Annonce
Odense For abonnenter

Friske tal: Her er ugens regnskaber fra Odense

De røde tal er væk: Minus hos M. Blæsbjerg Holding ApS er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i M. Blæsbjerg Holding ApS, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -43.691 til 130.312 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -36.369 kroner til -6310 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i M. Blæsbjerg Holding ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Mark Rye Blæsbjerg, der også er ejer.

M. Blæsbjerg Holding ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, eje aktier og/eller anparter i andre selskaber og drive øvrig investerings virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Nima Estate ApS i Odense C fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet Nima Estate ApS, der har adresse i Odense C. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 600.984 til 1,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 175.514 kroner til 273.814 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Odense C-selskabet fra 790.087 til 1,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Nicolai Søfeldt Falk. I første omgang er det ACCO INVEST HOLDING ApS,Lai Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Nicolai Søfeldt Falk den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Nima Estate ApS anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, varetage administration af ejendomme og andre selskaber, samt eje ejendomme og anlægsaktiver samt investeringsvirksomhed, og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Blue Atlant ApS tjente mindre i seneste regnskabsår

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tornbjerg-virksomheden Blue Atlant ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 357.158 til 298.683 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017, der endte med et resultat før skat på 471.247 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 707.840 kroner til 837.674 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Tornbjerg-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Allan Martin Løve Larsen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Blue Atlant ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er handel med maskiner, konsulentarbejde, udvikling af apps mv. samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Fun & Win ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Fun & Win ApS, der er et selskab i Fraugde. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 502.785 til 624.768 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -33.475 kroner til -13.311 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Fraugde-selskabet fra 12,1 millioner til 12,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Max Jørgensen, der også er ejer.

Fun & Win ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal offentliggjort: Webmascot ApS i Paarup fik overskud i seneste regnskab

Der blev tjent penge i det seneste år i selskabet Webmascot ApS i Paarup. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 500.738 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste endte på 501.599 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Paarup-selskabet endte på 429.682 kroner.

Firmaet ledes af direktør Henrik Baggesgaard Hansen, der også er ejer.

Webmascot ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med softwareudvikling samt rådgivning"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Fald i overskuddet hos Odense C-selskabet Hudplejegruppen ApS

Virksomheden Hudplejegruppen ApS, der har adresse i Odense C, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 201.357 til 58.720 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,017, der endte med et resultat før skat på 527.355 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 3.

Selskabets bruttofortjeneste blev 1,3 millioner kroner, året før var tallet 1,5 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odense C-selskabet fra 636.423 til 680.716 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Nicolai Søfeldt Falk. I første omgang er det ACCO INVEST HOLDING ApS,Beauty by Bonnez IVS,Beauty by Bonnez ApS, der står som ejere. I sidste ende er Nicolai Søfeldt Falk den dominerende ejer.

Hudplejegruppen ApS tilhører branchen "Skønheds- og hudpleje." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Virksomhedens formål er at drive virksomhed med hudplejebehandlinger, salg af produkter og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Acco Estate ApS i Odense C fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Acco Estate ApS i Odense C. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,2 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 690.663 kroner til 677.616 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odense C-virksomheden fra 8,3 millioner til 10,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Nicolai Søfeldt Falk. I første omgang er det ACCO INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Nicolai Søfeldt Falk den dominerende ejer.

Acco Estate ApS tilhører branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er udlejning og administration af lejebolig og erhvervslejemål samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: ApS Stig Jørgensen i Odense C tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden ApS Stig Jørgensen, der har adresse i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 231.000 til 513.780 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 684.000 kroner til 858.042 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra 4,6 millioner til 5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Stig Jørgensen, der også er ejer.

ApS Stig Jørgensen hører hjemme i branchen "Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel og produktion, herunder import + eksport samt konsulent- og udlejnings- virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Hejlskov ApS i Odense C er stabil: Holder fast i sit overskud

Selskabet Hejlskov ApS i Odense C har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 30.814 til 451.311 kroner før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 60.368 kroner til 155.312 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Odense C-selskabet fra 63.062 til 415.104 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Kenneth Hejlskov Nielsen og Nicolai Søfeldt Falk. I første omgang er det ACCO INVEST HOLDING ApS,Hejlskov Kapital ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kenneth Hejlskov Nielsen,Nicolai Søfeldt Falk de dominerende ejere.

Hejlskov ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Rådgivningsfirma i Odense NV fik lidt lavere overskud

JASIT ApS, der er en virksomhed i Odense NV, har igen haft overskud. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet krympet fra 663.603 til 653.737 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 816.558 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Odense NV-selskabet fra 969.276 til 1,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Asger Søndergaard Jørgensen. I første omgang er det JASIT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Asger Søndergaard Jørgensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er JASIT ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at levere konsulentbistand og hertil stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen i Odense C-selskabet Advokatfirmaet Dickmeiss ApS

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Advokatfirmaet Dickmeiss ApS , der har adresse i Odense C. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 1,9 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 5.

Firmaets bruttofortjeneste blev 5,4 millioner kroner, året før var tallet 5,7 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Advokatfirmaet Dickmeiss ApS fra 1,5 millioner til 1,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Vilhelm Dickmeiss. I første omgang er det Dickmeiss Advokat Holding ApS,Kandemir Advokat Holding IVS,Kandemir Advokat Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Niclas Turan Kandemir,Vilhelm Dickmeiss de dominerende ejere.

Advokatfirmaet Dickmeiss ApS tilhører branchen "Juridisk bistand." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Udlejningsfirma i Odense M holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet AHA EJENDOMME ApS i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 30.905 til 172.176 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 808.270 kroner til 673.133 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Odense M-firmaet fra 919.956 til 943.660 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jens Laursen, der også er ejer.

AHA EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er udlejning af ejendomme og dermed belægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal: Lumby-virksomheden Move Sportslab ApS fik underskud i det seneste regnskab

Det seneste år er endt med underskud i selskabet Move Sportslab ApS i Lumby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -185.797 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2021.

Årets bruttotab endte på -179.194 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Lumby-firmaet endte på -146.890 kroner og er dermed negativ.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anika Sarah Rasmussen og Casper Bjerre Labori Olsen og ejes af Anika Sarah Rasmussen,Casper Bjerre Labori Olsen.

Move Sportslab ApS hører hjemme i branchen "Andre sportsaktiviteter." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Blikkenslagerfirma i Hjallese fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i PN Engineering ApS, der er et selskab i Hjallese. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 616.692 til 779.415 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 2,2 millioner kroner til 2,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Hjallese-firmaet fra 831.850 til 837.477 kroner.

Firmaet ledes af direktør Per Nielsen. I første omgang er det PJJN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Per Nielsen den dominerende ejer.

PN Engineering ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handels- og ingeniørvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Kjølby Juristen ApS holdt fast i sit overskud

Virksomheden Kjølby Juristen ApS, der har adresse i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 132.000 til 306.601 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Odense C-selskabet fra 226.000 til 362.940 kroner.

Firmaet ledes af direktør Mette Kristina Kjølby Pedersen. I første omgang er det KJØLBY INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Mette Kristina Kjølby Pedersen den dominerende ejer.

Kjølby Juristen ApS tilhører branchen "Juridisk bistand." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive juridisk virksomhed samt anden beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Niels Hansen Invest ApS i Snestrup ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Snestrup-virksomheden Niels Hansen Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 86.000 til -57.399 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2020, der endte med et resultat før skat på 86.000 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået fra -28.000 kroner til -28.538 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,9 millioner til 1,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Niels Hansen, der også er ejer.

Niels Hansen Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, investering, køb og salg af fast ejendom samt udlejning af ejendomme. Hertil kommer anden beslægtet virksomhed i forbindelse med det foranstående"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Handelsvirksomhed i Odense C fik vendt minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Es-Light ApS i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -136.724 til 364.726 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 41.814 kroner til 507.117 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odense C-selskabet fra 46.014 til 328.424 kroner.

Firmaet ledes af direktør Erling Larsen Storm, der også er ejer.

Es-Light ApS tilhører branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er handel med belysning og tilbehør hertil samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Byens Tømrer & Tag ApS i Dyrup vender minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Byens Tømrer & Tag ApS, der har adresse i Dyrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -176.393 til 692.652 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 5 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 7 ansatte i seneste regnskabsår.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,5 millioner kroner til 3,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Dyrup-firmaet fra -11.100 til 526.656 kroner.

Selskabet ledes af direktør Sebastian Schweickart Knudsen. I første omgang er det Schweickart Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Sebastian Schweickart Knudsen den dominerende ejer.

Byens Tømrer & Tag ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt dermed forbundet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Rådgivningsfirma i Odense M holdt fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet INDKØB & ADMINISTRATION ApS i Odense M. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 59.168 til 116.844 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 155.814 kroner.

Omsætningen blev på 240.964 kroner, året før var tallet 183.245.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 57.085 kroner til 118.159 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odense M-firmaet fra 99.421 til 216.143 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Aage Toft Christensen, der også er ejer.

INDKØB & ADMINISTRATION ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri, herunder udvikling af software og konsulent- bistand i forbindelse hermed, salg af hardware samt databaseregistrering"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Odense C-firmaet Saysette Holding ApS i minus

Odense C-selskabet Saysette Holding ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -7000 til -7352 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på -5000 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -3000 kroner til -3125 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 16.000 til 10.538 kroner.

Firmaet ledes af direktør Charles Daniel Saysette, der også er ejer.

Saysette Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med passiv kapitalanbringelse, herunder eje aktier og anparter i datterselskaber samt anden investering"

Klik her for at se regnskabet.

Nelles Coffee & Wine A/S i Odense C er stabil: Holder fast i et overskud

Virksomheden Nelles Coffee & Wine A/S, der har adresse i Odense C, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 25.000 til 524.117 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 23 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 5,6 millioner kroner til 6,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Odense C-selskabet fra 681.000 til 1,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Charles Daniel Saysette. I første omgang er det S.AA.O HOLDING ApS,GJØDE HOLDING ApS,WULFF C. HOLDING ApS,SAYSETTE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Steen Aalund Olsen,Daniel Gjøde,Jimmy Wulff Christiansen,Charles Daniel Saysette de dominerende ejere.

Nelles Coffee & Wine A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive kaffe- & vinbar samt restaurationsvirksomhed og dermed beslægtede virksomheder"

Klik her for at se regnskabet.

Friske tal: Nyt regnskab fra Nelles Odense Teater ApS

Det seneste år er endt med underskud i selskabet Nelles Odense Teater ApS i Odense C. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 0 til -386.783 kroner før skat.

Medarbejdertallet var på 4 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Årets bruttofortjeneste var på 672.697 kroner. Der er ingen tal for denne post året før.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Odense C-selskabet endte på 55.176 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Charles Daniel Saysette. I første omgang er det NELLES COFFEE & WINE A/S, der står som ejer. I sidste ende er Steen Aalund Olsen,Daniel Gjøde,Jimmy Wulff Christiansen,Charles Daniel Saysette de dominerende ejere.

Nelles Odense Teater ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Virksomhedens formål er at drive kaffe- og vinbar samt restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Udlejningsfirma i Hjallese holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Hjallese-virksomheden BRS Ejendomme ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 229.000 til 251.103 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 275.000 kroner til 287.887 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hjallese-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Bent Skaarup og Rasmus Skaarup. I første omgang er det BENT SKAARUP INVEST ApS,RASMUS SKAARUP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Bent Skaarup,Rasmus Skaarup de dominerende ejere.

BRS Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Tab i ejendomsvirksomhed i Hjallese er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Energivej 4A ApS, der har adresse i Hjallese. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -85.000 til 120.859 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 521.000 kroner til 757.190 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Hjallese-selskabet fra 669.000 til 696.179 kroner.

Selskabet ledes af direktør Bent Skaarup. I første omgang er det BENT SKAARUP INVEST ApS,RASMUS SKAARUP HOLDING ApS,Trisk Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Bent Skaarup den dominerende ejer.

Energivej 4A ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ørndrup Invest ApS i Odense C fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Odense C-virksomheden Ørndrup Invest ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 842.695 kroner til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odense C-selskabet fra 4,3 millioner til 7,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lasse Sandahl Ørndrup. I første omgang er det Lasse Ørndrup Holding IVS,Lasse Ørndrup Holding ApS,Jesø Holding IVS,Jesø Holding ApS,Simon Ørndrup Holding IVS,Simon Ørndrup Holding ApS,Hardy Ørndrup Holding IVS,Ørndrup Invest Holding IVS,Ørndrup Invest Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lasse Sandahl Ørndrup,Jeppe Sandahl Ørndrup,Simon Sandahl Ørndrup de dominerende ejere.

Ørndrup Invest ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, drift og udlejning af privat bolig og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Gevinst i Odense M-virksomhed

Der blev tjent penge i det seneste år i ouno aps, der er en virksomhed i Odense M. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 7314 kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Årets bruttofortjeneste var på 7852 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Odense M-virksomheden endte på 45.686 kroner.

Firmaet ledes af direktør Knud Edmund Mørup. I første omgang er det LUFC Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Knud Edmund Mørup den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er ouno aps anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er drive grafisk virksomhed samt anden efter ledelses skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab offentliggjort: Gevinst i Tarup-virksomhed

Der blev tjent penge i det seneste år i Tarup-selskabet MijoniDK ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 926.772 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Medarbejdertallet var på 2 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte.

Årets bruttofortjeneste endte på 1,7 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Tarup-firmaet endte på 762.568 kroner.

Firmaet ledes af direktør Michael Johannes Nielsen, der også er ejer.

MijoniDK ApS tilhører branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udøve socialpædagogisk indsats for udsatte unge og formueforvaltning samt anden beslægtet virksomhed hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Percussion Play Danmark ApS i Ubberud tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Percussion Play Danmark ApS i Ubberud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 374.374 til 891.298 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var i gennemsnit 2 ansatte i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 1,1 millioner kroner til 2,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ubberud-selskabet fra 848.005 til 1,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Lars Schrøder Hansen, der også er ejer.

Percussion Play Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af musikinstrumenter." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel med musikinstrumenter og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Bellinge-virksomhed er konstant: Holder fast i sit overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Sandbergs Guldsmedje ApS i likvidation, der er et firma i Bellinge. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 96.518 til 50.427 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018, der endte med et resultat før skat på 144.263 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 331.139 kroner til 51.935 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 39.095 kroner efter skat et overskud på 39.095 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Sandbergs Guldsmedje ApS i likvidation fra 199.122 til 125.217 kroner.

Selskabet ejes af Jørgen Sandberg.

Sandbergs Guldsmedje ApS i likvidation har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Selskab i Odense C ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i virksomheden TCB Original ApS, der har adresse i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 74.012 til -20.628 kroner før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 83.577 kroner til 75.601 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -16.090 kroner efter skat voksede formuen i TCB Original ApS sidste år fra 86.302 til 126.977 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ulrik Buhl og Jesper Dyrby. I første omgang er det Ulrik Buhl,Rasmus Helbo,Jesper Dyrby,TCB Original ApS, der står som ejere. I sidste ende er Ulrik Buhl,Rasmus Helbo,Jesper Dyrby de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er TCB Original ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen faldt hos finansselskab i Odense C

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Odense C-firmaet SKIPPER INVEST ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 1,5 millioner til 970.818 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 1,1 millioner kroner, året før var tallet 1,6 millioner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet noget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner kroner i det seneste regnskab - et fald på 31,4 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Selv om året endte med et overskud på 752.899 kroner efter skat, et overskud på 752.899 kroner efter skat, faldt formuen i SKIPPER INVEST ApS fra 5,3 millioner til 4,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Aino Krogh, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er SKIPPER INVEST ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er finansiering, investering, valutahandel, aktiebesiddelse/handel, at indgå aftaler på de finansielle markeder, samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Odense C-virksomhed i minus

Odense C-selskabet Milestone DK ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -38.096 til -149.801 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,017, der endte med et resultat før skat på 293.931 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 171.298 kroner til 42.520 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 420.116 til 270.316 kroner.

Firmaet ledes af direktør Tonni Klemmensen, der også er ejer.

Milestone DK ApS tilhører branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af konsulentydelser inden for byggebranchen samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal offentliggjort: Dalum-firmaet Semesto ApS fik tab i det seneste regnskab

Det seneste år er endt med underskud i Semesto ApS, der er et firma i Dalum. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -29.646 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets bruttotab endte på -29.571 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Dalum-firmaet endte på 10.354 kroner.

Firmaet ledes af direktør Simon Dong Laursen. I første omgang er det S. Dong Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Simon Dong Laursen den dominerende ejer.

Semesto ApS tilhører branchen "Anden undervisning." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive websites samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ajour System A/S i Sanderum fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Ajour System A/S, der har adresse i Sanderum. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 2,9 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 24, året før var det 23.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 21,8 millioner kroner til 24,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Sanderum-selskabet fra 7,6 millioner til 8,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Bent Rene Mortensen. I første omgang er det STATUS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bent Rene Mortensen den dominerende ejer.

Ajour System A/S hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af mobile IT produkter og software samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Røde tal forsvandt: Tab hos Robot Logistics ApS er forvandlet til milliongevinst

Efter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i selskabet Robot Logistics ApS i Odense M i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -907.854 til 3,5 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -377.589 kroner året før til 3,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Odense M-selskabet fra -469.929 til 2,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Per Monberg. I første omgang er det CHRISTIAN NIELSENS FOND,Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte,Styrelsen for Videregående,Styrelsen for Videregående Uddannelser,Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,Uddannelses- og Forskningsstyrelsen,FlexAgile Systems ApS,Robot Logistics ApS,Robot Logistics Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Steen Glerup Pedersen den dominerende ejer.

Robot Logistics ApS tilhører branchen "Computerprogrammering." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at udvikle, kommercialisere og sælge automatiserede lager- og logistiksystemer"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Odense C-virksomhed får mindre underskud

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet NCRS ApS, der har adresse i Odense C. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -1,7 millioner til -794.462 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -49.000 kroner til -36.066 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -794.462 kroner efter skat voksede formuen i NCRS ApS sidste år fra -1,7 millioner til -54.424 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Claus Skovsted. I første omgang er det FUDO ApS,Nits AS, der står som ejere. I sidste ende er Claus Skovsted den dominerende ejer.

NCRS ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive forretning ved investeringsvirksomhed, køb og salg af ejendomme samt franchisevirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Lidt mindre underskud hos Speciallæge Rune Lindberg ApS

Firmaet Speciallæge Rune Lindberg ApS i Odense C fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet reduceret fra -10.718 til -10.673 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -10.698 kroner til -10.671 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Speciallæge Rune Lindberg ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Rune Lindberg-Larsen, der også er ejer.

Speciallæge Rune Lindberg ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende speciallæger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed eller hermed beslægtet virksomhed fra adressen, Skt. Anne Plads 2-4, 5000 Odense C, eller en anden adresse, som speciallægevirksomheden flytter til"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Holdingselskab i Odense C fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet PAAT Holding registreret revisionsanpartsselskab, der har adresse i Odense C. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 4,2 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Sidste år steg egenkapitalen i Odense C-firmaet fra 13,3 millioner til 15,1 millioner kroner.

Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Virksomheden ledes af direktør Peter Ørnfeldt Thomsen, der også er ejer.

Firmaets formål beskrives sådan: "Selskabets formål er at besidde kapitalandele i offentligt godkendt revisionsvirksomhed og andre datterselskaber, formueadministration, investering og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Rådgivningsvirksomhed i Odense C ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Pays ApS c/o Charity Guard ApS i Odense C. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 9000 til -849.705 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 38.000 kroner.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 13.000 kroner til -844.263 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 86.000 til -498.716 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Thomas Muus Thorkilsen og Sophie Laursen. I første omgang er det TMT HOLDING ApS,Sophie Laursen ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thomas Muus Thorkilsen,Sophie Laursen de dominerende ejere.

Pays ApS c/o Charity Guard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Selskabets formål er beskrevet således: "At håndtere betalingsløsninger til subscription baserede virksomheder"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Charity Guard ApS i Odense C fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Charity Guard ApS i Odense C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 1,9 millioner til 5,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 15 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 6,2 millioner kroner, året før var tallet 6,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Odense C-selskabet fra 2,5 millioner til 6,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Thomas Muus Thorkilsen. I første omgang er det TMT HOLDING ApS,Sophie Laursen ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thomas Muus Thorkilsen,Sophie Laursen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Charity Guard ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve fundraising og udbyde business development samt dermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Charity Guard Fundraising ApS i Odense C ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i selskabet Charity Guard Fundraising ApS, der har adresse i Odense C. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 7000 til -118.396 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 22 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 17 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste blev 6,1 millioner kroner, året før var tallet 6,8 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 81.000 til -11.127 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af direktør Thomas Muus Thorkilsen. I første omgang er det FINNBJOERN CONSULT ApS,CHARITY GUARD ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thomas Muus Thorkilsen,Sophie Laursen de dominerende ejere.

Charity Guard Fundraising ApS hører hjemme i branchen "Call centres virksomhed." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at levere telemarketing ydelser til godtgørende organisationer"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Selskab i Odense C fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Odense C-virksomheden Charity Guard Communication ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 2,8 millioner til 6,2 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 14, året før var det 15.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 9,6 millioner kroner til 12,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Odense C-selskabet fra 4,4 millioner til 8,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Muus Thorkilsen. I første omgang er det FINNBJOERN CONSULT ApS,CHARITY GUARD ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thomas Muus Thorkilsen,Sophie Laursen de dominerende ejere.

Charity Guard Communication ApS hører hjemme i branchen "Call centres virksomhed." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at levere telemarketing ydelser til godgørende organisationer"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Udlejningsfirma i Odense M tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet AG Ejendomme Odense ApS, der har adresse i Odense M. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 333.000 til 513.580 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 445.000 kroner til 463.919 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 400.247 kroner efter skat, et overskud på 400.247 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i AG Ejendomme Odense ApS fra 2,1 millioner til 1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Bøggild Lund og Morten Damgaard Møller. I første omgang er det MDSB Ejendom ApS, der står som ejer. I sidste ende er Søren Bøggild Lund,Morten Damgaard Møller,Rikke Lund Nielsen de dominerende ejere.

AG Ejendomme Odense ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at eje og besidde ejendomme til udlejning og anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Konsulentfirma i Stige holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet TransportLaboratoriet ApS, der har adresse i Stige. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 66.343 til 142.415 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 251.187 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 452.399 kroner til 512.528 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Stige-firmaet fra 116.381 til 161.358 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Lars Østergaard Nielsen og Kristian Traberg Larsen. I første omgang er det Traberg Holding IVS,Traberg Holding ApS,LØ Holding IVS,LØ Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lars Østergaard Nielsen,Kristian Traberg Larsen de dominerende ejere.

TransportLaboratoriet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at monitorere, analysere og evaluere transportadfærd samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Huus1 ApS i Fangel gik fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Huus1 ApS, der er et firma i Fangel. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4416 til 11.126 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 62.191 kroner, året før var tallet 80.203.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 49.648 kroner til 28.881 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne.

Sidste år voksede egenkapitalen i Fangel-selskabet fra 157.956 til 169.082 kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Jørgensen Huus, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Huus1 ApS anbragt i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive bogføringsvirksomhed for små og mellemstore virksomheder, samt de følgeopgaver dette medfører"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Webforum Media ApS i Bolbro holder sig i rødt

Bolbro-selskabet Webforum Media ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4055 til -4847 kroner før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -3735 kroner til -4600 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 35.945 til 31.098 kroner.

Selskabet ledes af direktør Asmus Lars Brigsted. I første omgang er det BRIGSTED HOLDING ApS,CARSTEN MA ANDERSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Asmus Brigsted,Carsten Ma Andersen de dominerende ejere.

Webforum Media ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af IT systemer, forlagsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Minus hos Cotton Club ApS er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Cotton Club ApS i Odense C. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -169.514 til 80.261 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 219.860 kroner til 186.267 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odense C-selskabet fra 266.765 til 308.266 kroner.

Firmaet ledes af direktør Carsten Gørnandt, der også er ejer.

Cotton Club ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Lykke & Co. A/S i Odense SØ fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Odense SØ-firmaet Lykke & Co. A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 453.408 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 5 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 7 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 2,7 millioner kroner til 5,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odense SØ-selskabet fra 1,8 millioner til 3,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Dennis Priske Lykke. I første omgang er det LYKKE & CO. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Dennis Priske Lykke den dominerende ejer.

Lykke & Co. A/S hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Odense M-selskabet Hunderup Entreprise ApS fik tab i det seneste regnskab

Det seneste år er endt med underskud i firmaet Hunderup Entreprise ApS i Odense M. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -138.389 kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Årets bruttofortjeneste blev noteret til 84.044 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Odense M-selskabet endte på -98.389 kroner og er dermed negativ.

Selskabet ledes af direktør Thomas Kent Magnussen og ejes af Thomas Kent Magnussen,Trine Kalhauge Christensen.

Hunderup Entreprise ApS tilhører branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Formålet er at drive et selskab med speciale indenfor tømrerarbejde, glarmesterarbejde og malerarbejde"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Tømrerfirmaet B & H ApS i Odense C er gået fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tømrerfirmaet B & H ApS, der har adresse i Odense C. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -824.689 til 238.338 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 8 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 2,9 millioner kroner til 3,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Odense C-virksomheden fra -908.943 til -727.037 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Rene Haurand og Claus Brandt. I første omgang er det C. BRANDT HOLDING ApS,HAURAND HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Rene Haurand,Claus Brandt de dominerende ejere.

Tømrerfirmaet B & H ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: Ejendomsvirksomhed i Odense C har tab

Firmaet RHCB Ejendomme ApS, der har adresse i Odense C, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet formindsket fra -3389 til -938 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 498.537 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -4832 kroner til -2225 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 357.209 til 243.271 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Claus Brandt og ejes af Winnie Larsen,Claus Brandt.

I Erhvervsstyrelsens register er RHCB Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at investere i ejendomme og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Handelsvirksomhed i Odense C holdt fast i sit overskud

Selskabet KINASE LOGISTICS ApS i Odense C har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 32.178 til 45.770 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaet oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit 1, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 515.820 kroner til 234.535 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odense C-firmaet fra 64.802 til 104.107 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Brigitte Susanne Boldyreff og Yukie Nakamura og ejes af Carna Biosciences, Inc..

KINASE LOGISTICS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er kommercialisering, rådgivning, produktsalg, servicering og andre ydelser, der står i forbindelse med protein kinaser, proteinkinase tests og proteinkinaseprofilering"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Kjul Invest ApS holdt fast i et overskud

Bellinge-firmaet Kjul Invest ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 103.366 til 469.055 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 82.781 kroner til 101.475 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Bellinge-firmaet fra 6 millioner til 6,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kent Larsen, der også er ejer.

Kjul Invest ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse samt at købe, sælge og udleje fast ejendom og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Dyk ned i de seneste regnskaber fra Odense Kommunes virksomheder.
Annonce
Odense For abonnenter

Ja til at rive ned og bygge nyt: Nu kan nye boliger erstatte gammelt supermarked i Odense

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Se video - arkæologer i ekstase over 'usædvanligt' fund i Odense Å: - Det er helt utroligt, at vi ikke har opdaget noget så stort før nu

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Seriesvindler snød Kasper og Jannie: Den 29-årige svindler blev truet til at stjæle autocampere for at komme gammel hashgæld til livs

Erhverv

Skadedyr i produktionskøkkenet: Fødevarestyrelsen lukker køkkenet på omstridt slotskro

Assens

Komiker sov i en skov for på en gammel havelåge at nå frem til enkeltstarten i Assens

Bandekriminelle ombygger gas- og signalvåben så let som ingenting: Nu skal det være slut, siger regeringen

Odense

Nye våben skal sprænge fødekæden til banderne: Regering vil gøre det lettere at tvangsfjerne dømte bandemedlemmers børn og søskende

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

For abonnenter

Han vil skabe en papirfabrik på niveau med Europas største: På to år er Papirværk blevet økonomisk bæredygtig

Nyborg

Vil 'forlænge' Storebæltsbroen med fire kilometer: Minister til Nyborg med opsigtsvækkende støjplan

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Bagsiden

Cykelstier nedlægges og bymidten bliver pedalfri: Sådan skal flere tvinges til at bruge letbanen

Fyn For abonnenter

Overlæger har truet og mobbet ansatte:  OUH-direktør fortæller, hvorfor udskældte læger er blevet forfremmet

Assens

Lars var en af dem, der fik det til at ske: - Jeg fatter hat af cykling, men det er fedt, når man ser en rytter komme kørende med 70 kilometer i timen

Annonce