Annonce
Assens

Flere børnesager er blevet afsluttet: Kommune har succes med nye arbejdsmetoder

Arbejdsgangene på rådhuset i Assens skal laves om. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Forældre er kommet i job eller uddannelse, og børn har fået lukket deres sager hos kommunen. Assens Kommune har haft stor succes med projektet Job og Familie, og derfor skal der nu et paradigmeskifte til, så kommunen kan ændre den måde, den arbejder med udsatte familier på.

Når forældrene er i arbejde eller under uddannelse, er børnene i bedre trivsel.

Det er hovedkonklusionen i Assens Kommunes nu afsluttede projekt Job og Familie, hvor kommunen har formået at afslutte knap halvdelen af de børnesager, der lå på bordet ved projektets start.

Projektet har haft fokus på, hvordan kommunen på bedst mulig vis kan hjælpe udsatte familie, der har flere problemstillinger.

Annonce

Formålet med projektet har været at skabe en bedre sammenhæng i den sagsbehandling, der foregår i kommunen, når en familie har problemer, der strækker sig over flere myndighedsområder.

For hvis du er uden job og dermed på offentlig forsørgelse, har du én sagsbehandler i Jobcenteret i Assens Kommune. Hvis du samtidig har en åben børnesag, har du yderligere én sagsbehandler i Børne- og Familieafdelingen. Er du derudover psykisk udfordret, har du endnu en sag på det voksenspecialiserede område.

Derfor kan man som borger og familie ende med at have kontakt til mange forskellige sagsbehandlere, hvis man har flere udfordringer.

Nye arbejdsgange

Men resultaterne fra projektet Job og Familie taler sit tydelige sprog; der er en fordel i at ændre på de arbejdsgange, man ellers har haft tradition for.

Det fortæller Trine Wittrup, der er leder af Ungeenheden i Assens Kommune.

- De her familier har ofte mange kontakter ind i kommunen, og derfor har de også haft mange forskellige planer og indsatser. Men det har været familierne selv, der har skullet koordinere det, og det har været meget svært for borgerne at navigere i. Det kan give noget uigennemsigtighed, uklarhed og magtesløshed hos familierne.

- Derfor sagde vi, at det måske var smartere, at det var os i kommunen, der satte os sammen i et fællesskab omkring familierne og kiggede på, hvordan vi sammen kunne hjælpe familierne med de problemstillinger, de havde.

Også Helle Brade Kreipke, leder af Børne- og Familieafdelingen i Assens Kommune, mener, at det giver god mening at skabe et bedre samarbejde på tværs af myndighedsområderne.

- For nogle borgere har det været en vanskelig opgave at koordinere alle indsatserne selv, fordi man måske ikke har haft ressourcerne til det.

- Hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at vores indsatser skal have en virkning, så skal familierne også selv være i stand til at arbejde ind i det, for ellers bliver det nyttesløst, siger hun.

Annonce

Samlede teams

Helt konkret har projektet løbet over tre år, hvor enkelte medarbejdere er taget ud af den daglige drift for at hellige sig projektet.

Der har været et samlet team omkring de deltagende familier, hvor alle fagfolkene har siddet ved samme bord sammen med familierne og haft en tæt koordinering i forhold til de forskellige indsatser, der både har berørt beskæftigelses- og børneområdet.

Job og Familie i tal

Konsulentvirksomheden Deloitte har lavet evalueringen af projektet Job & Familie. Herunder kommer de seks vigtigste pointer fra evalueringsrapporten.

  1. Tre ud af fire voksne familiemedlemmer var på offentlig forsørgelse ved opstart i projektet, og de har i gennemsnit været tilknyttet jobcenteret i 4,2 år. 60 procent af de voksne i projektet er kvinder i alderen 30-40 år, og der har været en overvægt af enlige forsørgere.
  2. 84 procent af børnene havde en aktiv sag i børne- og familieafdelingen i kommunen. De sager har i gennemsnit varet 1,7 år - cirka en fjerdedel af børnenes liv.
  3. 44 procent af de voksne har under projektet formået at være selvforsørgende i en periode. Ved projektets afslutning er 22 procent af de voksne fortsat selvforsørgende ved enten at være i beskæftigelse eller være i gang med en uddannelse.
  4. 45 procent af børnene har fået lukket deres børnesag i projektperioden.
  5. Deloittes analyse viser samtidig, at det gennemsnitlige antal indsatser per barn falder efter det tidspunkt, hvor børnenes forældre har opnået selvforsørgelse.
  6. Projektet har medført en omkostningsbesparelse i Assens Kommune på i alt 4,9 millioner kroner i projektperioden.

- Der er mange ting, man har villet skabe en forandring på, fordi det er tre myndighedsområder, der skal arbejde sammen. I de enkelte teams har alle fagligheder været repræsenteret, men familien har kun haft en indgang, siger Trine Wittrup, og Helle Brade Kreipke supplerer:

- Det har givet en mindre sårbarhed for familien, fordi de altid har haft en, de har kunnet kontakte undervejs.

Annonce

Skal udbredes

Der er blevet skabt gode erfaringer med nye arbejdsmetoder i løbet af projektets tre-årige levetid i Assens Kommune, og det er nu meningen, at de erfaringer skal implementeres i den daglige drift.

Men det at ændre arbejdsmetoder kan komme til at tage tid.

- Det er et paradigmeskift i måden at arbejde på, og det kan være svært for både familierne og for os. Det kan være svært at tro på, at vi nu rent faktisk koordinerer bedre, fordi man måske har haft nogle andre oplevelser. Og det er noget, vi skal arbejde intensivt med, siger Helle Brade Kreipke.


Hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at vores indsatser skal have en virkning, så skal familierne også selv være i stand til at arbejde ind i det, for ellers bliver det nyttesløst.

Helle Brade Kreipke, leder af Børne- og Familieafdelingen


Udover at projektet har givet gode resultater for de deltagende familier, så har medarbejderne også fået en gevinst ud af det, mener Trine Wittrup.

- Det har givet super god mening for dem, fordi de har kunnet se effekten af deres arbejde, og de har haft et tæt samspil. Så jeg tænker, at det for dem har været en stor faglig udvikling og glæde, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Grundlovsforhør: 40-årig mand fra misbrugsmiljøet varetægtsfængslet efter knivstikkeri på åben gade

Assens

Carelink-direktør beklager, efter Karina stillede sig frem med kritik af teststed: - Jeg er dybt ked af det - vi skal ikke lyve

Faaborg-Midtfyn

Deltag i afstemningen: Als-Fyn-broen splitter fynboerne - René vil ikke flytte til Faaborg, hvis der kommer en bro

Annonce