Annonce
Middelfart For abonnenter

Friske tal: Her er ugens seneste regnskaber fra Middelfart

Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Middelfart får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Middelfart-virksomheden BMJJ ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 379.015 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -36.347 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jan Jacobsen. I første omgang er det JJ HOLDING & INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Jacobsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BMJJ ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere lejemålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ejby-virksomheden Neldeborg Udlejning ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Neldeborg Udlejning ApS, der er en virksomhed i Ejby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 29.661 til 17.627 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 53.503 kroner i det foregående regnskab til 39.796 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejby-virksomheden fra 74.442 til 86.107. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Neldeborg Andersen og Kenneth Neldeborg Olsen. I første omgang er det Kenneth Neldeborg Olsen og NELDEBORG BYG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Neldeborg Andersen, der er den dominerende ejer. Neldeborg Udlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er udlejning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Pilegaards Tømrerfirma ApS fik større overskud end året førPilegaards Tømrerfirma ApS, der er en virksomhed i Ejby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 75.189 til 165.045 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 540.953 kroner i det foregående regnskab til 530.098. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejby-virksomheden fra 111.661 til 185.378. Virksomheden ledes af direktør Kent Pilegaard. I første omgang er det Pilegaards Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kent Pilegaard, der er den dominerende ejer. Pilegaards Tømrerfirma ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrerfirma og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Nørre Aaby har skåret underskuddet nedNørre Aaby-virksomheden VESTFYNS BÅDCENTER ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -45.420 til -28.073 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 157.947 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 6416 kroner i det foregående regnskabsår til 23.985 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 133.555 til 111.658 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Scharff Johannsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Scharff Johannsen. I Erhvervsstyrelsens register er VESTFYNS BÅDCENTER ApS anbragt i branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, udlejningsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Strib tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i M-AD ApS, der er en virksomhed i Strib. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 241.791 til 920.568 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strib-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,4 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Anne Dorthe Hjort Petersen og Michael Severin. I første omgang er det MICHAEL SEVERIN HOLDING ApS og ANNE DORTHE HJORT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anne Dorthe Hjort Petersen og Michael Severin, der er de dominerende ejere. M-AD ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og udlejning heraf samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Boligselskabet Vester ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Middelfart-virksomheden Boligselskabet Vester ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 690.641 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Morten Halkiær Madsen. I første omgang er det MHM Middelfart Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Halkiær Madsen, der er den dominerende ejer. Boligselskabet Vester ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Nørre AabyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i PHE Nordic A/S, der er en virksomhed i Nørre Aaby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,6 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 16 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 11,3 millioner kroner til 13,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i PHE Nordic A/S fra 8,7 millioner til 8,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mette Rønnehave. I første omgang er det NORDTEC MARITIME HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Rønnehave, der er den dominerende ejer. PHE Nordic A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er engroshandel med maskiner og udstyr, servicering af varmevekslere samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Skovshøjrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Skovshøjrup-virksomheden G&H Group ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 116.908 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 124.577 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Peter Hansen og Lars Kjellstrøm Gade. I første omgang er det GELSTED TRANSPORT HOLDING ApS og Bækgaarden ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Hansen og Lars Kjellstrøm Gade, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er G&H Group ApS anbragt i branchen "Reparation af maskiner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Gelsted Transport A/SDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Gl Brenderup-virksomheden Gelsted Transport A/S. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 276.258 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit ti i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 4,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Peter Hansen. I første omgang er det GELSTED TRANSPORT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Hansen, der er den dominerende ejer. Gelsted Transport A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Middelfart fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DK Electronics A/S, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,4 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 4,1 millioner til 6,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Danny Nedergaard Kristensen. I første omgang er det DK HANDEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Danny Nedergaard Kristensen, der er den dominerende ejer. DK Electronics A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Drud Invest A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårDrud Invest A/S, der er en virksomhed i Middelfart, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 31.191 til 501.133 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -54.931 kroner til -57.386 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 8,5 millioner til 8,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Christian Drud. Virksomhedens reelle ejere er Christian Drud. Drud Invest A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Ejby fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i print4u® ApS, der er en virksomhed i Ejby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 402.248 til 504.032 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 389.710 kroner efter skat, faldt formuen i print4u® ApS fra 607.427 til 497.136 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Lundby. I første omgang er det HLSL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Lundby, der er den dominerende ejer. print4u® ApS hører hjemme i branchen "Prepress- og premedia-arbejde". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor handel med reklametryk og tryksager samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Ejby får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ejby-virksomheden IBO service ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -85.597 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 483.748 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Ibrahim Al Mohamad. Virksomhedens reelle ejere er Ibrahim Al Mohamad. I Erhvervsstyrelsens register er IBO service ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med transport og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Skrillinge fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i XL-BYG Brejnholt Lillebælt A/S, der er en virksomhed i Skrillinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,2 millioner til 9,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 22 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 23 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 16,6 millioner kroner til 20,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrillinge-virksomheden fra 16,9 millioner til 19,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Skovdal Hansen. Virksomheden ejes af BREJNHOLT HOLDING ApS, GRAM HOLDING AF 15/3 2004 ApS og CSH Holding 2015 ApS. XL-BYG Brejnholt Lillebælt A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive trælast, byggemarkedsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Middelfart-virksomheden Fueltransportdk ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fueltransportdk ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 447.401 til 302.369 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 519.648 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 234.965 kroner efter skat, faldt formuen i Fueltransportdk ApS fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Peter Markussen. I første omgang er det EFF-INVEST ApS og K.V.MARKUSSEN A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Markussen, Paul Enevold Jørgensen og Torben Ladegaard, der er de dominerende ejere. Fueltransportdk ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive transport- og handelsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Middelfart fik lidt lavere overskudITW Construction Products ApS, der er en virksomhed i Middelfart, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 57,2 millioner til 53,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 133,7 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 207, året før var det 208. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 168,9 millioner kroner til 175,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 241,4 millioner til 252,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Jonathan Russell Hartman. Virksomheden ejes af ITW DENMARK ApS. ITW Construction Products ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabriksvirksomhed og handel samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan deltage med kapital i andre foretagender, hvor dette efter bestyrelsens opfattelse kan være tjenligt til fremme af dets formålKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Landbrugsvirksomhed i Hønnerup fik større overskud end året førHARALDSTED ApS, der er en virksomhed i Hønnerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 53.629 til 66.404 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 55.245 kroner til 68.200 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 57.286 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i HARALDSTED ApS fra 2 millioner til 1,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Haraldsted. Virksomhedens reelle ejere er Lars Haraldsted og Niels Haraldsted Hansen. HARALDSTED ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive landbrug og maskin- stationsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos holdingselskab i StribOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Komplementar S&P Firmaer ApS, der er en virksomhed i Strib. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 145.532 til 125.303 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Formuen i Komplementar S&P Firmaer ApS var ligesom året før på 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Rena Arildsen. Virksomhedens reelle ejere er Rena Arildsen. Komplementar S&P Firmaer ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementar i S&P Pensionsmægler Firmaer K/SKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Middelfart tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vognmand Frank & Vestfyns Kloakservice ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 212.646 til 328.454 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 997.338 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Mogensen Nygaard. I første omgang er det LMN MIDDELFART HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Mogensen Nygaard, der er den dominerende ejer. Vognmand Frank & Vestfyns Kloakservice ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er transport- og udlejningsvirksomhed samt kloakserviceKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Middelfart-virksomheden Malermester Hansen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Malermester Hansen ApS, der er en virksomhed i Middelfart. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 31.052 til 26.198 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 220.567 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 996.824 kroner i det foregående regnskab til 937.596. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Middelfart-virksomheden fra 374.222 til 394.662. Virksomheden ledes af direktør Martin Hansen. I første omgang er det MARTIN HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Hansen, der er den dominerende ejer. Malermester Hansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Cervello Vest ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Middelfart-virksomheden Cervello Vest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 46.531 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 415.309 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Helene Hoffmann. I første omgang er det Cervello A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Helene Hoffmann, der er den dominerende ejer. Cervello Vest ApS hører hjemme i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive aktiviteter vedrørende hjerneskade / Neuro-rehabilitering samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Middelfart-virksomheden Det Lille Snedkeri A/SDet Lille Snedkeri A/S, der er en virksomhed i Middelfart, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 211.848 til 580 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 728.120 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Det Lille Snedkeri A/S var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon Povlsen. I første omgang er det POVLSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Pernille Povlsen og Simon Povlsen, der er de dominerende ejere. Det Lille Snedkeri A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive snedkeri virksomhed, samt anden hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Nørre AabyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i XL-BYG Brejnholt Nørre Aaby A/S , der er en virksomhed i Nørre Aaby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,9 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 7,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i XL-BYG Brejnholt Nørre Aaby A/S fra 8,5 millioner til 6,8 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Torben Søndergård. I første omgang er det BREJNHOLT HOLDING ApS og NR. AABY TRÆLAST HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Søndergård, der er den dominerende ejer. XL-BYG Brejnholt Nørre Aaby A/S hører hjemme i branchen "Byggemarkeder og værktøjsmagasiner". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i ugens regnskaber fra virksomheder i Middelfart Kommune.
Annonce
Kerteminde For abonnenter

De er politikere, forældre og dybt berørte over voldelig havnefest: - Min datter gik i klasse med den dreng

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Annonce
Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn

Dødsvold i Ringe: 70-årig mand lå op til et døgn forslået i sit hjem

Kerteminde For abonnenter

Andreas og Frederik opsøgt og overfaldet: Fyns Politi efterforsker syv voldssager efter usædvanlig voldelig Havnefest

Kerteminde

Havnefest-formand skal mødes med politikerne og politiet: - Jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort bedre

Sport

Hovsa - det er faktisk kun Kertemindes fynsseriehold, der kan trække OB onsdag middag - de andre fynske hold er havnet i vest-bowlen

For abonnenter

Har du Vestas-aktier? Derfor skal du være vågen onsdag morgen

Odense

Bandemedlemmer har indtaget nyt boligkvarter i Odense: Patroner på dørmåtten, vanvidskørsel på cykelstier og salg af narko

7-Eleven holder lukket i hele landet

Exitplan for Dansk Computer Center faldt på plads hurtigere end ventet: Nu ejer tidligere direktør del af den svenske koncern, der opkøbte firmaet

Nordfyn

Landmand klar til tv-eventyr: Leif søger kærligheden i bedste sendetid

Paradigmeskift i drukkulturen: Hvad der skete med kødet, sker nu med sprutten

Navne For abonnenter

Dødsfald: Lars Rand Jensen var Odenses sherif i 14 år

Odense For abonnenter

Analyse: Torsdag lægges de første passagertal frem - Odense Letbane har kurs mod katastrofestart

Sport For abonnenter

Der har været andre sæsoner, hvor OB er startet skidt: Men ét point i de fire første kampe er den værste start i Superligaens historie

Annonce