Annonce
Faaborg-Midtfyn

Faaborg skal gøres mere sikker at færdes i: Læs de mange overraskende forslag til trafikforbedringer

Cyklisterne er sårbare i den store rundkørsel ved Engvej/Kildetoften/Havnegade. Nu foreslås den omlagt til lysreguleret kryds. Arkivfoto: Bent Warncke
Ny trafikanalyse giver en række bud på, hvordan Faaborgs børn og unge kan komme mere sikkert til og fra skole. Blandt andet foreslås stor rundkørsel omdannet til lysreguleret kryds.

Faaborg: Faaborg skal gøres til en væsentlig mere sikker by at færdes i for både cyklister, gående og bilister. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har netop fået præsenteret en spritny trafikanalyse, der indeholder en lang række forslag, som - hvis der ellers er politisk opbakning til dem - kan blive realiseret i de kommende år.

Mest overraskende er det nok, at det foreslås, at den store rundkørsel, hvor Kildetoften møder Havnegade, Engvej og Vestergade, skal laves om til et lysreguleret kryds.

Der har de senere år været en del mindre uheld i rundkørslen med cyklister involveret, og et lysreguleret kryds vil kunne sikre, at cyklisterne kan komme helskindet gennem krydset.

Annonce

I trafikanalysen er forslaget er formuleret således:

"For at skabe et bedre og mere sikkert krydsningspunkt ved Engvej/Kildetoften etableres et signalanlæg. Den dobbeltrettede cykelsti krydser i dag Kildetoften umotiveret. Stien foreslås derfor forlænget til signalanlægget, hvor det tilsluttes med sig egen signalfase - der kan evt. indarbejdes en form for ”myldrefase” for lette trafikanter."

Den store rundkørsel foreslås nu omdannet til lysreguleret kryds. Pris 2,5 mio. kroner plus moms. Grafik: FMK

Ifølge formand i Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V), er det de mange cyklende børn og unge i Faaborg-området, der er i hovedfokus i analysen.


Den skolestruktur, vi har, betyder, at der er mange børn hver dag, der skal krydse fra den ene del af Faaborg til den anden, og vi mener, de skal have muligheden for at kunne cykle i skole.

Søren Kristensen


- Den skolestruktur, vi har, betyder, at der er mange børn hver dag, der skal krydse fra den ene del af Faaborg til den anden, og vi mener, de skal have muligheden for at kunne cykle i skole. Vi har et cyklistproblem i Faaborg. I dag er cyklisterne de sårbare i den store rundkørsel, og der er andre strækninger, hvor det er knapt så sikkert at cykle, siger Søren Kristensen.

Korridor gennem midtbyen

Men der skal ske mange andre forbedringer. F.eks. foreslås det, at der etableres en kantstensafgrænset cykelsti på Kildetoften/Assensvej.

Forslaget er formuleret således:

"For at øge trygheden og imødegå parkering ind over cykelbanerne foreslås etablering af kantstensafgrænsede cykelstier. På Assensvej-Kildetoften syd for Fritsdalvej er der tilstrækkelig bredde til at etablere delte stier (cykelsti hæftet på eksisterende fortov)."

En teglstensrød belægning i Vestergade skal markere, at det er cyklisterne, der er de vigtigste. Grafik: FMK

Desuden skal der skabes en cykelkorridor igennem midtbyen. Vestergade og Grønnegade skal omdannes, så trafikken i disse gader kommer til at foregå på cyklisternes præmisser. Det skal blandt andet signaleres ved at forsyne asfaltbelægningen på Vestergade med en teglstensrød overflade, der indikerer, at dette er en cykelgade.

"... biler må færdes i de samme retninger som i dag, men hastighed og placering på vejen er på de cyklendes præmisser", lyder det i forslaget.

Andre forslag til trafikforbedringer:

Bedre vejadgang til Forum Faaborg: Der anbefales ensretning af trafikken på Sundvænget og Sundstien ved Forum Faaborg. Dette vil reducere antallet af konfliktpunkter og skabe et bedre bilflow ved parkeringspladserne foran svømmehallen og Forum Faaborg. Langs svømmehallen kan parkeringspladserne med fordel vinkles til skråparkering for at tydeliggøre ensretningen. Cyklister undtages ensretningerne for bl.a. at give mulighed for at cykle modsat færdselsretningen langs svømmehallen til Sundstien.

Ændret skiltning til p-pladser: Bilister skal i højere grad ledes ned til de store p-pladser på Værftsvej og ved Forum Faaborg.

Bedre skiltning i byen: Besøgende i Faaborg skal ledes mellem havn, midtby, Forum Faaborg og andre vigtige mål i byen. Informationsstandere placeres strategiske steder i byen.

Ny cykelsti gennem grønt område: For at sikre bedre cykelforhold etableres en dobbeltrettet cykelsti i det grønne areal i forlængelse af Kai Nielsensvej. Stien kan benyttes af cyklister fra det store opland syd og øst for Pugesøvej til signalanlægget på Assensvej.

Afkortet cykelsti ved indkørsel til Jem & Fix: Det anbefales, at der etableres en afkortet cykelsti, dvs. at cykelstien på den sydlige side af vejen afbrydes 20-25 meter før vejadgangen ind til byggemarkedet og erstattes med en højresvingsbane, hvor cyklister og biler fletter frem mod sidevejen. Denne udformning er med til at øge trafikanternes gensidige opmærksomhed ved at bringe trafikanterne tættere på hinanden før krydset, hvilket er med til at øge sikkerheden.

Hævet krydsflade ved krydset Assensvej/ Bjernevej: Det anbefales, at der etablere en hævet krydsflade i krydset mellem Assensvej og Bjernevej. Krydsfladen giver både god sikkerhed, da den generelt set er med til at reducere uheldsrisikoen, men også god tryghed for lette trafikanter, der ønsker at krydse vejen. Dette skyldes primært, at hastigheden dæmpes i selve krydset.

Lettere krydsning af Havnegade: Der skabes bedre forhold for lette trafikanter med krydsningshelle ud for Holkegade. Krydsningspunktet er valgt, da det tilgodeser krydsende lette trafikanter mellem midtbyen, lystbådehavnen og Slagterigrunden. Vinkelparkeringen langs Havnegade foreslås ændret til længdeparkering, da det er en mere sikker og tryg løsning for både biltrafikken og særligt cyklister. Ændringen giver desuden plads til udeservering.

Sammenbinding af by og havn: Anbefalet at 30 km/t (zone) på Christian IX's Vej forlænges fra Strandgade til Kanalvej (ca. 50 meter). Chausséstens-belægning på Christian IX's Vej forlænges fra Strandgade til Kanalvej (ca. 50 meter), Der etableres cykelsti (delt sti) på strækningen (ca. 50 meter). Løsning bør samtænkes med ønsket om en generel opgradering til cykelsti på Havnegade - Chr. X’s Vej – Banegårdspladsen.

Vendemulighed for busser på havnen: Det bør overvejes at give busser mulighed for at vende på havneområdet. Dette vil reducere mængden af tung trafik på Havnegade og i rundkørslen Kildetoften/Engvej (som i trafikanalysen anbefales lavet om til et signalreguleret kryds). Samtidig giver det mulighed for, at passagerer til/fra færgen kan stige af eller på bussen tættere på færgelejet.

Lademulighed ved busstop på Banegårdspladsen: Busser med endestation i Faaborg, som ikke kører i depot, bør kunne lade ved Banegårdspladsen. Dette kræver sandsynligvis, at busstoppestedet ombygges, så der kan holde flere busser.

Du kan læse hele trafikanalysen på kommunens hjemmeside, www.fmk.dk

Foreløbig er trafikansalysen bare et idekatalog, hvor de enkelte forslag skal diskuteres langt grundigere - både politisk og med borgerne, understreger Søren Kristensen.

En cykelkorridor skal føre cyklisterne sikkert gennem Faaborgs midtby. Grafik: FMK

- Der skal også prioriteres og findes finansiering til projekterne. Men de faglige vurderinger vægter meget i denne type sager, siger han.

Hvornår forventer du, at nogle af disse forslag realiseres?

- Vi taler om noget, der formentlig første går i gang om to-tre år og samlet for hele pakken taler vi om længere tid. Det vil blive etableret i etaper, hvor vi prioriterer det, der er det vigtigste, først, og så har det selvfølgelig også betydning, hvad vi har råd til, siger Søren Kristensen.

Den samlede pris for alle de mange trafiktiltag anslås at ligge i niveuaet 11-12 mio. kroner plus moms.

Trafikken på Sundstien og Sundvænget skal ensrettes for at skabe bedre vejadgang til Forum Faaborg. Grafik: FMK
Annonce
Kerteminde For abonnenter

Se alle billederne: Bruger millioner på lækre detaljer i renovering af Ulriksholm Slot: Møblerne er til gengæld Ikea og genbrug

Danmark

Mandagens coronatal: 40.348 smittede det seneste døgn - yderligere 81 er blevet indlagt

Annonce
Annonce
Annonce
Odense For abonnenter

Kritik af dybe kratere i asfalten ved testcenter: Skal folk have ødelagt deres biler eller falde?

Erhverv For abonnenter

Mange millioner til robotfirma: Lars-Peters robot er rykket op i en ny division

Odense

Ny passage: Kom tørskoet fra letbanen til Rosengårdcentret

Middelfart

Ny turistchef på plads: Forlader Strynø og flytter til Middelfart

Regeringen varsler lempelser: Her er restriktionerne, som eksperter er klar til at sige farvel til

Middelfart For abonnenter

Alt var egentlig klar til at gå i jorden: Men nu er det maritime center igen i vanskeligheder

Danmark

Mandagens coronatal: 40.348 smittede det seneste døgn - yderligere 81 er blevet indlagt

Kinesere og amerikanere henter europæisk træ: Danmarks største savværk har ikke udsigt til lavere træ-priser foreløbigt

Nyborg For abonnenter

Meldte sig selv efter 100 overgreb: 61-årig anklaget for overgreb på datter og barnebarn

Tip til virksomheder, der er lamslået over reformaftale: Ansæt en rumæner med et godt netværk

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Rekordregnskab og ordrebogen bugner: Dropper møgopgaver i København og tjener styrtende på Fyn

Odense For abonnenter

Lokalplanen ændret: Åbner mulighed for kæmpe byggeri tæt på stadion

Nordfyn

Transformatorstation i flammer:  Over 1000 fynboere ramt af strømafbrydelse

Annonce