Annonce
Læserbrev

Fjernvarme Fyn. Odense går glip af teknologisk udvikling

Annonce

Synspunkt: Odense Byråd er i øjeblikket i gang med at sælge Fjernvarme Fyn og sideløbende med en plan for udfasning af kul. Det er planer som – set i sammenhæng – bør give anledning til bekymring.

Planerne for udfasning af kul i Fjernvarmen betyder afbrænding af op mod 200.000 ton træ årligt. Det er meget tvivlsomt om man i længden kan skaffe de mængder lokalt – og glipper det, så vil det projekt der nu lægges op til, få markante følger for biodiversitet og den natur, vi alle er en del af.

Vi mener, det er vigtig at træet forbliver i skovene på Fyn og herved skåner atmosfæren for op til 350.000 ton CO2 årligt. Og når vi hører politikerne i Odense udtale, at de nuværende planer kun er midlertidige, fordi den rigtige teknologi endnu ikke findes, så bliver vi nødt til at gøre opmærksom på, at det passer ikke. Teknologien er her. Den findes og den virker.

Vi kan etablere, eje og drive et anlæg, som kun lægger beslag på affald og i mindre grad halm, som i alle tilfælde kan skaffes lokalt. Vores anlæg vil brænde halm som pyrolyse, og kulstofdeponering baseret på biokoks i landbrugsjorden deponerer store mængder kulstof/CO2.

Fuld udviklet vil vores anlæg indeholde en produktion af meget store mængder metanol. Dermed optages alt CO2 fra forbrænding af affald og halm, mens CO2en bindes i metanol. Og dermed bliver det samlede CO2 regnskab reelt negativt. I affaldsforbrændingsanlægget vil vi via den billige syntetiske metanol reelt udsortere plast fra affaldet ved at brænde plasten og via metanolen producere ny plast. Herved anvender vi energien fra affaldsplasten og udsorterer den på en effektiv måde, så der produceres ny bæredygtig plastic fra den syntetisk metanol. Det er virkelig en bæredygtig vision, som sætter Odense på verdenskortet.

Vi henvendte os allerede i efteråret 2019 til Odenses borgmester. Vi ville tilbyde vores teknologi og endda købe Fynsværket, hvis det var nødvendigt for at få den teknologiske udvikling i gang.

Fjernvarmerørene synes vi faktisk at Fjernvarme Fyn bør beholde i et kommunalt ejerskab, da det giver forbrugerne en større sikkerhed for, at kapitalfonde ikke hiver penge ud ad den vej – og så giver det kommunen større råderum til også i fremtiden at sikre billig og klimavenlig energi.

Vi blev desværre afvist med henvisning til at Fjernvarme Fyn åbenbart for enhver pris skal sælges samlet, og at det kun kan ske til EnergiFyn.

Nu appellerer vi til byens politikere om, at lade være med at gå glip af teknologiske muligheder, som allerede i dag er en realitet. Med de rigtige investeringer vil vi kunne sikre en mere reel CO2-neutral energiforsyning - samtidig med, at fjernvarmeprisen faktisk kan reduceres for både private og for gartnerne, når varmen er reel bæredygtig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce