Annonce
Læserbrev

Fangelvej. Hvem hjælper de berørte medarbejdere?

Læserbrev: Der har den seneste tid været flere læserbreve og indlæg i Fyens Stiftstidende som respons på den ulykkelige situation fra botilbuddet Fangelvej. Blandt andet af Bjarne Hilmersson 7. september, som problematiserer måden Odense Kommune har taklet situationen på - og igen i et læsebrev 8. september, hvor formanden for og et medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed relaterer situationen til måden at håndtere utilsigtede hændelser (UTH) på, hvor fokus skal være læring og ikke sanktioner.

Desuden beskrives hændelsesforløbet kort i en artikel 10. september efter Styrelsen for Patientsikkerhed – så vidt jeg forstår på eget initiativ - har været på besøg på bostedet.

Set udefra er det påfaldende, at såvel ledelsesniveauet som det politiske niveau har været hurtige til at give de ansatte ”skylden” for situationen og endog sanktioneret flere af de ansatte, men de vil ikke kommentere evt. ledelsesansvar efter Styrelsen for Patientsikkerhed blev involveret. Styrelsen for Patientsikkerhed har som hovedopgave at behandle klager over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen og at føre tilsyn med danske sundhedspersoner og sundhedsvæsnet og er dermed øverst ansvarlig for indrapporterede UTH.

Ved UTH er de "primære ofre" de patienter/borgere og pårørende, som bliver ramt af hændelsen. Men der er også "sekundære ofre" (second victim), som er det sundhedspersonale, der har været involveret i UTH. Disse medarbejdere har også brug for støtte og hjælp fra deres ledelse og deres kolleger. I en rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed fra 2014 præsenteres således forskellige anbefalinger, der skal forebygge, at de sekundære ofre lider skade efter en alvorlig UTH, og som skal hjælpe de berørte tilbage til arbejdet.

Det kan derfor undre, at Odense Kommune tilsyneladende ikke har sat initiativer i gang for at hjælpe de berørte medarbejdere, men har valgt at afskedige flere medarbejdere og påtale kritik overfor andre. Desuden kan det undre, at OK som udgangspunkt ikke mente, der skulle ses nærmere på ledelsens rolle.

En negativ konsekvens af den måde, hændelsen har været håndteret på indtil nu, kan være, at det bliver vanskeligere at fastholde de gode medarbejdere, og som det fremgik af TV2/Fyn 9. september, mangler Botilbuddet Fangelvej aktuelt 16 medarbejdere. Desuden kan en sådan håndtering af hændelsen gøre det endnu vanskeligere at tiltrække de 1100 nye gode medarbejder, der ifølge et netop afholdt borgermøde er behov for i fremtiden, for bare at fastholde nuværende velfærdstilbud i Odense Kommune.

Det bliver interessant at følge den fortsatte proces. Den må der kunne tages ved lære af.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Klima. Odense uden CO2 i 2025

Annonce