Annonce
Nordfyn

Fredning af skoven

En stor del af Agernæs Storskov ved Flyvesandet fredes af hensyn til sjældne sommerfugle og gamle egetræer. Det gælder også "den brændte eg", hvor cypresserne skal fjernes.

Ejeren af Agernæs Skov er fortsat imod fredning. Egebjerggård A/S er parat til at anke erstatningen

Annonce

FLYVESANDET: Knap 200 år gamle egetræer og sjældne møl og sommerfugle får endnu bedre betingelser i fremtiden på toppen af Nordfyn.

Otte år efter, at Danmarks Naturfredningsforening rejste en fredningssag for cirka en sjettedel af Agernæs Storskov, besluttede Fredningsnævnet for Fyns Amt forleden at frede 50,8 hektar af den privatejede skov. Og overlade den til at vokse på naturens præmisser.

Det er samtidig et farvel til kommerciel skovdrift.

Den kystnære skov ved Flyvesandet ejes af godset Egebjerggaard, som i alt driver cirka 500 hektar nordfynsk skov. Her er man lodret imod at frede både egetræer og de øvrige bevoksninger for en flok sommerfugle. Også selv om godsets jagter og opdræt af fuglevildt i skoven er undtaget.

Store dele af Agernæs Skov øst for Flyvesandsvej indgår i en ny fredning. Skoven indeholder ifølge Fredningsnævnet en værdifuld bestand af gamle egetræer. Tegning: Gert Ejton
Annonce

Klar til anke fredning

- Fredningen bliver sandsynligvis anket. Nu skal bestyrelsen lige drøfte kendelse og erstatning, siger direktør på godset, Kim Villumsen.

Godset har frem til udgangen af januar til at beslutte, om at man vil anerkende Fredningsnævnets kendelse. Ellers er en anke undervejs.

Foruden en solid modstand mod at frede dele af godsets skov, så er ejeren dybt uenig med nævnet om erstatningens størrelse. Amtet og statens forslag til erstatning ligger i omegnen af tre mio. kroner, men ifølge Stifttidendes oplysninger forlanger godset fem gange så meget.

- Jeg vil tro, at der går mindst et par år endnu, før en fredning er på plads. I forvejen har fredningsforslaget været syltet i flere år, påpeger direktør Kim Villumsen.

Fredningen omfatter blandt andet 20 hektar med flere hundrede år gamle egetræer. Men også ask og hassel, en underskov af kristtjørn, samt orkidéerne skovfugllæbe og ægbladet fliglæbe, hører med til den nye fredning af storskoven.

De gamle egetræer er hjemsted for en række sjældne sommerfugle, som er årsag til fredningen. Og ifølge Fredningsnævnet er storskoven den vigtigste blandt 45 lokaliteter på Fyn, når det gælder de flaksende og farverige insekter.

Arten nemapogon falstriella opleves kun få steder i Danmark og er yderst sjælden på verdensplan. Men sommerfuglen foretrækker øjensynlig egetræer og kystnær skov - begge dele er til stede ved Flyvesandet.

Annonce

Rodet skov

- Det bliver en spændende skov for publikum. Men den vil også opleves som mere rodet om nogle år, forudser Jan Becher. Han er selv skovdyrker ved Krogsbølle og medlem af Danmarks Naturfredningsforenings nordfynske lokalkomité.

- Der bliver tale om urørt skov. Og det har der faktisk været siden fredningssagen blev rejst for otte år siden, tilføjer Jan Becher.

Fredningsnævnet understreger, at publikum fortsat skal have mulighed for at færdes i skoven. Blot skal det sikres, at de gamle og udgåede egetræer ikke er til fare for publikum.

Annonce
Middelfart For abonnenter

Middelfart-præst har døbt, konfirmeret, viet og begravet i 25 år: - Jeg kan godt finde på at sidde og græde på kontoret

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce