Annonce
Odense For abonnenter

Friske tal: Her er ugens regnskaber fra Odense

Stabilt: Virksomhed i Odense M hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i HERMANN KRÜGERS EFTF. A/S, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 26,7 millioner til 27,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 24 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 40,6 millioner kroner til 42,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 58,3 millioner til 60 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peer Dyhr. Virksomheden ejes af V2 TOBACCO A/S og Swedish Match Denmark A/S. HERMANN KRÜGERS EFTF. A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af tobaksprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation herunder af tobaksvarer, foretage serviceydelser og finansieringsvirksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Odense SV ryger fra overskud til underskudOverskuddet i BORREGAARD 1842 ApS, der er et firma i Odense SV, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 8513 til -88.782 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 107.056 i det foregående regnskabsår til 1321 - et fald på -99 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 557.520 til 476.016 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Christian Strib. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christian Strib. I Erhvervsstyrelsens register er BORREGAARD 1842 ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er transportvirksomhed, håndværk, industri, ejedomsbesiddelse, herunder som jordbruger af landbrugsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Tornbjerg fik større overskud end året førGRAFISK PRODUKTION ODENSE ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 134.195 til 178.391 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 647.305 til 772.611. Firmaet ledes af direktør Johnny Frost Klausen. I første omgang er det J. STRANDBYGAARDS BOGTRYKKERI AKTIESELSKAB, STRANDBYGAARD GRAFISK A/S, STRANDBYGAARD A/S, ApS KBUS 17 NR. 4059 og FROST KLAUSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Strandbygaard, Claus Scotwin og Johnny Frost Klausen de dominerende ejere. GRAFISK PRODUKTION ODENSE ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsmæglervirksomhed i Tarup tjente flere penge i seneste regnskabEDC Tarup ApS, der er en virksomhed i Tarup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 156.315 til 848.597 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 811.094 til 821.225. Firmaet ledes af direktør Kåre Nyegaard. I første omgang er det STOKHOLM HOLDING, MORUD ApS og KÅRE NYEGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frank Stokholm Rasmussen og Kåre Nyegaard de dominerende ejere. EDC Tarup ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i Tornbjerg
Underskuddet i Tornbjerg-virksomheden ScandiSense ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -2,1 millioner til -1,4 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 418.048 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -977.869 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i ScandiSense ApS sidste år fra -908.701 til -436.570 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jesper Thagaard Wengel. I første omgang er det RIBOHOLDING ApS, Conulus ApS og MoreFutures Switzerland GmbH, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Thagaard Wengel, Suzy Lena Wengel, Nete Dencher og Dennis Dencher de dominerende ejere. ScandiSense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive kursus-, uddannelses- og eventvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed og at udvikle og drive sundhedsfremmende teknologier og løsninger på digitale platformeKlik her for at se regnskabet.
Vending: Rigeligtsmør ApS i Odense C er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Rigeligtsmør ApS i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -453 til 7720 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 16.097 kroner i det foregående regnskab til 15.696. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 39.173 til 44.671. Virksomheden ledes af direktør Martin Bundgaard Villumsen. I første omgang er det Martin Villumsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Bundgaard Villumsen den dominerende ejer. Rigeligtsmør ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand vedrørende informationsteknologi samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Dyrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SS Ejendomme Odense A/S, der er en virksomhed i Dyrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,1 millioner til 6,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dyrup-virksomheden fra 18,3 millioner til 23,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Flemming Anton Nielsen. Virksomheden ejes af Allan Hansen, Sonia Nielsen, Flemming Anton Nielsen, Christel Scott Hansen, TØMRER- & SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN ApS, TØMRERMESTER CARSTEN KNUDSEN HOLDING ApS, KNUCA EJENDOMME ApS, FLEMMING NIELSEN, RINGE HOLDING ApS, PBH 28.946 ApS, HOLDINGSELSKABET MV ApS, Ejd. HH & JN ApS og Ejd. HH & JN A/S. SS Ejendomme Odense A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Dyrup-virksomheden Thuja Ejendomme A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Thuja Ejendomme A/S, der er en virksomhed i Dyrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 5,9 millioner til 5,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,7 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dyrup-virksomheden fra 30,3 millioner til 34,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Bøggild Lyngbye. Virksomheden ejes af ApS KBUS 8 NR. 4734, D.J. HOLDING ApS, MASKINAGENTURET HOLDING ApS, P.P.H.S.G. 225 A/S, TORSANA LASER TECHNOLOGIES A/S, TORSANA A/S, TORSANA KNDK A/S, KNDK A/S, Skibhusvej A/S, SCHOUS HVIDEVARESERVICE HOLDING ApS, SGJ HOLDING ApS, EJENDOMSSELSKABET AF 12/1-2015 ApS, Ejd. HH & JN ApS, Ejd. HH & JN A/S og BoSa Invest ApS. Thuja Ejendomme A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos el-virksomhed i DyrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i El-Team Sikring A/S, der er en virksomhed i Dyrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 950.154 til 820.375 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dyrup-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peer Jan Lindharth Rasmussen. I første omgang er det KAMISA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peer Jan Lindharth Rasmussen den dominerende ejer. El-Team Sikring A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er tyverisikring og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Dyrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Safe-Con ApS, der er en virksomhed i Dyrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 432.890 til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på ni i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dyrup-virksomheden fra 935.693 til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Hyrup Mahler og Jacob Bindesbøl Jacobsen. I første omgang er det JBJ HOLDING 2011 ApS, Henrik Mahler Holding IVS og Henrik Mahler Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Hyrup Mahler og Jacob Bindesbøl Jacobsen de dominerende ejere. Safe-Con ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde bygherrerådgivning samt anden konsulentassistance og -rådgivning indenfor bygge- og anlægsbranchen og hermed beslægtede opgaver
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odense M tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i DABO Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 257.965 til 686.245 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 433.414 kroner til 445.094 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 469.348 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jonas Bolvig. I første omgang er det JB PROTECTION ApS, QB Invest ApS og DABROWSKI HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Marek Dabrowski og Jonas Bolvig de dominerende ejere. DABO Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling af-, handel med- og udlejning af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nature Energy Hemmet ApS i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Nature Energy Hemmet ApS i Odense SØ. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -1,8 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 14,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 6,8 millioner til 9,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Troels Vittrup Christiansen. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Hemmet ApS anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive biogasvirksomhed samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i RavnebjergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i MH Rengøring ApS, der er et firma i Ravnebjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 25.327 til 9472 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 192.562 kroner til 208.739 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ravnebjerg-virksomheden fra 17.991 til 24.892. Firmaet ledes af direktør Michael Toft Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Toft Hansen. MH Rengøring ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at tilbyde pålidelig og effektiv rengøring til danske virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Bullerup tjente flere penge i seneste regnskabInvesteringsselskabet Perlen ApS, der er en virksomhed i Bullerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 55.680 til 310.300 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -10.262 kroner til -8868 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bullerup-virksomheden fra 1,8 millioner til 2 millioner. Firmaet ledes af direktør Brian Lyø Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Brian Lyø Larsen. Investeringsselskabet Perlen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje anparter eller aktier i andre selskaber, investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Mathilde Christensen ApS fik større overskud end året førMathilde Christensen ApS, der er en virksomhed i Hjallese, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 23.775 til 25.167 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -54.587 kroner til -85.063 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 88.940 til 108.388. Firmaet ledes af direktør Mathilde Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Mathilde Christensen. Mathilde Christensen ApS hører hjemme i branchen "Kiropraktorer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kiropraktorklinik samt hermed beslægtede virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: John Sandsberg ApS fik større overskud end året førJohn Sandsberg ApS, der er en virksomhed i Odense S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.556 til 91.069 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -66.174 kroner til -84.423 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense S-virksomheden fra 92.178 til 123.120. Firmaet ledes af direktør John Sandsberg Jørgensen. I første omgang er det JOHN SANDSBERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Sandsberg Jørgensen den dominerende ejer. John Sandsberg ApS hører hjemme i branchen "Kiropraktorer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kiropraktorklinik samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Odense SØ fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Clorius Varmemålerkontor I/S, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11,7 millioner til 13,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 14 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 20,2 millioner kroner til 20,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra 27,4 millioner til 29,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Gessner Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Lysdahl. Clorius Varmemålerkontor I/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er drift af et kontrolkontor for varmemålere af fabrikatet Clorius, og skal - som autoriseret af dette fabrikat - kunne foretage de arbejder, som det ifølge lov om leje er pålagt fabrikanter af varmemålere at udføre, for at målerne kan godkendes som egnede til fordeling af varmeudgifter herunder særligt: a. Opsætning, fuldstændig pasning, kontrol og reparation m.v. af varme- og varmtvandsmålere af fabrikatet Cloruis indenfor Fyens Stift. b. Udfærdigelse af varmefordelingsregnskaber på grundlag af måleraflæsningerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Halldor Stefansson Holding ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Halldor Stefansson Holding ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 568.693 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -16.165 kroner til -12.361 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 4,1 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Halldor Stefansson. Virksomhedens reelle ejere er Halldor Stefansson. Halldor Stefansson Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: E. Ejendom ApS i Bullerup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet E. Ejendom ApS i Bullerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -95.000 til 2732 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 19.000 kroner i det foregående regnskabsår til 80.121 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bullerup-firmaet fra 558.000 til 559.619. Virksomheden ledes af direktør Erland Redtz Jensen. I første omgang er det E. REDTZ JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erland Redtz Jensen og Birgit Jensen de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er E. Ejendom ApS anbragt i branchen "Fremstilling af døre og vinduer af metal". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og udleje fast ejendom samt virksomhed i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i Odense CVCS-TA A/S, der er en virksomhed i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,7 millioner til 289.931 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,8 millioner i det foregående regnskabsår til 525.183 - et fald på -71 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 5,1 millioner til 5,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mads Leth. Virksomheden ejes af ODENSE VANDSELSKAB A/S og VANDCENTER SYD A/S. VCS-TA A/S hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er i henhold til vandsektorlovens § 18 stk. 1 og indenfor rammerne af denne, at drive virksomhed, der har nær tilknytning til den aktivitet der drives i moderselskabet VandCenter Syd A/SKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nature Energy Korskro A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nature Energy Korskro A/S, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 4,8 millioner til 62,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 15, året før var det 16. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 51,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 107,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra 113,5 millioner til 132 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Hjørngaard Sørensen. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Korskro A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Odense SØ fik lidt lavere overskudNature Energy Green Gas Sales A/S, der er en virksomhed i Odense SØ, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 57,4 millioner til 56,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 59,2 millioner kroner til 60,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra 80,8 millioner til 84,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Jonas Clement Gonge Svendsen. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Green Gas Sales A/S hører hjemme i branchen "Handel med gas gennem rørledninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med grøn gas og grønne certifikater, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Ejendals ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense C-virksomheden Ejendals ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 916.483 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 3,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Fredrik Håkan Lambert-Olsson og Anders Sune Carlson. I første omgang er det Ejendals Group AB, der står som ejer. I sidste ende er det Per Marcus Ejendal og Anna Carolina Margaretha Ejendal de dominerende ejere. Ejendals ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er som salgsagentur at promovere og sælge handsker og sko på det danske marked, og anden forretning relateret hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Deviking License ApS fik større overskud end året førDeviking License ApS, der er en virksomhed i Odense M, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 111.045 til 197.760 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 141.045 kroner i det foregående regnskabsår til 227.760 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 177.768 til 252.022. Firmaet ledes af direktør Thomas Boel Kjær. I første omgang er det Deviking Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Boel Kjær og Henrik Hvilshøj de dominerende ejere. Deviking License ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med it-løsninger med speciale i app-udvikling samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Restaurantvirksomhed i Højby har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Højby-virksomheden ANLAJA APS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -649.335 til -474.530 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -226.702 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 458.715 kroner i det foregående regnskabsår til 917.762 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,3 millioner til -1,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jacob Kang Burmølle-Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Anne Marie Burmølle-Jensen, Jacob Kang Burmølle-Jensen og Lars Burmølle-Jensen. ANLAJA APS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed og hermed beslægtet erhverv
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Odense M ryger fra overskud til underskudOverskuddet i DEVIKING ApS, der er et firma i Odense M, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 36.838 til -279.389 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 135.221 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 304.567 til 81.596 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Boel Kjær og Henrik Hvilshøj. I første omgang er det Deviking Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Boel Kjær og Henrik Hvilshøj de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er DEVIKING ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling af software og apps, med henblik på salg eller anden forretningsmæssig udnyttelse herafKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense M-virksomheden Rosengården Kiropraktik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Rosengården Kiropraktik ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 532.825 til 443.239 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -78.950 kroner til -110.449 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 345.587 kroner efter skat, faldt formuen i Rosengården Kiropraktik ApS fra 963.145 til 908.732 kroner . Virksomheden ledes af direktør Grethe Viola Thøstesen. I første omgang er det KIROPRAKTIK GT 8 AUM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Grethe Viola Thøstesen den dominerende ejer. Rosengården Kiropraktik ApS hører hjemme i branchen "Kiropraktorer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive kiropraktisk klinikKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HjalleseOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ingvald Christensen A/S, Maskinfabrik, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,2 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ni, året før var det ti. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Ingvald Christensen A/S, Maskinfabrik fra 5,4 millioner til 5,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jesper Mayland Christensen. I første omgang er det LUMU HOLDING ApS, HANDELS- & INGENIØRFIRMA AF 20.09.1980 ApS, PFEIFFER HOLDING ApS og MICHAEL FLØJBORG HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Mayland Christensen den dominerende ejer. Ingvald Christensen A/S, Maskinfabrik hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel med og fabrikation af maskiner, inventar og lignendeKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Kirkendrup fik igen tabKirkendrup-virksomheden LARS MIKKELSEN ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4911 til -5313 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3200 kroner til -3609 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10.705 til 6493 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars-Kristian Mikkelsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars-Kristian Mikkelsen. LARS MIKKELSEN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i datterselskaber samt handel og instruktion/produkuktion af film og hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Medikom Vikarbureau ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Medikom Vikarbureau ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,9 millioner til 7,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 31 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 52 ansatte - en fremgang på 67,74 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 27,6 millioner kroner til 41,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 6,1 millioner til 7,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Maria Nørbygaard. I første omgang er det MARIANNE HAMMER HOLDING ApS og MARIA NØRBYGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Maria Nørbygaard den dominerende ejer. Medikom Vikarbureau ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vikarbureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vikarbureau samt i forbindelse hermed stående virksomhed indenfor social- og sundhedssektorenKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Verna ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Dyrup-virksomheden Verna ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 6086 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 765.121 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Frederik Koefoed, Nanna Kley-Jacobsen, Kalle Sæthre Jacobsen og Anna Cecilie Nicolaysen. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Koefoed, Nanna Kley-Jacobsen, Kalle Sæthre Jacobsen og Anna Cecilie Nicolaysen. Verna ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive arkitektforretning og opgaver beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos reklamevirksomhed i KirkendrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i MIKKELSEN+KO ApS, der er et firma i Kirkendrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 191.777 til 8482 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 191.777 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 536.980 kroner i det foregående regnskab til 387.942 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kirkendrup-virksomheden fra -65.444 til -62.786. Firmaet ledes af direktør Lars-Kristian Mikkelsen. I første omgang er det LARS MIKKELSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars-Kristian Mikkelsen den dominerende ejer. MIKKELSEN+KO ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kommunikationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Krisecenter Fyn ApsDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Højby-virksomheden Krisecenter Fyn Aps. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,1 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på fem i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 4,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Helle Bertram Olsen og Noura El-Bayoumi. I første omgang er det Huset Nour Holding ApS, H & N Holding ApS, Sociale Tilbud Holding ApS og Sociale Tilbud Fyn ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Helle Bertram Olsen og Noura El-Bayoumi de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Krisecenter Fyn Aps anbragt i branchen "Andre former for institutionsophold". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive krisecentre og lignende almennyttige/samfundsnyttige aktiviteter, at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtede aktiviteter efter ledelsens skøn
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hjallese-virksomheden Hoppekids ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hoppekids ApS, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,5 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 12,1 millioner til 12,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rene Stenvang. I første omgang er det HOUSE OF HOPPEKIDS ApS og Creating a Better Future ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rene Stenvang den dominerende ejer. Hoppekids ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for * investering i virksomheder, der driver produktion og handel * udøve konsulentvirksomhed * Udøve finansieringsvirksomhed * udøve handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Hjallese ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hjallese-virksomheden House of Mammashop ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,0 millioner til -600.648 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 798.279 til 332.335 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rene Stenvang og Mads Vagner Herlev. I første omgang er det HOUSE OF HOPPEKIDS ApS, Creating a Better Future ApS og PIMALA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rene Stenvang og Mads Vagner Herlev de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er House of Mammashop ApS anbragt i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tante Rosa Blomster ApS i Bullerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tante Rosa Blomster ApS, der er et firma i Bullerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 272.765 til -29.594 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 373.665 kroner i det foregående regnskab til 304.846. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 252.595 til 220.353 kroner . Firmaet ledes af direktør Rikke Mørk Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Mørk Andersen. Tante Rosa Blomster ApS hører hjemme i branchen "Blomsterforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er køb/salg af blomster og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Allesø tjente flere penge i seneste regnskabPC Trading Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Allesø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.603 til 125.921 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 409.767 kroner til 417.161 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i PC Trading Ejendomsselskab ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Lindorf Jørgensen. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET AF 27/3 2009 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Lindorf Jørgensen den dominerende ejer. PC Trading Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme og al anden hermed beslægtet virksomhed, efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Tarup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SUNTO ApS i Tarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5237 til 22.152 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 206.380 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 317.896 i det foregående regnskabsår til 61.706 - et fald på -81 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-firmaet fra 22.200 til 39.314. Virksomheden ledes af direktør Lars Folke Nordtorp Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Folke Nordtorp Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er SUNTO ApS anbragt i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af solcelleanlæg og udbyde konsulentydelser inden for selcelleindustrien samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Allesø er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PC-Trading ApS i Allesø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -154.728 til 422.589 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ti ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,4 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Allesø-firmaet fra 3,3 millioner til 3,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Per Lindorf Jørgensen. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET AF 27/3 2009 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Lindorf Jørgensen den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PC-Trading ApS anbragt i branchen "Engroshandel med blomster og planter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: App Lads ApS i Odense M får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odense M-virksomheden App Lads ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -8863 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -8530 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Sebastian Løndal Honnens de Lichtenberg og Mads Kande. I første omgang er det Mads Kande og Løndal Gruppen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sebastian Løndal Honnens de Lichtenberg og Mads Kande de dominerende ejere. App Lads ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HjalleseOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TC Anlæg A/S, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 8,8 millioner til 5,7 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 8,8 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 53 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 61 ansatte - en fremgang på 15,09 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 39,1 millioner kroner til 39,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 27,7 millioner til 28,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Clausen. I første omgang er det Peter Thomsen, Ulla Rønn og PL CLAUSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Thomsen, Pia Bachmann Offer Madsen, Lisa Bachmann Clausen og Ulla Rønn de dominerende ejere. TC Anlæg A/S hører hjemme i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Odense C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odense C-virksomheden KSJ Group ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 317.836 til -12.678 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 317.836 kroner. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5922 kroner året før til 21.412 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Steen Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Steen Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er KSJ Group ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje værdipapirer samt at drive investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Restaurant Marienlyst ApS i Odense C er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Restaurant Marienlyst ApS i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -18.053 til 248.560 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 75.283 kroner i det foregående regnskabsår til 369.700 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra 86.487 til 311.254. Virksomheden ledes af direktør Anders Wedel Berthelsen. Virksomheden ejes af BOLDKLUBBEN MARIENLYST. I Erhvervsstyrelsens register er Restaurant Marienlyst ApS anbragt i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive resturationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Lumby Ejendomme ApS i Lumby er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Lumby Ejendomme ApS i Lumby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -151.000 til 473.171 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -47.000 kroner året før til 588.401 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lumby-firmaet fra -217.000 til 160.868. Virksomheden ledes af direktør Gert Andersen. I første omgang er det Gert Andersen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gert Andersen den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Lumby Ejendomme ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i og drift af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lumby Gulve ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lumby Gulve ApS, der er en virksomhed i Lumby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 597.000 til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lumby-virksomheden fra 1,5 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gert Andersen. I første omgang er det Gert Andersen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gert Andersen den dominerende ejer. Lumby Gulve ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med gulve i form af handel, oplagring og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Alcon Construction ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lumby-virksomheden Alcon Construction ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 201.456 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 203.117 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Gert Andersen. I første omgang er det Alcon Construction Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gert Andersen og Claus Larssen de dominerende ejere. Alcon Construction ApS hører hjemme i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Karin Bøllingtoft ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKarin Bøllingtoft ApS, der er en virksomhed i Ejlstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.055 til 93.536 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -12.483 kroner til -10.625 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejlstrup-virksomheden fra 572.607 til 591.119. Firmaet ledes af direktør Karin Merete Bøllingtoft. Virksomhedens reelle ejere er Karin Merete Bøllingtoft. Karin Bøllingtoft ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Kasper Jensen Holding ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kasper Jensen Holding ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 330.549 til 252.203 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -8125 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Kjærsgaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Kjærsgaard Jensen. Kasper Jensen Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier/anparter, formueadministration og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nørgård Mikkelsen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nørgård Mikkelsen A/S, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,8 millioner til 8,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 70 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 65 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 49,7 millioner kroner til 51,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 15 millioner til 16,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bodil Hørdum Ibsen og Kasper Kjærsgaard Jensen. I første omgang er det NORTHMIK HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Thorborg den dominerende ejer. Nørgård Mikkelsen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive reklame- og marketingvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Odense C fik lidt lavere overskudB&V Køleteknik ApS, der er en virksomhed i Odense C, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,1 millioner til 981.585 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 4,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 2,4 millioner til 3 millioner. Selskabet ledes af direktør Benny Vejlin. I første omgang er det BVCOOL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Vejlin den dominerende ejer. B&V Køleteknik ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med løsninger inden for bl.a. klimaanlæg, køleanlæg, varmepumper og jordvarme og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Odense C fik lidt lavere overskudBVEjendom ApS, der er en virksomhed i Odense C, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 34.222 til 33.161 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 88.559 kroner i det foregående regnskab til 86.076. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Vejlin. I første omgang er det BVCOOL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Vejlin den dominerende ejer. BVEjendom ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudlejning og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: A. Z. Food ApS fik større overskud end året førA. Z. Food ApS, der er en virksomhed i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 50.448 til 61.025 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 400.116 kroner i det foregående regnskab til 351.940. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 60.095 til 107.695. Virksomheden ledes af direktør Abbas Talat Sadallah. Virksomhedens reelle ejere er Abbas Talat Sadallah. A. Z. Food ApS hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af fødevarer og drikkevarer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Danpot Data A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Danpot Data A/S, der er en virksomhed i Højme. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 276.476 til 300.279 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit et, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 816.882 kroner i det foregående regnskab til 485.312 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Højme-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Larsen-Ledet. Virksomheden ejes af PRODUCENTFORENINGEN FOR PRYDPLANTER, Danske Prydplanter og Flora Dania. Danpot Data A/S hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle og drive datakommunikationssystemer mellem producenter af prydplanter og salgsselskaber samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Odense COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HUVI ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 36.305 til 25.624 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 61.771 kroner i det foregående regnskabsår til 210.775 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 47.371 til 66.879. Virksomheden ledes af direktør Andreas Krüger Mortensen. I første omgang er det KRÜGERCORP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Krüger Mortensen den dominerende ejer. HUVI ApS hører hjemme i branchen "Landbrugskonsulenter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets hovedformål er, at drive konsulentarbejde inden for agro og landbrug, samt herved beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. Derudover er selskabets formål, at drive virksomhed inden for rengøring, samt herved beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i Odense MOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i StudioWeb ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 52.597 til 30.037 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 52.597 kroner i det foregående regnskab til 33.461 - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 84.503 til 96.391. Virksomheden ledes af direktør Thomas Damsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Damsgaard. StudioWeb ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af konsulentbistand, softwareudvikling, anden informationsteknologi og hermed forbundet virksomhed. Herudover kan selskabet investere i obligationer, aktier og andre aktiver samt have kontant indestående i pengeinstitutter efter bestyrelsens nærmere beslutning med henblik på at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt. Geografisk kan investeringerne foretages i hele verden
Overskuddet stiger: Inge Egedesø ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Inge Egedesø ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,4 millioner til 5,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,8 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 54,9 millioner til 58 millioner. Firmaet ledes af direktør Inge Kirsten Egedesø. Virksomhedens reelle ejere er Inge Kirsten Egedesø. Inge Egedesø ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed med fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed samt investeringerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Gartneriet Vestdal ApS i AasumGartneriet Vestdal ApS, der er en virksomhed i Aasum, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 731.279 til 345.189 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,4 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aasum-virksomheden fra 487.574 til 755.481. Firmaet ledes af direktør Jan Marthedal Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Marthedal Knudsen. Gartneriet Vestdal ApS hører hjemme i branchen "Landskabspleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive gartnerivirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Cru Vin ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odense C-virksomheden Cru Vin ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 451.432 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jacob Mathias Atke Hansen. I første omgang er det PBH 27.018 ApS, JABRÅSØ ApS, PROFIC ApS, DAMM HOLDING ApS, Ørbeck Holding ApS og J. Atke Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Damm Hansen, Frederik Ørbeck, Jacob Brå Sørensen og Jacob Mathias Atke Hansen de dominerende ejere. Cru Vin ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og slag af vin og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nordliq A/SOdense SØ-virksomheden Nordliq A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -21 til -520 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -20 kroner til -520 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 183 til 606. Virksomheden ledes af direktør Jonas Clement Gonge Svendsen. Virksomheden ejes af KOSAN CRISPLANT A/S, KR 622 A/S, NGF Nature Energy Green Transport A/S og Nature Energy Green Transport A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Nordliq A/S anbragt i branchen "Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at virke som drifts- og salgsselskab fra et produktionsanlæg af LNG og LBG (fra det danske gasnet) i Frederikshavn, Danmark, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vores Lager ApS fik større overskud end året førVores Lager ApS, der er en virksomhed i Tarup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 87.372 til 89.876 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 244.782 kroner i det foregående regnskab til 236.851. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 193.557 til 271.162. Virksomheden ledes af direktør Kim Birk. Virksomhedens reelle ejere er Kim Birk. Vores Lager ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendom, aktivitet som lagerselskab samt anden dermed forbundet aktivitet
Nyt regnskab: Nature Energy Denmark ApS i Odense SØ får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odense SØ-virksomheden Nature Energy Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -10.000 kroner. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -10.000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 50.000 til 42.000 kroner . Selskabet ledes af direktør Hans Henrik Dahl Andersen. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af gas". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Odense M hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i HJV 143 ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 232.000 til 241.993 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 300.000 kroner i det foregående regnskab til 297.496. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense M-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Axel Nielsen og Steen Borre. I første omgang er det VICH 5967 ApS, S. B. KONSULENTSERVICE ApS og 01.09.16 BC Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Axel Nielsen og Steen Borre de dominerende ejere. HJV 143 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder investering i og udlejning af fast ejendom og anden hermed naturligt forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nature Energy Videbæk A/S i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Nature Energy Videbæk A/S i Odense SØ i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -7,0 millioner til 42,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 30,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 83,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 127,6 millioner til 150,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Povl Erik Røen. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Videbæk A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af bionaturgas i Videbæk og dermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Odense SØ går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odense SØ-virksomheden Nature Energy Bånlev Transport A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 288.000 til -68.000 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit fem, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,2 millioner i det foregående regnskabsår til 130.000 - et fald på -96 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,6 millioner til 4,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Arne Michael Jensen. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S, NATURE ENERGY BIOGAS A/S og Bånlev leverandørselskab ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Bånlev Transport A/S anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nature Energy Bånlev A/S i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Nature Energy Bånlev A/S i Odense SØ. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -4,4 millioner til 4,5 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 12,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 23,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 30,7 millioner til 34,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Kofoed Pedersen. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S, NATURE ENERGY BIOGAS A/S og Bånlev leverandørselskab ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Bånlev A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i LumbyIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i VITATO ApS, der er et firma i Lumby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 192.557 til 66.077 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 580.223 i det foregående regnskabsår til 256.811 - et fald på -56 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 51.541 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i VITATO ApS fra 690.653 til 629.194 kroner . Firmaet ledes af direktør Sonny Ingberg Laursen. I første omgang er det Holdingselskabet af 4. september ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sonny Ingberg Laursen den dominerende ejer. VITATO ApS hører hjemme i branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med pædagogiske og andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Odense SØ ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odense SØ-virksomheden TMRB A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,1 millioner til -376.784 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 36 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 28 ansatte - en nedgang på 22,22 procent. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 17,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,1 millioner - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 5,5 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rasmus Eriksen Balle og Hamid Reza Ghanad Zadeh Ghomi. I første omgang er det RH-Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Eriksen Balle og Hamid Reza Ghanad Zadeh Ghomi de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er TMRB A/S anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nature Energy Kværs A/SOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Odense SØ-virksomheden Nature Energy Kværs A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -668.000 til -924.000 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -63.000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.000 kroner til -720.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -720.000 kroner efter skat, voksede formuen i Nature Energy Kværs A/S sidste år fra -520.000 til 109,8 millioner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Bundgaard. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Kværs A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af gas". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Nature Energy Køng A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Odense SØ-virksomheden Nature Energy Køng A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -615.000 til -3,3 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -1000 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -36.000 kroner til -2,8 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2,6 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Nature Energy Køng A/S sidste år fra -698.000 til 105,9 millioner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Bundgaard. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Køng A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nature Energy Glansager A/S i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Nature Energy Glansager A/S i Odense SØ i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -6,7 millioner til 33,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 3,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 67,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 85,2 millioner til 111,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Blomgren. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Glansager A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Lydhör ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lydhör ApS, der er et firma i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 20.897 til 650 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 832.431 kroner i det foregående regnskab til 801.091. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 507 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lydhör ApS fra 393.751 til 388.821 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Anders Møller og Mette Møller. Virksomhedens reelle ejere er Anders Møller og Mette Møller. Lydhör ApS hører hjemme i branchen "Undervisning i kulturelle discipliner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at udøve virksomhed med handel og produktion, samt aktiviteter i tilknytning hertil
Røde tal forsvandt: Nature Energy Månsson A/S i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Nature Energy Månsson A/S i Odense SØ i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -8,8 millioner til 32,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 17,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 66,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 52 millioner til 76,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Povl Erik Røen. I første omgang er det BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S, NATURE ENERGY BIOGAS A/S og AXEL MÅNSSON ØKO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Axel Peter Månsson den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Månsson A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nature Energy Vaarst A/S i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Nature Energy Vaarst A/S i Odense SØ. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -11,0 millioner til 15,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 11,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 38,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra -6,9 millioner til 5,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Juul Sandvei. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Vaarst A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nature Energy Nordfyn A/S i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Nature Energy Nordfyn A/S i Odense SØ i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,9 millioner til 52,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 29,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 89,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 56,8 millioner til 97,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Daniel Villum Pedersen. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S, NATURE ENERGY BIOGAS A/S og Nordfyns Biogas Amba. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Nordfyn A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at etablere og drive bionaturgasvirksomhed med henblik på engergiproduktion, salg af energi til kollektiv energiforsyning, produktion og salg af opgraderet biogas til naturgasnettet samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nature Energy Midtfyn A/S i Odense SØ er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Nature Energy Midtfyn A/S i Odense SØ i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -10,4 millioner til 54,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 24,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 98,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 44,9 millioner til 87 millioner. Virksomheden ledes af direktør Aron Kjær Tossell. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S, NATURE ENERGY BIOGAS A/S og Fåborg-Midtfyns Biogasamba. I Erhvervsstyrelsens register er Nature Energy Midtfyn A/S anbragt i branchen "Fremstilling af gas". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at etablere og drive bionaturgasvirksomhed med henblik på energiproduktion, salg af energi til kollektiv energiforsyning, produktion og salg af opgraderet biogas til naturgasnettet samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Rasmus Balle Holding ApS i Odense SØ ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Rasmus Balle Holding ApS, der er et firma i Odense SØ. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,5 millioner til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4751 kroner til -4999 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,4 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Eriksen Balle. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Eriksen Balle. Rasmus Balle Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nature Energy Holsted A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nature Energy Holsted A/S, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,4 millioner til 59,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 14, året før var det 15. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 42,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 100,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra 53,3 millioner til 93,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Sommerstær. Virksomheden ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S, NATURE ENERGY BIOGAS A/S, BRØRUP-HOLSTED BIOGAS AMBA og Leverandørselskabet Holsted Biogas AMBA. Nature Energy Holsted A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Odense SØ tjente flere penge i seneste regnskabsårHR-E Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odense SØ, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 57.432 til 98.633 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 224.886 kroner til 279.102 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-virksomheden fra -901.524 til 1,4 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Rasmus Eriksen Balle og Hamid Reza Ghanad Zadeh Ghomi. I første omgang er det RH-Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Eriksen Balle og Hamid Reza Ghanad Zadeh Ghomi de dominerende ejere. HR-E Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er køb, salg og drift af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Odense SØ fik igen tabOdense SØ-virksomheden WCP-Profile ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -31.877 til -33.388 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.739 kroner til -15.868 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -162.385 til -188.439 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rasmus Eriksen Balle og Hamid Reza Ghanad Zadeh Ghomi. I første omgang er det RH-Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Eriksen Balle og Hamid Reza Ghanad Zadeh Ghomi de dominerende ejere. WCP-Profile ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bygningsartikler af plast". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Dimah Holding ApS i Odense SØ ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Dimah Holding ApS, der er et firma i Odense SØ. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,3 millioner til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4751 kroner til -5000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,9 millioner til 506.753 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hamid Reza Ghanad Zadeh Ghomi. Virksomhedens reelle ejere er Hamid Reza Ghanad Zadeh Ghomi. Dimah Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tandlæge Lene Witt Larsen ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandlæge Lene Witt Larsen ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 208.558 til 385.559 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra -34.274 til 274.122. Virksomheden ledes af direktør Lene Witt Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Lene Witt Larsen. Tandlæge Lene Witt Larsen ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Gartneriet Broløkke ApS i Bellinge er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Gartneriet Broløkke ApS i Bellinge. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -15.000 til 2,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,2 millioner kroner til 7,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bellinge-firmaet fra 18,7 millioner til 20,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er Gartneriet Broløkke ApS anbragt i branchen "Planteformering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er gartneridrift, ejendomshandel samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Fynboglas ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Fynboglas ApS, der er en virksomhed i Tarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 5 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 6 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 2,8 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kent Breinholt . I første omgang er det GLASCOM A/S og Kent Breinholt Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kent Breinholt den dominerende ejer. Fynboglas ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Glarmestervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og serviceydelser samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Gartneriet Lundager A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gartneriet Lundager A/S, der er en virksomhed i Fangel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,8 millioner til 12,7 millioner kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 26 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 20 ansatte - en nedgang på 23,08 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 19,2 millioner kroner til 24,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fangel-virksomheden fra 16,9 millioner til 26,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ove Lundager . I første omgang er det Lundager Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ove Lundager den dominerende ejer. Gartneriet Lundager A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Planteformering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive jordbrug, gartneri, handel, fabrikation og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Mamma´s Esbjerg ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Mamma´s Esbjerg ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 422.113 til 328.946 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 9 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra -89.906 til 166.623. Virksomheden ledes af direktør René Bay Godtfredsen . I første omgang er det MHM HOLDING 2009 ApS og CHEF HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Hald Madsen og René Bay Godtfredsen de dominerende ejere. Mamma´s Esbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af restauration samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Stenløse-virksomheden El Fyn A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i El Fyn A/S, der er en virksomhed i Stenløse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,1 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 35 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 39 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 19,5 millioner kroner til 21,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i El Fyn A/S var ligesom året før på 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Steen Ehrhorn . I første omgang er det EHRHORN INVEST ApS, MSL 1312 Invest ApS og MAW Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Steen Ehrhorn den dominerende ejer. El Fyn A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor el-branchen, og herunder forstås handel og service samt dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tornbjerg-virksomheden Intecredo Systems ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Intecredo Systems ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 659.860 til 488.528 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 381.052 kroner efter skat, faldt formuen i Intecredo Systems ApS fra 675.172 til 656.224 kroner . Firmaet ledes af direktør Michael Ringkvist . I første omgang er det INTECREDO INTERNATIONAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Ringkvist og Claus Spedtsberg de dominerende ejere. Intecredo Systems ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er udvikling af software samt i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Odense SØ går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odense SØ-virksomheden SAC Fordringsadministration ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 111.964 til -22.726 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået den forkerte retning fra -43.273 kroner til -88.524 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 217.475 til 119.749 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Ringkvist . I første omgang er det SPEDTSBERG HOLDING ApS, RINGKVIST HOLDING ApS, MONE ADVISE ApS og SMEDEBAKKEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Ringkvist, Claus Spedtsberg, Kim Hansen og Stefan Schwærter de dominerende ejere. SAC Fordringsadministration ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, administrere og inddrive fordringer samt anden aktivitet, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rice A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rice A/S, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,3 millioner til 8,3 millioner kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 43 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 37 ansatte - en nedgang på 13,95 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 22,4 millioner kroner til 27,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 25,5 millioner til 28,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Philippe Marcel Emile Gueniau . I første omgang er det JAYA HOLDING ApS og CURRY HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Charlotte Hedeman Gueniau den dominerende ejer. Rice A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med brugskunst og restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Jan Bramsen Invest ApS i Odense C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Jan Bramsen Invest ApS, der er et firma i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 39.000 til -6770 kroner før skat. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -7000 kroner til -6525 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 520.000 til 401.973 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Per Bramsen og ejes af Jan Per Bramsen. Jan Bramsen Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at være holdingselskabKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lundager Ejendomme ApS i FangelLundager Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Fangel, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,1 millioner til 389.413 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fangel-virksomheden fra 15,4 millioner til 27,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ove Lundager . I første omgang er det Lundager Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ove Lundager den dominerende ejer. Lundager Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Rice Happy Homes ApS i Odense C går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Rice Happy Homes ApS, der er et firma i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 72.310 til -62.378 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 125.924 i det foregående regnskabsår til 33.895 - et fald på -73 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Rice Happy Homes ApS var ligesom året før på 3,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Philippe Marcel Emile Gueniau . I første omgang er det Selma Juliette Hedeman Guéniau, Max Hedeman Gueniau og CURRY HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Charlotte Hedeman Gueniau, Selma Juliette Hedeman Guéniau og Max Hedeman Gueniau de dominerende ejere. Rice Happy Homes ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er ejendomsbesiddelse samt udlejning heraf og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i TarupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HOLISTISK KURKLINIK ApS, der er en virksomhed i Tarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 120.801 til 63.430 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 419.859 kroner til 420.602 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarup-virksomheden fra 99.145 til 152.304. Virksomheden ledes af direktør George Laudikos . I første omgang er det VICH 8343 ApS og LAUDIKOS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det George Laudikos den dominerende ejer. HOLISTISK KURKLINIK ApS hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Munkehatten 9 ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Munkehatten 9 ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 232.029 til 241.050 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 429.638 kroner til 430.163 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Ringkvist og Claus Spedtsberg . I første omgang er det SPEDTSBERG HOLDING ApS og RINGKVIST HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Ringkvist og Claus Spedtsberg de dominerende ejere. Munkehatten 9 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Intecredo International ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Intecredo International ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 5,5 millioner kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 4,2 millioner til 6,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Ringkvist . I første omgang er det SPEDTSBERG HOLDING ApS og RINGKVIST HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Ringkvist og Claus Spedtsberg de dominerende ejere. Intecredo International ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er besiddelse og udvikling af software samt i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Intecredo Services ApS i Tornbjerg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Intecredo Services ApS, der er et firma i Tornbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 113.609 til -34.868 kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 8 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 4 ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,8 millioner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner - et fald på -51 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 172.124 til 144.553 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Ringkvist . I første omgang er det INTECREDO INTERNATIONAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Ringkvist og Claus Spedtsberg de dominerende ejere. Intecredo Services ApS hører hjemme i branchen "Call centres virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af administrative serviceydelser, herunder telefonpasning, samt i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Danske Inkasso ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Danske Inkasso ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,0 millioner til 5,5 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 8 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 250.546 til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Ringkvist . I første omgang er det INTECREDO INTERNATIONAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Ringkvist og Claus Spedtsberg de dominerende ejere. Danske Inkasso ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive inkassovirksomhed samt i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bellinge tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i PH FRUGT ApS, der er en virksomhed i Bellinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 225.012 til 624.121 kroner før skat. Årets bruttotab blev noteret til -39.284 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bellinge-virksomheden fra 2,6 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Erik Hansen . I første omgang er det Poul Erik Hansen, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Erik Hansen og Poul Erik Hansen de dominerende ejere. PH FRUGT ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med frugt og grøntsager". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltning
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nature Energy Ørbæk A/SOdense SØ-virksomheden Nature Energy Ørbæk A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -133.000 til -159.000 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået den forkerte retning fra -38.000 kroner til -65.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -215.000 til -334.000 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Hans Henrik Dahl Andersen og ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Ørbæk A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Finansvirksomhed i Søhus fik lidt lavere overskudFINANSGÅRDEN ODENSE ApS, der er en virksomhed i Søhus, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 529.510 til 529.193 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 540.261 kroner til 546.982 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Selvom året endte med et overskud på 399.772 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i FINANSGÅRDEN ODENSE ApS fra 10,9 millioner til 9,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Ejnar Hansen . I første omgang er det J.H. HOLDING ODENSE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Ejnar Hansen den dominerende ejer. FINANSGÅRDEN ODENSE ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af boliger og erhvervslokaler i investeringsejendomme og handel med værdipapirer
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nature Energy Trekanten A/SOdense SØ-virksomheden Nature Energy Trekanten A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -59.000 til -88.000 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået den forkerte retning fra -9000 kroner til -40.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 344.000 til 277.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Bundgaard og ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S, NATURE ENERGY BIOGAS A/S og Trekantområdets forening for biomasseejere. Nature Energy Trekanten A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nature Energy Nørager A/SOdense SØ-virksomheden Nature Energy Nørager A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.000 til -45.000 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået den forkerte retning fra -9000 kroner til -44.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 339.000 til 304.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Henrik Dahl Andersen og ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Nørager A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Odense Glasværk ApS i Odense C går fra overskud til underskudOverskuddet i Odense C-virksomheden Odense Glasværk ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 92.934 til -101.551 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 71.624 til -39.908 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Thit Juul Madsen og ejes af Odense Glasværk og Kunsthåndværkerhuset Glasværket - til fremme af socialt ansvar. Odense Glasværk ApS hører hjemme i branchen "Formning og forarbejdning af planglas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive social økonomisk virksomhed ved drift af Glasværk i Odense samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nature Energy Holbæk ApSOdense SØ-virksomheden Nature Energy Holbæk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -29.000 til -223.000 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 168.000 kroner året før til -70.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,7 millioner til -1,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Hans Henrik Dahl Andersen og ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Holbæk ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Murermester Thomas Bæksted ApS i Slukefter er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Murermester Thomas Bæksted ApS i Slukefter. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9535 til 175.856 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 1 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til 2 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 569.343 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Slukefter-virksomheden fra 38.756 til 176.243. Virksomheden ledes af direktør Thomas Bæksted og ejes af Thomas Bæksted. Murermester Thomas Bæksted ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nature Energy Lolland ApSOdense SØ-virksomheden Nature Energy Lolland ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.000 til -153.000 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået den forkerte retning fra -5000 kroner til -107.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 64.000 til -54.000 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Hans Henrik Dahl Andersen og ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Lolland ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nature Energy Falster ApSOdense SØ-virksomheden Nature Energy Falster ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.000 til -89.000 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået den forkerte retning fra -4000 kroner til -50.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 42.000 til -27.000 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Hans Henrik Dahl Andersen og ejes af BIONATURGAS DANMARK A/S, NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S og NATURE ENERGY BIOGAS A/S. Nature Energy Falster ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af gas". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og opgradering af bionaturgas samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsmæglervirksomhed i Odense NV ryger fra overskud til underskudOverskuddet i SAL1 ApS, der er et firma i Odense NV, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 11.281 til -34.185 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 191.211 i det foregående regnskabsår til 11.136 - et fald på -94 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14.617 til -12.593 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør David Lorentzen . I første omgang er det DL Holding 2019 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det David Lorentzen den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SAL1 ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabet formål er omsætning af fast ejendom
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lumby-virksomheden Kajbergs Byg ApSKajbergs Byg ApS, der er en virksomhed i Lumby, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 567.434 til 518.979 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lumby-virksomheden fra 592.499 til 597.292. Selskabet ledes af direktør Rune Kajberg . I første omgang er det RAK-Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Kajberg den dominerende ejer. Kajbergs Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive bygge- og tømrervirksomhed og hermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Tody Holding ApSOdense C-virksomheden Tody Holding ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -113.000 til -209.949 kroner før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 269.000 til 104.635 kroner . Firmaet ledes af direktør Tobias Dyhr Gammelgaard og ejes af Tobias Dyhr Gammelgaard. Tody Holding ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter (kapitalandele) i datterselskaber og associerede selskaber samt dermed beslægtet virksomhed og formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i City Bowling A/SOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Tarup-virksomheden City Bowling A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -508.000 til -577.305 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 8, året før var det 7. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 604.000 til 154.146 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tobias Dyhr Gammelgaard . I første omgang er det TODY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tobias Dyhr Gammelgaard den dominerende ejer. City Bowling A/S hører hjemme i branchen "Drift af sportsanlæg". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive bowlingcenter og restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos lægeklinik i Odense MOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken A/S, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 5,6 millioner til 5,0 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 11,3 millioner kroner til 11,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken A/S fra 4,9 millioner til 4,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Toft Nielsen . I første omgang er det BJARNESEN HOLDING ApS, HTN Holding 2016 ApS, ACKK Holding apS og UniQir Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Toft Nielsen og Rasmus Nygård Kristensen de dominerende ejere. Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken A/S hører hjemme i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udøvelse af speciallægegerningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Tarup ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i CB Bowling ApS, der er et firma i Tarup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 60.000 til -1,0 millioner kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 5 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,0 millioner i det foregående regnskabsår til 901.250 - et fald på -54 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 172.000 til -630.142 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Tobias Dyhr Gammelgaard . I første omgang er det TODY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tobias Dyhr Gammelgaard den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CB Bowling ApS anbragt i branchen "Drift af sportsanlæg". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bowlingcenter og restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Maselina Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Maselina Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Hjallese. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 372.650 til 657.143 kroner før skat. Medarbejdertallet var på 1 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 890.970 kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjallese-virksomheden fra 745.398 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Fiaz Ul-Hassan . I første omgang er det GILANI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Fiaz Ul-Hassan den dominerende ejer. Maselina Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering, udlejning samt andet hermed forbundet formål
Minus vokser: Virksomhed i Hjallese får milliontabUnderskuddet i Hjallese-virksomheden DESMI Ro-Clean A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -792.527 til -10,6 millioner kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 34 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 29 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 21,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,7 millioner - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 30,3 millioner til 24,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Lindstrøm Knudsen . I første omgang er det DESMI GROUP A/S og DESMI A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Sørensen den dominerende ejer. DESMI Ro-Clean A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med markedsføring og salg af udstyr og andre ydelser til bekæmpelse af oilspill til land og til vandsKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: It-virksomhed i Hjallese har skåret underskuddet nedHjallese-virksomheden CLECO CONSULT ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -166.235 til -143.275 kroner før skat. Medarbejdertallet var på 1 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -158.233 kroner til -134.878 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -396.512 til -508.365 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Fiaz Ul-Hassan . I første omgang er det GILANI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Fiaz Ul-Hassan den dominerende ejer. CLECO CONSULT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at handle med rengøringsartikler, kemikalier og lignende samt foretage formueforvaltning, investering og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense SØ-virksomheden Barfod Transport A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Barfod Transport A/S, der er en virksomhed i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 621.000 til 527.946 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,0 millioner kroner til 8,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Barfod Transport A/S var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Barfod . I første omgang er det ECCE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Barfod den dominerende ejer. Barfod Transport A/S hører hjemme i branchen "Andre post- og kurertjenester". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og smedevirksomhed samt dermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Tarup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tarup-virksomheden SKOV & SKOV ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 255.588 til -70.982 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 354.127 kroner i det foregående regnskab til 274.448. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -25.513 til -96.495 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Casper Skov og ejes af Casper Skov. SKOV & SKOV ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurations- og diskoteksvirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i PaarupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i CoworkersMind ApS, der er en virksomhed i Paarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 765.932 til 439.757 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 342.385 kroner efter skat, faldt formuen i CoworkersMind ApS fra 636.169 til 578.554 kroner . Firmaet ledes af direktør Thomas Olsen . I første omgang er det T.O. Holding Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Olsen den dominerende ejer. CoworkersMind ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er konsulentvirksomhed samt anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Gå ud-virksomhed i Odense C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ØKOllektivet ApS i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -261.689 til 198.277 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 7, året før var det 6. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra -1 millioner til -835.212. Virksomheden ledes af direktør Mie Rosenkilde og ejes af Henrik Camillo Halle, Mie Rosenkilde, Helle Vølund Spange og Theis Gjerløff Bräuner Steensen. I Erhvervsstyrelsens register er ØKOllektivet ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restauration, spisesteder og catering samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Bilhandel i Odense C er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TB TRADING K/S i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -15.084 til 24.557 kroner før skat. Selskabets har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -15.084 kroner året før til 24.557 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-firmaet fra 479.576 til 506.936. Virksomheden ledes af direktør Ole Peter Bøwig . I første omgang er det VA 2311 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Peter Bøwig den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TB TRADING K/S anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industrimhåndværk, udlejning af enhver art, såvel for egen reging som for andres regning
Tallene går op: Holdingselskab i Lumby fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i AWBB Holding ApS, der er en virksomhed i Lumby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 520.917 til 648.255 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -13.170 kroner til -6249 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lumby-virksomheden fra 1,5 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Annette Borgermann . I første omgang er det Børge Borgermann, Annette Borgermann, Anders Weber Borgermann og Dina Weber Borgermann, der står som ejere. I sidste ende er det Børge Borgermann og Annette Borgermann de dominerende ejere. AWBB Holding ApS hører hjemme i branchen "Gennemløbsholdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at fungere som holdingselskab for BB Teknik og Miljø ApSKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Lumby fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i BB Teknik og Miljø ApS, der er en virksomhed i Lumby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 686.923 til 843.390 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 6, året før var det 5. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lumby-virksomheden fra 1,5 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Børge Borgermann . I første omgang er det AWBB Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Børge Borgermann og Annette Borgermann de dominerende ejere. BB Teknik og Miljø ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og al anden dermed beslægtet virksomhed, efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Smolko Ejendomsselskab A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Smolko Ejendomsselskab A/S, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 411.000 til 713.062 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 732.000 kroner i det foregående regnskab til 574.130. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 6,5 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tomasz Sylwester Smolko . I første omgang er det SMOLKO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tomasz Sylwester Smolko den dominerende ejer. Smolko Ejendomsselskab A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Odense SØ er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SATS MP ApS i Odense SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -469.000 til 17.707 kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 10 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense SØ-firmaet fra 29.000 til 39.875. Virksomheden ledes af direktør Tomasz Sylwester Smolko . I første omgang er det SMOLKO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tomasz Sylwester Smolko den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SATS MP ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rekruttering og mandskabsudlejning samt anden beslægtet virksomhed hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tornbjerg-virksomheden Marmor & Granit ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Marmor & Granit ApS, der er en virksomhed i Tornbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 370.000 til 228.083 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 5 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 7 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tomasz Sylwester Smolko . I første omgang er det SMOLKO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tomasz Sylwester Smolko den dominerende ejer. Marmor & Granit ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets primære formål er at drive virksomhed ved engroshandel med byggematerialer herunder særligt marmor og granit samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Odense COverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Advokatfirmaet Morten Knoth ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,0 millioner til 652.239 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 506.613 kroner efter skat, faldt formuen i Advokatfirmaet Morten Knoth ApS fra 2,4 millioner til 1,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Morten Knoth Knudsen . I første omgang er det Mavich Holding ApS og Advokatfirmaet Morten Knoth Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Knoth Knudsen den dominerende ejer. Advokatfirmaet Morten Knoth ApS hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Knoth Knudsen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Knoth Knudsen ApS, der er en virksomhed i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 60.430 til 41.233 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 85.722 kroner i det foregående regnskab til 43.384 - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 181.735 til 213.268. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Knoth Knudsen og Martha Knoth Knudsen og ejes af Morten Knoth Knudsen og Martha Knoth Knudsen. Knoth Knudsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning vedrørende fast ejendom og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tempojob ApS i Odense C går fra overskud til underskudOverskuddet i Odense C-virksomheden Tempojob ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 135.429 til -278.634 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 3 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 6 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 493.714 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 82.146 til -172.003 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frederik Voigt Jensen og Mathias Sven Meyer og ejes af Frederik Voigt Jensen. Tempojob ApS hører hjemme i branchen "Arbejdsformidlingskontorer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rekrutteringsbureau og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Haveservice Odense ApS i Stige er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Haveservice Odense ApS i Stige. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -17.296 til 71.978 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 572.304 kroner til 598.346 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Stige-virksomheden fra 60.101 til 116.107. Virksomheden ledes af direktør Briann Cedric Matias Albrektsen . I første omgang er det BA1806 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Briann Cedric Matias Albrektsen den dominerende ejer. Haveservice Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Landskabspleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de seneste regnskaber fra Odense Kommunes virksomheder.
Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Rigmand er flyttet til Bjørnø og har købt op af ejendomme og jord - og øboerne er stærkt bekymrede: Er det en sekt?

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce
Annonce
Annonce
Kerteminde For abonnenter

Når naboens byggeri bliver et mareridt: Håndværkere kan kigge lige ind i Sørens stue

Odense For abonnenter

På få sekunder blev årelang købmandsdrøm flået ud af hænderne på dem: - Vi var meget skuffede - alt, vi havde kæmpet for, forsvandt på et øjeblik

Sydfyn

Ikonisk ishus er brændt ned: Fire guldfisk blev reddet

Navne For abonnenter

Sprang ned fra scenen og landede i instruktørsædet

Søren Pape lægger op til valgkamp og vil diskutere udlændingepolitik: - Regeringen er supergod til at lyde megahård

Odense

Kræver færre timer med letbane - og foreslår busser på skinnerne: Flertal vil undersøge opsigtsvækkende forslag

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Fem år, to aborter og en depression senere: I dag vier Jessie sit arbejdsliv til at håndtere en af Danmarks mest udbredte sygdomme

Ung og aldrig god nok

Kun én elev i 2.Y har det helt fint med sit udseende: Unge mistrives i stigende grad

13.000 mennesker har fulgt 21-årige Amalies vej mod døden: Om lidt er hendes liv slut - men først har hun et vigtigt budskab

Navne For abonnenter

Dødsfald: Bernhard var leder af fjernvarmen i 16 år - og så lærte han hele Haarby at svømme

Middelfart For abonnenter

Politimanden Søren søgte desperat efter bedring: Det iskolde hav blev hans vej ud af stress

Kerteminde

'Kreativ løsning' forsøgt for at redde Danmarks mest omtalte vejbod: - Det har undret folk og mig selv

Annonce