Annonce
Faaborg-Midtfyn

Forældre råber op: Fjern ikke støtten til udsatte og handicappede børn

Katrine Krogholm Magnussen er formand for forældrebestyrelsen i område vest. Foto: Kim Rune

Lokaldebat: I sparekataloget til budget 2019 blev politikerne forelagt muligheden for at fyre fagkonsulenter i Opvækst og Læring. Det drejede sig konkret om staben af høre-tale-konsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere. Dette valgte politikkerne ikke at gøre, da der netop var påbegyndt et forebyggende arbejde. Nu fem måneder senere har forvaltningen varslet fyringer af de selv samme konsulenter. Denne gang er det blot meldt ud som en effektivisering. Men hvor skal vi så få den fornødne hjælp, når vores børn har brug for det? Hvad sker der med børnene fra de socialt udsatte familier eller familier med handicappede børn, hvis kommunen ikke kan eller vil løfte opgaven?

Den tidlige og opsøgende indsats er helt afgørende, når man har et handicappet barn eller et barn med særlige behov, og at den indsats kommer fra fagfolk specialiseret indenfor området, er lige så afgørende. Kun ved sætte ind med støtte på alle parametre, altså både sprog, psyke, fysik og socialt, klarer børnene sig, så de forhåbentlig får en bedre ballast fra børnelivet med ind i voksenlivet. Dét er at tænke barnet i centrum.

Tilbage sidder vi med stor undren over, at der i september var enighed blandt 23 ud af 25 politikerne i kommunen, om at fastholde det fokus på den forebyggende indsats, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune, som skal sikre, at der tidligt kan identificeres og sættes ind over for de første tegn på, at et barn og en ung er i risiko for social eller psykisk udsathed. Hvordan hænger det sammen med virkeligheden, som den ser ud i dag, med de varslede fyringer?

Vi kan i forældrebestyrelserne fortælle flere beretninger om, hvilken forskel disse fagkonsulenter gør i familier, hvor der er behov for hjælp. Tag ikke den støtte væk nu. Den er afgørende for et godt barneliv - også for dem, der ikke er født med de samme forudsætninger som andre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce