Annonce
Odense

For fuld hammer ved Åløkke Allé

"Thors kamp med Jætterne" er et syn værd, men den er svært at komme tæt på bag trådhegnet ved Glud & Marstrand, tidliger Haustrups Fabrikker.

Prøv en gang at lette foden fra speederen, næste gang turen går igennem krydset ved Åløkke Allé og Næsbyvej. Her står noget så imponerende som den spektakulære skulpturgruppe, "Thors kamp med Jætterne" af billedhuggeren Carl Johan Bonnesen (1868-1933).

En af den nordiske mytologis stærkeste guder lever - desværre - en lidt tilbagetrukken tilværelse her bag trådhegnet, som forhindrer den nysgerrige i at tage figurerne nærmere i øjesyn.

Der er ellers nok at kigge på: Øverst troner den nøgne tordengud, Thor som den almægtige og kraftfulde gud, der bærer styrkebæltet og svinger sin hammer, Mjølner. Med sin maskuline krop kæmper han indædt med - eller mod? - jætterne, de menneskelignende væsener i overnaturlig størrelse. Hans rigt udsmykkede vogn trækkes af de to, senede og lynende hurtige bukke.

Skulpturen blev udført som gipsskitse og vist på Charlottenborg-udstillingen i 1918. Bonnesen havde i 1897-98 udarbejdet en skulpturgruppe med et beslægtet motiv, "Thor kører over Himmelbuen", som konkurrenceforslag til en springvandsgruppe i København. Det var dog Anders Bundgaards berømte "Gefionspringvand", opstillet i 1908 på Langelinie, der vandt. Men Bonnesens forslag blev alligevel udført i stort format på bestilling af Brygger Jacobsen, og står på toppen af Carlsbergs bryghus.

"Thors kamp med jæterne" fra 1918 blev bestilt af finansmanden Harald Plum, stifter af Det transatlantiske Kompagni. Plum havde netop købt øen Thorø - en gammel offerplads for guden -- beliggende i Lillebælt. I perioden 1918-1922 blev "Thors kamp med Jætterne" modelleret i ler i monumental størrelse, og fra 1922 til 1926 foregik arbejdet med at få den støbt i bronze. Med stor møje blev den opstillet på Thorø i 1926, og var på det tidspunkt det næststørste skulpturmonument i Danmark, kun overgået af "Gefionspringvandet". Plum kom dog kort tid efter i økonomisk uføre, og solgte i begyndelse af 1930'erne øen til den københavnske skolelærerforening, som i 1957 solgte gruppen til Haustrups Fabrikker i Odense. Skulpturen blev flyttet til fabrikkens grund kaldet Thorslunde (som i dag bebos af Glud & Marstrand).

De færreste kender i dag Bonnesen, men i 1890'erne blev han hurtigt et stort navn. Han fik afsat sine værker til de mest navnkundige museer og samlere, samt til kongehuset. Bonnesens motiver omfattede især dyremotiver og dramatiske fortællinger fra den nordiske mytologi. Den kgl. Porcelænsfabrik satte de populære dyremotiver i produktion i form af mindre, salgbare figurer, og Bonnesens værker nåede derved ud også i private hjem.

"Thors kamp med Jætterne" hører hjemme i en naturalistisk billedtradition, og var i tråd med en vitalistisk strømning i kunsten, der siden begyndelsen af 1900-tallet havde dyrket kroppen, den fysiske styrke og sundheden - for at skabe en ny, livskraftig og sund kultur. Denne kunst skildrede især mande- og kvindemotiver, hentet fra såvel græsk-romersk eller nordisk mytologi som hverdagens helte og heltinder: sportsfolk, arbejderen, bonden, moderen osv.

Livskraften og råstyrken i de brusende kæmper gør "Thors kamp med Jætterne" til et hovedværk inden for dansk vitalisme. I dag fungerer det som sågar vartegn for Otterupvejens/Næsbyvejens motorentusiaster, der hver lørdag aften dyrker det kraftfulde.

Derfor: spring for livet og se værket in natura! Det er en oplevelse for både store og små.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce