Annonce
Indland

For og imod formodet samtykke til organdonation

Bolette Marie Kjær Jørgensen. Pressefoto: Det Etiske Råd

Avisen Danmark har talt med to medlemmer af Etisk Råd om fordele og ulemper ved formodet samtykkke. Et samtykke hvor den enkelte betragtes som donor, med mindre vedkommende aktivt melder sig fra.

Annonce

Thomas Søbirk Petersen: For et formodet samtykke)

Ph.d. i filosofi, professor (mso) i Etik ved Roskilde Universitet.

1. Større registrering. Alt peger på, at hvis formodet samtykke indføres, vil det betyde, at flere organer kommer i spil. Undersøgelser viser nemlig, at når man fører en anonym samtale med danskerne om organdonation, så svarer over 70 procent, at de bakker op om organdonation. Så et formodet samtykke vil faktisk bare hjælpe folk til at træffe det valg, der giver mening for dem.

2. Vi bestemmer stadig selv. Formodet samtykke stemmer fint overens med menneskets autonomi, og det faktum, at vi alle har ret til at bestemme over vores egne anliggender. For der er ingen, der siger, at du skal være organdonor. Det kræver blot en afregistrering. For at blive ved emnet selvbestemmelse, så giver det mere mening at fremhæve de mennesker, der dør på venteliste. For det er de mennesker, der får ødelagt deres autonomi, når de ikke længere er herre over eget liv.

3. Liv. Jeg synes, det er meget klart, hvad der er det rigtige at gøre. Alt peger på, at et formodet samtykke vil hjælpe folk til at tage stilling, og det vil redde liv. Det vil hjælpe de mange hundrede mennesker, der er på venteliste lige nu. Det vil give dem et større håb om at få lov at fortsætte livet.

Thomas Søbirk Petersen. Pressefoto: Det Etiske Råd.
Annonce

Bolette Marie Kjær Jørgensen: Imod et formodet samtykke)

Næstformand for Etisk Råd, journalist, cand.mag i historie og medievidenskab.

1. Opretholdelse af frihedsbegrebet. Ved formodet samtykke har staten truffet en beslutning for dig. Men man ejer sine egne organer, også når man er død. Donation kommer fra hjertet, og det er et sundhedstegn, at den enkelte selv kan tage stilling til spørgsmålet om organdonation. Der skal også være respekt til dem, som ikke har lyst til at tage stilling til organdonation eller ikke kan forholde sig til det.

2. Instrumentalisering. Ved et formodet samtykke sker der en instrumentalisering af os mennesker, da det bliver formodet, at vi gerne vil være organdonorer. Kroppen bliver derpå, på forhånd, stillet til rådighed - og det er forkert. Jeg er bestemt fortaler for organdonation og kan da kun understrege, at det er vigtigt, at man tager stilling, selvfølgelig med respekt for dem, som ikke har lyst til at forholde sig til dette emne. Grundlæggende handler det om, at det er individets egen beslutning.

3. Tvunget krav. Vi må ikke suspendere det informerede samtykke til fordel for det formodede, fordi der deri ligger en bestemt præference fastsat af staten - nemlig at det rigtige er, at man skal afgive sine organer. Det er en overskridelse af menneskets autonomi. Så for mig at se, så ligger det i donationsbegrebet, at borgerne selv skal have retten til at tage stilling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Corona-nødråb fra børnehaver i Vollsmose: Vi bliver svigtet mens smitten spreder sig

Annonce