Annonce
forside

Fra 14 til 12 meter: Naboer er stadig utilfredse med byggehøjde på Søkildevej

Baghaverne på Esthersvej (øverst til vesntre) og Vilhelmkildevej (øverst til højre) vender ind mod Rubberton-grunden, hvor der nu skal bygges 30 almene familieboliger og to seniorbofællesskaber med i alt 54 boliger. Husejerne på de to tilstødende veje er bekymret over det indkig, et højt byggeri på grunden vil give. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Der er skåret meter af højden på det nye byggeri på Søkildevej, som politikerne på torsdag skal godkende endeligt. Men det er stadig for højt, mener naboerne, det nu håber på ørenlyd hos boligselskabet Domea.

Svendborg: De har gjort opmærksom på det ad flere omgange, naboerne til grunden på Søkildevej, hvor der skal bygges almene boliger. På et borgermøde og i adskillige høringssvar afgivet, mens lokalplanen for området har været i høring.

Byggeriet bliver for højt, mener de. Og det er der blevet lyttet til. I den lokalplan, som politikerne i først Teknik- og Erhvervsudvalget og senere på måneden byrådet endeligt skal vedtage, er maksimalt 14 meter og 3½ etager for dele af byggeriet justeret ned til maksimalt 12 meter og 3 etager. Og for den anden del af byggeriet er højst 11,5 meter og 2½ etager blevet til højst 9 meter og 2 etager.

Men det ændrer ikke meget i nabolaget på Esthersvej og Vilhelmskildevej, hvis haver grænser op til den gamle Rubberton-grund, hvor det nye byggeri skal opføres.

Eva Wahl Frost fra Esthersvej er en af dem, der har stået i spidsen for protesterne imod bygningshøjden, og hende hjælper det ikke meget, at man nu har skruet højden nogle få meter ned.

- Det ændrer jo ikke ret meget, for dem, der kommer til at bo på tredje etage, vil jo stadig kunne kigge lige ind i mit soveværelse og min baghave. Det er jeg stadig ikke interesseret i, siger hun.

De omkringliggende villaer er 8-8,5 meter, og det er den højde, det nye byggeri burde have, mener Eva Wahl Frost.

- Hele byggestilen her er lavet med små forhaver og haver bagtil og med vinduer, så vi ikke kan kigge direkte ind til hinanden. Vi er selvfølgelig ikke berøringsangste, men vi vil gerne værne om privatlivets fred, og jeg mener ikke, det er ordentligt at bygge op i tre plan, når husene omkring er så meget lavere. Det handler om æstetik og privatliv. Det behøver ikke være sådan, at man slet ikke kan kigge ind til hinanden, men jeg synes, det bør være sådan, at man kun får indkig til hinanden, hvis man opsøger det. Man bør kunne færdes rundt, uden at få direkte indkig til det hele, siger hun.

Annonce

Boligprojekterne

Boligselskabet BSB Svendborg købte i november 2017 den 13.000 kvadratmeter store grund på Søkildevej 14 af Odenseselskabet HD Ejendomme for 14.812.500 kroner.Boligselskabet vil opføre to boligprojekter på grunden i to etaper.

Første etape består af 30 mindre almene boliger. Dette byggeri ventes klar til indflytning i slutningen af 2019 og kræver ingen ny lokalplan. Det opføres i to plan.

BSB Svendborg vil også opføre to seniorbofælleskaber med i alt 54 boliger og et eller to fælleshuse. Dette projekt kræver en ny lokalplan, og den var i høring frem til 9. november.

Den reviderede lokalplan skal godkendes i Teknik- og Erhvervsudvalget den 6. december og stå den endelige prøve i Byrådet den 18. december.

Det er målet, at de første beboere skal kunne flytte ind i foråret 2021.

Sådan ser det planlagte byggeri på den tomme Rubbertongrund ud. Tegning: Praksis Arkitekter

Mange interesser på spil

Lokalplanen har været i høring og bliver med al sandsynlighed vedtaget med de nye højder og andre justeringer foretaget på baggrund af indsigelserne fra naboerne til grunden.

Det er kompromisset, mener Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

- Nu er det jo ikke borgerne, der skal bestemme, hvor høje husene skal være. Det er et spørgsmål om, hvad der er rimeligt at have på den her grund, og det er så det her, der bliver kompromisset. Det er bymæssig bebyggelse, og der er det altså normalt at bygge i højden. Vi skal både lytte til borgerne og til arkitekter og bygherre. Der er mange interesser på spil, siger han.

Derfor håber Eva Wahl Frost nu, at Boligselskabet BSB Svendborg (også kaldet Domea), som skal bygge 30 almene familieboliger og to seniorbofællesskaber på grunden, vil tage hende og naboerne med i detailplanlægningen af byggeriet.

- Vi vil gerne støtte op om, at der kommer boliger på grunden, men så håber vi bare, at Domea stadig tænker ordentligheden ind i det. Det er stadig det, jeg påberåber mig. Jeg håber, de vil planlægge, så vi får mindst muligt indkigsgener. Hvis det skal være 12 meter, håber jeg, man vil vende og dreje det, så der kommer mindst muligt indkig. Jeg håber, Domea vil tage os i hånden, siger hun.

Sådan er byggeriet på Rubbertongrunden planlagt med små familieboliger (til venstre på skitsen) samt to seniorbofællesskaber med 12 ejendomme og et fælleshus. Tegning: Praksis Arkitekter

Domea vil lytte

Det vil selskabet, forsikrer Karsten Pedersen, der er projektudviklingschef i Domea. Men løfter kan han ikke afgive.

- Naboskabet betyder rigtig meget. Men jeg kan jo ikke love, at vi kan efterkomme alle ønsker. Vi skal jo også tage hensyn til vores kommende lejere. Men vi vil jo ikke gøre noget, hvor vi generer dem, hvis vi kan gøre det lige så godt på en anden måde uden at genere dem. Vi vil meget gerne høre på dem, og vi vil meget gerne indarbejde de ting, som er rimelige at tage højde for. Det er absolut ikke et færdigt projekt, siger han.

Det, synes Eva Wahl Frost, lyder lovende.

- Vi ved jo stadig ikke, hvordan den endelige plan kommer til at se ud, men det betyder da så meget, at de vil lytte. Det er den dialog, vi har efterlyst med vores politikere, siger hun.

Teknik- og Erhvervsudvalget skal endeligt behandle lokalplanen på et møde torsdag. Den 18. december skal lokalplanen stå den endelige prøve i byrådet.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Mennesker med hjertestop skal reddes i fællesskab

Adskillige fynboer og syd- og sønderjyder er i dag i live, fordi de har fået hjælp efter et hjertestop af Region Syddanmarks førstehjælpsordning Danmark Redder Liv. Derfor har ordningen vist sit værd: Danmark Redder Liv redder vitterligt liv. Alligevel er der mindst tre gode argumenter for, at det præhospitale udvalg i Region Syddanmark mandag beslutter sig for at lukke den succesfulde ordning og i stedet lader regionen indgå i Trygfondens Hjerteløber-ordning, der har samme formål som Danmark Redder Liv. For det første er der mange flere syddanskere, der har valgt at deltage i Hjerteløber-ordningen end i Danmark Redder Liv. For det andet er ordningen landsdækkende, hvilket betyder, at også en nordjyde, en københavner eller en lollik på ferie på Fyn kan træde til ved et fynsk hjertestop. For det tredje er ordningen gratis for regionen, fordi Trygfonden betaler omkostningerne. Det sidste er i denne sammenhæng mindre vigtigt, for regionen skal såmænd nok kunne finde de få millioner kroner, som det i givet fald vil koste at køre ordningen videre. Det vigtige er, at hele Danmark bliver i stand til at redde liv ved hjertestop. Der er dog ingen tvivl om, at Hjerteløber-ordningen trænger til en forbedring. Det er f.eks. højst mærkværdigt, at man kan blive hjerteløber uden at have erfaring med eller uddannelse i førstehjælp. Derfor bør regionen i samarbejde med de øvrige regioner motivere Trygfonden til at tage et større ansvar for, at de frivillige, der rykker ud til hjertestop, også reelt kan redde liv. Ellers giver ordningen ingen mening. Indtil Trygfonden er klar med en styrket hjerteløber-indsats, bør regionen fortsat bruge et behersket millionbeløb til uddannelse af de fynboer og syd- og sønderjyder, der melder sig som frivillige - nu blot i Hjerteløber-programmet. Det vil skabe større sikkerhed og tryghed for alle parter. Og det vil sikre, at endnu flere mennesker overlever et hjertestop. For det bedste er at redde liv - i fællesskab. Så tag et førstehjælpskursus - og meld dig til.

Annonce