Annonce
Læserbrev

Fangelvej. Hvem hjælper de berørte medarbejdere?

Læserbrev: Der har den seneste tid været flere læserbreve og indlæg i Fyens Stiftstidende som respons på den ulykkelige situation fra botilbuddet Fangelvej. Blandt andet af Bjarne Hilmersson 7. september, som problematiserer måden Odense Kommune har taklet situationen på - og igen i et læsebrev 8. september, hvor formanden for og et medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed relaterer situationen til måden at håndtere utilsigtede hændelser (UTH) på, hvor fokus skal være læring og ikke sanktioner.

Desuden beskrives hændelsesforløbet kort i en artikel 10. september efter Styrelsen for Patientsikkerhed – så vidt jeg forstår på eget initiativ - har været på besøg på bostedet.

Set udefra er det påfaldende, at såvel ledelsesniveauet som det politiske niveau har været hurtige til at give de ansatte ”skylden” for situationen og endog sanktioneret flere af de ansatte, men de vil ikke kommentere evt. ledelsesansvar efter Styrelsen for Patientsikkerhed blev involveret. Styrelsen for Patientsikkerhed har som hovedopgave at behandle klager over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen og at føre tilsyn med danske sundhedspersoner og sundhedsvæsnet og er dermed øverst ansvarlig for indrapporterede UTH.

Ved UTH er de "primære ofre" de patienter/borgere og pårørende, som bliver ramt af hændelsen. Men der er også "sekundære ofre" (second victim), som er det sundhedspersonale, der har været involveret i UTH. Disse medarbejdere har også brug for støtte og hjælp fra deres ledelse og deres kolleger. I en rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed fra 2014 præsenteres således forskellige anbefalinger, der skal forebygge, at de sekundære ofre lider skade efter en alvorlig UTH, og som skal hjælpe de berørte tilbage til arbejdet.

Det kan derfor undre, at Odense Kommune tilsyneladende ikke har sat initiativer i gang for at hjælpe de berørte medarbejdere, men har valgt at afskedige flere medarbejdere og påtale kritik overfor andre. Desuden kan det undre, at OK som udgangspunkt ikke mente, der skulle ses nærmere på ledelsens rolle.

En negativ konsekvens af den måde, hændelsen har været håndteret på indtil nu, kan være, at det bliver vanskeligere at fastholde de gode medarbejdere, og som det fremgik af TV2/Fyn 9. september, mangler Botilbuddet Fangelvej aktuelt 16 medarbejdere. Desuden kan en sådan håndtering af hændelsen gøre det endnu vanskeligere at tiltrække de 1100 nye gode medarbejder, der ifølge et netop afholdt borgermøde er behov for i fremtiden, for bare at fastholde nuværende velfærdstilbud i Odense Kommune.

Det bliver interessant at følge den fortsatte proces. Den må der kunne tages ved lære af.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Fængselsforbundet: - Vi kan aldrig undgå, at indsatte tager livet af sig selv

Odense

Thomsens 41 år med lokalhistorie

Læserbrev

Sammenlægning. 700 udsatte børn på én skole?

Synspunkt: Kære Susanne, det er ikke børnenes tarv at sammenlægge Vollsmose-skolerne. Hvordan skulle det gavne det enkelte barn i Vollsmose at samle over 700 udsatte børn på én skole? I mange år har politikerne i Odense snakket om, at vi skal have flere blandede skoler i Odense. Derfor er det meget svært at forstå, at de nu vil skabe en stor skole og samle alle børnene i Vollsmose på Abildgaardskolen. Det er hverken fagligt forsvarligt eller integrationsfremmende. Derudover er det svært at forstå, hvorfor politikerne ikke kan vente med at sammenlægge skolerne, indtil ombygningen er overstået, for at undgå at børnene bliver udsat for flere skoleskift og stress. I perioden, hvor ombygningen står på og nogle af familierne skal flyttes væk fra området og andre flytter ind, har børnene brug for ro omkring deres skolegang. De har brug for deres vante omgivelser, tryghed og deres lærere, som de har kendt i mange år. Politikernes argumentation om, at der bliver færre børn i området, holder ikke i vand. Der skal opføres nye boliger i området, når nogle af de nuværende boliger blev revet ned, hvilket betyder at der flytter nye familier og deres børn til området. Hvor skal de nye børn i området så gå i skole? Derudover er der omkring 1500 mennesker, som flytter til Odense hvert år. I det hele taget bliver der flere børn og ældre i Odense i fremtiden. Derfor er det en omgang tom snak at påstå, at sammenlægningen skyldes faldende børnetal i området. Dertil savner jeg, at I politikere svarer på, hvor tanken om at skabe flere blandede skoler i Odense er blevet af? Og hvorfor skulle de nye tilflyttere i Vollsmose vælge en skole med over 700 tosprogede børn? Der er overhovedet ikke noget sammenhæng mellem det, I politikere siger, og det I gør. Der er ingen, der siger, at vi skal have to skoler i området, hvis der ikke er behov for det i fremtiden. Det giver bare ikke mening at samle alle områdets børn på en skole midt i en periode, hvor der foregår ombygning og renovering i området. Jeg håber inderligt, at I politikere tænker jer om og ikke svigter de mest udsatte børn i vores by. I det mindste fortjener børnene ro omkring deres skolegang, indtil ombygningen er færdig. Vollsmose-børns faglige udvikling, tryghed og trivsel er mindst lige så vigtig, som det er tilfældet for resten af byens skolebørn. Hvorfor skal byens måske mest udsatte børn stilles ringere end andre børn?

Annonce