x
Annonce
Læserbrev

Forbrugsmekka på giftgrunden Lynfrosten!

Et nyt forbrugsmekka i Nyborg på en af Danmarks meste forurenede grunde! Det får ikke det lokale byrådsflertal til at blinke med øjnene. De handler stålsat efter at skabe merforbrug, hvilket er det stik modsatte af at forholde sig hensigtsmæssigt til den globale klimakrise. Denne liberalistiske drøm giver mange af Nyborgs borgere mareridt. Flertallet i byrådet består af SF, DF og Venstre, men deres moderpartier, der alle ønsker en CO2 reduktion på 70%, bliver ikke taget alvorligt i Nyborg, eftersom der i stedet sættes næsen op efter mere og mere lokalt forbrug. Det er ikke et større forbrug, der løser klimakrisen. Tværtimod vil et øget forbrug føre til, at vi kommer hurtigere op på de 2 graders stigning i temperaturen globalt set, hvilket vil medføre en temperaturstigning på 6 grader i Danmark, samt en havvandsstigning på mellem 1-2 meter. I Nyborg tyder det på, at flertallet i byrådet mener, at vi sagtens kan vente med at tage klimakrisen alvorligt. De tror, at vi har god tid til at finde de rigtige løsninger, ellers må det være op til de næste generationer at løse problemerne. I stedet giver de en blankocheck til den kapitalstærke Philipsen Group, der ikke tager globale hensyn. Tværtimod er Philipsen Group skabt til at give størst muligt afkast af deres investeringer, og afkastet vil for kloden bevirke, at vi får et varmere klima. Reelt set vil det ikke give flere penge i den kommunale kasse, hvis der bliver opført butikker på Lynfrosten. Philipsen Group skal nemlig ikke betale grundskyld, da forurenede grunde er friholdt for skattebetaling. Derfor vil afkastet komme godt i hus for Philipsen. De forretninger, der kommer til at etablere sig på det nye “mekka”, vil sandsynligvis ikke være lokale virksomheder, hvilket vil betyde, at de kommer til at bidrage meget lidt til den kommunale kasse. Forretninger i centrum er derimod præget af mange små selvstændige virksomheder, som betaler fuld skat af deres overskud, og samtidig har de forholdsvis flere ansatte i forhold til deres omsætning. Det kan derfor ende med at blive en rigtig dårlig forretning for Nyborg Kommune, hvis der bliver bygget et indkøbsmekka med kædebutikker på den forurenede grund. Vi må og skal stoppe vanviddet, både for nutidens lokalsamfunds og de kommende generationers skyld. Derfor mener Enhedslisten, at vi bør arbejde på at få renset op på Lynfrosten, samt bevare vores fine middelalderby som et oplevelsesværdigt og blomstrende handelscentrum.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Coronavirussen vil forandre dansk politik

I Danmark har vi – heldigvis – en politisk tradition for, at vi rykker sammen, når det gælder. Således kunne Folketinget på tværs af partiskel i et højt tempo og uden det sædvanlige politiske fnidder vedtage de nødvendige tiltag. Hvad enten det var omfattende og nødvendige tiltag på sundhedsområdet, forbud mod større forsamlinger eller en historisk stor økonomisk kompensation til ansatte og virksomheder, der er ramt af Coronaen. Også fagbevægelsen og arbejdsgiverne har med indgåelsen af en trepartsaftale, der spænder et sikkerhedsnet ud under rigtigt mange lønmodtagere og mange virksomheder vist, at de er parate til at tage ansvar i denne svære situation. Men det er ikke slut endnu, og der bliver brug for flere tiltag. Både for at håndtere sundhedssituationen, men også for at sikre, at de alt for mange virksomheder, der af den ene eller anden årsag ikke bliver hjulpet af de vedtagne hjælpepakker, kan få den fornødne hjælp. Når denne coronakrise er drevet over, er der behov for samarbejder på tværs af partiskel. Til den tid vil dansk politik være forandret. Vi vil stå med en kæmpe regning, som vi endnu ikke kender, og som skal samles op. Det kommer til at kræve politisk mod og vilje. Hvordan sikrer vi de rette politiske rammer, økonomisk vækst og dermed en fortsat høj beskæftigelse? Og hvordan får vi de mange tusinde mennesker, der i disse dage bliver afskediget eller sendt hjem, tilbage på arbejdsmarkedet? Der er mange spørgsmål, der kræver politisk handling og samarbejde i Folketinget. I den første tid af coronakrisen har Folketinget vist vilje til samarbejde, men hvor længe vil det vare ved? Vil vi se ydrefløjene grave sig ned, som vanen forskriver? Og hvad med regeringens parlamentariske grundlag – herunder ikke mindst Enhedslisten og SF – vil de have modet til også at træffe upopulære beslutninger? Der må gøres ofre i tiden efter, og det er ikke givet, at Arne får lov til at komme tidligere på pension, eller at vi kan afsætte ubegrænset med penge til klimaet, hvis pengene ikke er der. For mig at se er løsningen klar: Et tæt samarbejde mellem S-regeringen og Venstre om en omfattende plan, der skal få Danmark tilbage på sporet. En plan, der rækker mange år frem – også til efter næste folketingsvalg. De to partier har flertal tilsammen og har for mig at se en forpligtigelse til at træffe de nødvendige politiske beslutninger for at bringe Danmark sikkert videre. Coronavirussen har derfor forandret dansk politik her og nu men så sandelig også på lang sigt.

Annonce