Annonce
Odense

Fire år efter afslørende kortlægning: Skadelige pesticider strømmer fortsat ud fra gartnerierne i Odense

Odense er med afstand den kommune i Danmark, hvor der ligger flest gartnerier. De to største koncentrationer af gartnerier ligger i Bellinge og her i Stige. Foto: Michael Bager
Gartnerierne i Odense har fortsat ikke fået stoppet udledningen af giftige pesticider til vandløb og søer, selvom det i dag er mere end fire år siden, at Odense Kommune fremlagde en større kortlægning af problemet. Kun to ud af flere end 100 gartnerier er miljøgodkendt.

Odense: Fiskene og smådyrene i vandløbene omkring de mange gartnerier i Odense må fortsat svømme rundt i vand med giftige pesticider, selvom det efterhånden er mere end fire år siden, at Odense Kommune opdagede alvoren og fandt miljøproblemer på alle gartnerier.

Helt tilbage i august 2017 fremlagde Odense Kommune en rapport, hvor det fremgik, at størstedelen af gartnerierne udledte pesticider og gødningsrester direkte til vandløb eller søer. Og at alle gartnerierne havde problemer med udledning af pesticider og gødningsrester.

Men fire år efter er problemet med udledningen af gift til vandet fortsat ikke løst.

Annonce

Mængden af pesticider i vandløbene faldt godt nok efterfølgende, men sidenhen har Odense Kommune igen kunnet registrere en stigende mængde pesticider i de analyserede vandprøver.

Det fortæller Boie Frederiksen, chef for Erhverv og Bæredygtighed i Odense Kommune, der er ansvarlig for tilsynet med gartnerierne.

- Over en årrække troede vi, at vi var begyndt at se et fald i pesticidudledningen. Men vi har her inden for de seneste år set en svag stigning igen, hvilket selvfølgelig er meget uheldigt, fortæller Boie Frederiksen.

- Enormt frustrerende

Konkret er der omkring 100 gartnerier, hvor arbejdet med en godkendelse af afløb og nedsivning af det forurenede spildevand fra produktionen ikke er kommet i gang.

Det møder kritik fra Cæcilie Crawley, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet.

- Jeg synes, at det lyder helt vildt, at vi på fire år ikke er kommet videre. Vi vidste, hvad problemet var, vi prioriterede og ansatte medarbejdere, og så er det enormt frustrerende, at der stadig bliver udledt gift til vores vandmiljø, siger hun.

Giftige gartnerier

Mere end halvdelen af Danmarks gartnerier ligger i Odense Kommune og udgør tilsammen mere end 1,8 millioner kvadratmeter.

Igennem en årrække har gartnerierne udledt giftige pesticider og gødningsrester til den omkringliggende natur.

En kortlægning fra 2017 viste, at der var miljøproblemer på alle gartnerierne i Odense og at størstedelen af dem udledte pesticider fra produktionen direkte til vandløb og søer.

TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende bringer i dag artikler og tv-indslag, der viser, at en lovet kontrolindsats fra Odense Kommune aldrig for alvor er kommet i gang.

Hvis du har et tip om gartneriernes udledning af pesticider, kan du skrive til journalist Frank Weirsøe på frwe@tv2fyn.dk eller journalist Jonas Ancher Nyeng på jany@fyens.dk.

I Odense Kommune anerkender by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V), at der fortsat udestår en stor opgave med at få stoppet udledningerne fra byens gartnerier.

- Jamen, det er en kæmpe opgave. Vi har rigtig mange gartnerier i vores by, og vi skal sikre, at de overholder alle de regler, der er. Jeg er glad for, at der er nogen, der har fået deres miljøgodkendelse, men det er langt fra nok, og derfor skal der gøres endnu mere, siger Christoffer Lilleholt med henvisning til de to cannabis-gartnerier, der er blevet miljøgodkendt.

Annonce

Forbudte pesticider

Det er pesticider med svære navne som dichlorvos, mercaptodimethur, carbendazim og en række andre forbudte pesticider, der i 2017 blev fundet i to vandløb ved Stige og Bellinge, hvor to af landets største koncentrationer af gartnerier ligger.

Ifølge Jes Jessen Rasmussen, der forsker i Sektion for Naturbaserede løsninger ved Det Norske Institut for Vandundersøgelse, og ferskvandsbiolog fra SDU, Sara Egemose, er der tale om høje koncentrationer af både insekt- og svampemidler.

Odense Kommune måler fortsat al for store koncentrationer af pesticider i vandløb som dette i Stige. Kortlægningen fra 2017 viste, at der var stor forskel på mængden af pesticider i vandløbene opstrøms og nedstrøms gartnerierne. Foto: Michael Bager

- Nogle af insektmidlerne er fundet i koncentrationer, der er tusinde gange over det niveau, der vil forårsage akut dødelighed for dyr i vandløbene. Der er også fundet rigtig mange forskellige svampemidler med høje koncentrationer i prøverne. De vil dog ikke forårsage dødelighed, men vil ændre hele fødekæden i vandløbet, siger Jes Jessen Rasmussen.

- Det er høje koncentrationer i forhold til det, man normalt ser i vandløb. Og det er koncentrationer, som potentielt kan være problematiske for de nære vandløb, men også for de kystvande, hvor vandet måtte ende, siger ferskvandsbiolog og lektor ved Syddansk Universitet Sara Egemose.

Annonce

Manglede regler

Udredningen fra 2017 fik Odense Kommune til at nedsætte et gartneriteam, der fik til opgave at få bragt forholdene på byens gartnerier i orden.

Forvaltningen afsatte én og en halv medarbejder, og der blev derudover ansat to projektmedarbejdere, så i alt tre et halvt årsværk skulle løse opgaven.

Medarbejderne kortlagde forholdene i gartnerierne, udsendte information til gartnerne, indsamlede materiale og lavede kampagner for at få gartnerierne til at øge opmærksomheden på udledningen af de giftige pesticider. Og samtidig blev nogle elementære forhold på gartnerierne udbedret med kommunens hjælp.

Jeg synes, at det lyder helt vildt, at vi på fire år ikke er kommet videre. Vi vidste, hvad problemet var, vi prioriterede og ansatte medarbejdere, og så er det er enormt frustrerende, at der stadig bliver udledt gift til vores vandmiljø.

Cæcilie Crawley, politisk ordfører, Socialdemokratiet

Men ifølge Odense Kommune blev arbejdet med at stoppe udledningerne og få forbedret forholdene på gartnerierne besværliggjort af manglende retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Først i november 2019 udsendte Miljøministeriet en vejledning, der kunne bruges som rettesnor for tilsynet med gartnerierne.

- Udfordringen er, at vejledningen først kom i 2019, og den generelle lovgivning var rigtig svær at anvende over for gartnerne, siger Boie Frederiksen, der peger på, at kommunen ikke kan pege på nogle konkrete gartnerier, der er særligt slemme til at udlede gift til vandet:

- Vi har kortlagt vandstrømmene og vurderet gartneriernes arbejdsgange. Men vi kan ikke finde synderne på den baggrund, og vi har ikke en viden, der gør, at vi kan sige om de enkelte gartnerier overholder eller overtræder miljølovgivningen.

Annonce

Branche afviser nøl

Hos gartneriernes brancheorganisation Dansk Gartneri afviser direktør Torben Lippert, at gartnerierne har været for langsomme til at få rettet op på udledningerne, så de kunne godkendes af Odense Kommune.

- Nu skal man tænke på, at vi er gået fra at have et almindeligt godkendt produktionsanlæg, og så laver man et skifte. Og det siger sig selv, at det kan man ikke bare sådan indføre overnight. Man bliver nødt til at tage fat på det step by step på de enkelte virksomheder. Så det, mener jeg, ikke kan komme bag på nogen. Det har vi sagt hele tiden, siger Torben Lippert.

Mere end halvdelen af landets gartneriproduktion ligger i Odense. Det indendørs produktionsareal for samtlige væksthusgartnerier udgør efter gartneriernes egne oplysninger 1.800.000 kvadratmeter – svarende til omkring 2500 parcelhusgrunde.

Ifølge Boie Frederiksen forsøger man fra forvaltningens side at balancere hensynet til miljøet og hensynet til et vigtigt erhverv.

- Odense Kommune har både en forpligtigelse og en særlig interesse i at få reguleret og stoppet udledningerne af forurenet spildevand fra gartneribranchen, da hovedparten af landets gartnerier ligger i vores kommune. Men vi har også en interesse i at bevare erhvervet og sikre de hundredvis af arbejdspladser, der er på byens gartnerier, siger han.

Annonce

Løst om fire år – måske

De manglende miljøgodkendelser til gartnerierne blev også vendt i forbindelse med de nyligt afsluttede budgetforhandlinger, hvor der over fire år blev afsat 1,4 millioner kroner til, at gartneriteamet kan fortsætte i de næste fire år.

Boie Frederiksen kan dog ikke garantere, at alle gartnerierne vil være miljøgodkendt på det tidspunkt, så udledningen af gift til vandløbene stopper.

Så giftige er pesticiderne

Målingerne viser fund af insektmidler, der især er fra grupperne af såkaldte neonikotinoider (for eksempel thiacloprid og imidacloprid) og fra organofosfaterne (dichlorvos og phorate).

For organofosfaterne er de højeste koncentrationer, der er fundet i vandløbene, mere end 1000 gange over det niveau, der kan forventes at forårsage akut dødelighed blandt vandløbenes smådyr.

For neonikotinoiderne er koncentrationsniveauet lidt under det niveau, som kan forventes at forårsage dødelighed, men er på et niveau, hvor det over dage vil forårsage dødelighed.

Svampemidlerne har konsekvenser for både smådyr, fisk, og mikroorganismer. Der er i 2017 fundet mange svampemidler og flere af dem i meget høje koncentrationer. Ikke koncentrationer, der kan forårsage akut dødelighed for smådyr og fisk, men kan ændre i hele fødekæden.

Forskningen viser, at svampemidlerne alene - med de fundne koncentrationer i rapporten fra 2017 – vil kunne have stor negativ påvirkning på hele vandløbets fødenet.

- Vi håber, at vi med den bevilling, vi har fået, inden for de næste fire år kan være i mål med denne opgave. Vi kan selvfølgelig ikke blankt afvise, at der ikke kan opstå nogle sager, der tager langt længere tid, end vi havde vurderet. Så jeg håber ikke, at vi står her igen om fire år, men det er der en risiko for, siger han.

Annonce
Erhverv For abonnenter

Julestjerner koster ekstraregning på 1,5 million for gartneri: Jeg starter hver morgen med at tjekke el- og gaspriserne

Annonce
Annonce
Annonce
Odense

To nye forvaltninger på vej i Odense giver ekstra millionudgifter: Nu skal byrådspolitikere gå ned i løn

Nordfyn For abonnenter

Overbelastede kloakker sætter huse i Skamby under vand: I maj stod der 18 centimeter vand i kælderen hos Anders

Odense

E20: Væltet trailer spærrede motorvejen

Fyn

Vil styrke havmiljøet: Nationalpark i Lillebælt - slut med at trawle i Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt

DF-hovedbestyrelsesmedlem udfordrer Messerschmidt i formandsvalg

GOG For abonnenter

GOG: Han er bedst når det hele brænder på

OB

Han er meget imponeret over Randers kontinuitet og kultur: OB's Mads Frøkjær: Mange kan lære meget af Randers

GOG

Kampen minut for minut: GOG mødte Mathias Gidsels barndomsklub fra Skjern på den store scene

DF slår revner - er det Fremskridtspartiet om igen?

Erhverv

Minister om trawlfri zone: En hjælp til fiskerne

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Efter fem års strid kan vandprisen nu halveres: - Der er kommet nye folk til uden de samme forstokkede idéer

Assens

Oles navn blev læst højt som det allersidste: Ildsjæl bag Ørsted Børnehus skal i byrådet

Annonce