Annonce
Middelfart For abonnenter

Friske tal: Her er ugens seneste regnskaber fra Middelfart

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos murervirksomhed i Asperup MarkMurermester Henrik Kristensen ApS, der er en virksomhed i Asperup Mark, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 446.114 til 175.826 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 761.577 kroner i det foregående regnskab til 432.072 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Asperup Mark-virksomheden fra 649.679 til 673.323. Virksomheden ledes af direktør Henrik Hjorth Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Hjorth Kristensen. Murermester Henrik Kristensen ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er er at drive salg, service og rådgivning på murerområdet samt tilknyttede områderKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tandlæge-virksomhed i Middelfart fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TANDLÆGESELSKABET THOMAS LEHM ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,2 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,3 millioner kroner til 7,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 3,4 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Lehm. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Lehm, der er den dominerende ejer. TANDLÆGESELSKABET THOMAS LEHM ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Middelfart er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Reuter-Teknic ApS i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -49.648 til 133.794 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 332.766 kroner i det foregående regnskabsår til 665.191 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Middelfart-firmaet fra 1275 til 105.635. Virksomheden ledes af direktør Lars Gerhard Reuter. Virksomhedens reelle ejere er Lars Gerhard Reuter. I Erhvervsstyrelsens register er Reuter-Teknic ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabEJENDOMSSELSKABET THOMAS LEHM ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 64.272 til 220.675 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 696.836 kroner i det foregående regnskab til 667.160. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 858.082 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Lehm. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Lehm, der er den dominerende ejer. EJENDOMSSELSKABET THOMAS LEHM ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, udlejning af erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Mikkel Ø ApS fik større overskud end året førMikkel Ø ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 52.971 til 71.544 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 57.838 kroner til 71.819 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Mikkel Ørum. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Ørum. Mikkel Ø ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at beskæftige sig med rådgivning i forbindelse med energibesparende foranstaltningerKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Baaring er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KM Fitness ApS i Baaring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.312 til 63.983 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -23.959 kroner året før til 64.815 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Baaring-firmaet fra 10.625 til 60.532. Virksomheden ledes af direktør Kim Nymark Mortensen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Nymark Mortensen. I Erhvervsstyrelsens register er KM Fitness ApS anbragt i branchen "Fitnesscentre". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fitnesscenter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Comwell Kongebrogaarden A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Comwell Kongebrogaarden A/S, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,2 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 37 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 41 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 16,6 millioner kroner til 20,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 6,6 millioner til 9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Simon Skov Hedelund. I første omgang er det COMWELL A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Birthe Marianne Christiansen, Carina Avlbjerg Christiansen og Camilla Avlbjerg Christiansen, der er de dominerende ejere. Comwell Kongebrogaarden A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotel- og konferencevirksomhed og anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i StribOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i PR Byg & Mal ApS, der er en virksomhed i Strib. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 10.940 til 6965 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 27.872 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 97.906 kroner i det foregående regnskab til 61.353 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strib-virksomheden fra 146.599 til 153.567. Virksomheden ledes af direktør Palle Eriksen. Virksomhedens reelle ejere er Palle Eriksen og Reni Eriksen. PR Byg & Mal ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med renovering af ejendomme og lejligheder samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Comwell Middelfart A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Comwell Middelfart A/S, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 551.957 til 5,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 34 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 35 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 18,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 6,4 millioner til 11 millioner. Virksomheden ledes af direktør Simon Skov Hedelund. I første omgang er det COMWELL A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Birthe Marianne Christiansen, Carina Avlbjerg Christiansen og Camilla Avlbjerg Christiansen, der er de dominerende ejere. Comwell Middelfart A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotel- og konferencevirksomhed, samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Fini Engineering ApS i MiddelfartFini Engineering ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 522.751 til 150.177 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 554.935 i det foregående regnskabsår til 182.779 - et fald på -67 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 116.420 kroner efter skat, faldt formuen i Fini Engineering ApS fra 494.318 til 210.738 kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Nielsen. I første omgang er det Finie Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Nielsen, der er den dominerende ejer. Fini Engineering ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, administration, service og handel samt anden virksomhed i forbindelse hermed
Overskud hos Kreaværk ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Middelfart-virksomheden Kreaværk ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 30.345 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 552.754 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Signe Tholstrup Andreasen og Line Tranberg Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Signe Tholstrup Andreasen og Line Tranberg Jensen. Kreaværk ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med spil og legetøj". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med hobbyartikler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Bro Mark fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i BN Bane ApS, der er en virksomhed i Bro Mark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 368.021 til 410.694 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bro Mark-virksomheden fra 542.997 til 748.634. Firmaet ledes af direktør Benny Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Benny Nielsen. BN Bane ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at føre tilsyn og eftersyn af spor og svejsninger samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bjerglund ApS i MiddelfartOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bjerglund ApS, der er et firma i Middelfart. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 140.894 til 42.259 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 140.894 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 579.851 kroner til 622.609 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 192.132 til 234.391. Virksomheden ledes af direktør Mathias Bjerglund Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Mathias Bjerglund Poulsen. Bjerglund ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at være konsulent for implementeringen af teknologiske it-projekter
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HaareIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i HANSEN-DESIGN ApS, der er et firma i Haare. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 131.286 til 49.098 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 201.963 kroner i det foregående regnskab til 193.613. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haare-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Bent Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Bent Hansen. HANSEN-DESIGN ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og handel, investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Waco ApSMiddelfart-virksomheden Waco ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -106.204 til -774.818 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -88.416 kroner til -106.479 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -44.200 til -760.391 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jan Jacobsen. I første omgang er det Jan Jacobsen og JJ HOLDING & INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Jacobsen, der er den dominerende ejer. Waco ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er byggeri, køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Stinas ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Middelfart-virksomheden Stinas ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -282.198 til -133.143 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 239.303 til 106.160 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Kramer Sandberg. I første omgang er det SANDBERG HOLDING AF 2008 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Kramer Sandberg, der er den dominerende ejer. Stinas ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel samt anden dermed efter direktionens skøn forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HarndrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Harndrup Brugsforening A.m.b.a., der er en virksomhed i Harndrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 336.449 til 236.529 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Harndrup-virksomheden fra 8,5 millioner til 8,7 millioner. Harndrup Brugsforening A.m.b.a. hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Middelfart-virksomheden Psaroni ApSPsaroni ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 603.038 til 21.542 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 609.097 i det foregående regnskabsår til 29.215 - et fald på -95 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 509.410 til 526.213. Virksomheden ledes af direktør Alexander Stæhr Johansen. I første omgang er det Hellenist Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alexander Stæhr Johansen, der er den dominerende ejer. Psaroni ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive kunsthandel og gallerivirksomhed samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Middelfart-virksomheden Hvidevarehuset Middelfart ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hvidevarehuset Middelfart ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 737.881 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør René Høyer. I første omgang er det JRH 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Høyer og Jette Høyer, der er de dominerende ejere. Hvidevarehuset Middelfart ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med elektriske husholdningsapparater". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive hvidevareforretning og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MiddelfartOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tegnestuen SUBSTANS ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 242.916 til 169.618 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 246.388 kroner i det foregående regnskab til 177.920 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 244.570 til 376.084. Virksomheden ledes af direktør Rolf Vagn Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Rolf Vagn Jørgensen. Tegnestuen SUBSTANS ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktudvikling og industridesign samt anden virksomhed i naturlig tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Cafe Apotekerhaven ApSMiddelfart-virksomheden Cafe Apotekerhaven ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -76.145 til -43.935 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 190.087 kroner i det foregående regnskab til 189.639. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -20.722 til -55.099 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Rolf Vagn Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Rolf Vagn Jørgensen. Cafe Apotekerhaven ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med cafe og restaurant og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Byggeselskab i Gadstrup fik større overskud end året førJBO Entreprenør ApS, der er en virksomhed i Gadstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 92.105 til 130.112 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 719.789 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gadstrup-virksomheden fra 146.242 til 247.374. Firmaet ledes af direktør Jens Loftager Bang Olsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Loftager Bang Olsen. JBO Entreprenør ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål drift af entreprenør- og kloakvirksomhed, samt anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MiddelfartOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i D-Consult ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 345.720 til 306.686 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 446.730 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4063 kroner til -6826 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 2 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Uffe Sudergaard. Virksomhedens reelle ejere er Uffe Sudergaard. D-Consult ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, service og fabrikation, og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hygind Elteknik ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hygind Elteknik ApS, der er en virksomhed i Hygind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 320.469 til 633.025 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Hygind-virksomheden fra 754.892 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Bloch Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Bloch Jørgensen. Hygind Elteknik ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udførelse af elteknisk vedligeholdelses- og anlægsarbejder samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggefirma i Nørre AabyIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i AP Isolering ApS, der er et firma i Nørre Aaby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 149.011 til 24.502 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 400.722 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Selvom året endte med et overskud på 19.112 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i AP Isolering ApS fra 993.611 til 900.439 kroner . Virksomheden ledes af direktør Arno Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Arno Pedersen. AP Isolering ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Isoleringsvirksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Åhøjrup tjente flere penge i seneste regnskabsårHCM Agro ApS, der er en virksomhed i Åhøjrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 74.852 til 202.170 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 278.524 kroner i det foregående regnskabsår til 431.722 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Åhøjrup-virksomheden fra 51.228 til 208.306. Firmaet ledes af direktør Hans Christian Møller-Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christian Møller-Hansen. HCM Agro ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling og salg af softwareKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Middelfart er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet isoplus Fjernvarmeteknik A/S i Middelfart i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -631.000 til 11,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 80 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 77 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 47,1 millioner kroner til 57,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-firmaet fra 42,9 millioner til 51,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Jarlgaard Jensen og Bo Olsen. I første omgang er det Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Dr. Walter Henss og Thorsten Henss, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er isoplus Fjernvarmeteknik A/S anbragt i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med produkter indenfor opvarmningssektoren, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i Middelfart er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet QA MED Solutions ApS i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -53.532 til 374.275 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 492.322 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-firmaet fra 80.212 til 383.031. Virksomheden ledes af direktør Rikke Nygaard. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Nygaard. I Erhvervsstyrelsens register er QA MED Solutions ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og rådgivning og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Fynsvej 59 ApS i Middelfart gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Fynsvej 59 ApS i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -181.711 til 193.328 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 31.885 kroner i det foregående regnskabsår til 390.182 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-firmaet fra 4,4 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Kjølby. I første omgang er det Gustav Holding ApS og VRL ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Kjølby og Verner Rosendal, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Fynsvej 59 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Middelfart får milliontabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Floating Boatservice Workers ApS, der er et firma i Middelfart. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,2 millioner til -1,5 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -531.496 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -937.051 kroner til -1,3 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 113.086 til -1,1 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jan Jacobsen. I første omgang er det JJ HOLDING & INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Jacobsen, der er den dominerende ejer. Floating Boatservice Workers ApS hører hjemme i branchen "Sø- og kysttransport af gods". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og indleje skibe til videre-udchartering og beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Middelfart går fra overskud til underskudOverskuddet i MX Rammer ApS, der er et firma i Middelfart, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 58.718 til -71.387 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 58.718 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 290.820 kroner i det foregående regnskab til 192.756 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 113.989 til 71.809 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Nina Marxen og Henrik Marxen. Virksomhedens reelle ejere er Nina Marxen og Henrik Marxen. I Erhvervsstyrelsens register er MX Rammer ApS anbragt i branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med indramning, billedproduktion, kurser, undervisning og formidling og her med forbundet virksomhed
Nyt regnskab: Nr. Aaby Boxen ApS i Nørre Aaby får underskudDet seneste år er endt med underskud i Nørre Aaby-virksomheden Nr. Aaby Boxen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -76.698 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 89.025 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Frede Eldrup Hansen. I første omgang er det VM HOLDING, MIDDELFART ApS, ELDRUP LIM ApS og VOK Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Vagn Orry Knudsen, Frede Eldrup Hansen og Tonny Vinding Møller, der er de dominerende ejere. Nr. Aaby Boxen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, udlejningsaktivitet, investering samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Middelfart er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TEIP.ASIA ApS i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -591.448 til 754.845 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 44.631 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-firmaet fra 676.104 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristian Nicolai Sønderby. I første omgang er det K.Soenderby Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Nicolai Sønderby, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TEIP.ASIA ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er eksport og import af varer og tjenesteydelser samt marketing og anden konsulentvirksomhed tillige med dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Røjle-virksomheden Vestergaard Forage ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabVestergaard Forage ApS, der er en virksomhed i Røjle, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,9 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,1 millioner kroner til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Røjle-firmaet fra 6,4 millioner til 8,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Jacob Vestergaard Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Annelise Hansen og Jacob Vestergaard Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er Vestergaard Forage ApS anbragt i branchen "Fjerkræavl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrug med husdyrhold og markbrug, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i ugens regnskaber fra virksomheder i Middelfart Kommune.
Annonce
Odense For abonnenter

Odense var cykelfabrikkernes by: Kendt cykelmærke blev skabt i byen

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

Annonce
Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn

Ny havn i Årslev stiller store krav til belastet motorvejs-afkørsel: - Vi ønsker en løsning på problemerne hurtigst muligt

Assens For abonnenter

Anklager går efter op mod 54 års fængsel i grov kidnapningssag: - Der er ikke mange afgørelser på det her område

Kultur

Med en festivalstol og et skilt: 11-årige Patrick scorede kassen på Tinderbox

OB

De mærkelige modstandermål skal ryddes af vejen: - Der skal være endnu mere lederskab i OB-truppen

De studerende på gymnasiet skal undervises på værksteder, hvis dette politiske forslag bliver til virkelighed

Assens

Se video: Bilister sendt ud på smalle og plørede veje, da stort kloakarbejde begyndte: Efter trafikalt kaos advares bilisterne

Bekymrede turister bliver afvist ved danske læger - bureauer frygter højsæsonen

Store pragtbygninger klædes på med stil fra lille Vorbasse

Odense

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Daniel har begået 500 indbrud: - Det er jer selv, der bestiller et indbrud, når det er en god forretning for tyvene

Middelfart

Partier trak sig fra deres eget forslag i byrådssalen: - Hvad er det, vi er bange for?

Middelfart For abonnenter

Se videoen og kom med bagom ny solcellepark: 46.800 solceller sat op ved motorvejen på Vestfyn

Bagsiden

Efter voldsom nedgang: DF'ere fredes fordi de er en truet art

Annonce