Annonce
Debat

Forslag for overlægerådet på AUH: Drop besparelserne – der er brug for en tænkepause

Sygehuskrise: Skat: blev sendt ud over afgrunden med katastrofale følger, og nu er det samme ved at gentage sig på landets hospitaler. Igen skyldes det blind tiltro til fiktive rationaliseringsgevinster og stordriftsfordele.

Helt aktuelt er det Aarhus Universitetshospital, der skal spare 325 millioner, samtidig med at vi på hospitalet kæmper med at få en kompliceret fusion af fire hospitaler til at fungere. Om få år vil man formentlig stå med de samme problemer i Aalborg, Odense, Køge og hovedstadsområdet.

Alle overlæger på Aarhus Universitetshospital opfordrer derfor Folketingets partier til at sætte de ødelæggende besparelser på pause. Tænk jer om. Ønsker I, at vi om 5-10 år skal mødes i en ”hospitalskommission”, som skal udrede ansvaret for, at landets hospitaler kørte ud over afgrunden?

Skal vi ikke hellere tage en tænkepause nu og finde en holdbar finansiering af hospitalerne, som baserer sig på fakta og bevidste prioriteringer og ikke på finurlig regnskabsteknik og abekastning mellem regioner og staten. En tænkepause som annullerer de aktuelle besparelser for ikke at lave uoprettelig skade på patientbehandlingen, forskningen og uddannelserne.

Helt konkret foreslår vi:

- Alle besparelser, som skyldes øgede udgifter til byggeri og flytning, stilles i bero.

- Alle besparelser, som skyldes krav til at høste forventet synergieffekter, stilles i bero.

- At regeringen efter valget sætter en udredning i gang, som skal munde ud i et forslag til en langtidsholdbar finansiering af hospitalerne baseret på en balance mellem krav og ressourcer.

Vi tror og håber, at der i alle partier vil være forståelse for, at det er tid til at handle, og vi ved, at meget kan lade sig gøre, hvis viljen er der. Vi er også overbeviste om, at eftertiden vil dømme de politikere hårdt, som kan finde 300 millioner til en tvivlsom omfartsvej, for at få et trafikforlig til at glide ned, men som lader hospitalerne køre ud over afgrunden. Politikere som kan love 1000 nye sygeplejersker eller 69 milliarder til kernevelfærd, men af taktiske årsager ikke vil sikre et velfungerende sundhedsvæsen.

I skatteskandalen blev der spillet hasard med danskerne penge. Spil ikke hasard med danskernes liv og helbred.

Annonce
Niels Juul

Besparelser på AUH

AUH skal spare 325 mio. kr. i 2019. Besparelsen skyldes primært:

- at Folketinget har besluttet, at Aarhus Universitetshospital skal spare otte procent af sit budget på grund af forventede synergieffekter.

- at indflytningen på det nye universitetshospital har kostet en milliard kroner ekstra. Beløbet afdrages over en årrække.

Oversigt over de seneste års besparelser:

2014: Statens effektiviseringskrav på 8% svarende til 475 mio. kr. bliver søsat og slår fuldt igennem i 2020.

2015: Regionsrådet vedtager spareplanen med titlen SPAR1519. AUH’s andel i besparelser er på 223 mio. kr., der skal udmøntes frem til 2019.

2017: Region Midtjyllands budget for 2017 indeholder AUH-besparelser på 10 mio. kr.

2019: Afdrag på lån vedrørende leasing medfører besparelser på 26 mio. kr.

2019: Nye besparelser på regionens budget for sundhedsområdet 195 mio. kr.

2019/20: Afdrag på energilån og leasingudgifter – i alt 37 mio. kr.

2020: Nye besparelser på regionens budget for sundhedsområdet på 295 mio. kr.

Fire nationale udfordringer for AUH

Udfordring 1:Underfinansiering

- Sundhedsvæsnet er underfinansieret med 1 procentpoint per år og har været det i siden finanskrisen. Det konkluderer sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Petersen på baggrund af tal fra VIVE.

Udfordring 2: Effektiviseringer frem til 2017

- Fra 1999 til og med 2017 har landets hospitaler været underlagt et krav fra staten om hvert år at øge produktiviteten med 2 procent. Derfor er det vanskeligt i dag at finde yderligere effektiviseringer og besparelser.

Udfordring 3: Medicinpriser

- En af de faktorer, der presser sygehusenes økonomi mest, er medicinudgifter. På landsplan er udgiften til sygehusmedicin steget fra omkring 5 mia. i 2008 til knap 9 mia. i 2017. På Aarhus Universitetshospital er prisstigningen endnu mere markant. Her er udgiften tæt på en fordobling over en niårig periode fra 758 mio. kroner i 2010 til næsten 1,5 mia. kr. i 2018. (Kilde: Region Midtjylland)

Udfordring 3: Demografi

- Flere ældre betyder øget pres på sygehusene. I 2025 – om seks år – er der 39 pct. flere ældre borgere i Danmark mellem 80 og 89 år.

Tre perspektiver på AUH-besparelser

1. Skandalen i SKAT

Folketinget besluttede i 2005 at centralisere skatteinddrivelsen i Danmark ved at etablere SKAT og samtidig skære drastisk i antallet af medarbejdere i forventning om store effektiviseringsgevinster. Det kom til at koste samfundet ekstremt dyrt:

- 12,7 mia. kr. forsvandt i udbytteskatsagen

- 1,3 mia. kr. i bilafgifter mangler i statskassen, fordi de ikke er blevet inddrevet siden 2012

- 5,8 mia. kr. har Gældsstyrelsen eftergivet danske skyldnere

- 117,4 mia. kr. skylder danskerne staten (Kilder: Gældsstyrelsen, Ritzau)

Lige som i skatteskandalen er supersygehusene et centraliseringsønske fra Folketinget, hvor man har indregnet store effektiviseringsgevinster i starten på grund af forventede synergieffekter.

2. Cityringen i København

Som en del af metrobyggeriet i København blev cityringen 1,7 mia. kr. dyrere end oprindeligt budgetteret. Trods uenighed om Metroselskabets ansvar for budgetoverskridelsen, dækkede Staten og Københavns Kommune meromkostningen. (Kilder: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Politiken)

Lige som cityringen er AUH og de øvrige supersygehuse bestilt af Folketinget. Derfor bør staten tage ansvar for de ekstra omkostninger, der er opstået i forbindelse med at samle AUH i Skejby. Det er som med cityringen uforudsete udgifter, der ikke var en del af det oprindelige budget.

3. Omfartsvejen ved Mariager

I regeringens og DFs trafikforlig i marts 2019 blev der afsat 377 mio. kr. til en omfartsvej ved Mariager. En beslutning som efter få dages kritisk omtale i mederne blev ændret. Budgettet til omfartsvejen blev i april 2019 beskåret til 80 mio. kr. (Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Omfartsvejen fik tildelt et stort millionbeløb på et løst grundlag. På AUH vil det tilsvarende beløb betyde en reel positiv forskel for patienternes behandlingstilbud.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Venstre efterrationaliserer om Thomas B. Thriges Gade

Læserbrev: I søndagens avis har odenseredaktør Erik Thomsen begået en spændende analyse af det netop indgåede budgetforlig i Odense. I særdeleshed blev det spændende i sidste afsnit, hvor man kunne læse at "hos Konservative husker man alt for godt valget i 2013, hvor Venstre med en mærkesag om en reel gennemkørsel via de nye p-kældre i centrum fik et kanonvalg". Det er vist kun Venstre, der husker det sådan. Og derfor ret mystisk, at redaktøren, ukritisk, viderebringer en påstand som Venstres politiske ordfører fremførte ved førstebehandling af budgettet. Der er som minimum tale om efterrationalisering, når Venstre pludselig hævder at have gået ind for reel gennemkørsel via den nye p-kælder i Thomas B. Thriges Gade. Og det kunne redaktøren nemt have konstateret, hvis han havde orket at se sin egen avis fra 2013 igennem. For eksempel ville han have set, at Venstre den 30. januar 2013 stemte imod overhovedet at lave en VVM undersøgelse for hele Thomas B. Thriges Gade projektet. Og uden VVM undersøgelse intet projekt. Ellers kunne han have læst det debatindlæg, som Bo Libergren og Lars Chr. Lilleholt skrev den 17. februar 2013, hvor der stod "den bedste løsning er, for os at se, en tosporet vej sammen med letbanen over jorden, hvor der byfortættes op til". Altså ingen gennemkørsel gennem p-kælderen, men en vej ovenpå jorden. Og så var der den artikel, som journalist Rune Blichfeldt skrev den 8. november 2013, hvor holdningerne til Thomas B. Thriges Gade blev ridset op "mens Konservative og Dansk Folkeparti begge taler om reel gennemkørsel, står begge partier samtidig fast på at gennemføre den nuværende løsning… Venstre, der i sin tid stemte for aftalen, men senere trak sig ud af forliget, vil derimod ændre den plan, der foreligger, så der også fremover kan køre biler på overfladen i to spor - et i hver retning". Det er altså på ingen måde rigtigt, at Venstre havde en mærkesag om reel gennemkørsel gennem p-kælderen. Det er en løgn, som Venstre behændigt prøver at lancere nu, hvor projektet begynder at ligne en succes. Venstre ville fastholde en vej ovenpå jorden. Og stemte kun af nød for Det Konservative Folkepartis forslag om reel gennemkørsel via p-kælderen i 2014 – efter valget. Det er på sin vis forståeligt, at Venstre lyver om deres politik. Men det er skuffende, at avisen ukritisk viderebringer løgnen, så den får et skær af sandhed.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce