Annonce
Assens

Friske øjne på: Finkæmning af Assens Kommunes økonomi skal være afsluttet i august

Finn G. Johansen er kommunaldirektør i Assens Kommune. PR-foto: Assens Kommune
Resultatet af den økonomiske gennemgang af Assens Kommunes budget skal være klar til politikernes budgetseminar 20.-21. august, fortæller kommunaldirektør Finn G. Johansen.

Assens: Det bliver primært revisionsfirmaet BDO, som skal finkæmme Assens Kommunes økonomi for at finde områder, hvor man kan skabe bedre balance mellem forbrug og budget. Det fortæller Assens Kommunes kommunaldirektør Finn G. Johansen.

- Vi bruger vores revision som ankerpunkt for gennemgangen, fordi de er inde i vores driftsområder og arbejder med lignende sager i andre kommuner. Så er der i det her budget på 2,7 milliarder kroner nogle områder, hvor der er nogle andre, der er rigtig stærke på analysekraften, og der vil vi have frihed til at tage fat i dem på netop de områder, for revisionen får rigeligt at se til med bare at lave gennemgangen, siger kommunaldirektøren.

Baggrunden er et forventet merforbrug på 114 millioner kroner i 2019, trods den økonomiske genopretningsplan, Assens Kommune var igennem i 2018. Merforbruget skyldes blandt andet overførte underskud fra tidligere år på 62 millioner kroner samt stigende udgifter på psykiatri-, handicap- og anbringelsesområdet samt et stigende antal borgere, som er ledige eller kommer på førtidspension.

Annonce

Klar til budgetseminar

Der er to processer i arbejdet, oplyser kommunaldirektøren; dels skal der foretages en screening af kommunens samlede økonomi, og dels skal der udpeges 20-25 driftsområder, hvor Assens Kommune kan lade sig inspirere af andre kommuner, som har været igennem lignende processer. I det arbejde vil ressourcepersoner fra Assens Kommune også blive inddraget.

Arbejdet løber hen over sommeren, fortæller Finn G. Johansen.

- Jeg arbejder med en afrapportering på selve screeningen til byrådet 20.-21. august, hvor der holdes budgetseminar. Og så ligger der i beslutningen fra Økonomiudvalget, at det skal fremlægges der først, da det er dem, der har sat det i gang og givet mig mandatet. Her handler det om hastighed, så vi kan bruge tiden effektivt, indtil det skal fremlægges for byrådet.

En hård nød at knække

Assens Kommunes budgetlægning for 2020 kan blive en hård nød at knække.

Foruden det forventede merforbrug i 2019, er der flere faktorer, der gør økonomien for de kommende år svær at forudse. En af de helt store usikkerheder er, at Assens Kommune endnu ikke ved, hvilke indtægter, den kan forvente i 2020, fordi der har været afholdt folketingsvalg og hele processen, der vedrører kommunernes økonomi, med stor sandsynlighed bliver forsinket.

Fagudvalgene i Assens Kommune har i løbet af foråret arbejdet med råderumsblokke og peget på potentielle besparelser for 35 millioner kroner, men set i lyset af det forventede merforbrug på 114 millioner kroner i 2019, er der behov for at undersøge, om der kan findes flere penge i organisationen.

Derfor har Økonomiudvalget 6. juni givet grønt lys for, at kommunaldirektøren må sætte den eksterne gennemgang i værk.

- Den skal kaste det af sig, at den skal bibringe os konkrete handlinger som skal understøtte balancen mellem forbrug og budget samt nye vinkler, handlemuligheder og erfaringer fra andre kommuner, hvor man har været igennem lignende processer. Når jeg taler med lederne, bliver det hilst velkommen, for de sidder og kigger på noget af det samme, og der er brug for, at der kommer nogle nye øjne ind og kigger på, om der er andre muligeder her, siger Finn G. Johansen.

Ifølge loven skal byrådet i Assens Kommune have vedtaget et budget for 2020-23 senest 15. oktober.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Byggeri til 400 mio. kroner: Odenses borgmester glæder sig over ny kæmpemæssig investering i Odense

Leder For abonnenter

Byfester og markeder slipper for dyrt papirnusseri: En prisværdig skrotning

Man kan undre sig over, at et ministerium udsteder nye regler, hvor de negative virkninger er langt større end den mulige gevinst. Og at man fra politisk hold ikke kvæler den slags administrativt makværk, inden det forlader ministerkontoret. Men ud fra mottoet "bedre sent end aldrig" kan man også rose en minister, der ikke er bange for at smide en forfejlet regel i papirkurven. Ekstra prisværdigt er det, hvis skrotningen bremser overflødigt bureaukrati, som samfundet har rigeligt af. Lad os vælge den positive tilgang: Skulderklap til boligminister Kaare Dybvad Bek, som dropper en tåbelig ændring i et bygningsreglement. Ændringen ville gøre arbejdet surt for masser af frivillige, som bruger deres fritid på at gøre livet sjovere for tusinder af danskere. Hvis en række fynske folketingsmedlemmer nåede at presse ministeren, sådan som de ifølge Kertemindes borgmester Kasper Olesen lovede at gøre, må de gerne tage en del af æren. Den nu droppede ændring drejer sig om de byfester og markeder, som holdes overalt i landet. Nogle er velkendte og traditionsrige, andre dukker op og lukker igen. Fælles for dem alle er, at de er populære og at de primært arrangeres og drives af frivillig arbejdskraft. Ofte får arrangørerne hjælp af lokale idrætsforeninger, som honoreres med et beløb til den altid trængende klubkasse. Bortset fra fuldemandstvister og lidt trafikkaos har der aldrig været problemer med disse folkelige arrangementer. Så hvad der fik Transport- og Boligministeriet til at lancere stramninger, der skulle træde i kraft 1. januar, er svært at fatte. Men i hvert fald: Det var nu ikke længere nok, at kommunen enten gratis eller mod et beskedent gebyr lavede en pladsfordelingsplan. Nu skulle en plantegning laves af en ekstern certificeret brandrådgiver til mellem 1200 og 1500 kroner i timen. For et lille marked ville den samlede pris blive over 10.000 kroner. Dertil kom mere papirbøvl. Ifølge formand for Sammenslutningen By- og Markedsfester, Otto Skak, ville denne ekstraudgift og dette ekstraarbejde få mange foreninger til at lukke ned - til ærgrelse for mange og til gavn for ingen. Nu kan - med Dybvad Beks ord - frivillige bruge kræfterne på at være frivillige. En selvfølge, kan man tilføje.

Erhverv

Plads til 1000 ansatte: Pensionsselskab investerer 381 millioner kroner i kæmpestort kontorbyggeri ved SDU

Annonce