselhoej.dk ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vedelshave-virksomheden Hesselhoej.dk ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 87.359 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 574.228 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Uve Sjøbeck Hoeck. Virksomhedens reelle ejere er Anders Uve Sjøbeck Hoeck. Hesselhoej.dk ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor hestebranchen, herunder køb, salg og tilridning af heste samt ydelser i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Nørre Aaby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Nørre Aaby-virksomheden BM Industri A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 477.000 til -338.556 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 500.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 408.000 til 143.994 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Jensen Thingholm. I første omgang er det APEKS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Jensen Thingholm, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BM Industri A/S anbragt i branchen "Fremstilling af kontor- og butiksmøbler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos tandlæge-virksomhed i MiddelfartOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TANDLÆGESELSKABET M. BRUNHØJ ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 7,0 millioner til 5,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 25,1 millioner til 28,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mogens Brunhøj. Virksomhedens reelle ejere er Mogens Brunhøj. TANDLÆGESELSKABET M. BRUNHØJ ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbunden hermed
Tallene vendt: Tand Melfar ApS i Middelfart gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tand Melfar ApS i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -328.781 til 122.452 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 585.050 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -47.804 kroner til -18.498 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 72.377 kroner efter skat, faldt formuen i Tand Melfar ApS fra 655.829 til 528.206 kroner . Virksomheden ledes af direktør Dorthe Lindberg Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Dorthe Lindberg Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er Tand Melfar ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive tandklinik
Overskuddet stiger: Virksomhed i Korsbjerg tjente flere penge i seneste regnskabsårMV Maskintech ApS, der er en virksomhed i Korsbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 150.728 til 346.099 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 522.441 kroner til 745.216 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Korsbjerg-virksomheden fra 425.586 til 587.682. Firmaet ledes af direktør Morten Vingaard. Virksomhedens reelle ejere er Morten Vingaard. MV Maskintech ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med drift af maskinværksted, og aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Baaring Mark fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i NMH Finans ApS, der er en virksomhed i Baaring Mark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 589.567 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 760.096 kroner til 876.928 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Baaring Mark-virksomheden fra 3,4 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Møller Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Nikolaj Møller Hansen. NMH Finans ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål at eje kapitalandele og gældsinstrumenter m.v. samt yde bistand og levere konsulentydelser, samt virksomhed, som har forbindelse hermed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HusbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i VESTFYNS MASKINSERVICE ApS, der er en virksomhed i Husby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 158.208 til 106.985 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 158.208 kroner. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Husby-virksomheden fra 499.616 til 582.802. Virksomheden ledes af direktør Per Arbjerg Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Per Arbjerg Kristensen. VESTFYNS MASKINSERVICE ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg, reparation og maskinservice i forbindelse med drift af maskinværksted og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Middelfart fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KG152 ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 907.165 til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 266.230 kroner i det foregående regnskab til 153.030 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 37,8 millioner til 39,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Jacobsen. I første omgang er det JJ HOLDING & INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Jacobsen, der er den dominerende ejer. KG152 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i MiddelfartSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Middelfart-virksomheden ELMESTER ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -435.511 til -15.333 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 307.297 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 144.342 kroner til 159.100 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 272.024 til 260.063 kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Henriksen. I første omgang er det KIHE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Henriksen, der er den dominerende ejer. ELMESTER ApS hører hjemme i branchen "Reparation af elektrisk udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive elinstallationsforretning, herunder foretage reparationer samt køb og salg af elartikler. Selskabet formål er endvidere at drive handelsvirksomhed herunder med lamper og relaterede produkter samt coaching og uddannelseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Middelfart fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i CD Spaltning ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,2 millioner til 6,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -85.662 kroner året før til 337.092 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 65,2 millioner til 66,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Christian Larsen og Charlotte Staal Dinesen. Virksomhedens reelle ejere er Charlotte Staal Dinesen. CD Spaltning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formuepleje og investering, herunder køb, salg og udlejning af fast ejendom, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Konsulentvirksomhed i Middelfart fik lidt lavere overskudUNIT IT A/S, der er en virksomhed i Middelfart, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 22,0 millioner til 21,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 93 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 104,1 millioner kroner til 125,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. På trods af et overskud på 16,2 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i UNIT IT A/S fra 41 millioner til 40,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mark Frihagen. I første omgang er det Unit IT Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Østergaard Nielsen, Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Rechnitzer, der er de dominerende ejere. UNIT IT A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed, herunder teknisk support, sikkerhed, kommunikation og handle med hardwareprodukter m.vKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Hygind er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PLS Ejendomme ApS i Hygind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -33,4 millioner til 30.574 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,0 millioner i det foregående regnskabsår til 87.005 - et fald på -91 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i PLS Ejendomme ApS var ligesom året før på 2,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Eskelund Lerche-Simonsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Eskelund Lerche-Simonsen. I Erhvervsstyrelsens register er PLS Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er eje og drift af fast ejendom samt enhver aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Harndrup fik igen tabHarndrup-virksomheden House of Wonder ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -24.498 til -27.328 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 34.000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -13.363 kroner til -28.009 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2543 til -18.774 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Thomas Bro. I første omgang er det Thomas Bro og Thomas Bro Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Bro, der er den dominerende ejer. House of Wonder ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er brandsikring, syn og godkendelse af redningsudstyr, trykprøvning, fyldning af div. gasser og bortskaffelse af brandbare og ikke brandbare gasserKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i MiddelfartMiddelfart-virksomheden Psykolog Charlotte Staal Dinesen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -170.684 til -567.852 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -137.202 kroner til -81.048 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 266.320 til -176.604 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Charlotte Staal Dinesen. I første omgang er det CD Spaltning ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Charlotte Staal Dinesen, der er den dominerende ejer. Psykolog Charlotte Staal Dinesen ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive psykologvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i One Lily ApS i BilleshaveOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i One Lily ApS, der er et firma i Billeshave. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 179.662 til 66.056 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 568.772 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 185.237 i det foregående regnskabsår til 71.534 - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Billeshave-virksomheden fra 654.822 til 663.127. Virksomheden ledes af direktør Christina Liljegren. I første omgang er det Kirstin Elisabeth Kragh Liljegren og Christina Liljegren, der står som ejere. I sidste ende er det Kirstin Elisabeth Kragh Liljegren, der er den dominerende ejer. One Lily ApS hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at sælge modelydelser til diverse modehuse og lignende foretagender, primært i Danmark
Overskuddet stiger flere gange: Svaneborg Vin ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSvaneborg Vin ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 65.862 til 394.544 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 892.134 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 241.337 til 549.081. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kim Svaneborg Pedersen og Helle Svaneborg Pedersen. I første omgang er det Svaneborg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Svaneborg Pedersen, der er den dominerende ejer. Svaneborg Vin ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, såvel en datail som en gros, med vin, spiritus, tobak og delikatesserKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Nørre Aaby fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i VALK WELDING DK A/S, der er en virksomhed i Nørre Aaby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 296.837 til 332.116 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 431.695 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit otte i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Aaby-virksomheden fra 743.870 til 762.745. Virksomheden ledes af direktør Remco Henk Valk. I første omgang er det R. H. Valk Holding B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Remco Henk Valk, der er den dominerende ejer. VALK WELDING DK A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, håndværk og industri
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Nørre Aaby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Nørre Aaby-virksomheden VALK WELDING EJENDOMME DK ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 28.642 til -1 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 31.222 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 186.828 kroner i det foregående regnskab til 162.405. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -44.995 til -44.999 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Remco Henk Valk. I første omgang er det R. H. Valk Holding B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Remco Henk Valk, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er VALK WELDING EJENDOMME DK ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at købe, eje og sælge ejendomme samt drive ejendomsadministration og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Middelfart-virksomheden Nice New Solutions ApSNice New Solutions ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 191.822 til 180.254 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 939.822. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 278.244 til 304.212. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Nikolaj Nørup Sostack og Laila Sostack. Virksomhedens reelle ejere er Nikolaj Nørup Sostack og Laila Sostack. Nice New Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at give alle små virksomheder mulighed for at få en prisbillig hjemmeside som kan lige præcis det, der er behov forKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Harndrup-virksomheden Fønix Kiropraktisk Klinik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fønix Kiropraktisk Klinik ApS , der er en virksomhed i Harndrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 469.602 til 386.735 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 653.118 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,5 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Harndrup-virksomheden fra 662.792 til 664.454. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Erik Ramsby. I første omgang er det RAMSBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Erik Ramsby, der er den dominerende ejer. Fønix Kiropraktisk Klinik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kiropraktorer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at sælge sundhedsydelser, herunder kiropraktiske ydelserKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos it-virksomhed i MiddelfartOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JP-EMBEDDED ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 898.156 kroner i det foregående regnskab til 855.876. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Bedsted Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Bedsted Pedersen. JP-EMBEDDED ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at konsulentydelser inden for software og hardware udviklingKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Middelfart går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Middelfart-virksomheden Center for Vitaliserende Samtaler ApS . Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 164.928 til -77.135 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 604.560 kroner i det foregående regnskab til 439.867 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 176.758 til 12.343 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Ekander Munch. Virksomhedens reelle ejere er Morten Ekander Munch og Connie Hedam Frank. Center for Vitaliserende Samtaler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er konsulentbaseret undervisning til skoler, ungdomsuddannelser, jobcentre, fagforeninger m.v. ved brug af udviklede samtalemodeller, der stilles til rådighed for selskabetKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Middelfart har skåret underskuddet nedMiddelfart-virksomheden DLM Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -5567 til -3974 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på -2500 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3750 kroner til -3815 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 327.164 til 323.190 kroner . Virksomheden ledes af direktør David Meilsøe. Virksomhedens reelle ejere er David Meilsøe. I Erhvervsstyrelsens register er DLM Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele og øvrige værdipapirer samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabsårDklagerhotel.com ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 90.883 til 150.654 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 102.789 kroner i det foregående regnskabsår til 159.416 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 74.748 til 192.258. Firmaet ledes af direktør Kim Fruerlund Phillip. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Dahlsgaard. dklagerhotel.com ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: It-virksomhed i Strib får underskudDet seneste år er endt med underskud i Strib-virksomheden OSAIA Health ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -29.125 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -27.513 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Pernille Jakobsen. I første omgang er det HBSS Venture ApS og Kristian Ravn Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Pernille Jakobsen, Henrik Benjamin Skovsted Suhr og Kristian Ravn, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er OSAIA Health ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i StribSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Strib-virksomheden Piemonte på Flaske ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -219.276 til -48.656 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 37.932 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -21.354 kroner året før til 170.877 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -88.148 til -126.227 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Pernille Jakobsen og Kristian Ravn. I første omgang er det Kristian Ravn Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Pernille Jakobsen og Kristian Ravn, der er de dominerende ejere. Piemonte på Flaske ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at importere og sælge vin og specialprodukter fra Piemonte distriktet i Italien samt at arrangere Temarejser til PiemonteKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Holdingselskab i MiddelfartSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Middelfart-virksomheden T-S Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -8,1 millioner til -146.692 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra -25,6 millioner til -25,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Selskabet ledes af direktør Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. Virksomhedens reelle ejere er Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. T-S Invest ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og financiering og primært at være holdingselskab i en koncern, der drive landbrugKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Marco ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Marco ApS, der er en virksomhed i Strib. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,6 millioner til 16,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er forbedret fra -107.050 kroner til -97.057 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strib-virksomheden fra 155,1 millioner til 166,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Leif Østergaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Leif Østergaard Nielsen. Marco ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering af enhver art og al hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Skibdal ApSMiddelfart-virksomheden Skibdal ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -43.243 til -68.187 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -13.385 kroner til -5250 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -116.091 til -169.428 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Skibdal. Virksomhedens reelle ejere er Anders Skibdal. Skibdal ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel og investering, herunder ved at besidde ejerandele i andre selskaber, driftsmidler, udlejning af driftsmidler samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i MiddelfartIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Resource2U ApS, der er et firma i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 3519 til 1186 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3519 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2153 kroner året før til -104 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 129.611 til 130.536. Firmaet ledes af direktør Anders Skibdal. I første omgang er det SKIBDAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Skibdal, der er den dominerende ejer. Resource2U ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed ved at håndtere ressource projekter med klima og/eller miljø formål for øje, at investere i virksomheder med samme formål samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos holdingselskab i MiddelfartCP Syd ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,4 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 4,2 millioner til 5,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Conradsen. Virksomhedens reelle ejere er Per Conradsen. CP Syd ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed og at være holdingselskab, og direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri, handel, serviceydelser og iævrigt at udøve enhver anden virksomhed, der efter selskabets skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Finansvirksomhed i Middelfart har skåret underskuddet nedMiddelfart-virksomheden Anpartsselskabet af 7/2 1988 fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -3752 til -3253 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 344.352 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -4750 kroner til -4725 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 295.356 til 292.597 kroner . Virksomheden ledes af direktør Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. I første omgang er det Eskelund ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Eskelund Lerche-Simonsen og Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Anpartsselskabet af 7/2 1988 anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Eskelund Svineproduktion ApS i Middelfart gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Eskelund Svineproduktion ApS i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -156.836 til 124.213 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9,4 millioner kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -167.872 kroner til -139.603 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-firmaet fra 51,2 millioner til 51,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. I første omgang er det Eskelund ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Eskelund Lerche-Simonsen og Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Eskelund Svineproduktion ApS anbragt i branchen "Produktion af slagtesvin". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er svineproduktionKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Holdingselskab i MiddelfartSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Middelfart-virksomheden Lerche-Simonsen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -16,6 millioner til -1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra -23,9 millioner til -25,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Selskabet ledes af direktør Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. I første omgang er det BETTY & ERLING LERCHE-SIMONSEN ApS, GITTE ESKELUND LERCHE-SIMONSEN ApS og PETER ESKELUND LERCHE-SIMONSEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Eskelund Lerche-Simonsen og Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, der er de dominerende ejere. Lerche-Simonsen ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og finansiering og primært at være holdingselskab i en koncern, der driver landbrugKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Eskelund ApS i Middelfart ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Eskelund ApS, der er et firma i Middelfart. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 6,9 millioner til -1,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat - en nedgang på 95 procent. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 20,5 millioner kroner året før til -558.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 13,1 millioner til 12,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. I første omgang er det Lerche-Simonsen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Eskelund Lerche-Simonsen og Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, der er de dominerende ejere. Eskelund ApS hører hjemme i branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og drive landbrug og dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Middelfart-virksomheden Dyregårdsvej 12 ApSDyregårdsvej 12 ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,3 millioner til 80.283 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,3 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 6,0 millioner kroner året før til -1474 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Dyregårdsvej 12 ApS var ligesom året før på 15,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. I første omgang er det Eskelund ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Eskelund Lerche-Simonsen og Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, der er de dominerende ejere. Dyregårdsvej 12 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion af foder til svineproduktionKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Landbrugsvirksomhed i Middelfart ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Landbrugsselskabet 1.1.1993 ApS, der er et firma i Middelfart, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 250 til -587 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 69.518 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4750 kroner til -5078 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 898.000 til 897.502 kroner . Virksomheden ledes af direktør Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. I første omgang er det Eskelund ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Eskelund Lerche-Simonsen og Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Landbrugsselskabet 1.1.1993 ApS anbragt i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering herunder svineproduktionKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i MiddelfartSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Middelfart-virksomheden Anders Lerche-Simonsen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,6 millioner til -1050 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 192.726 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4750 kroner til -5026 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Anders Lerche-Simonsen ApS var ligesom året før på 1,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Gitte Eskelund Lerche-Simonsen. I første omgang er det Lerche-Simonsen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Eskelund Lerche-Simonsen og Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, der er de dominerende ejere. Anders Lerche-Simonsen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forestå investering i virksomheder, der beskæftiger sig med landbrug, investeringsvirksomhed vedrørende køb og salg af værdipapirer samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hesselhøj ApS i Vedelshave går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hesselhøj ApS, der er et firma i Vedelshave. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 273.854 til -132.642 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 581.579 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,5 millioner i det foregående regnskabsår til 75.430 - et fald på -95 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 704.079 til 600.338 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans-Jørgen Hoeck. Virksomhedens reelle ejere er Hans-Jørgen Hoeck. Hesselhøj ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb, salg og tilridning af heste samt ydelser i forbindelse hermed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Bilhuset Birch ApSUnderskuddet i Brenderup St-virksomheden Bilhuset Birch ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -337.072 til -553.006 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 297.164 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -291.863 kroner til -541.229 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 100.702 til -452.304 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Andi Juelshøj. Virksomhedens reelle ejere er Andi Juelshøj. Bilhuset Birch ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med autohandel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.Klik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Vedelshave har skåret underskuddet nedVedelshave-virksomheden HESSELHØJ HESTE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10.020 til -7612 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -341 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6710 kroner til -5470 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 138.939 til 130.327 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans-Jørgen Hoeck. Virksomhedens reelle ejere er Hans-Jørgen Hoeck. I Erhvervsstyrelsens register er HESSELHØJ HESTE ApS anbragt i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udøve virksomhed, herunder import og eksport, med køb, salg og tilridning af heste samt ydelser i forbindelse hermed
Overskuddet stiger flere gange: Schmidts Multibyg ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSchmidts Multibyg ApS, der er en virksomhed i Nørre Aaby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5310 til 33.722 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 452.652 kroner i det foregående regnskab til 443.100. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Aaby-virksomheden fra -28.325 til -2073. Virksomheden ledes af direktør Frank René Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Frank René Schmidt. Schmidts Multibyg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er at drive virksomhed med tømrer/snedker/montage, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Strib fik millionoverskudBANG & OLUFSEN, MÍDDELFART ApS, der er en virksomhed i Strib, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 130.501 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strib-virksomheden fra 2,1 millioner til 3,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Svend Åge Hansen. I første omgang er det INVEST HOLDING AF 15/6 2000 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Åge Hansen, der er den dominerende ejer. BANG & OLUFSEN, MÍDDELFART ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Radio- og tv-forretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og håndværk samt investering og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabGoSail A/S, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9059 til 704.266 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 496.525 til 1 millioner. Firmaet ledes af direktør Søren Mathiesen Laugesen. I første omgang er det DINEX EMISSION HOLDING A/S, JHL HOLDING KOLDING ApS, SHAPING ApS og SailWerk ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Henrik Lund, Jimmi Grouleff, Torben Staal Dinesen og Søren Mathiesen Laugesen, der er de dominerende ejere. GoSail A/S hører hjemme i branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udbyde teambuilding på vandet og udbrede kendskabet til sejlsportKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Finansvirksomhed i Middelfart går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Middelfart-virksomheden ApS KBUS 8 NR. 4314. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 207.351 til -22.253 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 324.920 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -33.057 kroner til -39.856 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,5 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karen Hellung Honore. Virksomhedens reelle ejere er Karen Hellung Honore. I Erhvervsstyrelsens register er ApS KBUS 8 NR. 4314 anbragt i branchen "Finansiel leasing". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, transportvirksomhed, finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Jarode Group ApS i Middelfart går fra overskud til underskudOverskuddet i Middelfart-virksomheden Jarode Group ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 18.420 til -190.921 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 18.420 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 211.905 kroner året før til -48.608 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7803 til -158.639 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jacob Rosenbæk Demant. I første omgang er det JARODE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Rosenbæk Demant, der er den dominerende ejer. Jarode Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt at udøve administrationsselskab for virksomheder helt eller delvist ejet af koncernen. Selskabets formål er ydermere at indgå lejekontrakter, leasingaftaler, indkøbsaftaler samt at eje materiel som benyttes på tværs af koncernens selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vin & Vin Middelfart ApS i Middelfart går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Vin & Vin Middelfart ApS, der er et firma i Middelfart. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 129.680 til -102.641 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 184.512 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 943.647 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 283.077 til 99.857 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jacob Rosenbæk Demant. I første omgang er det Jarode Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Rosenbæk Demant, der er den dominerende ejer. Vin & Vin Middelfart ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive detailhandel med vin samt anden aktivitet her tilknyttet efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabsårDA-sign ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 78.832 til 188.190 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 565.526 kroner til 709.461 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 75.288 til 201.901. Firmaet ledes af direktør Stine Karen Møller Andersen. I første omgang er det Stine Karen Møller Andersen og DA-sign ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Stine Karen Møller Andersen, der er den dominerende ejer. DA-sign ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion af bilreklamer, facadeskilte mv. samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabsårI/S Mandal Allé 10, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 62.057 til 101.527 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 378.710 kroner i det foregående regnskab til 364.416. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 565.303 til 666.829. Virksomheden ejes af Steen Nørballe Mikkelsen og Jørgen Rasmussen. I/S Mandal Allé 10 hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Fru Hjort ApSBaaring Mark-virksomheden Fru Hjort ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -31.516 til -31.097 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -30.707 kroner til -31.045 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -47.237 til -62.947 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Gitte Laursen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Rosenløv Laursen. I Erhvervsstyrelsens register er Fru Hjort ApS anbragt i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med hobbyartikler, husflid, brugskunst, tøj & tilbehør samt produktion af husflid & brugskunstKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Fjellerup er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet ASE Handling ApS i Fjellerup i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,1 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,2 millioner kroner til 10,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fjellerup-firmaet fra 4,9 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Annette Satu Johanson. I første omgang er det ASE - HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Annette Satu Johanson, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ASE Handling ApS anbragt i branchen "Serviceydelser i forbindelse med luftfart". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed indefor luftfart og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i MiddelfartTGP ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,5 millioner til 573.317 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 802.661 kroner i det foregående regnskab til 696.289. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Jacobsen. I første omgang er det JJ HOLDING & INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Jacobsen, der er den dominerende ejer. TGP ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at eje og administrere lejemålKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Fjelsted får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Fjelsted-virksomheden Spetra-Kurer ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 84.312 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 393.161 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør John Louny Jensen. Virksomhedens reelle ejere er John Louny Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Spetra-Kurer ApS anbragt i branchen "Andre post- og kurertjenester". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Biotest ApS i GamborgBiotest ApS , der er en virksomhed i Gamborg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 359.661 til 163.211 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 359.661 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 399.163 kroner i det foregående regnskab til 271.923 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Biotest ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Pauli Lejf Kiel. Virksomhedens reelle ejere er Pauli Lejf Kiel. Biotest ApS hører hjemme i branchen "Anden måling og teknisk analyse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med mikrobiologi, forskning, opbevaring og kontrol af mikroorganismer mv. samt integration af landbrugsaktiviteter i forbindelse med dyrknings- og fodringsforsøg, patentermv. og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Strib er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KUBLOS ApS i Strib. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.280 til 8922 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -19.584 kroner året før til 17.981 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Strib-firmaet fra -36.614 til -12.693. Virksomheden ledes af direktør Majbritt Glans. I første omgang er det 9TRAM Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Majbritt Glans, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KUBLOS ApS anbragt i branchen "Detailhandel med spil og legetøj". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel og service og hermed forbundet aktivitet
Overskuddet stiger: Bilhandel i Asperup Mark tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i A I biler ApS, der er en virksomhed i Asperup Mark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 229.256 til 390.537 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 576.913 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Asperup Mark-virksomheden fra 218.563 til 523.192. Virksomheden ledes af direktør Henrik Haavik. I første omgang er det HENRIK HAAVIK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Haavik, der er den dominerende ejer. A I biler ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at drive automobilhandel og dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Indsl-Tårup ryger fra overskud til underskudOverskuddet i OAK66 ApS, der er et firma i Indsl-Tårup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4365 til -8763 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 24.162 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 12.925 kroner året før til -6974 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 70.589 til 61.827 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Arbjerg Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Arbjerg Kristensen. I Erhvervsstyrelsens register er OAK66 ApS anbragt i branchen "Tekniske skoler og fagskoler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive undervisning og ledelse primært indenfor luftfart, handel, industri og håndværk, drift og udlejning af ejendomme samt andre dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabSLAGTEREN PÅ ODENSEVEJ ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 32.023 til 251.302 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Leo Engelberg. I første omgang er det L & P ENGELBERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leo Engelberg, der er den dominerende ejer. SLAGTEREN PÅ ODENSEVEJ ApS hører hjemme i branchen "Slagter- og viktualieforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive slagterforretning med forarbejdning og salg af fødevarer
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabsårI/S Mandal Allé 10, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 62.057 til 101.527 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 378.710 kroner i det foregående regnskab til 364.416. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 565.303 til 666.829. Virksomheden ejes af Steen Nørballe Mikkelsen og Jørgen Rasmussen. I/S Mandal Allé 10 hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabsårI/S Mandal Allé 10, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 62.057 til 101.527 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 378.710 kroner i det foregående regnskab til 364.416. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 565.303 til 666.829. Virksomheden ejes af Steen Nørballe Mikkelsen og Jørgen Rasmussen. I/S Mandal Allé 10 hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Middelfart er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet FAVA ApS i Middelfart i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -369.995 til 2,3 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 41.307 kroner i det foregående regnskab til 41.148. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-firmaet fra 10,8 millioner til 11 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Scheel. Virksomhedens reelle ejere er Torben Scheel. I Erhvervsstyrelsens register er FAVA ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve ejerskab i virksomheder, der yder rådgivning og formidling samt salg, service, information, kursusvirksomhed, marketing og lignende på IT-området samt at drive handel og industri, rådgivnings- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Favato ApS i Middelfart er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Favato ApS i Middelfart i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -333.852 til 2,5 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 206.064 kroner i det foregående regnskab til 144.178 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Favato ApS fra 12,4 millioner til 12,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Torben Scheel. I første omgang er det FAVA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Scheel, der er den dominerende ejer. Favato ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at yde rådgivning og formidling samt salg, service, information, kursusvirksomhed, marketing og lignende på IT-området samt at drive handel og industri, rådgivnings- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Asperup-virksomheden Ejendomsselskabet Højris ApSEjendomsselskabet Højris ApS, der er en virksomhed i Asperup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 144.000 til 133.952 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 52.000 kroner i det foregående regnskabsår til 134.825 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Asperup-virksomheden fra 512.000 til 622.238. Firmaet ledes af direktør Mikael Højris Pedersen. I første omgang er det M. HØJRIS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikael Højris Pedersen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Højris ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er erhvervelse og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Rejkjaer Solutions ApS i Strib gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Rejkjaer Solutions ApS i Strib. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -8029 til 5615 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -7562 kroner året før til 5615 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strib-firmaet fra -296.424 til -290.809. Virksomheden ledes af direktør Steen Rejkjær. Virksomhedens reelle ejere er Steen Rejkjær. I Erhvervsstyrelsens register er Rejkjaer Solutions ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og service
Går tilbage: Virksomhed i Husby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Husby-virksomheden CAD Service ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 69.313 til -65.069 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 89.131 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 564.854 kroner til 637.228 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 97.657 til -9912 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lone Margrethe Nothlev. Virksomhedens reelle ejere er Lone Margrethe Nothlev. I Erhvervsstyrelsens register er CAD Service ApS anbragt i branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive freelancevirksomhed med speciale i teknisk tegning og inden for madopskrifter og havetips, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Nørre Aaby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Nørre Aaby-virksomheden IRS 2022 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 815.000 til -684.937 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 815.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,5 millioner kroner året før til -248.580 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 91.173 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Erik Nielsen. I første omgang er det URETEK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ivan Riis Steffensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er IRS 2022 ApS anbragt i branchen "Landskabspleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og salg af plantevægge og grønne tage, samt udføre planteserviceopgaverKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i ugens regnskaber fra virksomheder i Middelfart Kommune.
Annonce
Odense For abonnenter

Familien måtte forlade retssalen: 80-årig mand er fængslet for drabsforsøg på sin kone

Amalie blev kun 21: Alle, der græder over Amalies for tidlige død, bør tilmelde sig donorregistret

Annonce
Annonce
Annonce
Nyborg For abonnenter

Politi: Kvindelig bilist kørte galt på stranden - fortsatte til fods uden tøj på

Odense For abonnenter

Hun skulle på ferie med mor og far - 10 dage senere sendte 17-årig et desperat nødråb til sin veninde i Odense

Odense

En rosedåb, Prince-fans og Kronprinsessen: Se billederne fra første dag på Blomsterfestival

Bagsiden

Vil forlænge Storebæltsbroen med Nyborg Slot: Borgmester jubler over ministers plan

Massive prisstigninger på strøm ser ud til at fortsætte: Det ser slemt ud, siger ekspert

Kerteminde

17-årig sigtet for brutalt overfald efter Havnefest: Episoden blev filmet

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Kæmpe Horsens-virksomhed er solgt for tre-cifret millionbeløb: - Det er mit barn, jeg sælger

Sydfyn

Mens kæresten heppede: Fuld ulykkesbilist fiskede sin penis frem og truede politiet

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Kerteminde

Nyt plejehjem bliver 7,5 million kroner dyrere: - Men vi kan ikke være bekendt at vente længere

Assens For abonnenter

Risikerer klip i kørekortet: Men bilister blæser fortsat på kørselsforbud ved rundkørsel

Erhverv

Royalt tryk: Kronprins Frederik satte gang i verdens største testcenter for havvindmøller

Annonce