Annonce
Odense For abonnenter

Friske tal: Her er ugens regnskaber fra Odense

Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Odense M tjente flere penge i seneste regnskabAKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS, der er en virksomhed i Odense M, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 83.159 til 488.930 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 20.620 kroner året før til -30.001 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Claus Fribo. Virksomhedens reelle ejere er Lars Fribo og Claus Fribo. AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO. ODENSE ApS hører hjemme i branchen "Møbelforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Advokat Trinskjær ApSAdvokat Trinskjær ApS, der er en virksomhed i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 313.000 til 12.746 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 313.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 591.000 kroner i det foregående regnskab til 386.155 - et fald på -35 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 10.322 kroner efter skat, faldt formuen i Advokat Trinskjær ApS fra 1 millioner til 965.633 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Trinskjær. Virksomhedens reelle ejere er Peter Trinskjær. Advokat Trinskjær ApS hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i Odense M er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TD Management ApS i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13.523 til 476.249 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 66.989 kroner i det foregående regnskab til 60.361. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-firmaet fra -313.274 til 58.200. Virksomheden ledes af direktør Søren Tietgen Vedel Eriksen. I første omgang er det Søren Tietgen Vedel Eriksen, TPC MANAGEMENT ApS og DWELLING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Frigaard Rasmussen, Nicolai Møller Reedtz og Søren Tietgen Vedel Eriksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er TD Management ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investering ved køb og salg af værdipapirer, at købe, sælge og udleje fast ejendom, at eje anparter/aktier i andre selskaber, at udføre konsulentvirksom-hed og al anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionen skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Højme er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MC Odense Ejendomme A/S i Højme. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -40.649 til 44.910 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 458.673 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 240.016 kroner i det foregående regnskab til 215.549. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i MC Odense Ejendomme A/S var ligesom året før på 3,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Hannibal Rasmussen. I første omgang er det MC Odense Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Hannibal Rasmussen og Christian Hannibal Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MC Odense Ejendomme A/S anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HøjmeHøjme-virksomheden E.P.Banko Odense A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -180.460 til -74.160 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 683.751 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2 millioner til 1,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Morten Hannibal Rasmussen. I første omgang er det MC Odense Ejendomme A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Hannibal Rasmussen og Christian Hannibal Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er E.P.Banko Odense A/S anbragt i branchen "Engroshandel med bøger, papir og papirvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er indkøb, fremstilling og salg af banko-artikler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Fruerhøj ApS fik større overskud end året førFruerhøj ApS, der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 54.662 til 141.428 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 615.819 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 170.154 i det foregående regnskabsår til 74.972 - et fald på -56 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 138.478 til 248.791. Firmaet ledes af direktør Peter Søndergaard Christiansen. I første omgang er det PETER CHRISTIANSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Søndergaard Christiansen, der er den dominerende ejer. Fruerhøj ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudvikling samt investeringer og hermed beslægtet virk-somhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Odense COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i J.P.C Handel & Invest ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 7,9 millioner til 4,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 31,3 millioner til 34,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Søndergaard Christiansen. I første omgang er det PETER CHRISTIANSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Søndergaard Christiansen, der er den dominerende ejer. J.P.C Handel & Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, investering, rådgivning, assurancemæglervirksomhed, besiddelse af fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Odense C-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabJ.V.J. Byg ApS, der er en virksomhed i Odense C, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 3,3 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra 14,6 millioner til 17,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Søndergaard Christiansen. I første omgang er det PETER CHRISTIANSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Søndergaard Christiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er J.V.J. Byg ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opførelse, renovering, udlejning samt køb og salg af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Hjallese har underskudHjallese-virksomheden PETERSEN & SØRENSEN CIGAR- OG TOBAKSFABRIKER ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -12.559 til -11.926 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 6433 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.409 kroner til -11.785 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 764.979 til 753.053 kroner . Firmaet ledes af direktør Sophie Charlotte Ruth Stiller. Virksomheden ejes af PREBEN HANSENS TOBAKSFABRIK. BRED ApS. I Erhvervsstyrelsens register er PETERSEN & SØRENSEN CIGAR- OG TOBAKSFABRIKER ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tobaksfabrikation og dermed naturligt beslægtet fabrikations- og handels- virksomhed
På vej frem: Virksomhed i Odense C har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Odense C-virksomheden KK Art, Kunstnernes Kooperative ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -829.617 til -610.754 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 27 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 34 ansatte - en fremgang på 25,93 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,5 millioner kroner til 11,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 464.039 til 461.605 kroner . Virksomheden ledes af direktør Line Barbara Stubbe Arboe. I første omgang er det DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Louis Vorona Valeur-Jaques, Annette Lund, Benny Forsberg Jensen, Bent Hedeby Sørensen og Signe Klejs Rønsholdt, der er de dominerende ejere. KK Art, Kunstnernes Kooperative ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kunstnerisk skaben". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive billedkunstnerisk virksomhed og anden lignende virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nordic Greens Økologi A/S i Bellinge ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Bellinge-virksomheden Nordic Greens Økologi A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6,1 millioner til -9,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 37,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 29,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Selv om året endte med et underskud på -7,2 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Nordic Greens Økologi A/S sidste år fra 5,5 millioner til 13,3 millioner . Firmaet ledes af direktør Mads Ulrik Pedersen. I første omgang er det NORDIC GREENS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Ulrik Pedersen, der er den dominerende ejer. Nordic Greens Økologi A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af økologiske grøntsager og hermed beslægtet virk-somhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Hilbert Christiansen ApSOdense C-virksomheden Hilbert Christiansen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -96.406 til -264.844 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7708 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,4 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -217.220 til -424.413 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Pernille Hilbert Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Pernille Hilbert Jacobsen og Erik Jacobsen. Hilbert Christiansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fiskeforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fiskeforretning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Midtfyns Boligbyg ApS i Odense CMidtfyns Boligbyg ApS, der er en virksomhed i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,0 millioner til 436.794 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 561.417 kroner i det foregående regnskab til 468.738. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 5,9 millioner til 6,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Søndergaard Christiansen. I første omgang er det PETER CHRISTIANSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Søndergaard Christiansen, der er den dominerende ejer. Midtfyns Boligbyg ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opførelse, renovering samt køb og salg af fast ejendom og udlejning heraf samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bellinge-virksomheden Nordic Greens Bellinge A/SNordic Greens Bellinge A/S, der er en virksomhed i Bellinge, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 19,0 millioner til 486.593 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 19,0 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 153 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 164 ansatte - en fremgang på 7,19 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 45,6 millioner kroner til 49,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Bellinge-virksomheden fra 76,5 millioner til 92,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mads Ulrik Pedersen. I første omgang er det NORDIC GREENS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Ulrik Pedersen, der er den dominerende ejer. Nordic Greens Bellinge A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive gartnerivirksomhed, finansiering, fabrikation samt eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Frk. Dusa ApS i DalumFrk. Dusa ApS, der er en virksomhed i Dalum, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 851.907 til 153.561 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dalum-virksomheden fra -21.661 til 131.900. Virksomheden ledes af direktør Mike Jørgensen. I første omgang er det Frk. Dusa Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mike Jørgensen, der er den dominerende ejer. Frk. Dusa ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af brugskunst og gaveartiklerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BolbroUDDANNELSESCENTRET FOR TRAFIK ApS, der er en virksomhed i Bolbro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 231.214 til 21.240 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 290.002 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 579.624 kroner i det foregående regnskabsår til 876.502 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bolbro-virksomheden fra 231.534 til 247.373. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Asmus Brigsted og Carsten Ma Andersen. I første omgang er det BRIGSTED HOLDING ApS og CARSTEN MA ANDERSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Asmus Brigsted og Carsten Ma Andersen, der er de dominerende ejere. UDDANNELSESCENTRET FOR TRAFIK ApS hører hjemme i branchen "Køreskoler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kørelæreruddannelse og hermed forbundet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i AasumOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Byg-Koncept ApS, der er en virksomhed i Aasum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 64.331 til 47.113 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 203.197 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 842.089 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Aasum-virksomheden fra 385.402 til 420.108. Virksomheden ledes af direktør Jesper Overgaard Olesen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Thiel Gørtz og Jesper Overgaard Olesen. Byg-Koncept ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er tømrervirksomhed og lignende forbundne aktiviteter
Tallene er vendt: Virksomhed i Krogshøj er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet K.J.K ApS i Krogshøj. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -763.643 til 213.329 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 950.336 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Krogshøj-firmaet fra 4,1 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ebbe Jørgensen. I første omgang er det KJK 1 Holding ApS og KJK 2 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ebbe Jørgensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er K.J.K ApS anbragt i branchen "Anlæg af veje og motorveje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, anlægs- og entreprenørarbejde, transportvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Michell Marketing ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Seden-virksomheden Michell Marketing ApS . Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 37.297 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 418.669 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Philip André Michell Mickey Frandsen. Virksomhedens reelle ejere er Philip André Michell Mickey Frandsen. Michell Marketing ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er digital markedsføring og aktiviteter i nær tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Casablanca Lounge Cafe ApS fik større overskud end året førCasablanca Lounge Cafe ApS, der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66.708 til 82.220 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 350.686 kroner til 520.126 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 122.439 til 200.751. Firmaet ledes af direktør Maha Ali Hadi. I første omgang er det MJS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maha Ali Hadi, der er den dominerende ejer. Casablanca Lounge Cafe ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive en lounge cafe samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Odense SØ er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet STRONG4LIFE ApS i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -141.238 til 12.411 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 70.801 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 511.303 til 520.968. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ole Stougaard og Allan Rosenfelt Frederiksen. Virksomheden ejes af Torben Lundtofte Werenberg, FASAN INVEST ApS, TPC MANAGEMENT ApS, JENS H. NISSEN HOLDING ApS, MULTISPORT TECHNOLOGY INNOVATION ApS, SALTUS ApS, VISTI JENSEN HOLDING ApS, Jannich Jensen Holding ApS og Rosenfelt Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er STRONG4LIFE ApS anbragt i branchen "Fitnesscentre". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fitness center og anden hermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Extra365 ApS i Odense NØ får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odense NØ-virksomheden Extra365 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -50.626 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 131.074 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Maha Ali Hadi. I første omgang er det MJS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maha Ali Hadi, der er den dominerende ejer. Extra365 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Servicestationer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: John Rindal ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i John Rindal ApS, der er en virksomhed i Tarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 371.873 til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.001 kroner til -139.237 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 14,2 millioner til 16 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Rindal. Virksomhedens reelle ejere er John Rindal. John Rindal ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i NæsbyNæsby Kiropraktik og Fysioterapi ApS, der er en virksomhed i Næsby, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 323.374 til 90.400 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit 14 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 99.476 kroner efter skat, faldt formuen i Næsby Kiropraktik og Fysioterapi ApS fra 795.274 til 644.750 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Camilla Møller-Jørgensen og Kim Bergholdt. I første omgang er det Finn Kaczmarek, KB Kiropraktik ApS og Kiropraktor Camilla Møller-Jørgensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Camilla Møller-Jørgensen og Kim Bergholdt, der er de dominerende ejere. Næsby Kiropraktik og Fysioterapi ApS hører hjemme i branchen "Kiropraktorer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning og drift af klinikfaciliteter samt i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Aps Kbus 8 Nr. 2535 fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Aps Kbus 8 Nr. 2535, der er en virksomhed i Næsby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 308.805 til 309.393 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 405.253 kroner i det foregående regnskab til 403.916. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Næsby-virksomheden fra 640.162 til 699.161. Virksomheden ledes af direktør Kai Juul Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Kai Juul Petersen, Dorthe Licht og Kirsten Haubjerg Zwisler. Aps Kbus 8 Nr. 2535 hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed nr. l af matr. nr. lid Næsbyhoved Mølle, Næsby og udlejning af dette lejemål til lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Odense C er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SJF Udlejning ApS i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -116.306 til 2,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 731.998 kroner til 818.057 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra 753.173 til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Søndergaard Christiansen. I første omgang er det SJF UDLEJNING ApS og PSPL Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Stine Christiansen, Peter Søndergaard Christiansen, Pernille Christiansen og Louise Christiansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er SJF Udlejning ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, finansiering, køb, salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Støberiet Korshavn ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Støberiet Korshavn ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,8 millioner til 4,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 6,4 millioner til 9,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Palle Bo Petersen, Henry Larsen og Rene Søgaard Larsen. I første omgang er det HENRY LARSEN HOLDING ApS, Bjerre Larsen Holding ApS og ThoBo ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Palle Bo Petersen, Henry Larsen, Rene Søgaard Larsen og Thomas Haislund Agergaard, der er de dominerende ejere. Støberiet Korshavn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Kirkendrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kirkendrup-virksomheden STS Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 82.326 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 140.003 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Stefan Lützen-Laursen. I første omgang er det Team L-Invest Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stefan Lützen-Laursen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er STS Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at investere i ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Kirkendrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet STS Transport og Logistik ApS i Kirkendrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -237.289 til 221.029 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 241.731 kroner efter skat, faldt formuen i STS Transport og Logistik ApS fra 1,8 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Stefan Lützen-Laursen. I første omgang er det Team L-Invest Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stefan Lützen-Laursen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er STS Transport og Logistik ApS anbragt i branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kurertjenesteKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Arkitekt-virksomhed i Odense C er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CREO ARKITEKTER A/S i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,8 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 35, året før var det 36. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 20,0 millioner kroner til 21,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra 1,4 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Simon Vilhelm Haag Borg. I første omgang er det H Gammelgaard ApS, FLØJBORG ApS, TYRSBJERGVEJ 22 ApS og BAUNINVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Baun, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CREO ARKITEKTER A/S anbragt i branchen "Arkitektvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed, direkte eller igennem aktie-,anparts- eller kommanditselskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Dan Merc ApS i Tornbjerg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dan Merc ApS, der er et firma i Tornbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 55.380 til -22.884 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 67.744 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 101.307 i det foregående regnskabsår til 810 - et fald på -99 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1935 til -24.819 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Puk Dupont Reuner. I første omgang er det Puk Dupont Reuner, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Reuner og Puk Dupont Reuner, der er de dominerende ejere. Dan Merc ApS hører hjemme i branchen "Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er bogføring - udfærdigelse af dokumenter - stiftelse af selskaber - ansøgninger om alkoholbevillinger samt dermed beslægtet virksomhed.Klik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sopo Ejendomsselskab ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sopo Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,4 millioner til 4,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 5,1 millioner til 8,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steen Aalund Olsen og Per Olesen. I første omgang er det S.AA.O HOLDING ApS og PALGO HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Aalund Olsen og Per Olesen, der er de dominerende ejere. Sopo Ejendomsselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og andre aktiver, herunder handelKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Harbor ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårHarbor ApS, der er en virksomhed i Villestofte, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4663 til 134.601 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 63.213 i det foregående regnskabsår til 4427 - et fald på -93 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Villestofte-virksomheden fra 85.026 til 219.626. Firmaet ledes af direktør Martin Mikael Lauritzen. I første omgang er det IT INVENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Mikael Lauritzen, der er den dominerende ejer. Harbor ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand til analyse, design, implemente-ring og vedligeholdelse af IT-infrastruktur samt anden hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Villestofte tjente flere penge i seneste regnskabHarbor IT ApS, der er en virksomhed i Villestofte, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5780 til 342.360 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 857.201. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Villestofte-virksomheden fra 293.613 til 376.572. Virksomheden ledes af direktør Martin Mikael Lauritzen. I første omgang er det IT INVENT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Mikael Lauritzen, der er den dominerende ejer. Harbor IT ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive erhvervsvirksomhed med salg af konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
Tallene går op: E. Staal Ejendomme ApS fik større overskud end året førE. Staal Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Næsby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 147.920 til 218.243 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 695.102 kroner i det foregående regnskab til 685.729. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Næsby-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erich Staal. I første omgang er det ERICH STAAL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erich Staal, der er den dominerende ejer. E. Staal Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at køb, salg og administration af ejendomme samt hermed beslægtet virk-somhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Diget Nielsen Ejendomme ApS i Odense C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odense C-virksomheden Diget Nielsen Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -85.534 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -55.572 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Vestergård Diget Nielsen. I første omgang er det Christina Diget Holding ApS og Anders V. Nielsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Vestergård Diget Nielsen, der er den dominerende ejer. Diget Nielsen Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed af fast ejendom og aktiviteter forbundet hermed
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Tornbjerg tjente flere penge i seneste regnskabsårSVEN TOUGAARD ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 60.357 til 176.371 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 56.505 i det foregående regnskabsår til 27.614 - et fald på -51 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 588.745 til 692.668. Firmaet ledes af direktør Sven Mosbæk Tougaard. Virksomhedens reelle ejere er Sven Mosbæk Tougaard. SVEN TOUGAARD ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt at udvikle og sælge EDB-programmer
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i PaarupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i SWJ INVEST ApS, der er et firma i Paarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 150.065 til 56.033 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 150.065 kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -731 kroner til -681 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 43.427 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i SWJ INVEST ApS fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Steen Wandrup Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Steen Wandrup Jørgensen. SWJ INVEST ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og finansiering samt anden hermed forbunden virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Odense COdense C-virksomheden QUARKY POINT ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8652 til -24.899 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8273 kroner til -24.742 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 48.703 til 5478 kroner . Virksomheden ledes af direktør Palle Frøhlich Hansen. I første omgang er det Aeternum Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Palle Frøhlich Hansen, der er den dominerende ejer. QUARKY POINT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion af video og film og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Tøjforretning i Odense SØ fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i PERRON 2 ApS, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 632.000 til 856.883 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra 2 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Lydal Møller. I første omgang er det BAGPERRONEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Lydal Møller, der er den dominerende ejer. PERRON 2 ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel med tøj, konfektion og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hjallese-virksomheden Brenderup A/SBrenderup A/S, der er en virksomhed i Hjallese, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,8 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 10,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,2 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 9,6 millioner til 12,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Björn Erik Rosberg. Virksomheden ejes af Brenderup Group AB. Brenderup A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel samt kapitalanlægKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i AnderupBIPA A/S, der er en virksomhed i Anderup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 851.507 til 99.476 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 851.507 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,4 millioner - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 76.427 kroner efter skat, faldt formuen i BIPA A/S fra 2 millioner til 1,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Torben Sandal Banke. I første omgang er det TSB HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Sandal Banke, der er den dominerende ejer. BIPA A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handels- og fremstillingsvirksomhed og anden dermed naturligt forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: It-virksomhed i Anderup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Anderup-virksomheden ConCab ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 38.753 til -12.324 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 138.507 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 39.225 kroner året før til -12.045 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 250.991 til 240.105 kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Sandal Banke. I første omgang er det TSB HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Sandal Banke, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ConCab ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fremstilling og salg af elektriske fordelings- og kontrolapparater og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Maria Vestergaard ApS i Odense S får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odense S-virksomheden Maria Vestergaard ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -139.315 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 266.203 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Maria Vestergaard Hansen. I første omgang er det Maria Vestergaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maria Vestergaard Hansen, der er den dominerende ejer. Maria Vestergaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kommunikation om mad og drikke, samt udvikling af opskrifter, udgivelse af kogebøger, samt herved beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bipa Gastro A/S fik større overskud end året førBipa Gastro A/S, der er en virksomhed i Anderup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 189.174 til 312.779 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 191.534 kroner i det foregående regnskabsår til 319.969 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Anderup-virksomheden fra 275.193 til 869.178. Firmaet ledes af direktør Torben Sandal Banke. I første omgang er det TSB HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Sandal Banke, der er den dominerende ejer. Bipa Gastro A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med fremstilling af maskiner til fødevareindustrien og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Dalum er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet WebVision ApS i Dalum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -31.753 til 913.589 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 807.776 kroner i det foregående regnskabsår til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dalum-firmaet fra 1,2 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jes Tækker Stemann Brinch. I første omgang er det TPC MANAGEMENT ApS og VIZION HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jes Tækker Stemann Brinch og Torben Frigaard Rasmussen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er WebVision ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle, designe og levere hostede webløsninger til virksomheder, intern og ekstern konceptudvikling samt levere IT- og konsulentservices, eje andele af andre selskaber og koncepter samt fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tøjforretning i Odense SØ fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i BAGPERRONEN ApS, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 383.000 til 569.141 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -14.000 kroner til -14.726 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra -590.000 til 219.929. Virksomheden ledes af direktør Per Lydal Møller. I første omgang er det LYDAL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Lydal Møller, der er den dominerende ejer. BAGPERRONEN ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel med tøj, konfektion og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Dalum er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NSF Dalumvej 23 ApS i Dalum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -72.355 til 321.032 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 67.768 kroner i det foregående regnskabsår til 406.660 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dalum-firmaet fra -239.740 til 19.465. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Malwina Shawket og Morten Fisker Frederiksen. I første omgang er det Malwina Shawket og ROFAC ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Malwina Shawket og Morten Fisker Frederiksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er NSF Dalumvej 23 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, udlejning og udvikling af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos S-styling ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense SØ-virksomheden S-styling ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 137.991 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 137.991 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Serkan Yildirim. Virksomhedens reelle ejere er Serkan Yildirim. S-styling ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af fælge og styling til biler samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Odense CFilm & TV-Compagniet ApS, der er en virksomhed i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,6 millioner til 290.353 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,1 millioner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner - et fald på -75 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Feldballe Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Feldballe Petersen. Film & TV-Compagniet ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og salg af film og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sanderum-virksomheden Stentebjerg ApSStentebjerg ApS, der er en virksomhed i Sanderum, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 154.489 til 139.703 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 320.895 kroner i det foregående regnskab til 232.279 - et fald på -28 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanderum-virksomheden fra 574.964 til 626.800. Virksomheden ledes af direktør Kathrine Lindholm Marcuslund. Virksomhedens reelle ejere er Lene Lindholm Stentebjerg. Stentebjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering samt eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Antikselskabet 2021 ApS i Sanderum er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Antikselskabet 2021 ApS i Sanderum. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.228 til 182.959 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -16.228 kroner året før til 191.550 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanderum-virksomheden fra 23.772 til 168.803. Virksomheden ledes af direktør Kathrine Lindholm Marcuslund. I første omgang er det Stentebjerg Holding 2018 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lene Lindholm Stentebjerg, der er den dominerende ejer. Antikselskabet 2021 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med brugte møbler og istandsættelse heraf, samt al hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Kepasa ApSOdense C-virksomheden Kepasa ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6452 til -11.681 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6251 kroner til -11.401 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 33.548 til 21.867 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Dybro Guldbæk. Virksomhedens reelle ejere er Michael Dybro Guldbæk. Kepasa ApS hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Odense COdense C-virksomheden by SØLVTOFTE - Odense ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -30.298 til -267.471 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 68.796 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 506.261 kroner til 742.037 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -259.803 til -420.945 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lotte Sølvtofte. I første omgang er det Lotte Sølvtofte og Sølvtofte Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lotte Sølvtofte, der er den dominerende ejer. by SØLVTOFTE - Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Optikere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: virksomhedens formål er udførelse af optikervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Stentebjerg Antik ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Stentebjerg Antik ApS, der er en virksomhed i Sanderum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 807.798 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanderum-virksomheden fra 5,7 millioner til 7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kathrine Lindholm Marcuslund. I første omgang er det Stentebjerg Holding 2018 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lene Lindholm Stentebjerg, der er den dominerende ejer. Stentebjerg Antik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af brugte møbler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense SØ-virksomheden Carlslund ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Carlslund ApS, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 603.825 til 324.071 kroner før skat. Medarbejdertallet var på 13 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra 507.421 til 749.988. Virksomheden ledes af direktør Hanne Ebensgaard Larsen. I første omgang er det Hanne Ebensgaard Larsen, Jannik Per Hjelt Jørgensen, Jan Jilha Njri, Katja Villum Jensen og N.H. HANSEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels-Henrik Hansen, der er den dominerende ejer. Carlslund ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er restaurantionsvirksomhed og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn
Overskud hos Fugecentralen Danmark ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Blommenslyst-virksomheden Fugecentralen Danmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 38.304 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit seks i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Poul Dalgaard Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Dalgaard Hansen. Fugecentralen Danmark ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggebranchen samt aktiviteter i tilknytning hertil. Endvidere at drive handel og service og hermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Elschner Real Estate ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårElschner Real Estate ApS, der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 44.453 til 585.851 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 55.878 kroner i det foregående regnskabsår til 594.851 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 134.300 til 601.221. Firmaet ledes af direktør Jonas Elschner Kristensen. I første omgang er det ELSCHNER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Elschner Kristensen, der er den dominerende ejer. Elschner Real Estate ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Flisekompagniet Danesp ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Flisekompagniet Danesp ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 901.000 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 5,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 2 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Roberto Arriaga Jimenez. I første omgang er det RAJ HOLDING ApS, TITO HOLDING ODENSE ApS og ALAMEMO HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Roberto Arriaga Jimenez, der er den dominerende ejer. Flisekompagniet Danesp ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at importere og sælge fliser, import og eksport af byggeartikler, handel samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Odense C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i OnlineCity.IO ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 22 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,1 millioner kroner til 15,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 8,4 millioner til 11,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steffen Rudolph Kræmmer. I første omgang er det IN THE HEART OF ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Richard Hofmann og Birol Altinok, der er de dominerende ejere. OnlineCity.IO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er IT-virksomhed samt enherv i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Outset ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Outset ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 166.586 til 118.308 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 544.576 kroner til 751.089 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 130.696 til 141.886. Virksomheden ledes af direktør Abid Ellahi. Virksomhedens reelle ejere er Abid Ellahi. Outset ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Virksomheden beskriver selv sit formål således: handel og service samt aktiviteter i tilknytningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Human Engage ApSHuman Engage ApS, der er en virksomhed i Odense C, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 419.094 til 404.116 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 266.587 til 577.537. Firmaet ledes af en direktion, der består af Henrik Kjærgaard Clausen, Jacob Høgild og Emil Øvad Nicolaisen. I første omgang er det HKC 2016 Holding ApS, Høgild Holding ApS og EN Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Kjærgaard Clausen, Jacob Høgild og Emil Øvad Nicolaisen, der er de dominerende ejere. Human Engage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning, kunde- og medarbejderanalyser og ledelsesudvikling samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HøjmeCTcoin A/S, der er en virksomhed i Højme, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,6 millioner til 577.963 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,7 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 29, året før var det 30. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 18,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 15,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 458.128 kroner efter skat, faldt formuen i CTcoin A/S fra 14,9 millioner til 12,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Søren Krog. I første omgang er det CT CASH HOLDING AKTIESELSKAB og KROG ET AL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Kaagaard og Claus Tolgaard, der er de dominerende ejere. CTcoin A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og iøvrigt, hvad der efter bestyrelsens skøn naturligt falder sammen hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vain Dane Athletic ApS i Næsby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Vain Dane Athletic ApS, der er et firma i Næsby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 216.000 til -48.642 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 216.000 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 247.000 kroner året før til -12.088 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -38.419 kroner efter skat, voksede formuen i Vain Dane Athletic ApS sidste år fra -6000 til -3851 og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Tina Søgaard-Pedersen. I første omgang er det Dane Capital Ltd., der står som ejer. I sidste ende er det Tina Søgaard-Pedersen, der er den dominerende ejer. Vain Dane Athletic ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre tekstiler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er blandt andet i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed, samt at give som minimum 2% af årets omsætning til velgørenhed i overensstemmelse med firmaets retningslinjer om donationer og samarbejderKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Pianoteket ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pianoteket ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 387.764 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 798.899 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 682.286 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Aasbjerg Clement. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Aasbjerg Clement. Pianoteket ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, produktion, finansiering af købe/lejekontrakter og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Odense C-virksomheden Hecla ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hecla ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9937 kroner til -10.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Clausen. I første omgang er det Hecla Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Clausen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hecla ApS anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er ejendomsadministration, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lægeklinik i Odense C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hudlæge Lina Zeraiq - Center for Hud & Laser ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 445.219 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 497.671 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 407.222 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lina Zeraiq. Virksomhedens reelle ejere er Lina Zeraiq. Hudlæge Lina Zeraiq - Center for Hud & Laser ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende speciallæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: At behandle hudsygdomme, pleje huden inkl rejuvenation
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Odense M fik millionoverskudBM Ejendomsselskab Odense ApS, der er en virksomhed i Odense M, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 62.492 til 4,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 103.793 kroner til 147.413 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 562.309 til 4,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Christian Pagaard Junker. I første omgang er det BMB Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Uffe Bonnesen, der er den dominerende ejer. BM Ejendomsselskab Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, udføre administration af ejendomme og formuer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Køb af ejendomme kan alene ske som anlægsinvesteringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Auto Centrum Fruens Bøge ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Auto Centrum Fruens Bøge ApS, der er en virksomhed i Dalum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,0 millioner til 6,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 13,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dalum-virksomheden fra 10,7 millioner til 12,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Fisker Frederiksen. I første omgang er det ROFAC ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Fisker Frederiksen, der er den dominerende ejer. Auto Centrum Fruens Bøge ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og reparation af biler og reservedele, samt anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Rofdn ApS i Dalum går fra overskud til underskudForrige års overskud i Dalum-virksomheden Rofdn ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 252.406 til -957.445 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 317.887 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 411.606 kroner i det foregående regnskab til 290.509 - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,5 millioner til 3,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Fisker Frederiksen. I første omgang er det ROFAC ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Fisker Frederiksen, der er den dominerende ejer. Rofdn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsvirksomhed - herunder udlejning, køb og salg af fast ejendom samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Gråbrødre Odense ApS i Odense C er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Gråbrødre Odense ApS i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.672 til 51.326 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 9964 kroner i det foregående regnskabsår til 125.083 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 31.676 til 71.710. Virksomheden ledes af direktør Martin Sørensen. I første omgang er det Martin Sørensen Holding, Odense ApS og J813 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Sørensen og Jens Holbech Mårtensen, der er de dominerende ejere. Gråbrødre Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er handel, ejendomsadministration, projektformidling samt investering i fast ejendom, pantebreve og anden dermed efter direktionens skøn i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bergholdt.dk A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bergholdt.dk A/S, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12,5 millioner til 19,6 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 119 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 128 ansatte - en fremgang på 7,56 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 70,5 millioner kroner til 77,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 43,9 millioner til 58,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Bergholdt. I første omgang er det BUSLAGER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Bergholdt, der er den dominerende ejer. Bergholdt.dk A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Turistkørsel og anden landpassagertransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive turist-, rutekørsel og rejsebureau og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Cloos Advice ApS fik større overskud end året førCloos Advice ApS, der er en virksomhed i Sanderum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 96.018 til 117.325 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 197.849 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 90.170 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Cloos Advice ApS fra 273.441 til 263.612 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Hylander og Dorthe Cloos Hylander. I første omgang er det HHY VIND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Hylander og Henrik Hylander, der er de dominerende ejere. Cloos Advice ApS hører hjemme i branchen "Risiko- og skadesvurdering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand og teknisk bistand på vindmøller og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Dyrup tjente flere penge i seneste regnskabPRODECON ApS, der er en virksomhed i Dyrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 65.959 til 356.004 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 553.882 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dyrup-virksomheden fra 141.068 til 367.982. Firmaet ledes af direktør Karsten Kallesøe Nielsen. I første omgang er det KALLBAEK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Kallesøe Nielsen, der er den dominerende ejer. PRODECON ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at levere konsulentydelser med hovedvægt på produktudvikling, herunder support vedrørende projektledelse, system engineering, optimering af virksomheders produktudviklingsfunktion og produktportefølje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense M-virksomheden Ordbogen A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ordbogen A/S, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 12,0 millioner til 9,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 15,5 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 66 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 75 ansatte - en fremgang på 13,64 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 47,4 millioner kroner til 52,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 8,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Ordbogen A/S fra 29,6 millioner til 28,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Revsbech og Michael Houlberg Walther. I første omgang er det SEED ApS og P. Revsbech Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarni Lichtenberg Norddahl og Michael Houlberg Walther, der er de dominerende ejere. Ordbogen A/S hører hjemme i branchen "Udgivelse af bøger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udvikling, drift og salg af internetbaserede tjenesteydelser og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Billedskærervej 8 ApS i Odense MBilledskærervej 8 ApS, der er en virksomhed i Odense M, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 231.115 til 109.398 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 256.744 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 908.197 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 3,9 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarni Lichtenberg Norddahl og Michael Houlberg Walther. I første omgang er det SEED ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarni Lichtenberg Norddahl og Michael Houlberg Walther, der er de dominerende ejere. Billedskærervej 8 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er eje og drive ejendommen beliggende Billedskærervej 8, 5230 Odense M samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense M fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DANSKE SLAGTERMESTRES ADMINISTRATIONS- OG FINANSSELSKAB ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 476.090 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 8,6 millioner til 10 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torsten Buhl. Virksomheden ejes af DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS. DANSKE SLAGTERMESTRES ADMINISTRATIONS- OG FINANSSELSKAB ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed og anden hermed forbunden virksomhed. Selskabet kan også yde administrativ assistance og lignende
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense M fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 17 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 12,9 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 19,4 millioner til 21,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Torsten Buhl. Virksomheden ejes af Danske Slagtermestre. DANSKE SLAGTERMESTRES MARKEDSFØRINGSSELSKAB ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ved erhvervsmæssig virksomhed at yde støtte og dygtiggøre danske slagtermestre gennem faglig bistand, herunder f.eks. rapporter og oplysninger, kurser og undervisning, for derved at fastholde branchens markedsandel, samt at søge denne andel udvidet ved nye tiltag i form af fælles markedsføring og lign. Selskabet kan også yde administrativ assistance og lignende
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Lemma ApSOdense M-virksomheden Lemma ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -24.884 til -26.853 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -23.729 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7796 kroner til -11.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -211.229 til -236.199 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Peter Revsbech. I første omgang er det ORDBOGEN A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarni Lichtenberg Norddahl og Michael Houlberg Walther, der er de dominerende ejere. Lemma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af bøger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af software og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Educas ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Educas ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,2 millioner kroner til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 11,6 millioner til 13,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Revsbech. I første omgang er det ORDBOGEN A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarni Lichtenberg Norddahl og Michael Houlberg Walther, der er de dominerende ejere. Educas ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af software og digitale produkter via internettet samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Odense SØ ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Odense SØ-virksomheden CLAUSEN GRUPPEN ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5,4 millioner til -2,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,4 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 37 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat - en nedgang på 97,3 procent. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 24,0 millioner kroner året før til -494.736 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,1 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Thorsten Clausen. I første omgang er det THORSTEN CLAUSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thorsten Clausen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CLAUSEN GRUPPEN ApS anbragt i branchen "Anden trykning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og produktion og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Odense C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odense C-virksomheden Uurna aps.. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -15.009 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1638 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Mette Maria Østman og Line Eskestad. Virksomhedens reelle ejere er Mette Maria Østman og Line Eskestad. I Erhvervsstyrelsens register er Uurna aps. anbragt i branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med fremstilling af filtede urner og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Curant Teknik ApS i NæsbyCurant Teknik ApS, der er en virksomhed i Næsby, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 494.000 til 95.003 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 568.000 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 578.000 kroner i det foregående regnskab til 396.794 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 74.123 kroner efter skat, faldt formuen i Curant Teknik ApS fra 695.000 til 618.502 kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Schmidt Holm. I første omgang er det FINN SCHMIDT HOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Schmidt Holm, der er den dominerende ejer. Curant Teknik ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor salg af rengøringsartikler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sparvath ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sparvath ApS, der er en virksomhed i Fangel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 275.231 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,9 millioner kroner til 8,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fangel-virksomheden fra 1,2 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Sparvath. Virksomhedens reelle ejere er Morten Sparvath. Sparvath ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Landskabspleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive anlægsgartnervirksomhed samt sekundært handel og investering og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bellinge fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i HusGruppen Consult ApS, der er en virksomhed i Bellinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 244.000 til 1,1 millioner kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 373.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bellinge-virksomheden fra 230.000 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ricco Toft Duelund. I første omgang er det HusGruppen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ricco Toft Duelund, der er den dominerende ejer. HusGruppen Consult ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed, herunder særligt konsulentarbejde i form af bygherrerådgivning og projektudvikling, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i BellingeIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i HusGruppen Develop ApS, der er et firma i Bellinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 135.000 til 36.690 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomheden har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -18.000 kroner året før til 37.327 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bellinge-virksomheden fra 145.000 til 173.787. Firmaet ledes af direktør Ricco Toft Duelund. I første omgang er det HusGruppen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ricco Toft Duelund, der er den dominerende ejer. HusGruppen Develop ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af ejendomme, herunder køb og salg af ejendomme, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Odense C får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense C-virksomheden GinMin ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3701 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 3807 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Chris Hansen og Mikkel Ørbech Ålkjær Mikkelsen. Virksomhedens reelle ejere er Chris Hansen og Mikkel Ørbech Ålkjær Mikkelsen. I Erhvervsstyrelsens register er GinMin ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at salg af spiritus og anden beslægtet virksomhed hermed via internet
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hjallese-virksomheden Nord Tech Industrisystemer A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nord Tech Industrisystemer A/S, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,2 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 12,5 millioner kroner til 14,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Nord Tech Industrisystemer A/S fra 16 millioner til 7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Herman Petersen. I første omgang er det VeNo Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Nielsen, der er den dominerende ejer. Nord Tech Industrisystemer A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel, produktion og industriserviceKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vetec A/S i Hjallese går fra overskud til underskudOverskuddet i Hjallese-virksomheden Vetec A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 26.280 til -157.386 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 842.458 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,2 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Herman Petersen. I første omgang er det VeNo Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Nielsen, der er den dominerende ejer. Vetec A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Odense SØ får milliontabUnderskuddet i Odense SØ-virksomheden Natex of Scandinavia A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2,0 millioner til -4,7 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -2,0 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 40 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 48 ansatte - en fremgang på 20 procent. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,3 millioner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner - et fald på -59 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,9 millioner til -7,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Niels Iskou Rasmussen. I første omgang er det ARLARSEN ApS og NIR HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Andrej Robert Larsen og Niels Iskou Rasmussen, der er de dominerende ejere. Natex of Scandinavia A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel med produktion af tekstilvarerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Næsby fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i A.M.E. RENGØRING ApS, der er en virksomhed i Næsby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 897.000 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 26 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,5 millioner kroner til 13,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Næsby-virksomheden fra 705.000 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Schmidt Holm. I første omgang er det FINN SCHMIDT HOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Schmidt Holm, der er den dominerende ejer. A.M.E. RENGØRING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for rengøring og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: It-virksomhed i Fraugde er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet INROTECH A/S i Fraugde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -14,4 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 31, året før var det 32. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 8,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 25,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fraugde-firmaet fra 28,5 millioner til 30,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gert Jørgensen. I første omgang er det CLAUSEN GROUP ApS, OVE K. INVEST A/S og IMACS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Johan Mads Clausen, Bendt Bendtsen, Flemming Jørgensen, Michael Kjær, Brian Arthur Mikkelsen, Anne Mette Dissing-Immerkær og Gert Jørgensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er INROTECH A/S anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af automatiserede løsninger til industrien, samt enhver anden aktivitet, som selskabets ledelse, ellers måtte finde givtigtKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Odense C ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Odense C-virksomheden VandCenter Syd as. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 32,6 millioner til -1,3 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 32,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 82,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 47,9 millioner - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Formuen i VandCenter Syd as var ligesom året før på 7,1 milliarder kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Gerda Hald og Mads Leth. Virksomheden ejes af VANDCENTER SYD HOLDING A/S. I Erhvervsstyrelsens register er VandCenter Syd as anbragt i branchen "Opsamling og behandling af spildevand". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at varetage og sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabet kan herudover sælge drifts- og serviceydelser indenfor området på det danske og det udenlandske markedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos holdingselskab i SnestrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i MMHM INVEST ApS, der er et firma i Snestrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 1751 til 283 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 23.874 kroner. Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 355.120 til 322.224 kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Madsen. MMHM INVEST ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering og finansiering samt anden hermed forbunden virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Omsense A/SFangel-virksomheden Omsense A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6501 til -7097 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6501 kroner til -6990 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -47.901 til -54.998 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mette Ohmsen. Virksomhedens reelle ejere er Mette Ohmsen. Omsense A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og servicevirksomhed indenfor sundheds- og trivselsområdet herunder salg af knowhow, undervisning og serviceydelser samt i denne forbindelse relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Cafe Unika ApS i Odense COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Cafe Unika ApS, der er et firma i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 103.622 til 43.956 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,2 millioner i det foregående regnskabsår til 43.956 - et fald på -96 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. På trods af et overskud på 43.956 kroner efter skat, faldt formuen i Cafe Unika ApS fra 89.950 til -133.543 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Frank Fjord Christensen. I første omgang er det FFC Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Cecilie Fjord Bannis, Mathilde Fjord Christensen og Nathalie Fjord Christensen, der er de dominerende ejere. Cafe Unika ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jeca Ejendomme ApS i Odense CJeca Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,7 millioner til 700.946 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,7 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 914.122. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 546.706 kroner efter skat, faldt formuen i Jeca Ejendomme ApS fra 2,6 millioner til 602.306 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Christian Larsen. I første omgang er det HR. LARSEN'S HOLDING ApS og Carol Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Christian Larsen, der er den dominerende ejer. Jeca Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme samt andet dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Byhavegård ApS i Odense M er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Byhavegård ApS i Odense M. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -96.591 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -51.784 kroner året før til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-firmaet fra -240.906 til 588.574. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Murmann Hartvigsen og Martin Sørensen. I første omgang er det HART HOLDING ApS, Martin Sørensen Holding og Odense ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Murmann Hartvigsen og Martin Sørensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Byhavegård ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: It-virksomhed i Odense C ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Live/BACKEND ApS, der er et firma i Odense C, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 78.434 til -717.976 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 210.667 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 500.187 kroner i det foregående regnskab til 389.947. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 446.700 til -113.321 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Steffen Rudolph Kræmmer. I første omgang er det IN THE HEART OF ApS og Bitnissen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Richard Hofmann, Birol Altinok og Morten Skyt Eriksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Live/BACKEND ApS anbragt i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle IT-platforme til eventafvikling samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i NEXCON.IO ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 419.224 til 1,0 millioner kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 418.877 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 367.242 til 872.888. Virksomheden ledes af direktør Martin Eland Pløger. I første omgang er det IN THE HEART OF ApS og PLØGER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Richard Hofmann, Birol Altinok og Martin Eland Pløger, der er de dominerende ejere. NEXCON.IO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Trådløs telekommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er IT-virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Reklamevirksomhed i Dyrup har skåret underskuddet nedDyrup-virksomheden FOHLMANN.COMMERCIAL ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -113.155 til -80.909 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 267.887 kroner i det foregående regnskab til 224.784. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 363.679 til 275.538 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Østergaard Fohlmann. I første omgang er det FOHLMANN.HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Østergaard Fohlmann, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er FOHLMANN.COMMERCIAL ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive reklame- og kommunikationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Odense C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet DRUEN & BØNNEN ApS i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -608.761 til 89.147 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra -300.942 til -226.836. Virksomheden ledes af direktør Palle Bo Stærmose. I første omgang er det JULIANA HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Palle Bo Stærmose, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DRUEN & BØNNEN ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er cafe- og restaurationsvirksomhed samt i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Odense C fik større overskud end året førMyBase ApS, der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 191.098 til 276.168 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 386.276 kroner til 448.970 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Birol Altinok. I første omgang er det IN THE HEART OF ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Richard Hofmann og Birol Altinok, der er de dominerende ejere. MyBase ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Konsulentvirksomhed i Odense C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TNN Consulting Engineering ApS i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -82.619 til 185.350 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 852.841 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 878.257 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra 14.564 til 156.661. Virksomheden ledes af direktør Thomas Nørgaard. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Nørgaard. I Erhvervsstyrelsens register er TNN Consulting Engineering ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er , at udføre konsulent opgaverKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: De Sorte Sider ApS fik større overskud end året førDe Sorte Sider ApS, der er en virksomhed i Hjallese, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12.531 til 20.132 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 12.531 kroner i det foregående regnskabsår til 20.376 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 18.308 til 34.011. Firmaet ledes af direktør Yoel Alexander Caspersen. I første omgang er det NETACCOUNT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Yoel Alexander Caspersen, der er den dominerende ejer. De Sorte Sider ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for IT og enhver hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HjalleseOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SQUASH & FITNESS ApS, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,9 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 24,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 26,7 millioner til 28,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henning Assersen og Helle Johansen. I første omgang er det HEJM Holding ApS og HEKAJO Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Assersen og Helle Johansen, der er de dominerende ejere. SQUASH & FITNESS ApS hører hjemme i branchen "Drift af sportsanlæg". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering, herunder i fast ejendom samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Odense SØ har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Odense SØ-virksomheden BD Production ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -210.406 til -128.448 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 232.294 kroner til 276.446 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10.095 til -90.871 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Frank Immanuel Bendtsen. I første omgang er det FRANK B HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frank Immanuel Bendtsen, der er den dominerende ejer. BD Production ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for automation, elteknik og tavlebygningKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Andersen Vinduet ApSOdense SV-virksomheden Andersen Vinduet ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -33.087 til -18.637 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 850.860 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -22.781 kroner til -16.500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 310.973 til 299.615 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ebbe Nymann Andersen. I første omgang er det Morten Vestergaard Knudsen, Bo Overgaard Christensen, COMMERZ ApS, Soya Capital ApS og SØNY ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Nymann Andersen, Jonna Andersen og Lars Nymann Andersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Andersen Vinduet ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueinvestering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Kirkendrup fik lidt lavere overskudNCJ-Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kirkendrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 126.244 til 119.293 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 198.915 kroner til 201.912 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 93.054 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i NCJ-Ejendomme ApS fra 1,8 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Helle Nissen Johansen. I første omgang er det NCJ-INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Nissen Johansen, der er den dominerende ejer. NCJ-Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom, samt anden virksomhed, der ifølge direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Coupé Coiffure ApS fik større overskud end året førCoupé Coiffure ApS , der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 67.625 til 108.504 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 621.419 kroner til 733.933 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 129.195 til 213.682. Firmaet ledes af direktør Ann Urban. Virksomhedens reelle ejere er Ann Urban. Coupé Coiffure ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisørsalon og dermed beslægtet virksomhed, herunder køb og salg af frisørprodukterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: It-virksomhed i Odense M er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet WriteReader ApS i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -594.235 til 11.378 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 609.866 kroner til 836.213 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i WriteReader ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Janus Madsen og Babar Raza Baig. I første omgang er det UJ HOLDING ApS, JAMUS HOLDING ApS, LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S og BABARBAIG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Janus Madsen og Babar Raza Baig, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er WriteReader ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling af digitale produkter og services indenfor læring og uddannelseKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i Odense COdense C-virksomheden TAUS AF 1.9.1998 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -5488 til -803 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6974 kroner til -2000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 710.228 til 624.426 kroner . Firmaet ledes af direktør Claus Johannes Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Johannes Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er TAUS AF 1.9.1998 ApS anbragt i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at passiv investering i del værdipapirer og formueforvaltning
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Holluf Pile fik igen tabHolluf Pile-virksomheden Madsen-Østerbye ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8553 til -9792 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8370 kroner til -9774 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31.447 til 21.655 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Madsen-Østerbye og Jan Madsen-Østerbye. I første omgang er det Jan Madsen-Østerbye og Madsen-Østerbye Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Madsen-Østerbye og Jan Madsen-Østerbye, der er de dominerende ejere. Madsen-Østerbye ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fastejendom herunder opkøb og renovering og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger: A/S Steen Haustrup Investering fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i A/S Steen Haustrup Investering, der er en virksomhed i Lindved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7,5 millioner til 13,9 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 13,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lindved-virksomheden fra 66 millioner til 74,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Haustrup. I første omgang er det Steen Haustrup, Anders Top Haustrup og Camilla Haustrup Hermansen, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Haustrup, der er den dominerende ejer. A/S Steen Haustrup Investering har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde aktier i Haustrup Holding A/S og dermed beslægtede virksomheder samt i øvrigt at eje værdipapirer og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Cafe Frida ApS får nyt millionunderskudOdense M-virksomheden Cafe Frida ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,4 millioner til -1,5 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -793.302 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,8 millioner til -5 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Else Langer Schmidt. I første omgang er det DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND, der står som ejer. I sidste ende er det Stig Due, Troels Mylenberg, Dorthe Drivsholm, Noemi Katznelson, Claus Tvede Geisler, Karen Heebøll og Ole Thomsen, der er de dominerende ejere. Cafe Frida ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre former for institutionsophold". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at medvirke til at skabe en bedre tilværelse for mennesker med særlige sociale, psykiske eller fysiske udfordringer og behov. Selskabets formål er desuden at bidrage til udvikling og afprøvning af nye metoder og organiseringsformer med henblik på bedre socialpædagogiske løsninger, som tager udgangspunkt i at inddrage og myndiggøre målgruppen samt at bidrage til udviklingen af en inddragende og respektfuld socialpolitik. Selskabets formål søges blandt andet opnået gennem etablering af socialpædagogiske aktiviteter og beskæftigelse rettet mod at skabe bedre vilkår for mennesker med særlige behov. Selskabets formål er almennyttigt/velgørendeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vitec Aloc A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vitec Aloc A/S, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11,9 millioner til 13,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 68 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 69 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 58,5 millioner kroner til 62,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 50,8 millioner til 61,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Lyng Rahbek Brunse. Virksomheden ejes af Vitec Software Group AB (publ.). Vitec Aloc A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling og salg af soft- og hardware, salg af informationer/ data, konsulentvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i It-virksomhed i Odense CSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Odense C-virksomheden Vitec MV A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -8,0 millioner til -278.636 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 8,4 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 35 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 25 ansatte - en nedgang på 28,57 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 14,2 millioner kroner til 14,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 656.806 til 609.229 kroner . Firmaet ledes af direktør Hans-Erik Schou. Virksomheden ejes af Vitec Software Group AB. Vitec MV A/S hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og sælge EDB-programmer samt køb og salg af EDB-maskinerKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Vitec Shared Services ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense C-virksomheden Vitec Shared Services ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 8482 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kim Møller Jensen. Virksomheden ejes af Vitec Software Group AB. Vitec Shared Services ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde tjenester til selskaber i Vitec-koncernen, herunder økonomistyring, HR-tjenester og bemanding af reception, samt hermed beslægtet virksomhed. Endvidere skal selskabet være ansvarshavende for koncernens fælleskontor og deltage i selskaber med lignende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Chili Security Denmark ApS i Odense CChili Security Denmark ApS, der er en virksomhed i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 185.556 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 13 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 22 ansatte - en fremgang på 69,23 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,6 millioner kroner til 9,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mark Rye Blæsbjerg. Virksomheden ejes af Chili Security ApS. Chili Security Denmark ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med abonnementsbaseret handelsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Blikkenslagervirksomhed i Odense M hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Byens VVS og Blik Odense ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9,7 millioner til 10,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 33, året før var det 34. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 24,8 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 8,9 millioner til 9 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Torsten Allan Olesen og Thomas Løwe Hansen. I første omgang er det THORS HAMMER HOLDING ApS., der står som ejer. I sidste ende er det Torsten Allan Olesen og Thomas Løwe Hansen, der er de dominerende ejere. Byens VVS og Blik Odense ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Odense M-virksomheden Ydun Odense ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ydun Odense ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-firmaet fra 14,6 millioner til 16,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Torsten Allan Olesen og Thomas Løwe Hansen. I første omgang er det THORS HAMMER HOLDING ApS., der står som ejer. I sidste ende er det Torsten Allan Olesen og Thomas Løwe Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ydun Odense ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering, udlejning samt køb og salg af fast ejendom samt beslægtet virksomhed hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Danish Inspection ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Danish Inspection ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 346.532 til 624.453 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 466.367 til 690.241. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kristian Karl Ejlif Sofus Svend Marius Michaelsen, Bo Hansen og Michael Christensen. I første omgang er det D. V. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Karl Ejlif Sofus Svend Marius Michaelsen, Bo Hansen og Michael Christensen, der er de dominerende ejere. Danish Inspection ApS hører hjemme i branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive autoriseret vejer- og målerforretning samt dermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Heimdal Odense ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense M-virksomheden Heimdal Odense ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 212.937 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 157.169 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Torsten Allan Olesen og Thomas Løwe Hansen. I første omgang er det THORS HAMMER HOLDING ApS., Oliver Løwe Holding ApS, Magnus Løwe Holding ApS, Emilie Olesen Holding ApS og JacobVO Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torsten Allan Olesen, Thomas Løwe Hansen, Oliver Løwe Egetoft, Emilie Venstrup Olesen, Jacob Venstrup Olesen og Magnus Løwe Egetoft, der er de dominerende ejere. Heimdal Odense ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er investering, herunder køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Synaptic ApSOdense C-virksomheden Synaptic ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -172.276 til -120.720 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -5974 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -172.276 kroner til -95.406 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -88.170 til -138.495 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Eivind Antonsen Segtnan. Virksomhedens reelle ejere er Eivind Antonsen Segtnan. I Erhvervsstyrelsens register er Synaptic ApS anbragt i branchen "Fremstilling af farmaceutiske præparater". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle behandlingsmetoder indenfor medicinKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de seneste regnskaber fra Odense Kommunes virksomheder.
Annonce
Odense For abonnenter

Millionunderskud i gammel kro tynger resultatet i golfklub

Asylansøgere undgår Danmark: Minister vil gøre Danmark mindre attraktiv end Ungarn

Annonce
Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn

Beboer savnes efter voldsom brand

Odense For abonnenter

Bandedrab er endnu ikke fuldt opklaret: Flere gerningssteder komplicerer politiets efterforskning

Odense

Sendte uforståeligt brev om nye skraldespande til Henry og tusindvis af andre odenseanere: - Det er sjusk med dine og mine penge

Erhverv For abonnenter

Trods stor corona-succes: Stor fynsk robotkoncern fik kæmpestort underskud

Så meget betyder det, hvis du dropper de røde bøffer: - Det er et helt oplagt sted at starte

Erhverv For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Kongehuset boykotter Ecco: Ikke længere Kongelig Hofleverandør

Middelfart

Livsstilsbutik i midtbyen lukker: - Jeg slutter, mens legen er god

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

Nyborg

Komponist og flyverløjtnant i trekantsdrama: Nyborg Voldspil melder klar til ny sæson under åben stjernehimmel

Erhverv For abonnenter

Udvider efter kæmpeoverskud: Fynsk havemøbel-firma satser på at komme ind i dine stuer

Kerteminde

Borgere får det samme brev fra forsyningen op til seks gange: - Vi lægger os fladt ned og siger: Der er sket en fejl

Annonce