Annonce
Nordfyn

Fornyet håb om lavere fart ved indgangen til Morud

Åbakkevænget, hvor der er 50 byggegrunde, er det største udstykningsprojekt i Nordfyns Kommunes historie og kommer også til at betyde justeringer i områdets infrastruktur. Arkivfoto: Henrik Larsen
Ud fra de målinger, som er foretaget, vil støjvolden i baggrunden sørge for, at støjniveauet på Åbakkevænget ikke bliver for højt. De mulige sænkninger af hastigheden på Søndersøvej begrundes med hensynet til trafiksikkerheden.

Morud: Byskilte er ikke noget, man bare flytter efter forgodtbefindende, men med udsigt til, at Morud om føje tid får en helt ny bydel, Åbakkevænget med 50 udstykninger, giver det mening at overveje situationen.

De mange nye beboere skal selvsagt også til og fra området, og det nødvendiggør en justering af områdets infrastruktur. Der skal være udkørsel fra Åbakkevej til den stærkt trafikerede Søndersøvej. Her er den nuværende fartgrænse 80 kilometer i timen.

Af hensyn til trafiksikkerheden åbner politikerne i Teknik- og Miljøudvalget nu op for at flytte byskiltet ud på den anden side af Åbakkevej - samt desuden at farten nedsættes til 60 kilometer i timen på Søndersøvej 150 meter før den nye placering af byskiltet.

Annonce


I givet fald kræver det en godkendelse af Fyns Politi. Lykkes det ikke med den plan, er plan b at søge om en nedsættelse af hastigheden på Søndersøvej til 60 kilometer i timen 150 meter før Åbakkevej.


I givet fald kræver det en godkendelse af Fyns Politi. Lykkes det ikke med den plan, er plan b at søge om en nedsættelse af hastigheden på Søndersøvej til 60 kilometer i timen 150 meter før Åbakkevej.

En borgergruppe med tilknytning til udstykningen på Åbakkevænget har argumenteret med, at hastigheden skal begrænses. Ikke kun på grund af trafiksikkerheden. Men også fordi, støjen ellers vil blive for høj i visse dele af Åbakkevænget, frygter de.

En støjberegning fra firmaet Cowi viser dog, at støjniveauet ikke i sig selv er en begrundelse for, at hastigheden skal sænkes. Niveauet vil også med en tilladt hastighed på 80 kilometer i timen holde sig inden for det reglementerede. Med andre ord har den støjvold og støjskærm, der er en del af projektet, den ønskede støjdæmpende effekt på de grunde, som ligger tættest på Søndersøvej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kerteminde

Politiet jagter to mænd efter overfald på buskontrollør: Den ene har måne – den anden er muskuløs

Annonce