Annonce
Erhverv

FAKTA: Se her, hvad Jihmo-sagen er

Jyske Bank har lukket det næstsidste kapitel i erstatningssag om dårlig rådgivning. Se forløbet her.

Annonce

Det har samlet taget seks år at få afsluttet en sag om dårlig bankskik hos Jyske Bank. Onsdag fik to private investorer dækket deres tab plus renters renter i den såkaldte Jihmo-sag.

* Jihmo er navnet på den investering, hvor over 1100 kunder i Jyske Bank tabte 800 millioner kroner. Forkortelsen står for Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.

* Der blev investeret i rentespænd, primært mellem danske realkreditobligationer og tyske statsobligationer. Den indskudte kapital blev suppleret med lånte midler, finansielt kaldet gearing, med op til 25 gange. Det betød, at investorerne kunne se frem til en gevinst men også risikere tab indtil 25 gange.

* Jihmo faldt voldsomt i værdi i efteråret 2008 i kølvandet på finanskrisen med store tab til følge for investorerne.

* Jyske Bank og Hedgeforeningen Jyske Invest fik i 2009 påtale af Finanstilsynet, fordi banken havde overtrådt de finansielle regler om god skik ved ikke at informere godt nok om den risikable investering. Jyske Bank stævnede efterfølgende Finanstilsynet med påstand om, at påtalen var ugyldig og skulle trækkes tilbage.

* Pengeinstitutankenævnet afgjorde adskillige sager, som alle faldt ud til klagerens fordel.

* Forbrugerombudsmand Henrik Øe gik ind i sagen med henblik på forlig, men det afviste Jyske Bank. Forbrugerombudsmanden stævnede banken i 2010 med udgangspunkt i de ni sager, som Pengeinstitutankenævnet havde afgjort.

* Investorforeningen med 1100 investorer fik i juli 2010 fri proces til et gruppesøgsmål mod Jyske Bank og Hedgeforeningen Jyske Invest. I 2012 gav Vestre Landsret grønt lys for et gruppesøgsmål i Vestre Landsret, men banken og Hedgeforeningen kærede afgørelsen til Højesteret.

* Forbrugerombudsmanden fik sammen med Investorforeningen forhandlet et forlig hjem med Jyske Bank. Jyske Bank tilbød at betale kompensation på 80 procent af kurstabet, svarende til 80 procent af den faktiske forskel mellem den enkelte investors købs og salgspris.

* To investorer takkede nej til tilbuddet. Det er de to investorer, der onsdag fik dækket hele deres tab plus renters renter, så Jyske Bank kunne afslutte sagen inden domsforhandlinger.

* Endnu en sag venter på at blive afsluttet. I oktober 2011 afsagde Østre Landsret dom i en sag om Jihmo, hvor investoren, et anpartsselskab, fik medhold. Jyske Bank ankede sagen, der verserer ved Højesteret.

Kilde: Forbrugerombudsmanden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Fund af corona-virus i hunde og katte: Fødevarestyrelsen afliver katte på minkfarm

Annonce