Annonce
Odense

Næsten 100 gratis p-pladser forsvinder: Fire p-områder i Odense C bliver til betalingspladser

På Østerbro kommer der til efteråret to nye betalings-parkeringspladser, hvis By- og Kulturudvalget stemmer for forslaget 9. juni. Arkivfoto: Michael Bager
Fire parkeringspladser i Enggade, Ridehusgade og Vestre Stationsvej med plads til 98 biler bliver til betalingspladser det kommende år med taksten mellem otte og 12 kroner i timen.
Annonce

Til efteråret kommer det til at koste 12 kroner i timen at parkere i Enggade på hjørnet af Hans Mules Gade og Thomas B. Thriges Gade og otte kroner i timen i Ridehusgade mellem Østergade og Ryttergade, hvor der er henholdsvis 35 og 11 pladser.

Til foråret følger to nye betalingsområder på Vestre Stationsvej mellem nummer 15 og 17 samt mellem nummer 19 og 21. Henholdsvis 11 og 23 pladser til otte kroner i timen.

Betalingsparkeringen hænger sammen med beslutningen om at udvide antallet af beboerlicensområder, og i den sammenhæng har Østerbro- og Glasværkskvarteret de seneste år ændret karakter.

- Brugen og funktionen i Østerbro- og Glasværkskvarteret har gradvist ændret sig i takt med, at Odenses bymidte vokser. Østerbro- og Glasværkskvarteret er kendetegnet ved flere og nye boligetageejendomme, byhuse og ændrede erhvervsfunktioner. Da det er muligt at parkere gratis og ubegrænset i nærheden af bymidten, vælger mange pendlere at parkere i områderne. Det er til gene for beboerne i området. Når der indføres beboerlicens, betyder det, at pendlerne ikke længere kan langtidsparkere i områderne, skriver By- og Kulturudvalget i dagsordenen til næste møde 9. juni.

Allerede i 2017 blev det besluttet at etablere nye beboerlicenszoner med maksimalt en beboerlicens pr. husstand, bortfald af gæstekort og ingen parkering på fortove. I 2018 besluttede By- og Kulturudvalget desuden at begrænse antallet af erhvervslicenser til én pr. virksomhed for at tilgodese beboere yderligere.

Begrundelsen var, at virksomheder i licensområder kunne købe ubegrænsede licenser til deres ansatte, som derved blokerede parkeringen for beboerne. Det blev samtidig besluttet at give virksomheder mulighed for at købe ét kundekort. På samme møde blev tidsrummet, hvor området er forbeholdt beboere, udvidet.

I By- og Kulturudvalgets dagsorden konstateres der, at der fortsat er behov for at indføre beboerlicens i områderne for at prioritere beboere over pendlere. Private parkeringspladser kan for eksempel være forbeholdt bestemte beboelsesejendomme og giver derfor ikke adgang til parkering for andre bilejere i området.

- Forvaltningen foreslår derfor at indføre betalingsparkering to steder i hvert af de to områder. Det giver mulighed for, at gæster, pendlere, husstande med mere end én bil og kunder fortsat kan parkere i området. Enten ved at betale en timepris eller købe et månedskort. De fleste beboerlicensområder har en eller flere betalingspladser, skrives der i dagsordenen, hvor det også nævnes, at pendlere har gode parkeringsmuligheder i Odense med de snart syv "Park and bikes", hvor man parkerer i udkanten byen og cykler resten af vejen.

Ved at indføre betalingsparkering de fire steder i Østerbro- og Glasværkskvarteret vurderer forvaltningen følgende fordele: Bedre fordeling af parkeringspladser, større garanti for parkeringsplads for både beboere, gæster, kunder og pendlere, forretninger oplever bedre parkeringsforhold for kunder samt en forventet årlig nettoindtjening på 0,7 millioner kroner.

Ulemperne er færre parkeringspladser forbeholdt beboere med beboerlicenser samt at pendlere, kunder og gæster skal betale for at parkere mere end en time.

I Østerbro- og Glasværkskvarteret bliver fire parkeringsområder i løbet af efteråret 2020 og foråret 2021 til betalingsparkering. Grafik Odense Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce