Annonce
Debat

Flere rystende udsagn fra klagenævnsmedlemmer

Nyborg Slot

Læserbrev: Siden Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om Nyborg Slot faldt 17. december, har to af de politisk udpegede nævnsmedlemmer ytret sig offentligt om sagen. Begge tilhører det snævre flertal, som med en 4-3 afgørelse forkastede slotsprojektet. 22. februar skrev Dansk Folkepartis repræsentant i klagenævnet, Knud N. Mathiesen, et debatindlæg i Fyens Stiftstidende, hvor han fejlagtigt og uden belæg postulerer, at Slotsprojektet både strider mod gældende lovgivning og mangler godkendelser. Desværre ser det ud til, at en lignende misforståelse eksisterer hos Enhedslistens nævnsmedlem, Pelle Andersen-Harrild. PAH udtalte 10. januar 2021 til denne avis ”…set i bakspejlet kan jeg da godt undre mig over, at man er gået i gang med så stort et projekt uden at have sørget for, at alle formaliteter er i orden. Det ser jeg som et tegn på, at man fra projektets side ikke har været tilstrækkelig omhyggelig.”


PAH klandrer også Slotsprojektets manglende omhyggelighed. Men er der noget, der har kendetegnet Slotsprojektet, er det netop grundighed.


Men af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 17. december 2020 (som både PAH og KNM er medunderskrivere af) fremgår det ikke, at der skulle mangle en eneste formalitet i projektet, hvad der naturligvis heller ikke gør. Det er problematisk, hvis PAH og KNM har truffet deres respektive afgørelser på baggrund af en sådan fejlopfattelse.

PAH klandrer også Slotsprojektets manglende omhyggelighed. Men er der noget, der har kendetegnet Slotsprojektet, er det netop grundighed. Der er lavet et utal af forundersøgelser og pilotprojekter, og de bedste eksperter inden for alle relevante fagligheder har været inddraget. Denne omhu er faktisk en stor del af forklaringen på, at projektet har været 10 år undervejs.

Men måske har PAH ikke nået at orientere sig i hele Nyborg Slots-sagen, som blev drøftet på det, PAH kalder: ”…et relativt langt møde, for det er jo en omfattende sag. Det tog en hel dag, hvor vi gennemgik de ting, man ville komme til at ødelægge. Så blev der spurgt og diskuteret. Og så traf vi en beslutning. Der er ikke så meget fikumdik i det.” PAH har ret i, at det er en omfattende sag. Alene den del af klagesagen, som Østfyns Museer har fået aktindsigt i, tæller 3198 sider. Man skal derfor ikke have ondt af PAH, som har brugt en dag på et projekt, der er arbejdet med i 10 år. PAH udtalte sig 3. marts til TV2 Fyn om arkæologien. Slotsprojektet vil ifølge PAH ”… gøre det umuligt i fremtiden at lave nogle udgravninger omkring fortidsmindet for at se, hvad der egentlig gemmer sig.” At hele borgholmen i forbindelse med Slotprojektet allerede i dag er særdeles velundersøgt arkæologisk, gør det til en mærkværdig udtalelse, der ligeledes må bunde i en misforståelse.

Formidlingen omtaler PAH i denne avis 10. januar: ”Jeg synes, det er en meget omfattende ændring af et fortidsminde, og det er ikke i orden. Den formidling af Nyborg Slot, man gerne vil lave, behøver jo ikke føre til, at man laver om på selve slottet og fortidsmindet.”

Men Slotsprojektet har netop til formål at gøre Nyborg Slot forståeligt og tilgængeligt for alle og skal samtidig gøre det muligt at formidle 400 års Danmarkshistorie på det autentiske sted. Det kræver en bygning på borgholmen. PAH ser gerne, at hele borgholmen forbliver uforandret – som en slags ”åbent fortidsminde”. I givet fald vil Nyborg Slot primært være for de få og særligt interesserede, der selv formår at aflæse historien i de gamle mursten.

PAH betegner selv nævnsafgørelsen som ”saglig”. Ikke desto mindre er det mest ”synsninger”, der præger argumentationen. Men allermest foruroligende er de fatale misforståelser, som afgørelsen helt øjensynligt baserer sig på. Det er rystende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce