Annonce
Odense For abonnenter

Friske tal: Her er ugens regnskaber fra Odense

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Korup-virksomheden Koch Ejendomsselskab A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Koch Ejendomsselskab A/S, der er en virksomhed i Korup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 7,2 millioner til 6,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Korup-virksomheden fra 25,6 millioner til 30,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Koch. I første omgang er det SØREN KOCH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Koch, der er den dominerende ejer. Koch Ejendomsselskab A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsbesiddelse, herunder drift af udlejningsejendomme, investering i værdipapirer, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Egatec A/S i HøjmeEgatec A/S, der er en virksomhed i Højme, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,1 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 25 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 17,8 millioner kroner til 18,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra 9,5 millioner til 10,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør René Møller. I første omgang er det MLH-HOLDING ApS, JUUL HOLDING ApS og René Møller Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Hansen, der er den dominerende ejer. Egatec A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og produktion samt hvad, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Hjallese fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ViGGO.DK ApS, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 232.715 til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 2 millioner til 3,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Preben Christian Sørensen. Virksomheden ejes af KOMiT a.m.b.a.. ViGGO.DK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, fremstilling, markedsføring og salg af webbaserede kommunikations- og administrationsplatforme på relevante markeder samt enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Højme fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i M-Tech ApS, der er en virksomhed i Højme. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 719.181 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra 2,7 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Aarup Jakobsen. I første omgang er det AARUP JAKOBSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Aarup Jakobsen, der er den dominerende ejer. M-Tech ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HøjmeHM Ejendomme, Odense ApS, der er en virksomhed i Højme, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 368.352 til 183.897 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 405.247 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 427.842 kroner i det foregående regnskab til 244.983 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Michael Roust og Hans Aarup Jakobsen. I første omgang er det ROUST HOLDING ApS og AARUP JAKOBSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Michael Roust og Hans Aarup Jakobsen, der er de dominerende ejere. HM Ejendomme, Odense ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje, administrere og udleje ejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Restaurantvirksomhed i Odense C fik millionoverskudOBG ApS, der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 178.785 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 554.084 til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Uffe Høeg Johansen. Virksomheden ejes af A/S HINDSGAVL. OBG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Roust ApS fik større overskud end året førRoust ApS, der er en virksomhed i Højme, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.306 til 30.980 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 795.957 kroner i det foregående regnskab til 775.628. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Roust ApS var ligesom året før på 1,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Michael Roust. I første omgang er det ROUST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Michael Roust, der er den dominerende ejer. Roust ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Højme tjente flere penge i seneste regnskabsårEDM Teknik ApS, der er en virksomhed i Højme, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 128.091 til 309.906 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 172.270 kroner i det foregående regnskabsår til 311.367 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra 687.371 til 925.095. Firmaet ledes af en direktion, der består af Thomas Michael Roust og Hans Aarup Jakobsen. I første omgang er det ROUST HOLDING ApS og AARUP JAKOBSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Michael Roust og Hans Aarup Jakobsen, der er de dominerende ejere. EDM Teknik ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Orloff Erhverv A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Orloff Erhverv A/S, der er en virksomhed i Tarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,0 millioner til 7,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 57 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 59 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 33,2 millioner kroner til 39,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 25,3 millioner til 29,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Bloch. I første omgang er det ORLOFF LAURIDSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Orloff Lauridsen, der er den dominerende ejer. Orloff Erhverv A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Stiesdal A/S i Odense C ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Stiesdal A/S, der er et firma i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 6,7 millioner til -2,5 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,7 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var seks fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 13 ansatte - en fremgang på 116,67 procent. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 14,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -2,3 millioner kroner efter skat voksede egenkapitalen i Stiesdal A/S sidste år fra 193,3 millioner til 591,1 millioner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Peder Riis Nickelsen, Henrik Stiesdal og Jacob Nørgaard Andersen. Virksomheden ejes af Anders Myssen Hoen, PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, NORDVEST A/S, Anpartsselskabet af 30. september 2015 nr. 2, Zira Invest IV ApS og STIESDAL HOLDING A/S. Stiesdal A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er at drive udviklings- og opfindervirksomhed og at foretage investeringer i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Byggefirma i Anderup hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Isolerings-Gruppen Odense A/S, der er en virksomhed i Anderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 438.832 til 476.637 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Isolerings-Gruppen Odense A/S var ligesom året før på 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kurt Helge Adamsen. I første omgang er det KURT ADAMSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kurt Helge Adamsen og Grethe Dahl, der er de dominerende ejere. Isolerings-Gruppen Odense A/S hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, arkitekt- og ingeniørvirksomhed, isoleringsvirksomhed, fabrikationsvirksomhed, håndværksvirksomhed, transportvirksomhed og andet dermed efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Maler-virksomhed i Odense C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DCM Malerfirma A/S, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 982.383 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 76, året før var det 77. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 36,9 millioner kroner til 38,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 10,6 millioner til 11,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Frisk Nørgaard Andersen. Virksomheden ejes af DCM'S MEDARBEJDERFOND. DCM Malerfirma A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed for udførelse af håndværksmæssigt og kvalitetsbevidst malerarbejde, og dermed beslægtede opgaver. Selskabet skal gennem sit virke og i aktivt samarbejde med andre kooperative virksomheder medvirke til udvikling af kooperativbevægelsen i overensstemmelse med de principper, der er gældende for Kooperationen. Selskabet må sikre forbrugernes og medarbejdernes indflydelse i selskabets ledelse samt sikre gode beskæftigelsesforhold. Til opnåelse af disse formål kan selskabet erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og i øvrigt medvirke ved oprettelse af selskaber til fremme af kooperationenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Odense C går fra overskud til underskudOverskuddet i Faraday Systems ApS i frivillig likvidation, der er et firma i Odense C, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 24.952 til -28.114 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 165.020 i det foregående regnskabsår til 74.750 - et fald på -55 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 54.085 til 25.971 kroner . I første omgang er det Karsten Schibsbye, A. Hedevang Holding ApS og STIESDAL A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Arne Hedevang og Karsten Schibsbye, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Faraday Systems ApS i frivillig likvidation anbragt i branchen "Fremstilling af andet elektrisk udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling, fremstilling og markedsføring af sensorsystemerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos it-virksomhed i Odense MOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i FB Consult ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,2 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 500.462 kroner til 590.065 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 10,4 millioner til 12,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Kristian Bindeballe. Virksomhedens reelle ejere er Finn Kristian Bindeballe. FB Consult ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor software og elektronik samt diverse handel indenfor samme branche og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Matr. Nr. 600 Odense ApSAnderup-virksomheden Matr. Nr. 600 Odense ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -165.239 til -56.286 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -2612 kroner året før til 118.704 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 639.215 til 595.312 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kurt Helge Adamsen. I første omgang er det KURT ADAMSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kurt Helge Adamsen og Grethe Dahl, der er de dominerende ejere. Matr. Nr. 600 Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, investering, køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Sanderum fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i EBS NORDIC ApS, der er en virksomhed i Sanderum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 836.000 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanderum-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Søndergaard Kaysen. I første omgang er det JESPER KAYSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Søndergaard Kaysen, der er den dominerende ejer. EBS NORDIC ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af konsulent- og softwareydelser inden for energi- og forsyningssektoren, det offentlige marked samt virksomhedssegmentetKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Camouflage ApS fik større overskud end året førCamouflage ApS, der er en virksomhed i Odense M, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 26.911 til 43.551 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 194.776 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 38.465 i det foregående regnskabsår til 10.952 - et fald på -72 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 45.451 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Camouflage ApS fra 474.225 til 419.676 kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Christoffer la Cour. Virksomhedens reelle ejere er Niels Christoffer la Cour. Camouflage ApS hører hjemme i branchen "Kunstnerisk skaben". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er reklame og marketing, handel og investering samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Plus Pack A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Plus Pack A/S, der er en virksomhed i Lindved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 27,0 millioner til 55,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 190 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 157,4 millioner kroner til 192,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Lindved-virksomheden fra 133,1 millioner til 166,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Top Haustrup og Camilla Haustrup Hermansen. I første omgang er det HAUSTRUP HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Top Haustrup og Camilla Haustrup Hermansen, der er de dominerende ejere. Plus Pack A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af letmetalemballage". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handelKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frisørsalon i Odense C får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense C-virksomheden Frisøren i Klaregade ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 26.062 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 876.724 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Trine Louise Jensen og Louise Winding. Virksomhedens reelle ejere er Trine Louise Jensen og Louise Winding. I Erhvervsstyrelsens register er Frisøren i Klaregade ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive frisørforretning samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Kirkendrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kirkendrup-virksomheden BG Development A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 646.577 til -36.835 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 830.739 kroner i det foregående regnskab til 467.845 - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,7 millioner til 3,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Skaarup Guldfeldt. Virksomhedens reelle ejere er Jannie Marion Behrens Beier og Claus Skaarup Guldfeldt. I Erhvervsstyrelsens register er BG Development A/S anbragt i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og konsulentvirksomhed med IT-ydelser, rådgivning i forbindelse med fysiske medicinske forsøg, eje og udlejning af fast ejendom, finansieringsvirksomhed samt handel med motorcykler og motorcykeldele og andre dermed forbundne virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i FraugdeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Peder Olsen & Søn. Fragt- og Vognmandsforretning. Odense A/S, der er en virksomhed i Fraugde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,9 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 93 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 107 ansatte - en fremgang på 15,05 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 50,7 millioner kroner til 55,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fraugde-virksomheden fra 15,6 millioner til 16,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Sindberg Olsen. I første omgang er det OLSEN DK HOLDING ApS og MERTOV HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Sindberg Olsen, der er den dominerende ejer. Peder Olsen & Søn. Fragt- og Vognmandsforretning. Odense A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fragt- og vognmandsforretningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense M fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TEKNIQ Kvalitet ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,7 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,7 millioner kroner til 10,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 9 millioner til 11,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Baagøe Larsen. Virksomheden ejes af TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation. TEKNIQ Kvalitet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Teknisk afprøvning og kontrol". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som kontrolorgan efter lov om autorisationer af virksomheder på El-, VVS- og kloakområdet og som certificeringsselskab samt at auditere og godkende kvalitetsstyringssystemer samt al dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Næsbyh Broby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Næsbyh Broby-virksomheden FlowVision A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 929.951 til -258.913 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 6,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -202.010 kroner efter skat, voksede formuen i FlowVision A/S sidste år fra 1,8 millioner til 16,6 millioner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Payam Baradaran Salimi og Sasja Fischer. Virksomheden ejes af Axens SA. I Erhvervsstyrelsens register er FlowVision A/S anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er ingeniørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Stegsted fik lidt lavere overskudJJ Øko ApS, der er en virksomhed i Stegsted, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 103.067 til 93.173 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 103.476 kroner i det foregående regnskab til 93.700. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Stegsted-virksomheden fra 363.007 til 435.667. Virksomheden ledes af direktør Jacob Jensen. I første omgang er det JJ ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Jensen, der er den dominerende ejer. JJ Øko ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion og handel af økologiske grøntsager samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i TarupBEREGNER-GRUPPEN ODENSE ApS. RÅDGIVENDE INGENIØR- OG BEREGNERFIRMA, der er en virksomhed i Tarup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 661.658 til 52.855 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 40.453 kroner efter skat, faldt formuen i BEREGNER-GRUPPEN ODENSE ApS. RÅDGIVENDE INGENIØR- OG BEREGNERFIRMA fra 1,7 millioner til 1,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Nyrup. I første omgang er det NYBI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Nyrup, der er den dominerende ejer. BEREGNER-GRUPPEN ODENSE ApS. RÅDGIVENDE INGENIØR- OG BEREGNERFIRMA hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er rådgivende ingeniør- og bygherre- vejledning, VVS-beregninger, mængdeberegninger, handel, håndværk og andet dermed efter direktionens skøn i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Tornbjerg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Xpect IT ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 457.762 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 642.673 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Arne Maegaard Baden og Frank Madsen. I første omgang er det AM Bizion ApS og SKAF Odense ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Arne Maegaard Baden og Frank Madsen, der er de dominerende ejere. Xpect IT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og implementering af software, rådgivning og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Odense M tjente flere penge i seneste regnskabEDDA ApS, der er en virksomhed i Odense M, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 90.780 til 411.850 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -62.920 kroner året før til 113.360 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 4,1 millioner til 4,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Kurt Klaudi Klausen. Virksomhedens reelle ejere er Kurt Klaudi Klausen. EDDA ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rådgivning og udvikling i organisation og ledelse og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Danren Hjemmeservice ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Danren Hjemmeservice ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 519.500 til 375.215 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 877.612 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,2 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Erik Petersen. I første omgang er det SVANE BOGDOL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Erik Petersen og Detlef Bogdol, der er de dominerende ejere. Danren Hjemmeservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Odense Palledepot A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Odense Palledepot A/S, der er en virksomhed i Ravnebjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 430.125 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ravnebjerg-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Henriksen. I første omgang er det BREDINGSGYDEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Henriksen, der er den dominerende ejer. Odense Palledepot A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er import, produktion og salg af paller og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Bredingsgyden ApS i Ravnebjerg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Bredingsgyden ApS i Ravnebjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -30.292 til 80.467 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 114.276 kroner i det foregående regnskabsår til 187.206 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -301.579 til -336.602 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Erik Henriksen. I første omgang er det BREDINGSGYDEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Henriksen, der er den dominerende ejer. Bredingsgyden ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive landbrugKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Modima ApS i Hjallese gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Modima ApS i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -99.298 til 11.225 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 46.655 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 83.961 kroner i det foregående regnskabsår til 351.615 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-firmaet fra -28.023 til -19.807. Virksomheden ledes af direktør Jonas Gorm Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Gorm Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Modima ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med videoproduktion og hermed forbundet virksomhed
Tallene går op: Virksomhed i Lindved fik større overskud end året førGLUE-ON ApS, der er en virksomhed i Lindved, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 24.304 til 31.543 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 24.304 kroner til 32.104 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lindved-virksomheden fra 252.257 til 275.473. Firmaet ledes af direktør Jeanett Pia Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Henning Larsen og Jeanett Pia Larsen. GLUE-ON ApS hører hjemme i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og service af limudstyr samt dermed beslægtet virksomhed
Overskud hos Marlinspike ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense C-virksomheden Marlinspike ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 51.909 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 53.087 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Rasmus Le Limkilde. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Le Limkilde. Marlinspike ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investerings- og rådgivningsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Digital Group A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Digital Group A/S, der er en virksomhed i Fraugde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13,2 millioner til 15,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 29 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 35 ansatte - en fremgang på 20,69 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 34,3 millioner kroner til 44,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fraugde-virksomheden fra 18,1 millioner til 22,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Laurits Hansen Happel. I første omgang er det DIGITAL GROUP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Laurits Hansen Happel, Rasmus Fischer Alting Højfeldt og Ole Lysdal Stoltenborg, der er de dominerende ejere. Digital Group A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Odense COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TV 2 NETWORKS A/S, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 315,0 millioner til 258,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 315,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 521,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 453,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 300,2 millioner til 326,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lotte Køhler Lindegaard. Virksomheden ejes af TV2/DANMARK A/S. TV 2 NETWORKS A/S hører hjemme i branchen "Tv-virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive kommerciel broadcastvirksomhed og dermed beslægtet medievirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TV 2 BIB A/S, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,2 millioner til 7,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 3,4 millioner til 9,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Topholt Larsen. Virksomheden ejes af TV2/DANMARK A/S. TV 2 BIB A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tv-virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og videresælge TV-rettigheder og dertil hørende sekundære rettigheder m.vKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Hjallese fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KOMiT a.m.b.a., der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 321.735 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,2 millioner kroner til 9,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i KOMiT a.m.b.a. fra 7,6 millioner til 7,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Preben Christian Sørensen. KOMiT a.m.b.a. hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at udvikle og formidle IT-løsninger til de frie skolers administrationKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: A Ejendomme ApS fik større overskud end året førA Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Stige, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 28.000 til 43.321 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 67.000 kroner til 99.514 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Stige-virksomheden fra 95.000 til 128.572. Firmaet ledes af en direktion, der består af Steffen Andreasen og Kresten Andreasen. I første omgang er det Hedelund Andreasen Invest ApS og AAAASA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steffen Andreasen og Kresten Andreasen, der er de dominerende ejere. A Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive faste ejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense M fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SUF Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,8 millioner kroner til 9,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 4,4 millioner til 6,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Johan Hansen. I første omgang er det DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND, der står som ejer. I sidste ende er det Stig Due, Troels Mylenberg, Dorthe Drivsholm, Noemi Katznelson, Claus Tvede Geisler, Karen Heebøll og Ole Thomsen, der er de dominerende ejere. SUF Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og/eller leje fast ejendom til brug for virksomhed indenfor Den Sociale UdviklingsfondKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: El-virksomhed i Søhus fik lidt lavere overskudInstallationsfirmaet Gnisten, Søhus, ApS, der er en virksomhed i Søhus, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 512.968 til 501.265 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 896.474 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Søhus-virksomheden fra 3 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Erik Leth og Henrik Erik Leth. Virksomhedens reelle ejere er Morten Erik Leth og Henrik Erik Leth. Installationsfirmaet Gnisten, Søhus, ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og håndværkKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Hjallese hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i B&R Industrial Automation A/S, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,6 millioner til 4,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 48 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 49 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 41,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 41,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i B&R Industrial Automation A/S var ligesom året før på 5,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Carsten Clemensen og Tina Karina Larsen. Virksomheden ejes af B&R Industrial Automation GmbH. B&R Industrial Automation A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Heiko Stumbeck, Svendborg ApS i Odense C er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Heiko Stumbeck, Svendborg ApS i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -22.744 til 355.030 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra 516.417 til 797.796. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Heiko Stumbeck og Sidsel Harriet Eshøj Stumbeck. I første omgang er det STUMBECK HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Maria-Cathrine Heiko Von Bogenberg Stumbeck, Jens Heiko Stumbeck og Anne-Christine Elisabeth Stumbeck Hejnfelt, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Heiko Stumbeck, Svendborg ApS anbragt i branchen "Optikere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive optikforretning og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos dyrlægevirksomhed i BirkumOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SCHUMANN HORSE CARE ApS, der er en virksomhed i Birkum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 95.236 til 70.695 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 95.236 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 626.143 kroner i det foregående regnskab til 606.811. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birkum-virksomheden fra 243.165 til 296.506. Virksomheden ledes af direktør Theresa Schumann. Virksomhedens reelle ejere er Theresa Schumann. SCHUMANN HORSE CARE ApS hører hjemme i branchen "Dyrlæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive almen dyrlægepraksis med speciale indenfor heste, handel med veterinære produkter m.v. samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Dreyer Data ApS i BellingeDreyer Data ApS, der er en virksomhed i Bellinge, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 960.000 til 234.698 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bellinge-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steffen Dreyer Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Dreyer Andersen. Dreyer Data ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er konsulentbistand, herunder rådgivning indenfor informationsteknologi samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i Odense COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i M.IT ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,2 millioner til 748.464 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 293.127 kroner i det foregående regnskabsår til 577.363 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tim Birger Morillon. Virksomhedens reelle ejere er Tim Birger Morillon. M.IT ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive IT support og handel, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Højby Brugsforening A.m.b.a. i Højby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Højby Brugsforening A.m.b.a., der er et firma i Højby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 546.380 til -238.731 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 546.380 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 15 ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 7,0 millioner kroner til 7,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6 millioner til 5,8 millioner kroner . Højby Brugsforening A.m.b.a. hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal Brugsforeningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. Brugsforeningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for Brugsforeningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Dalum er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KL Ejendomme & Invest ApS i Dalum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -19.054 til 7186 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 12.892 kroner i det foregående regnskabsår til 115.665 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dalum-firmaet fra 22.109 til 23.338. Virksomheden ledes af direktør Kasper Larsen. I første omgang er det KL Ejendomme & Invest Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KL Ejendomme & Invest ApS anbragt i branchen "Almennyttige boligselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering og udlejning af fast ejendom samt enhver efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bilværksted i Korup fik større overskud end året førLØWE'S Autoservice ApS, der er en virksomhed i Korup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 138.228 til 153.079 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 271.319 kroner til 289.217 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Korup-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Henrik Løwe. I første omgang er det LØWES AUTOSERVICE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Løwe, der er den dominerende ejer. LØWE'S Autoservice ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive service, autoservice, autoreparation, køb og salg af motorkøretøjer, og lignende beslægtet virkeomhed samt udlejning af fast ejendom, investering og formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Forsstrøm ApS i Odense CForsstrøm ApS, der er en virksomhed i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 767.756 til 132.919 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 100.311 kroner efter skat, faldt formuen i Forsstrøm ApS fra 1,1 millioner til 640.802 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Cruz Forsstrøm. I første omgang er det Forsstrøm Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Cruz Forsstrøm, der er den dominerende ejer. Forsstrøm ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af reklamebureau og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Rekrut ApSOdense C-virksomheden Rekrut ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.605 til -24.535 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 68.891 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 85.535 i det foregående regnskabsår til 37.644 - et fald på -56 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 39.189 til 35.704 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Sørensen. Rekrut ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med administrationsserviceydelser samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Odense M tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i MH I ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 379.906 til 764.141 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7550 kroner til -963 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 181.103 til 507.244. Virksomheden ledes af direktør Michael Hylleberg. Virksomhedens reelle ejere er Michael Hylleberg. MH I ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Investering
Tallene vendt: Biogasclean A/S i Odense SØ gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Biogasclean A/S i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4,3 millioner til 675.178 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 2,4 millioner til 7,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Thygesen og Thorkil Dahlgreen. I første omgang er det GAMIN ApS, DOLBERG HOLDING ApS, KELLERIS INVEST ApS, PT BANGKOK HOLDING ApS, FYNSKE HOLDING ApS og Klindt Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thorkil Dahlgreen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Biogasclean A/S anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og salg af gasrensere og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Odense MOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KTSM - FINANS ApS , der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,8 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,3 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 866.726 kroner efter skat, faldt formuen i KTSM - FINANS ApS fra 15,7 millioner til 14,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Sven Erik Sørensen. Virksomheden ejes af Claus Stamer Bergerling, Mia Merete Bergerling, Sven Erik Sørensen, KOBBERØ HOLDING, FREDERIKSBERG ApS, SPWH HOLDING ApS, TANDPROTETIKEREN og NÆSTVED HOLDING ApS. KTSM - FINANS ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er factoring virksomhed i forhold til udvalgte kliniske tandtekniker- og tandlægeklinikker. Selskabets formål er endvidere efter ledelsens nærmere bestemmelse at yde finansiering af nye Tandprotetikeren klinikker og partnerskaber samt renovering, modernisering og flytning af eksisterende klinikkerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Blikkenslagervirksomhed i Odense N tjente flere penge i seneste regnskabMAAGVVS ApS, der er en virksomhed i Odense N, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 72.000 til 278.045 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense N-virksomheden fra 248.000 til 463.478. Firmaet ledes af direktør Claus Lindegaard Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Lindegaard Rasmussen. MAAGVVS ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive VVS- og blikkenslagervirksomhed samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Fangel fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i MUNK ANNO 09 ApS, der er en virksomhed i Fangel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 309.000 til 351.476 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fangel-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Munk Jensen. I første omgang er det MOTI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Pia Lyder Jensen, der er den dominerende ejer. MUNK ANNO 09 ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med blomster og planter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive landbrug, handel og transport samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Schmidt Nielsen ApSHøjby-virksomheden Schmidt Nielsen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -126.239 til -85.545 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 204.137 i det foregående regnskabsår til 22.343 - et fald på -89 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 176.406 til 109.210 kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Schmidt-Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Schmidt-Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Schmidt Nielsen ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørfirmaKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Sunda ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sunda ApS, der er en virksomhed i Tarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 602.260 til 658.882 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 1,6 millioner til 2,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Steen Morten Hanfgarn. I første omgang er det LOHA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lone Gerda Hanfgarn, der er den dominerende ejer. Sunda ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med internethandel med solafskærmning samt andet dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Sanderum fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DanGrid ApS, der er en virksomhed i Sanderum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,8 millioner kroner til 9,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanderum-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Esben Højgaard, Christian Sanddal Nielsen og Jan Rosenmaj Pedersen. I første omgang er det Jan RP Holding ApS, DanGrid Holding C ApS og DanGrid Holding E ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Esben Højgaard, Christian Sanddal Nielsen og Jan Rosenmaj Pedersen, der er de dominerende ejere. DanGrid ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor elbranchen med nettilslutning af vindmølleparker og kraftvarmeanlæg samt inden for den almindelige byggebranchen og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Sanderum er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AV Biludlejning A/S i Sanderum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -27.233 til 2636 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -22.015 kroner til -6338 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanderum-firmaet fra 556.121 til 558.185. Virksomheden ledes af direktør Ryan Rahbæk. I første omgang er det AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Henning Vestergaard, Jeppe Ghawsi-Vestergaard og Rikke Falsig Vestergaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er AV Biludlejning A/S anbragt i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af personbiler og varevogne og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i Odense M fik større overskud end året førRASK Rådgivning ApS, der er en virksomhed i Odense M, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 117.000 til 165.986 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 667.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 195.000 til 321.645. Firmaet ledes af direktør Ebbe Bernth. I første omgang er det Ebbe Bernth Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ebbe Bernth, der er den dominerende ejer. RASK Rådgivning ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde byggerådgivning, entrepriser samt salgsarbejde og lignendeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Orloff Detail A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Orloff Detail A/S, der er en virksomhed i Tarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 449.010 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 3,5 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Østergaard. I første omgang er det ORLOFF LAURIDSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Orloff Lauridsen, der er den dominerende ejer. Orloff Detail A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive engros og detailhandel med beklædning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Acem A/SUnderskuddet i Højme-virksomheden Acem A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -208.381 til -133.101 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -26.753 kroner året før til 36.249 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13,8 millioner til -13,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Preben Højte. Virksomheden ejes af Mekonomen AB. Acem A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri og finansiering samt administration af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Højme tjente flere penge i seneste regnskabDriveClever A/S, der er en virksomhed i Højme, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 198.024 til 975.458 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 198.021 kroner i det foregående regnskabsår til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra 6 millioner til 6,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Christian Gadegaard. Virksomheden ejes af FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S. DriveClever A/S hører hjemme i branchen "Call centres virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed inden for bilsektoren, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kubel Automation ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kubel Automation ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 490.398 til 531.031 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 933.130 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 432.077 til 463.400. Firmaet ledes af direktør Rasmus Ingemann Kubel. I første omgang er det Kubel Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Ingemann Kubel, der er den dominerende ejer. Kubel Automation ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at yde konsulentbistand i forbindelse med programmering inden for industrien og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Odense M fik igen tabVækstpark for socialøkonomi ApS, der er et firma i Odense M, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -587.370 til -603.333 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -472.729 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -468.962 kroner til -490.095 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,2 millioner til -2,7 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kamille Ebbe. I første omgang er det DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND, der står som ejer. I sidste ende er det Stig Due, Troels Mylenberg, Dorthe Drivsholm, Noemi Katznelson, Claus Tvede Geisler, Karen Heebøll og Ole Thomsen, der er de dominerende ejere. Vækstpark for socialøkonomi ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at medvirke til at skabe en bedre tilværelse for mennesker med særlige sociale, psykiske eller fysiske udfordringer og behov. Selskabets formål er desuden at bidrage til udvikling og afprøvning af nye metoder og organiseringsformer med henblik på bedre socialpædagogiske løsninger, som tager udgangspunkt i at inddrage og myndiggøre målgruppen samt at bidrage til udviklingen af en inddragende og respektfuld socialpolitik. Selskabets formål søges blandt andet opnået gennem etablering af en socialøkonomisk vækstpark, hvor socialøkonomiske iværksættere og virksomheder motiveres og styrkes til såvel social som økonomisk bæredygtighed. Selskabets formål er almennyttigt/velgørendeKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Odense C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odense C-virksomheden CRK Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 645.273 til -13.658 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 775.282 i det foregående regnskabsår til 81.412 - et fald på -89 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 548.329 til 534.671 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rene Haurand, Claus Brandt og Klavs Bo Nygaard Larsen. I første omgang er det C. BRANDT HOLDING ApS, HAURAND HOLDING ApS og KBNL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rene Haurand, Claus Brandt og Klavs Bo Nygaard Larsen, der er de dominerende ejere. CRK Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, renovering og salg af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Odense C ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odense C-virksomheden HERELA ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 9,7 millioner til -220.156 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 9,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 303.689 kroner året før til -66.261 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 26,8 millioner til 26,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henry Larsen og Rene Søgaard Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Henry Larsen og Rene Søgaard Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er HERELA ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Odense C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i 5E Byg A/S, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 96,1 millioner til 134,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 60 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 71 ansatte - en fremgang på 18,33 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 145,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 135,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 142 millioner til 182,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Nielsen. I første omgang er det 5E HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Per Jørgensen og Torben Nielsen, der er de dominerende ejere. 5E Byg A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, projektudvikling, entreprise samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Odense C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odense C-virksomheden PRAL ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -82.844 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -82.815 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Pernille Albers Buhl og Dan Krabbe Ulletved. Virksomhedens reelle ejere er Pernille Albers Buhl og Dan Krabbe Ulletved. I Erhvervsstyrelsens register er PRAL ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive designvirksomhed og anden beslægtet virksomhed heraf
Nedgang på bundlinjen: Klosterbakken 12 ApS i Odense C ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Odense C-virksomheden Klosterbakken 12 ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 932.268 til -13,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 932.268 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 773.997 til -13,1 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Torben Nielsen. I første omgang er det 5E HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Per Jørgensen og Torben Nielsen, der er de dominerende ejere. Klosterbakken 12 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Konsulentvirksomhed i Odense M får milliontabOdense M-virksomheden ROB-EX A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -99.000 til -1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 18 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 10,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,8 millioner til 3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Jørgen Birk Lynggaard. Virksomheden ejes af OMIKRON PI IOTA HOLDING ApS og Novotek AB. ROB-EX A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udvikling og markedsføring af innovative industrielle IT-løsninger samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i Odense SØOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i GK Danmark A/S, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,7 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 173 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 78,1 millioner kroner til 86,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra 27,3 millioner til 31,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Leivsgard Christensen. I første omgang er det GK Gruppen AS, der står som ejer. I sidste ende er det John-Erik Karlsen, der er den dominerende ejer. GK Danmark A/S hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og ventilationsarbejder og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Flex Fertilizer System ApS fik større overskud end året førFlex Fertilizer System ApS, der er en virksomhed i Højme, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 39.039 til 114.731 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra -132.787 til -49.881. Firmaet ledes af direktør Peder Stokkebro Zoëga Beiskjær. I første omgang er det MLH-HOLDING ApS og ZB HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Hansen, der er den dominerende ejer. Flex Fertilizer System ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Workmates ApSOdense C-virksomheden Workmates ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -36.000 til -58.058 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 129.000 kroner året før til -19.680 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 19.000 til -39.400 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Pia Kodal Tasior og Niels Tasior Kodal. I første omgang er det PINIKOTA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Pia Kodal Tasior og Niels Tasior Kodal, der er de dominerende ejere. Workmates ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er kursus og uddannelse inden for organisationsudvikling og kulturarbejde samt anden beslægtet virksomhed hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Dalum er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet S2B Invest ApS i Dalum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -7700 til 168.350 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7540 kroner til -5000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dalum-firmaet fra 32.300 til 200.650. Virksomheden ledes af direktør Lars Erik Mikkelsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Erik Mikkelsen. I Erhvervsstyrelsens register er S2B Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at foretage investeringer samt at eje kapitalandeleKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nord Modules A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Højby-virksomheden Nord Modules A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -6,4 millioner til -2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -65.744 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttotab er forbedret fra -1,1 millioner kroner til -249.119 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2,3 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Nord Modules A/S sidste år fra -4,3 millioner til 548.179 . Virksomheden ledes af direktør Erik Mønster. I første omgang er det JUUL HOLDING ApS og Kvistgaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Michael Juul Jørgensen, der er den dominerende ejer. Nord Modules A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udvikle og sælge udstyr til virksomheder og hospitalerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense SØ-virksomheden Nature Energy Construction A/SNature Energy Construction A/S, der er en virksomhed i Odense SØ, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,9 millioner til 135.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 26,6 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 36 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 47 ansatte - en fremgang på 30,56 procent. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 51,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 31,9 millioner - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,7 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Nature Energy Construction A/S fra 51,7 millioner til 28,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Henrik Dahl Andersen. Virksomheden ejes af NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Construction A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for miljø og energiKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense SØ fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nature Energy Green Transport A/S, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 4,0 millioner til 10,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 20,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra 38,4 millioner til 46,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jonas Clement Gonge Svendsen. Virksomheden ejes af NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Green Transport A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Servicestationer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med gas til transport, herunder etablering og drift af CNG-tankanlæg og LNG-anlæg samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Odense SØ er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet NGF Partnership K/S i Odense SØ i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -71,4 millioner til 293,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 243 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 268 ansatte - en fremgang på 10,29 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 298,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 769,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 932,5 millioner til 1,1 milliarder. Virksomheden ledes af direktør NGF General Partner ApS. I første omgang er det SAMPENSION LIVSFORSIKRING A/S og Gosford Capital Designated Activity Company, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Hvelplund, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er NGF Partnership K/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Kommanditselskabets formål er at investere i, føre kontrol og tilsyn med og administrere projekter og andre virksomheder, hvis formål er produktion af biogas og hermed beslægtet virksomhed, herunder andre former for vedvarende energi, og drive anden sådan virksomhed som Kommanditselskabets deltagere måtte beslutteKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nature Energy Biogas A/S i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Nature Energy Biogas A/S i Odense SØ. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -73,9 millioner til 167,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 56 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 66 ansatte - en fremgang på 17,86 procent. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15,9 millioner kroner til -35,7 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 855,8 millioner til 1 milliarder. Virksomheden ledes af direktør Ole Hvelplund. Virksomheden ejes af NGF Denmark Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Biogas A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Finansvirksomhed i Odense C har underskudOdense C-virksomheden AM Trankjær Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7623 til -7176 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -5125 kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -6000 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 129.675 til 122.500 kroner . Selskabet ledes af direktør Anna Marie Trankjær. Virksomhedens reelle ejere er Anna Marie Trankjær. I Erhvervsstyrelsens register er AM Trankjær Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueadministration, investering i værdipapirer m.v. og anden dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skjøde Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skjøde Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 812.332 til 848.237 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 6,7 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Curt Allan Nielsen. I første omgang er det C. A. NIELSEN ApS og HSK Holding nr. 1 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Curt Allan Nielsen, der er den dominerende ejer. Skjøde Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje domicilejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bellinge tjente flere penge i seneste regnskabsårCMR Entreprise ApS, der er en virksomhed i Bellinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.705 til 89.723 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 46.153 kroner i det foregående regnskabsår til 99.504 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bellinge-virksomheden fra 262.554 til 330.519. Firmaet ledes af direktør Claes Michael Rasmussen. I første omgang er det CMR Odense ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claes Michael Rasmussen, der er den dominerende ejer. CMR Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udføre entrepriseopgaver samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i LindvedAC Mad ApS, der er en virksomhed i Lindved, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 553.058 til 31.514 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 553.058 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lindved-virksomheden fra 542.243 til 555.325. Virksomheden ledes af direktør Ann Charlotte Breith. Virksomhedens reelle ejere er Ann Charlotte Breith. AC Mad ApS hører hjemme i branchen "Anden restaurationsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med aktiviteter indenfor frokostordninger, diner transportable anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Malerfirmaet Rasmussen ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Malerfirmaet Rasmussen ApS, der er en virksomhed i Bellinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 219.836 til 647.486 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bellinge-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claes Michael Rasmussen. I første omgang er det CMR Odense ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claes Michael Rasmussen, der er den dominerende ejer. Malerfirmaet Rasmussen ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med malerrarbejde på bygninger, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Subsea Cable Consult ApS i Hjallese går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Subsea Cable Consult ApS, der er et firma i Hjallese. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 222.628 til -20.309 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 222.628 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 377.206 i det foregående regnskabsår til 42.464 - et fald på -89 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 242.596 til 72.947 kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Andersen. I første omgang er det Andersen Enterprice ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Andersen, der er den dominerende ejer. Subsea Cable Consult ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tornbjerg-virksomheden Brenderup Ejendomsselskab A/SBrenderup Ejendomsselskab A/S, der er en virksomhed i Tornbjerg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 470.776 til 20.545 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 470.776 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 498.090 i det foregående regnskabsår til 120.995 - et fald på -76 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Brenderup Ejendomsselskab A/S var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Curt Allan Nielsen. I første omgang er det H. SKJØDE KNUDSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Curt Allan Nielsen, der er den dominerende ejer. Brenderup Ejendomsselskab A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, herunder opførelse af byggeri, administration samt køb og salg af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Gartnerhaven Odense ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gartnerhaven Odense ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,0 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 8,7 millioner til 11,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Curt Allan Nielsen. I første omgang er det H. SKJØDE KNUDSEN HOLDING A/S og PPE Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Curt Allan Nielsen, der er den dominerende ejer. Gartnerhaven Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og projektudvikling af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: H. Skjøde Knudsen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i H. Skjøde Knudsen A/S, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 41,2 millioner til 55,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 49, året før var det 50. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 77,0 millioner kroner til 90,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 82,2 millioner til 95,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Curt Allan Nielsen. I første omgang er det H. SKJØDE KNUDSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Curt Allan Nielsen, der er den dominerende ejer. H. Skjøde Knudsen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk, fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Tornbjerg-virksomheden Odense Bygningsservice A/S fik også milliongevinst i seneste regnskabOdense Bygningsservice A/S, der er en virksomhed i Tornbjerg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 3,6 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 69 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 60 ansatte - en nedgang på 13,04 procent. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 34,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 31,4 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-firmaet fra 9 millioner til 9,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Arno Kronborg. I første omgang er det H. SKJØDE KNUDSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Curt Allan Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Odense Bygningsservice A/S anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Ejlstrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Vestergade 45 ApS, der er en virksomhed i Ejlstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,3 millioner til 9,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejlstrup-virksomheden fra 16,5 millioner til 22,8 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Ida-Elise Juulmann Roux-Fouillet, Anne Margrethe Birgitte Roelsen, Jens Christian Roelsen, Michael Podiss Petersen, Else Silvija Podiss Petersen og Lone Juul Larsen. I første omgang er det ANNE MARGRETHE BIRGITTE ROELSEN HOLDING ApS, IDA-ELISE JUULMANN ROUX-FOUILLET HOLDING ApS, LONE JUUL LARSEN HOLDING ApS, ELSE SILVIJA PODISS PETERSEN HOLDING ApS og VINOCLASSICO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Else Silvija Podiss Petersen og Lone Juul Larsen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Vestergade 45 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at administrere og udleje boligejendomme ejet af selskabet samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Bullerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BARNDOMSHJEMMET ApS i Bullerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -151.361 til 27.330 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var otte fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 15 ansatte - en fremgang på 87,5 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 9,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bullerup-firmaet fra 191.090 til 212.284. Virksomheden ledes af direktør Mohammed Salaheddine Chaker. Virksomhedens reelle ejere er Mohammed Salaheddine Chaker og Sami Farmaoui. I Erhvervsstyrelsens register er BARNDOMSHJEMMET ApS anbragt i branchen "Institutionsophold med sygepleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: - Selskabets formål er at drive opholdssted for børn og ungeKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Graiit A/SOdense C-virksomheden Graiit A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -19.000 til -18.326 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -19.000 kroner til -18.170 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 447.000 til 414.297 kroner . Firmaet ledes af direktør Niels Tasior Kodal. I første omgang er det PINIKOTA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Pia Kodal Tasior og Niels Tasior Kodal, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Graiit A/S anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er IT produktudvikling samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Odense SØ ryger fra overskud til underskudOverskuddet i BJ Icecream ApS, der er et firma i Odense SØ, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 19.828 til -179.408 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 461.618 i det foregående regnskabsår til 106.204 - et fald på -77 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 55.472 til -123.936 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Ashkan Nymann Abdalkhani. I første omgang er det Khani Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ashkan Nymann Abdalkhani, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BJ Icecream ApS anbragt i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive is forretning samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Odense C fik større overskud end året førHenrik & Flemming Jørgensen ApS , der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 162.357 til 243.416 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 247.530 kroner til 329.181 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 949.474 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Henrik Carl Jørgensen og Jan Flemming Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Carl Jørgensen og Jan Flemming Jørgensen. Henrik & Flemming Jørgensen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, herunder udlejning og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Think Photography ApS i Odense SØ er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Think Photography ApS i Odense SØ i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -215.256 til 622.375 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 504.921 til 983.744. Virksomheden ledes af direktør Martin Pultz Kierstein. I første omgang er det M. Kierstein Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Pultz Kierstein, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Think Photography ApS anbragt i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive fotografvirksomhed, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Tandlæge-virksomhed i Odense M tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Specialtandlæge Esben Aagaard ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 201.945 til 824.687 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -219.531 kroner til -366.500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 445.459 til 973.557. Virksomheden ledes af direktør Esben Aagaard. Virksomhedens reelle ejere er Esben Aagaard. Specialtandlæge Esben Aagaard ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Tarup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i W.H. Produkter A/S, der er en virksomhed i Tarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 24,1 millioner til 28,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 46 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 47 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 46,8 millioner kroner til 52,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 22,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i W.H. Produkter A/S fra 36,1 millioner til 23,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Morten Hanfgarn. Virksomheden ejes af Industrie- en handelsonderneming. W.H. Produkter A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af boligtekstiler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel af enhver art efter bestyrelsens bestemmelseKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Sanderum er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet DINBygning ApS i Sanderum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -42.731 til 261.822 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 856.745 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanderum-firmaet fra -183.359 til 19.752. Virksomheden ledes af direktør Henrik Gade Ellemann Bang. I første omgang er det Gade Bang Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Gade Ellemann Bang, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DINBygning ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at levere projekterende byggerådgivningsydelser til private samt at levere freelance ydelser til erhvervsdrivendeKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Elh Skilte ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense C-virksomheden Elh Skilte ApS . Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 154.518 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 1,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Klaus Laurits Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Klaus Laurits Hansen. Elh Skilte ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive reklame- og skiltevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rosenkjær Ejendomme Odense ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rosenkjær Ejendomme Odense ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 467.672 til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 741.049 kroner i det foregående regnskab til 739.350. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 2 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Erik Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Anne-Mette Christensen, Hanne-Lise Rosenkjær og Anne-Dorthe Rosenkjær. Rosenkjær Ejendomme Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og administration af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Odense M er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Jens Erik Petersen Ejendomme ApS i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -767.566 til 975.761 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 833.428 kroner til 855.541 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-firmaet fra 4,5 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Erik Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Anne-Mette Christensen, Hanne-Lise Rosenkjær og Anne-Dorthe Rosenkjær. I Erhvervsstyrelsens register er Jens Erik Petersen Ejendomme ApS anbragt i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og administration af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense M-virksomheden Tandprotetikeren ApSTandprotetikeren ApS , der er en virksomhed i Odense M, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 399.977 til 389.428 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 391.727 kroner til 407.042 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Cavling. Tandprotetikeren ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere rettighederne til Tandprotetikerens varemærker, koncepter og knowhow samt at drive, lede og udvikle Tandprotetikeren, der er en kæde af selvstændige virksomheder inden for klinisk tandteknikKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Hortiadvice A/S i Højme er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Hortiadvice A/S i Højme. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,1 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 30, året før var det 31. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 17,0 millioner kroner til 18,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 824.830 kroner efter skat, faldt formuen i Hortiadvice A/S fra 7,8 millioner til 4,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Hass. Virksomheden ejes af Jan Hass, LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. og DLV Plant Groep BV. Hortiadvice A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve gartnerirådgivning og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gerda og Lars Christensens Familiefond, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 37,7 millioner til 38,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Joachim Eduard Wengenroth. Gerda og Lars Christensens Familiefond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er A) af sine indtægter at understøtte vore efterkommere, herunder adoptivbørn og, hvis bestyrelsen finder det passende, plejebørn, fra de bliver født til de har opnået fuld uddannelse og etablering, dog således at der normalt ikke kan udbetales understøttelse til nogen over tredive år. B) af sine indtægter at yde understøttelse eller anvende midler til andre formål, f.eks. uddannelsesstøtte til unge mennesker, hvis forældre har eller har haft tilknytning til stifterne eller Jebura ApS, eller støtte til personer fra udviklingslande, der i deres hjemland arbejder for projekter indenfor erhvervsuddannelses- eller sundhedssektoren, (sådan hjælp skal sigte mod at være upolitisk og ikke led i missionsarbejde) eller uddeling af hædersgaver eller rejselegater eller helt almene formål, i hvilken henseende bestyrelsen er frit stillet. Af de udlodninger, der foretages i henhold til A og B, skal mindst en femtedel anvendes til formål B. Hvis der et år anvendes mere end fire femtedele af det udloddede til formål A, skal differencen hensættes på en særlig konto til forlods anvendelse til formål B. Hvis denne konto overstiger en fjerdedel af det i de sidste tre år udloddede, skal det overskydende beløb udloddes til Odense Advokatforening, Odense Handelsstandsforening og Advokatsamfundet med en trediedel til hver til fri anvendelse. C) Ved forrentede udlån eller udleje fortrinsvis til vore efterkommere, jfr. § 2A, eller disses forældre at hjælpe til anskaffelse af fornuftig bolig eller erhvervsmæssig etablering. Udlån kan normalt kun ske til personer under 50 år og således at tilbagebetaling er betinget tilendebragt inden låntageren fylder 60 år. Fondsbestyrelsen udøver suverænt skønnet over, om udlånet er forsvarligt og hensigtsmæssigt og fastsætter alene vilkårene for lånet, herunder rentefod, afdragsbetingelser og om og i hvilket omfang, der skal stilles sikkerhed. Ordentligvis må højst halvdelen af fondens formue anbringes til opfyldelse af formål CKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Trend Pack ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Trend Pack ApS, der er en virksomhed i Højme. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra 2 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Otto. I første omgang er det Claus Otto og JESPER ROSGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Søren Rosgaard og Claus Otto, der er de dominerende ejere. Trend Pack ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden reklamevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rosgaard Plant A/S fik millionoverskudRosgaard Plant A/S, der er en virksomhed i Højme, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 176.410 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 909.051 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Jesper Søren Rosgaard. I første omgang er det JESPER ROSGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Søren Rosgaard, der er den dominerende ejer. Rosgaard Plant A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med blomster og planter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Cenama Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Cenama Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10,1 millioner til 17,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 37,5 millioner til 50,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Savange Nitsche. I første omgang er det NITSCHE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Savange Nitsche, der er den dominerende ejer. Cenama Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsejendomme hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Borreby Dyreklinik ApS i Bellinge gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Borreby Dyreklinik ApS i Bellinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -160.000 til 141.048 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bellinge-firmaet fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dawn Marie Williamson. I første omgang er det BORREBY MØLLEGAARD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dawn Marie Williamson, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Borreby Dyreklinik ApS anbragt i branchen "Dyrlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive dyreklinikKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Cenama Service ApS fik større overskud end året førCenama Service ApS, der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 100.216 til 141.947 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 333.881 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 378.279 kroner i det foregående regnskab til 342.276. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Savange Nitsche. I første omgang er det NITSCHE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Savange Nitsche, der er den dominerende ejer. Cenama Service ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, opførelse af fast ejendom, projektudvikling og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos tandlæge-virksomhed i Odense MTandlæge Michael Reiff Furdal ApS, der er en virksomhed i Odense M, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 136.516 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,3 millioner kroner året før til -33.442 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Tandlæge Michael Reiff Furdal ApS var ligesom året før på 2,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Michael Reiff Furdal. Virksomhedens reelle ejere er Michael Reiff Furdal. Tandlæge Michael Reiff Furdal ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i LindvedSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Lindved-virksomheden IQ Charter I A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -17,0 millioner til -6,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -8,2 millioner kroner til -2,9 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til -4,9 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Peter Brink Madsen. I første omgang er det ORIFARM GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Carl Bøgh-Sørensen, Christian Ulrik Bøgh-Sørensen, Anne-Charlotte Bøgh-Sørensen og Andreas Henrik Bøgh-Sørensen, der er de dominerende ejere. IQ Charter I A/S hører hjemme i branchen "Charter- og taxiflyvning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for investering i og drift af luftfartøjer og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Odense CEjendomsselskabet Klaregade, Odense ApS, der er en virksomhed i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 494.358 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ejendomsselskabet Klaregade, Odense ApS var ligesom året før på 2,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jens Heiko Stumbeck. I første omgang er det Stumbeck Holding II ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maria-Cathrine Heiko Von Bogenberg Stumbeck, Jens Heiko Stumbeck og Anne-Christine Elisabeth Stumbeck Hejnfelt, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Klaregade, Odense ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drive virksomhed med eje og udlejning af erhvervsejendomme og hermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Bilhandel i Ejlstrup har skåret underskuddet nedEjlstrup-virksomheden FRANK WINKLER AUTOMOBILER ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -184.853 til -144.904 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 243.368 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 62.981 kroner til 92.789 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Frank Lykkegaard Winkler. Virksomhedens reelle ejere er Frank Lykkegaard Winkler. I Erhvervsstyrelsens register er FRANK WINKLER AUTOMOBILER ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med autohandel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HjalleseOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Lucernemarken 10 ApS, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 172.126 til 152.068 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 226.558 kroner i det foregående regnskab til 207.247. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 496.778 til 615.392. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kent Løvschall Jørgensen og Christian Skov Nielsen. I første omgang er det SECURA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kent Løvschall Jørgensen og Christian Skov Nielsen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Lucernemarken 10 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Secura ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Secura ApS, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,2 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kent Løvschall Jørgensen og Christian Skov Nielsen. I første omgang er det SECURA HOLDING ApS og T. Bargisen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kent Løvschall Jørgensen og Christian Skov Nielsen, der er de dominerende ejere. Secura ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg og installering af tyverialarmer, brandsikring, videoovervågning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lars Bøg ApS fik større overskud end året førLars Bøg ApS, der er en virksomhed i Odense M, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 127.305 til 213.162 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -3250 kroner til -2245 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 40.344 til 107.626. Firmaet ledes af direktør Lars Bøg Stenderup. Virksomhedens reelle ejere er Lars Bøg Stenderup. Lars Bøg ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med henblik på investering og hermed forbunden virksomhed
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Odense N tjente flere penge i seneste regnskabsårFIRPIR ApS, der er en virksomhed i Odense N, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 125.654 til 214.104 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -5000 kroner til -489 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense N-virksomheden fra 84.078 til 152.201. Firmaet ledes af direktør Thomas Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Madsen. FIRPIR ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på investering og hermed forbundet virksomhed
Nyt regnskab: Kornbageren ApS i Tarup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Tarup-virksomheden Kornbageren ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -107.977 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 467.934 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristian Stjernholm. I første omgang er det K Stjernholm holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Stjernholm, der er den dominerende ejer. Kornbageren ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som bager samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bilhandel i Ejlstrup tjente flere penge i seneste regnskabsårAUTOFORUM ODENSE ApS, der er en virksomhed i Ejlstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.372 til 25.075 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 116.551 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 14.212 kroner i det foregående regnskabsår til 25.390 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Ejlstrup-virksomheden fra 478.568 til 503.423. Firmaet ledes af direktør Frank Lykkegaard Winkler. Virksomhedens reelle ejere er Frank Lykkegaard Winkler. AUTOFORUM ODENSE ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med autohandel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i DyrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S, der er en virksomhed i Dyrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,0 millioner kroner til 8,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 958.585 kroner efter skat, faldt formuen i V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S fra 2,3 millioner til 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Søndergaard. I første omgang er det HØGSHOLT INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Søndergaard, Timm Søndergaard, Kriss Søndergaard og Rune Søndergaard, der er de dominerende ejere. V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S hører hjemme i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive skadesforsikrings- og livsforsikringsmæglervirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Estate Mortensen & Grill ApS fik større overskud end året førEstate Mortensen & Grill ApS, der er en virksomhed i Dalum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 172.000 til 442.432 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 341.762 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Estate Mortensen & Grill ApS fra 1,5 millioner til 840.753 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Kildemand Mortensen og Jan Michael Grill-Henriksen. I første omgang er det JAN KILDEMAND MORTENSEN HOLDING ApS og MICHAEL GRILL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Kildemand Mortensen og Jan Michael Grill-Henriksen, der er de dominerende ejere. Estate Mortensen & Grill ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lægeklinik i Odense C fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Speciallægeselskabet Erik Løntoft ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,1 millioner til 4,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,7 millioner kroner til 8,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 3,5 millioner til 6,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Løntoft. Virksomhedens reelle ejere er Erik Løntoft. Speciallægeselskabet Erik Løntoft ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende speciallæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Train Essential ApS i Odense C får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odense C-virksomheden Train Essential ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -544.185 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -360.057 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jonas Foermose Price og Christian Vinther Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Foermose Price og Christian Vinther Rasmussen. Train Essential ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fitnesscentre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for funktionel træning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Dyrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dyrup-virksomheden V-R Gruppen Forsikringsagenturer ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 32.000 til -20.079 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 356.000 til 340.955 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lotte Søndergaard og Tina Schultz. I første omgang er det HØGSHOLT INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Søndergaard, Timm Søndergaard, Kriss Søndergaard og Rune Søndergaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er V-R Gruppen Forsikringsagenturer ApS anbragt i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive forsikringsagenturvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HøjbyIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i STORYTELLER ApS, der er et firma i Højby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 85.045 til 8016 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 993.438. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Højby-virksomheden fra 258.553 til 261.893. Firmaet ledes af direktør Anders Geertsen Wiuff. Virksomhedens reelle ejere er Christina Louise Geertsen Wiuff og Anders Geertsen Wiuff. STORYTELLER ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med videoproduktion og beslægtet virksomhed, samt formueforvaltning, invstering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Odense C tjente flere penge i seneste regnskabEjendomsselskabet Golfparken, Ringe ApS, der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 141.553 til 612.213 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 596.811 kroner til 770.325 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 10,5 millioner til 11 millioner. Firmaet ledes af direktør Thomas Bøgholm. I første omgang er det PENK EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jon Stefansson og Thomas Bøgholm, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Golfparken, Ringe ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke for udvikling, bebyggelse, udlejning og salg af ejendommene beliggende matrikelnr. 1k, Bolteskov By, Ringe, og matrikelnr. 1h, Bolteskov By, Ringe samt den til ejendommene hørende udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de seneste regnskaber fra Odense Kommunes virksomheder.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Annonce
Annonce
Annonce
Middelfart

Lotte og børnene genåbner kendt restaurant i denne uge: - Jeg håber, at gæsterne vil opleve det som meget hjemligt

Erhverv For abonnenter

Udvider efter kæmpeoverskud: Fynsk havemøbel-firma satser på at komme ind i dine stuer

Middelfart

Livsstilsbutik i midtbyen lukker: - Jeg slutter, mens legen er god

Assens

Slående ligheder mellem rytterne i Tour de France og 77-årige Gerda og 59-årige Else Marie

Asylansøgere undgår Danmark: Minister vil gøre Danmark mindre attraktiv end Ungarn

Kerteminde

Troels Trier døde - men han har det godt: - Paradis ligger i Odense - og der står OUH over porten

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

Kongehuset boykotter Ecco: Ikke længere Kongelig Hofleverandør

Odense

Brandvæsnet rykkede ud til villabrand: Politiet måtte lukke vej ned

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Assens For abonnenter

Baggårdsknægten Kim sejlede på de syv have: Nu sidder han på en bænk med en bajer i hånden og kigger på trafikken

Nordfyn For abonnenter

Lokalplan med luksushytter og amfiscene kommer i ny høring efter kritik: - Jeg synes, vi driver gæk med borgerne

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Se video: Kim Wall-sagen har fået Max, Pippi og Zarafina til at lede efter 'afhuggede lemmer' med liglugt i havet: - Det er helt vildt spændende

Annonce