Annonce
forside

Fra kampskrift til lokalt kommunikationscentrum

2. februar 1863 blev det første eksemplar af Sydfyenske Tidende sendt på gaden. I dag udkommer avisen fortsat. I dag med bladnavnet Fyns Amts Avis.

Avisen blev skabt af egnens befolkning som et middel i kampen for menigmands ret for bondefrigørelsen og for det politiske demokrati. Avisen har således sine rødder i grundlovskampen i 1800-tallet, hvor ytringsfriheden hverken var lovmæssigt garanteret eller en del af den offentlige debatkultur.

Meget har ændret sig siden. Men Fyns Amts Avis holder fortsat ytringsfrihedens fane højt. Enhver tanke skal kunne rummes i avisen. Vi er til for at meninger skal brydes og skabe udvikling. Og som et lokalt forankret men liberalt dagblad er frisind en naturlig del af avisens koncept.

I dag har Fyns Amts Avis udviklet sig til ikke alene at være talerør for egnens interesser, men også hele områdets kommunikationscentrum. Det er her, man i en efterhånden mere og mere broget og forvirret medieverden kan holde sig orienteret om, hvad der sker primært på Sydfyn og øerne, men også på resten af Fyn, den øvrige del af landet og i verden.

Med til den rolle hører også, at avisen er vagthund over for politikere og andre magthavere. Det sker ved at stille kritiske spørgsmål til beslutninger og begivenheder. Både lokalt og over for Christiansborg, de landsdækkende interesseorganisationer og det store erhvervsliv.

Fyns Amts Avis udgives af A/S Svendborg Avis, som er en del af Jysk Fynske Medier. Formålet med A/S Svendborg Avis' deltagelse i Jysk Fynske Medier er først og fremmest at skabe grobund for den fortsatte udgivelse af Fyns Amts Avis, der yderligere skal cementere sin position som en af landets bedste lokalaviser.

Annonce

A/S Svendborg Avis

A/S Svendborg Avis ejer udgiverretten til at drage omsorg for udgivelsen af Fyns Amts Avis. Fyns Amts Avis udgives som dagblad på et liberalt, demokratisk grundlag.

Bestyrelse
Gårdejer Hans Erik Nellegaard, formand
Direktør Jan Bøttiger, næstformand
Tømrermester Erik Ehlers
Direktør Henrik Halberg
Gårdejer Hans Pade Nielsen
Koordinator Per Ingemann Nielsen
Forstander Uffe Strandby, formand for repræsentantskabet, observatør

Repræsentantskab
A/S Svendborg Avis har et repræsentantskab på 30 medlemmer valgt af aktionærerne. Ved valget tages der i videst muligt omfang hensyn til, at alle dele af læserkredsen kan blive repræsenteret.

Forstander Uffe Strandby er formand for repræsentantskabet.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Byggeri til 400 mio. kroner: Odenses borgmester glæder sig over ny kæmpemæssig investering i Odense

Leder For abonnenter

Byfester og markeder slipper for dyrt papirnusseri: En prisværdig skrotning

Man kan undre sig over, at et ministerium udsteder nye regler, hvor de negative virkninger er langt større end den mulige gevinst. Og at man fra politisk hold ikke kvæler den slags administrativt makværk, inden det forlader ministerkontoret. Men ud fra mottoet "bedre sent end aldrig" kan man også rose en minister, der ikke er bange for at smide en forfejlet regel i papirkurven. Ekstra prisværdigt er det, hvis skrotningen bremser overflødigt bureaukrati, som samfundet har rigeligt af. Lad os vælge den positive tilgang: Skulderklap til boligminister Kaare Dybvad Bek, som dropper en tåbelig ændring i et bygningsreglement. Ændringen ville gøre arbejdet surt for masser af frivillige, som bruger deres fritid på at gøre livet sjovere for tusinder af danskere. Hvis en række fynske folketingsmedlemmer nåede at presse ministeren, sådan som de ifølge Kertemindes borgmester Kasper Olesen lovede at gøre, må de gerne tage en del af æren. Den nu droppede ændring drejer sig om de byfester og markeder, som holdes overalt i landet. Nogle er velkendte og traditionsrige, andre dukker op og lukker igen. Fælles for dem alle er, at de er populære og at de primært arrangeres og drives af frivillig arbejdskraft. Ofte får arrangørerne hjælp af lokale idrætsforeninger, som honoreres med et beløb til den altid trængende klubkasse. Bortset fra fuldemandstvister og lidt trafikkaos har der aldrig været problemer med disse folkelige arrangementer. Så hvad der fik Transport- og Boligministeriet til at lancere stramninger, der skulle træde i kraft 1. januar, er svært at fatte. Men i hvert fald: Det var nu ikke længere nok, at kommunen enten gratis eller mod et beskedent gebyr lavede en pladsfordelingsplan. Nu skulle en plantegning laves af en ekstern certificeret brandrådgiver til mellem 1200 og 1500 kroner i timen. For et lille marked ville den samlede pris blive over 10.000 kroner. Dertil kom mere papirbøvl. Ifølge formand for Sammenslutningen By- og Markedsfester, Otto Skak, ville denne ekstraudgift og dette ekstraarbejde få mange foreninger til at lukke ned - til ærgrelse for mange og til gavn for ingen. Nu kan - med Dybvad Beks ord - frivillige bruge kræfterne på at være frivillige. En selvfølge, kan man tilføje.

Erhverv

Plads til 1000 ansatte: Pensionsselskab investerer 381 millioner kroner i kæmpestort kontorbyggeri ved SDU

Annonce