Annonce
Odense

Forældre og medarbejdere i oprør: - Vi finder os ikke i, de bare lukker vores skole

Endnu en demonstration i protest mod lukningen af H.C. Andersen Skolen venter, når byrådet onsdag sidst på eftermiddagen mødes på rådhuset. Foto: Erik Thomsen
Både medarbejdere og forældre kigger frustrerede til, mens politikerne diskuterer lukningen af H.C. Andersen Skolen. - Det skal ikke gennemføres i stilhed, siger lærernes tillidsmand inden endnu en demonstration onsdag.
Annonce

De stod der med deres bekymrede blikke og protesterende skilte, da politikerne senest var samlet til byrådsmøde.

- Pas på vores børn.

- Bevar HCA.

- Børn er også mennesker.

Og onsdag står de igen ved rådhusets indgang, forældre og medarbejdere fra H.C. Andersen Skolen, når politikerne går ind til endnu et møde i byrådssalen.

- Vi vil ikke finde os i, at de bare lukker børnenes skole. Vi er generelt imod skolelukninger, og det skal ikke gennemføres i stilhed, understreger Jonas Callesen, der er lærer og tillidsrepræsentant på skolen.

Børn- og Ungeudvalget har netop nu et forslag om at lukke H.C. Andersen Skolen i Vollsmose i høring. Idéen er at flytte børnene til områdets anden folkeskole, Abildgårdskolen, og det skal blandt andet ske, fordi børnetallet i Vollsmose er faldende. Fordi 1000 boliger de kommende år skal rives ned, og familier også med skolebørn rykkes til andre dele af byen. Og fordi skolerne i Vollsmose trænger til en ny start. Det har børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) forklaret.

- Trods mange indsatser de seneste 20 år med heldagsskole, med højere normeringer, modersmålsundervisning og samarbejde med blandt andre B1909 er vi ikke lykkedes, og det bør mane til selvransagelse både hos mig, hos tidligere rådmænd, borgmestre og byråd, har hun understreget.

Fysisk kan Vollsmoses folkeskolebørn være på én skole, og så skal nye initiativer styrke den fælles skole, lover rådmanden.

De to Vollsmose-skoler

H. C. Andersen Skolen har adresse i Tjørnehaven i Vollsmose og har 309 elever. Omkring 75 procent af børnene er tosprogede. Prognoser viser, at det faldende børnetal de kommende fem år vil skære 30 procent at elevmængden svarende til cirka 90 elever.

Abildgårdskolen ligger på Gillestedvej i Vollsmose og har 450 elever. Cirka 90 procent af dem er tosprogede. Ifølge prognoserne vil børnetallet falde med 40 procent - det svarer til 165 færre elever.

Dertil kommer de børn, der flytter fra Vollsmose, fordi 1000 boliger frem mod 2025 rives ned. Først senere bygges efter planen 1600 nye Vollsmose-boliger med plads til potentielle folkeskoleelever.

Annonce

Tomme løfter

Det overbeviser bare ikke Jonas Callesen.

- Det er tomme ord og nemt at sige, for det står ikke i noget budget. Der er ikke sat penge af til nogen initiativer. Det er børnene, hun skal sikre, men hvordan vil hun gøre det uden et budget, spørger han.

Han kritiserer samtidig, at flere af Vollsmoses ofte sårbare børn vil blive ramt af mange skoleskift, hvis de som foreslået først rykkes fra H.C. Andersen Skolen til Abildgårdskolen og så om få år på grund af nedrevne boligblokke genhuses i en anden bydel og på den vis hører til nyt skoledistrikt.

- For at børnene lærer så meget som muligt, kræver det trygge og stabile læringsmiljøer med kendte voksne. Det får de ikke ved at have flere skoleskift, end man tilbyder nogen andre. Det er forskningsmæssigt anerkendt, at det er usundt, påpeger Jonas Callesen.

- Det her handler kun om økonomi. De stuver børnene sammen i en slidt skole med færre voksne og større klasser for at spare penge, men det er uhensigtsmæssigt for børnene, og det bliver dyrere for kommunen på sigt, spår han.

Tillidsmanden anerkender, at børnetallet i Vollsmose er det, han kalder let faldende. Men det samme er tilfældet i andre hjørner af kommunen, uden politikerne dér taler om skolelukninger, minder han om.

Og han fremhæver, at H.C. Andersen Skolen ikke længere er den Odense-skole med de laveste afgangskarakterer. Et kig i de seneste statistikker viser, at H.C. Andersen Skolen med et karaktergennemsnit på 6,2 i de bundne prøvefag sammen med Seden Skolen placerer sig som skolen med det sjette laveste gennemsnit i kommunen.

- Både skoler som Agedrup Skole, Vestre og Abildgårdskolen har lavere karakterer, siger Jonas Callesen.

Annonce

Hen over hovedet

Umiddelbart tegner der sig et politisk flertal for at lukke H.C. Andersen Skolen, og Venstre og Radikale har i et fælles forslag argumenteret for i stedet at bruge skolens kvadratmeter til Odense Musikskole og til ny daginstitution.

Tilbage står Jonas Callesen sammen med andre medarbejdere og forældre med følelsen af ikke på nogen måde at være involveret i processen omkring afviklingen af H.C. Andersen Skole.

- Det handler om at spørge de op mod 800 elever og de flere end 1000 forældre, der er brugere af de to folkeskoler i Vollsmose, mener Jonas Callesen.

Men lige nu står I jo netop midt i en høringsperiode, hvor I kan fortælle politikerne, hvad I mener?

- Ja, så på den måde overholder de loven. Men beslutningen virker jo reelt truffet, og det er den blevet hen over hovedet på børn, forældre og medarbejdere. Lydhørheden over for andre synspunkter har ikke eksisteret, siger han.

- Susanne Crawley plejer at skrive på de sociale medier, at hun er rådkvinde for alle børn. Men det er hun ikke i det her tilfælde.

Ifølge oplægget fra Børn- og Ungeforvaltningen skal eleverne på H.C. Andersen Skolen rykke til Abildgårdskolen fra skoleåret 2021/2022, mens de kommende 0.-klasser på H.C. Andersen Skolen - for at undgå et skoleskift - skal begynde direkte på Abildgårdskolen først i forårs-sfo til marts og siden i 0. klasse til august næste år.

Den endelige beslutning om skolelukningen skal efter endt høring tages i byrådssalen 19. februar.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Faaborg-Midtfyn

Se dem her: Lyngvilds syv omstridte billeder fra Faaborg Kirke

Annonce