Annoncørbetalt indhold

Fra minister til skoledirektør: Det syder og summer af liv

Annette Vilhelmsen håber, at Tietgen på sigt kan blive en endnu større inspiration for andre skoler inden for kompetenceuddannelse og de merkantile erhvervsuddannelser.

Annette Vilhelmsen har taget springet fra folketingspolitiker til direktør for Tietgen, og hun har et ønske om, at flere danskere vil tænke uddannelse som noget varigt og ikke noget som afsluttes efter en eksamen. Som direktør vil hun være med til at flytte skolen ind i fremtiden, men historien spiller stadig en rolle.

I august 2016 startede et nyt kapitel for 58-årige Annette Vilhelmsen. Efter 15 år i politik kommunalt og på Christiansborg blev hun direktør for uddannelsesinstitutionen Tietgen. Skiftet har været meget givende for hende. Især det daglige møde med kursister og elever bekræfter hende i, at jobbet er helt rigtigt for hende.

Både gennem sin egen uddannelse og erhvervskarriere samt det politiske virke har det ofte været børn-, unge og uddannelsesområdet, som har haft hendes fokus, og det er det stadig som direktør for Tietgen. Derfor har Annette Vilhelmsen også en forhåbning om, at synet på uddannelse kan ændres, og det vil hun gerne være med til.

- For mig er uddannelse adgangsbillet til at blive myndig. Gennem uddannelse skal de unge have mulighed for at blive del af arbejdsmarkedet, at være en aktiv del af civilsamfundet og samtidig opleve en personlig udvikling. Det er ligegyldigt, hvilke udfordringer vi stiller op, så vil uddannelse være en del af svaret. Uddannelse bør ikke være noget afsluttet, fortæller Annette Vilhelmsen, der er uddannet cand. pæd. i pædagogik, og tilføjer.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik større åbenhed om, at man livslangt kan videreuddanne og opkvalificere sig. Så det med at tro, at hvis man ikke vælger rigtigt første gang, så er man fortabt, mener jeg er helt forkert. Sådan må det ikke være. Vi kan som skole give første, andet og tredje step i at søge uddannelse og opkvalificering livslangt. Jeg tror på, at vi iboende har lyst til at udforske og dygtiggøre os gennem hele livet. Det har vi muligheden for at understøtte her på Tietgen , siger hun.

Et berigende job

Det første godt halvandet år som direktør for Tietgen har på alle måder været godt, lyder det fra Annette Vilhelmsen, som forlod Christiansborg i juni 2015. Hun lægger stor vægt på at se resultaterne af det arbejde, der foregår i direktionen og bestyrelsen, som en af de bedste sider ved hendes nuværende job. Og selvom om springet udefra kan virke stort, oplever Vilhelmsen, at hun bruger mange af de samme evner i hendes nuværende job.

- Det har været utroligt spændende. Det er en stor opgave, og det har fra dag et været meget berigende. Jeg synes, at hver dag jeg går ind ad døren på en af vores afdelinger, så syder og summer det af liv, og det minder mig om, hvor vigtigt det er, at der er adgang til uddannelse. Derfor er min mission, at uddannelse er en central del af alles liv. At jeg hele døgnet kan koncentrere mig om at skabe gode rammer og muligheder for uddannelse, er det bedste ved jobbet. Det er både givende og tilfredsstillende, siger Vilhelmsen.

Gavn af politiske kontakter

Hun ser det som en væsentlig opgave at være tæt på medarbejdere, kursister og elever sammen med bestyrelsen og direktionen, så det er muligt at omsætte visioner og strategier for uddannelsesinstitutionen til virkelighed. Efter 15 år med politik i byrådet i Kerteminde, på Christiansborg og som minister har Annette Vilhelmsen fået mange kontakter og et stort netværk. Og det gør hun jævnligt brug af i arbejdet hos Tietgen.

- Jeg er heldig, at jeg hele livet har samlet gode kontakter og netværk op. Det forsøger jeg at pleje på bedste vis. Jeg har kontakter, som jeg inspirerer, og som inspirerer mig. Når man som mig har været en del af Christiansborg og regeringen og går ud derfra, så er det, der bliver tilbage et bredt spektre, hvor det ikke er det partipolitiske som fylder, men det gode samarbejde, forklarer Vilhelmsen og tilføjer.

- Den erfaring, jeg tager med fra det politiske, er at være meget fokuseret i forhold til, hvordan vi kan opnå, at flere unge skal tage uddannelser. Jeg tror, at min tilgang er at se på, hvad vi kan bruge, og hvad vi gerne vil, når der kommer nye lovkrav eller bekendtgørelser. Jeg er måske mere optaget af at få ting til at ske i stedet for at se på mulige begrænsninger. Det er en tankegang, der blandt andet kommer fra mit politiske virke, forklarer Vilhelmsen.

Erhvervsskolernes tilbud om uddannelser bliver jævnligt udbudt, og ikke alle ønsker fra skolerne bliver opfyldt. Da hun tiltrådte, var der en ny udbudsrunde i forhold til at kunne tilbyde en fuld handelsuddannelse, og her kunne Vilhelmsens og restens af skolens kontakter komme i spil.

- Det så ikke ud til at vi ville få uddannelsen, og derfor handlede det for os om at få fokus på, hvad vi kunne tilbyde, og efter det analysearbejde gik vi i gang med at trække på kontakter. Det var vigtigt for os at fastholde, at det skulle give mening at få den fulde uddannelse hertil, og vi skulle kunne leve op til uddannelsens krav. Og heldigvis endte vi med at få uddannelsen. Vi mente, at fynboerne skal kunne få både grunduddannelse og overbygning her, og det kan de nu. Det er en stor sejr. Det er det for os og for de fynske virksomheder, som kan beholde elever og praktikanter tættere på, fortæller Annette Vilhelmsen.

Tietgen som inspiration

Siden Annette Vilhelmsen satte sig i direktørstolen har hun også kunnet se en række ting, som hun har arbejdet på at sætte sit præg på. En af dem har været at skabe et fælles brand for Tietgen, der består af et handelsgymnasium på Elmelundsvej, erhvervsuddannelserne EUD og EUX på Lerchesgade og et efteruddannelsescenter på Ejlskovsgade og Rugårdsvej. Ønsket er at skabe en fælles forståelse på tværs af afdelingerne om, at Tietgen er en helhed og ikke en række søljer, og det mener direktøren er lykkedes, og selvom Annette Vilhelmsen i halvandet år har stået i spidsen for Tietgen, så har hun naturligt stadig en række visioner for skolen, som hun håber kommer i opfyldelse inden for de kommende år. For en stor del af hendes job er at have det lange lys på og arbejde strategisk for at gøre skolen klar til fremtiden.

- Min vision er, at vi indtager og beholder den plads, jeg synes, vi har, og som vi er berettiget til på Fyn og i regionen. Samt at de måder vi arbejder på bliver en inspiration i hele landet, i forhold til at fastholde unge og sikre, at de kommer godt i gennem uddannelse, siger Vilhelmsen og tilføjer.

- Det vi gør her, skal flere vide noget om. Derfor har vi også mange ledere og medarbejdere, som sidder med i forskellige fora og udvalg. Vi er ikke bare Tietgen for os selv, men de ting, vi arbejder med, er eksempler, andre skal høre om, vi vil gerne løfte vores samfundsansvar, siger Annette Vilhelmsen, der også har som ambition om at være endnu tættere på de fynske virksomheder for at have så mange samarbejdspartnere at arbejde og udvikle sammen med som muligt.

En stor del af direktørens job handler om at forberede skolen til fremtiden, og blandt andet have stort fokus på den digitale udvikling inden for uddannelse og undervisning uden at gå på kompromis med de vigtige relationer uddannelse også handler om. For Annette Vilhelmsen trækkes en del af værdierne hos Tietgen også tilbage fra den forhistorie, der ligger i skolens navn.

- Tietgen, som vi har navn efter, var en stor idé- og finansmand, og det tænker jeg på, når jeg går forbi statuen. Det er et privilegium at have en stærk historie og rødder. At han tilbage i tiden var manden bag telegrafforbindelser til Kina og Japan, kan vi bruge til at tænke på tværs, tænke nyt og inspirere vores elever. Der er nogle ting, som går igen, uden at det bliver forældet og umoderne, fortæller Annette Vilhelmsen.

Denne artikel er sponsoreret af Tietgen, der vil sætte fokus på ungdomsuddannelse og livslang læring i et nationalt og internationalt perspektiv.

Annonce

FAKTA

Mere end 25.000 elever og kursister samt 350 medarbejder har sin årlige gang på Tietgens fire afdelinger i Odense. Tietgen har som mål at være blandt de bedste større merkantile kompetence- og uddannelsescentre i Danmark, målt på tilfredsheden hos elever, studerende, kursister og aftagere.Tietgen vil udvikle partnerskaber og netværk med erhvervslivet og være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder.

Tietgen og Annette Vilhelmsen vil også gerne have endnu stærkere dialog med de fynske virksomheder omkring uddannelse og eleverne fra Tietgen, som skal i praktikker.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.