Annonce
Middelfart For abonnenter

Friske tal: Her er ugens seneste regnskaber fra Middelfart

Overskuddet stiger: Virksomhed i Lunge Bjerge fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, der er en virksomhed i Lunge Bjerge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 81,4 millioner til 188,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 290 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 380 ansatte - en fremgang på 31,03 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 230,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 352,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Lunge Bjerge-virksomheden fra 168,4 millioner til 261,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Inger Marie Jensen Hansen, Knud Erik Hansen, Torben Agerbak, Lars Hansen, Christian Mølsted og Morten Lauge Jensen. I første omgang er det CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Hai van Bui Hansen, der er den dominerende ejer. Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre møbler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive industrivirksomhed med fremstilling, markedsføring og salg af designmøbler og livstilsprodukter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lunge Bjerge-virksomheden Carl Hansen & Søn Retail A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Carl Hansen & Søn Retail A/S, der er en virksomhed i Lunge Bjerge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 402.434 til 287.476 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 402.434 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lunge Bjerge-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Inger Marie Jensen Hansen. I første omgang er det CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Hai van Bui Hansen, der er den dominerende ejer. Carl Hansen & Søn Retail A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Møbelforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailhandel med designmøbler og livstilsprodukter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Langholm Agro ApS i Røjleskov går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Langholm Agro ApS, der er et firma i Røjleskov. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 46.507 til -1882 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 143.872 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 577.061 til 575.179 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Lambæk Bang Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Lambæk Bang Nielsen. Langholm Agro ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte landbrugsvirksomhed og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: It-virksomhed i Middelfart fik igen tabMiddelfart-virksomheden AKSELERA DANMARK A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -86.017 til -120.500 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3150 kroner til -12.420 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4,8 millioner til -4,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kirsti Løviknes. Virksomheden ejes af Akselera AS. AKSELERA DANMARK A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er IT-konsulentvirksomhed og anden hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i MiddelfartJJ Ejendomme Fyn ApS , der er en virksomhed i Middelfart, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,0 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,6 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 21,9 millioner til 23,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Jensen. I første omgang er det JJ HOLDINGSELSKAB ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Jensen, der er den dominerende ejer. JJ Ejendomme Fyn ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Den Lille Hjælper ApS i Middelfart får underskudDet seneste år er endt med underskud i Middelfart-virksomheden Den Lille Hjælper ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -5784 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 330.126 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Thomas Johnsen. I første omgang er det Tunøvænget Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Johnsen, der er den dominerende ejer. Den Lille Hjælper ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kombinerende serviceydelser og dermed beslægtet virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Holdingselskab i SkovshøjrupSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Skovshøjrup-virksomheden HAVELY ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -302.305 til -26.740 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 377.705 kroner. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen i HAVELY ApS var ligesom året før på 1,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Klaus Egekvist. Virksomhedens reelle ejere er Klaus Egekvist. HAVELY ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og værdipapirer samt kapitalanbringelse direkte eller gennem datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Mosegård-virksomheden Morten Hansen ApSMorten Hansen ApS, der er en virksomhed i Mosegård, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 358.077 til 35.078 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 358.077 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 420.866 i det foregående regnskabsår til 171.215 - et fald på -59 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mosegård-virksomheden fra 680.975 til 716.052. Virksomheden ledes af direktør Morten Kastrup Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Kastrup Hansen. Morten Hansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg samt drift af ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Balslev-virksomheden Steen Pedersen Balslev ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Steen Pedersen Balslev ApS, der er en virksomhed i Balslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 116.488 til 85.945 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 354.134 kroner til 372.984 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Balslev-virksomheden fra 156.161 til 242.105. Virksomheden ledes af direktør Steen Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Steen Pedersen. Steen Pedersen Balslev ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i MiddelfartOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Fix og Færdig ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 191.972 til 169.429 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 241.398 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 441.086 kroner i det foregående regnskab til 440.951. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 941.983 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Rasmussen. I første omgang er det FIX OG FÆRDIG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Rasmussen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Fix og Færdig ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er ejendomsinvestering og udlejningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Strib fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FH Træ & Finér ApS, der er en virksomhed i Strib. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 583.888 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strib-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Hauborg. Virksomhedens reelle ejere er Finn Hauborg. FH Træ & Finér ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formidling og handel med træ og finer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Nørre Aaby tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nørre Aaby Brugsforening A.m.b.a., der er en virksomhed i Nørre Aaby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 363.603 til 565.450 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 21 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 19 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,9 millioner kroner til 10,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Aaby-virksomheden fra 12,3 millioner til 13 millioner. Nørre Aaby Brugsforening A.m.b.a. hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål kan foreningen være medlem af Coop-Danmark A/S og kan indkøbe sine varer gennem denne. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning tilslutte sig den ordning, der giver de tilsluttede brugsforeningers medlemmer adgang til landsdækkende medlemsfordele (herefter kaldet ”Landsfordelsordningen”) Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner , som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Baaring Mark er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TIKA Consult ApS i Baaring Mark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -35.797 til 58.674 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 190.464 kroner i det foregående regnskabsår til 354.400 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Baaring Mark-firmaet fra 162.621 til 208.295. Virksomheden ledes af direktør Kaj Flemming Svendsen. Virksomhedens reelle ejere er Kaj Flemming Svendsen. I Erhvervsstyrelsens register er TIKA Consult ApS anbragt i branchen "Overfladebehandling af metal". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for malerbrandchen og dermed beslægtet ydelserKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Morten Holmann Transport ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMorten Holmann Transport ApS, der er en virksomhed i Gelsted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 177.179 til 562.486 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gelsted-virksomheden fra 187.914 til 625.092. Firmaet ledes af direktør Morten Palmar Holmann Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Palmar Holmann Jørgensen. Morten Holmann Transport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøv virksomhed med vognmandskørsel samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Ellesø tjente flere penge i seneste regnskabLL Smede og Maskinservice ApS, der er en virksomhed i Ellesø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5325 til 24.694 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 7097 kroner i det foregående regnskabsår til 39.914 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ellesø-virksomheden fra 43.924 til 62.950. Firmaet ledes af en direktion, der består af Lasse Stenstrup Larsen og Lau Stenstrup Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Lasse Stenstrup Larsen og Lau Stenstrup Larsen. LL Smede og Maskinservice ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabsårTOMCATS ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.852 til 45.260 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 83.121 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 673.364 kroner i det foregående regnskab til 632.333. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 320.039 til 355.299. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Ølgaard Stenderup og Anders Johansen. I første omgang er det LASTAB HOLDING ApS og STENDERUP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Ølgaard Stenderup og Anders Johansen, der er de dominerende ejere. TOMCATS ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at bistå med konsulentydelser samt salg af hard- og software samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Nørre Aaby fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i COOL AND GREEN ApS, der er en virksomhed i Nørre Aaby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,0 millioner kroner til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Aaby-virksomheden fra 4 millioner til 5,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Christensen. I første omgang er det OMNIA BUSINESS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ellen Holt-Jensen og John Peder Müller, der er de dominerende ejere. COOL AND GREEN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med frugt og grøntsager". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tøjforretning i Ejby fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i CHRISTIANS HERRETØJ ApS, der er en virksomhed i Ejby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 268.920 til 370.564 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 690.549 kroner til 895.349 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejby-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Barslund Nielsen. I første omgang er det CLARA BARSLUND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Barslund Nielsen, der er den dominerende ejer. CHRISTIANS HERRETØJ ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tøjforretning og hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Skov Industri A/S i Nørre Aaby ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Nørre Aaby-virksomheden Skov Industri A/S blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 388.858 til -1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 21 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 9,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,9 millioner til 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kjeld Lund. I første omgang er det GRAAKJÆR LUND HOLDING A/S, ENEVOLDSEN INVEST ApS og Logistic Power Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarne Graakjær Lund og Flemming Nyenstad Enevoldsen, der er de dominerende ejere. Skov Industri A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og industri og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens valgKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Middelfart fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i KL Investering ApS, der er et firma i Middelfart. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -353.743 til -482.839 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -353.743 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 3659 kroner året før til -82.821 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 352.447 til 78.544 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kirsten Løhndorf. I første omgang er det KIRSTEN LØHNDORF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kirsten Løhndorf, der er den dominerende ejer. KL Investering ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt værdipapirer i øvrigt og efter bestyrelsens bestemmelse anden virksomhed som står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: El-virksomhed i Nørre Aaby fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vestfyns El-Anlæg, Nr. Åby A/S, der er en virksomhed i Nørre Aaby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17,5 millioner til 24,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 62 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 71 ansatte - en fremgang på 14,52 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 44,0 millioner kroner til 57,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Aaby-virksomheden fra 19,6 millioner til 26,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Guldmann Jørgensen. I første omgang er det MJ VEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Guldmann Jørgensen, der er den dominerende ejer. Vestfyns El-Anlæg, Nr. Åby A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre forsyningsanlægKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Sporhuset Scandia ApS i Middelfart får underskudDet seneste år er endt med underskud i Middelfart-virksomheden Sporhuset Scandia ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -8263 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -8170 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Curt Allan Nielsen. I første omgang er det C. A. NIELSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Curt Allan Nielsen, der er den dominerende ejer. Sporhuset Scandia ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udvikle fast ejendom, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Agrolab A/S i Indslev går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Agrolab A/S, der er et firma i Indslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 881.000 til -332.627 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 21 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 22 ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 12,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,2 millioner til 2,7 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Carl Hedegaard Jensen og Kenneth Jednoral Sørensen. I første omgang er det Martin Gejl og MGHolding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Gejl, der er den dominerende ejer. Agrolab A/S hører hjemme i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drift af forsøgsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i D. Knudsen Byg ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Åhøjrup-virksomheden D. Knudsen Byg ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -218.449 til -263.939 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 894.125 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -134.125 til -343.838 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Annette Irene Svendsen. Virksomhedens reelle ejere er Annette Irene Svendsen. D. Knudsen Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med renovation og nybyggeri af ejendomme hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ekb 2 ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ekb 2 ApS, der er en virksomhed i Ejby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 228.292 til 248.889 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 506.077 kroner til 508.836 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejby-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erling Kirkegaard Bæk. I første omgang er det ERLING BÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erling Kirkegaard Bæk, der er den dominerende ejer. Ekb 2 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg, administration og vedligeholdelse af ejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ekb 1 ApS fik større overskud end året førEkb 1 ApS, der er en virksomhed i Ejby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.210 til 48.998 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 277.376 kroner i det foregående regnskab til 274.270. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejby-virksomheden fra 247.133 til 267.817. Virksomheden ledes af direktør Erling Kirkegaard Bæk. I første omgang er det ERLING BÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erling Kirkegaard Bæk, der er den dominerende ejer. Ekb 1 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg, administration og vedligeholdelse af ejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Lunge BjergeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i GMF A/S, der er en virksomhed i Lunge Bjerge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 13,1 millioner til 10,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 13,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 14 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 22,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 20,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 7,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i GMF A/S fra 27,2 millioner til 25,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Thomas Pedersen. I første omgang er det GMF HOLDING ApS, 5J HOLDING ApS og TSKV HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Pedersen, der er den dominerende ejer. GMF A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive underleverandørvirksomhed, produktion fremstille sikkerhedsafskærmning samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Indslev er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MGScience ApS i Indslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -197.000 til 254.645 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 173.000 kroner i det foregående regnskabsår til 848.250 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Indslev-firmaet fra 337.000 til 536.941. Virksomheden ledes af direktør Martin Gejl. I første omgang er det MGHolding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Gejl, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MGScience ApS anbragt i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive udvikling og forsøgsarbejde inden for naturvidenskab og landbrug. Desuden udlejning af ejendomKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Middelfart går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Middelfart-virksomheden BYENS AUTOLAK ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 386.220 til -49.601 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Medarbejdertallet var på syv i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,2 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Skou Andersen. I første omgang er det Byens Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Skou Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BYENS AUTOLAK ApS anbragt i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive autolakereri samt dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Virksomhed i Middelfart fik større overskud end året førBYENS EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 39.670 til 52.464 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 128.899 kroner i det foregående regnskab til 124.170. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 813.021 til 865.031. Virksomheden ledes af direktør Michael Skou Andersen. I første omgang er det Byens Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Skou Andersen, der er den dominerende ejer. BYENS EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og udlejning af samme
Overskuddet stiger: Virksomhed i Middelfart fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SPG SIGTEVÆV ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,2 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 21 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,6 millioner kroner til 13,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 8,9 millioner til 11,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gunleif Mouritzen. I første omgang er det Stockholms Plåt- och Gummi Perforering SPG AB, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Cederberg og Håkan Cederberg, der er de dominerende ejere. SPG SIGTEVÆV ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion og salg af specialfremstillede sigtevæv, reserve- og sliddele til knusnings- og sigtningsindustrien samt enhver beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bilcentret - A. Nielsen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bilcentret - A. Nielsen A/S, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,6 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 22 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,6 millioner kroner til 14,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 8,5 millioner til 9,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Nielsen. I første omgang er det ANBC HOLDING ApS og Trine Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Nielsen, der er den dominerende ejer. Bilcentret - A. Nielsen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive automobilhandel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Holdingselskab i Strib hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i 5E Østergaard Invest ApS, der er en virksomhed i Strib. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7,5 millioner til 7,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Strib-virksomheden fra 25,8 millioner til 32,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Allan Østergaard Sellebjerg. Virksomhedens reelle ejere er Allan Østergaard Sellebjerg. 5E Østergaard Invest ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere ejerandele i andre virksomheder samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i ugens regnskaber fra virksomheder i Middelfart Kommune.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Annonce
Annonce
Annonce
Middelfart

Lotte og børnene genåbner kendt restaurant i denne uge: - Jeg håber, at gæsterne vil opleve det som meget hjemligt

Erhverv For abonnenter

Udvider efter kæmpeoverskud: Fynsk havemøbel-firma satser på at komme ind i dine stuer

Middelfart

Livsstilsbutik i midtbyen lukker: - Jeg slutter, mens legen er god

Assens

Slående ligheder mellem rytterne i Tour de France og 77-årige Gerda og 59-årige Else Marie

Asylansøgere undgår Danmark: Minister vil gøre Danmark mindre attraktiv end Ungarn

Kerteminde

Troels Trier døde - men han har det godt: - Paradis ligger i Odense - og der står OUH over porten

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

Kongehuset boykotter Ecco: Ikke længere Kongelig Hofleverandør

Odense

Brandvæsnet rykkede ud til villabrand: Politiet måtte lukke vej ned

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Assens For abonnenter

Baggårdsknægten Kim sejlede på de syv have: Nu sidder han på en bænk med en bajer i hånden og kigger på trafikken

Nordfyn For abonnenter

Lokalplan med luksushytter og amfiscene kommer i ny høring efter kritik: - Jeg synes, vi driver gæk med borgerne

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Se video: Kim Wall-sagen har fået Max, Pippi og Zarafina til at lede efter 'afhuggede lemmer' med liglugt i havet: - Det er helt vildt spændende

Annonce