Annonce
Odense

For få år siden var tallet nul: Nu tvangsfjernes piger i Odense på grund af negativ social kontrol

Cirka fem muslimske piger i Odense bliver hvert år tvangsfjernet, fordi de er udsat for voldsom negativ social kontrol. Foto: Laura Bisgaard Krogh og Andreas Haubjerg/Ritzau Scanpix
De seneste år er negativ social kontrol blevet årsag til tvangsanbringelser af piger i Odense. Det fortæller formanden for kommunens tvangsfjernelsesudvalg, der efterlyser en endnu bedre hjælp til pigerne.
Annonce

Odense: For bare fem år siden så de ingen eksempler.

Men de seneste år har Cæcilie Crawley (S) som formand for Odense Kommunes tvangsfjernelsesudvalg oplevet, hvordan negativ social kontrol nu er årsagen til, at omkring fem muslimske piger årligt bliver tvangsanbragt og fjernet fra deres familie. På grund af for eksempel vold, trusler på livet eller frygt for at blive sendt på genopdragelse i udlandet.

- Jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, at vi nu ser en håndfuld sager hvert år, for der er kommet et andet og større fokus på negativ social kontrol, mener hun.

Det gælder også i Odense Kommune, hvor politikerne sidste år samlede en ekspertgruppe for både at få overblik over omfanget og gode råd til det videre arbejde med problemstillingen.

- Det er ofte nogle meget voldsomme forløb, hvor pigerne på få timer bryder med alt det, de kender. Derfor er det afgørende, at pigerne særligt efter anbringelsen får den støtte, der skal til, siger Cæcilie Crawley (S), der som formand for tvangsfjernelsesudvalget i Odense Kommune er med til anbringe piger på grund af negativ social kontrol. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen

Og det er i det arbejde, Cæcilie Crawley opfordrer til, at den kommunale opmærksomhed også rettes mod tvangsfjernelserne.

- Det er ofte nogle meget voldsomme forløb, hvor pigerne på få timer bryder med alt det, de kender. Deres familie, skole og omgangskreds. Og nogle gange oplever vi også, at anbringelsen bryder sammen, fordi pigen rømmer fra sit opholdssted eller trækker det hele tilbage, forklarer Crawley.

- Derfor er det afgørende, at pigerne særligt efter anbringelsen får den støtte, der skal til. Især de første dage, hvor savnet kan blive rigtig stort. Som kommune gør vi det godt, men vi kan gøre det endnu bedre, vurderer hun.

Annonce

Mere systematik

På den baggrund har Økonomiudvalget besluttet, at "anbringelsesområdet skal profitere maksimalt af den nye styrkede indsats mod negativ social kontrol".

Det betyder blandt andet, at det skal undersøges, hvordan den nye enhed, der på ekspertgruppens anbefaling nu bliver oprettet mod negativ social kontrol, bedst kan understøtte anbringelsesområdet, ligesom det skal vurderes, om hjælpen til børn og unge, som på grund af negativ social kontrol risikerer at blive tvangsfjernet, er organiseret på bedst mulig vis.


Man får ikke fjernet sit barn, hvis man forbyder dem at være på Snapchat eller tage i Rosengårdcentret. Det er ikke det, det her handler om.

Cæcilie Crawley (S), formand for tvangsfjernelsesudvalget i Odense Kommune


- Jeg har ikke de præcise løsninger på, hvordan arbejdet skal organiseres, men jeg kunne godt tænke mig en større grad af systematik, når der kommer den type sager ind, forklarer Cæcilie Crawley.

- Det kræver en større opmærksomhed, og vi skal specialisere os inden for emnet.

Annonce

Piger råber selv om hjælp

Når en pige i dag fjernes med tvang fra sine forældre, fordi de udøver negativ social kontrol, sker det ifølge Cæcilie Crawley oftest med det, der kaldes en formandsbeslutning.

Det betyder, at situationen vurderes at være så alvorlig og akut, at afgørelsen alene træffes af formanden eller næstformanden for tvangsfjernelsesudvalget og først senere behandles af hele udvalget. Og det er derfor, at pigens hverdag på meget kort tid - i nogle tilfælde i løbet af få timer - vendes helt på hovedet og flyttes fra både familien, venner og skole.

- Men når pigerne råber om hjælp, skal vi selvfølgelig handle på det, understreger Cæcilie Crawley.

Og det gør de - råber om hjælp. Det er nemlig pigerne selv, der i sagerne med tvangsanbringelser har reageret og betroet sig til for eksempel en socialrådgiver eller en lærer, fortæller Crawley.

- Når pigerne kommer og betror sig, skal vi hjælpe dem med at forstå, hvad det er for en knap, der bliver trykket på, så ingen falder igennem sikkerhedsnettet. De skal have al den hjælp, de har brug for, hele tiden, siger hun.

Annonce

Opgøret skal komme indefra

Ifølge Tim Jensen, der er religionsforsker ved Syddansk Universitet, er det vigtigt, at opgøret med negativ social kontrol mest at alt kommer fra pigerne selv, selv om kampen kan være svær.

Til Fyens Stiftstidende har han for nylig sagt:

- Nogle gange skal man i Danmark passe på med at gribe ind på et tidspunkt, hvor det faktisk kan være mere skadeligt end gavnligt for dem, man tror, man skal hjælpe fri af negativ social kontrol. Man skal selvfølgelig holde øje med, hvad der foregår (i religiøse miljøer og parallelsamfund, red.), men man er også nødt til selv at gøre noget, hvis man vil bryde ud.

Fire ting du skal vide om Odenses indsats mod negativ social kontrol

  1. På byrådets opfordring fremlagde en ekstern ekspertgruppe i august sidste år fem anbefalinger, der skal styrke Odense Kommunes indsats mod negativ social kontrol for både kvinder og mænd.
  2. Blandt anbefalingerne er at oprette en særlig enhed, der skal bekæmpe social kontrol, at støtte unge, når de gør oprør mod negativ social kontrol, at samarbejde med aktører i de socialt udsatte boligområder og få flere etniske kvinder i uddannelse og beskæftigelse for at selvstændiggøre dem.
  3. Ved de seneste budgetforhandlinger enedes et flertal om frem mod 2023 at afsætte 8,5 millioner kroner til at føre anbefalingerne ud i livet.
  4. Den nye enhed etableres under SSP Odense og bemandes med en leder og et antal medarbejdere, og sammen skal de både understøtte for eksempel lærere, jobkonsulenter og pædagoger i arbejdet med at bekæmpe negativ social kontrol og sørge for, at de øvrige fire anbefalinger bliver til virkelighed.

Som formand for tvangsfjernelsesudvalget i Odense Kommune er Cæcilie Crawley imidlertid ikke i tvivl om, at der med de sager, hun får i hænderne, er brug for kommunal indgriben.

- Når sagerne når op til os i tvangsfjernelsesudvalget, så er det galt, konstaterer hun.

- Man får ikke fjernet sit barn, hvis man forbyder dem at være på Snapchat eller tage i Rosengårdcentret. Det er ikke det, det her handler om.

- Det kan være en pige, der måske bliver udsat for vold, eller nogle gange frygter for sit liv eller for at blive sendt til for eksempel Afghanistan på genopdragelse, forklarer Cæcilie Crawley.

Annonce

Opdrager forskelligt

Hun anerkender, at der i diskussionen om negativ social kontrol også ligger en balance og en grænse for, hvor meget kommunen kan og skal blande sig i forældrenes opdragelse af børn.

- Man opdrager forskelligt. Men vi er hjulpet af, at der er helt grundlæggende ting, man skal acceptere. For eksempel er det ikke til forhandling, at man ikke må slå sine børn, påpeger hun.

De seneste par år er antallet af tvangsfjernelser i Odense Kommune ifølge Børn- og Ungeforvaltningen steget fra omkring 100 til 150 sager årligt.

Du kan møde Cæcilie Crawley torsdag den 14. januar klokken 19, når hun er del af et digitalt læsermøde på fyens.dk om negativ social kontrol. Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er med i panelet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Vandsalamanderen er kun en del af problemet: Borgergruppe er klar til at fortsætte kamp mod motorbane

Annonce