Annonce
Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn: Her er politikernes 23-punkts corona-hjælpepakke til erhvervslivet

Faaborg-Midtfyn Kommune holder hånden under det lokale erhvervsliv med en stor hjælpepakke, der ventes vedtaget på et skypemøde mellem økonomiudvalgets medlemmer mandag. Arktivfoto.

Faaborg-Midtfyn: Her er hjælpepakken til det lokale erhvervsliv, som kommunalbestyrelsens økonomiudvalg på et skypemøde mandag ventes at vedtage. Gennemførelsen af planen vil give et træk på kommunekassen på 18 mio. kr., men der er i hovedsagen tale om penge, der kommer ind igen, bare senere, eller regninger, der betales hurtigere, end det ellers var planlagt.

Annonce

1) Hurtig ekspeditonstid på fakturaer

Faaborg-Midtfyn Kommune har skyldige fakturaer fra private virksomheder på 1,9 mio. kr., som er iværksat betalt. Der er siden 17. marts 2020 betalt fakturaer for 2,5 mio. kr. til private virksomheder.

2) Fremrykning af betaling til erhvervslivet

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder allerede de private virksomheder, at betaling for varer og tjenesteydelser så vidt muligt fremrykkes for at styrke likviditeten i de private virksomheder. Det understøtter de indsatser, regeringen har sat i gang for at hjælpe de virksomheder, der mangler penge i kassen på grund af nedgang i omsætningen som følge af COVID19 i Danmark. Ordningen gælder indtil videre. Der er pr. 23. marts 2020 syv leverandører, som har henvendt sig vedrørende beløb på i alt 1,6 mio. kr.

3) Fremrykning af refusion for særlig beskæftigelse

Der er iværksat fremrykning af refusion for særlige beskæftigelsesformer som fleksjob.

4) Parkeringskontrol udføres ikke

Parkeringskontrollen er på standby, selv om arbejdet kan udføres under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ifølge Hans Stavnsager kan det måske være med til at øge handlen, at kunder ikke risikerer p-bøder.

5) Jobcenter vejleder virksomheder

Jobcentret vejleder om relevante ordninger på arbejdsmarkedsområdet, som virksomhederne kan have glæde af lige nu. Herunder kan nævnes: Arbejdsfordeling - en ordning, hvor den overenskomstmæssige arbejdstid nedsættes i en begrænset periode for at undgå afskedigelser i forbindelse med manglende ordretilgang. Lønkompensation hvor medarbejdere hjemsendes i stedet for at afskedige. Kompensation til dækning af faste udgifter ved større tab af omsætning. Kompensation til selvstændige ved større tab af omsætning.

6) Borgerservice hjælper virksomhederne

Borgerservice vejleder over telefonen erhvervsdrivende og medarbejdere, som har brug for nyt kørekort, pas m.m. for at kunne udføre deres erhverv. Hvis henvendelsen kræver fysisk fremmøde i Borgerservice i Ringe eller Faaborg, håndteres det fra sag til sag.

8) Nødpasning af børn

Der er iværksat nødpasning af børn til privatansatte uden andre muligheder.

9) Udvidet åbningstid og natpasning

Erhvervslivet kan understøttes yderligere med en udvidet åbningstid for børnepasning, hvor pladserne kan tildeles ved ansøgning, samt ved at indføre mulighed for nødpasning om natten.

10) Udsætte opkrævning af gæld

Kommunens såkaldte Kontrolenhed opkræver forfalden ejendomsskat og anden gæld til kommunen hos virksomhederne. Der er i alt gæld for 4,165 mio. kr. (både private og offentlige aktører), og opkrævningen fra de private virksomheder udsættes efter anmodning.

11) Udsættelse af betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatten forfalder næste gang til august, og det anbefales at ændre forfaldstidspunktet til november 2020 for erhvervsdrivende. Af hensyn til overholdelse af kommunalfuldmagten vil det kun være betaling af ejendomsskat for ejendomme, der ejes af en erhvervsvirksomhed - et selskab eller en enkeltmandsvirksomhed - der udskydes. Erhvervsdrivende, der driver mindre virksomheder fra egen bolig, vil derfor ikke være omfattet af denne udsættelse.

12) Udsættelse af husleje i kommunale erhvervslejemål

Kommunen har 16 erhvervslejemål. Heraf betaler 5 lejemål husleje kvartalsvis, og 11 lejemål betaler husleje månedsvis. Næste huslejebetaling er den 1. april i begge tilfælde. Huslejen kan udsættes, eller der kan laves en afdragsordning.

14) Henstand på forsyningsregninger

Det er FFV, der opkræver betaling fra erhvervsvirksomheder i forbindelse med levering af varme, vand og spildevand. FFV foreslår, at der gives henstand med betaling efter anmodning fra virksomhederne.

15) Håndsrækning til restauranter og fødevareproducenter ved øget offentligt forbrug

Kommunen kan for at støtte lokale restauranter mv. ved oftere at bruge dem, når hverdagen igen har indfundet sig. Kommunen kan øge sin lokale støtte ved at afholde flere møder og arrangementer uden for kommunens bygninger. Det vil dog betyde et fald i indtjening for kommunens Kostforplejning og for kantinen i kommunens Kursuscenter i Gislev, og det vil øge omkostningerne ved de enkelte aktiviteter.

16) Krav om lokale fødevarer

Kommunen kan ved tildeling af puljemidler og lignende kræve, at ansøgeren bruger lokale fødevarer.

17) Lokale indkøb

I kommunens indkøbspolitik er det ønsket at øge lokale indkøb. Det foreslås, at der i resten af 2020 er fokus på at købe lokalt på Fyn, når det er muligt.

19) Lempe kontraktvilkår

Faaborg-Midtfyn Kommune er principielt er positivt indstillet overfor midlertidig genforhandling af vilkår i kommunens kontrakter med erhvervsdrivende. På baggrund af konkrete individuelle henvendelser fra erhvervsdrivende, vil der blive foretaget en juridisk vurdering af muligheden midlertidig ændring af vilkårene i den konkrete kontrakt.

22) Fremrykning af anlægsopgaver fra 2021 til 2020

Der kan fremrykkes radon-indsats fra 2021 til nu for ca. 2,5 mio. kr. Det kræver udbud samt yderligere 1 mio. kr. til fortovsrenovering. Før opgaven fremrykkes, skal erhvervslivet høres om behov for fremrykning og i givet fald til hvornår.

23) Understøttelse af eventarrangører

Kommunen kan sammen med Bevillingsnævnet være opmærksom på, at restaurationer mv. er afhængige af hurtige alkoholbevillinger. Derudover anbefales det at gøre eventarrangører ekstra opmærksom på, at de kan søge den eksterne udviklingspulje.

7) Ekstra byggesagsbehandling

Andre kommuner arbejder på ekstra hurtig byggesagsbehandling. Det er ikke muligt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Her arbejdes der med at fastholde handlingsplanen for byggesager (nedbringelse af sagsbunken ved at klare 150 sager om måneden), selvom arbejdet nu foregår hjemmefra. Der er her det samme produktivitetstab som på alle andre funktioner, der varetages fra hjemmearbejdspladser, idet medarbejderne samtidig skal passe deres børn mv.

13) Håndsrækning til ekstrahårdt ramte virksomheder indenfor turismebranchen

Med den totale nedlukning som følge af COVID-19 er turismevirksomhederne i kommunen særligt hårdt ramt. Derfor foreslås tre initiativer, som kan holde hånden under turismevirksomhederne:

1) Etablere et forretningsudviklingsprojekt med fokus på digitalisering og sociale medier. Projektet vil skabe et kompetenceløft af turismevirksomhederne og gøre dem i stand til at stå stærkere i markedsføringen, når branchen skal i gang igen.

2) Give #TAKdk gave til alle ansatte i kommunen i stedet for julegaver. Der oprettes en gavebank med varer og services udbudt af lokale detail- eller turismevirksomheder, hvoriblandt ansatte i kommunen kan vælge en #TAKdk gave som anerkendelse af indsatsen under COVID19 krisen. Gaven træder i stedet for julegaver i 2020 og finansieres forholdsmæssigt af den enkelte arbejdsplads.

3) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder sammen med 3F og Horesta fastholdelse og opkvalificeringsforløb til Service, Turisme, Hotel- og Restaurationsbranchen. Forløbet udgør i alt 28 dage og foregår online. I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, er der mulighed for at sende dem på faglig opkvalificering med op til 100 procent lønkompensation.

18) Leverancer genoptages

De fleste leveringer til kommunens institutioner er sat på standby i den aktuelle situation, hvor institutionerne i videst muligt omfang er lukket ned. Levering af ikke-fordærvelige varer genoptages med det samme.

20) Fremrykning af renovering- og vedligeholdelsesopgaver

Kommunen i resten af 2020 hæver udbudsgrænsen fra 50.000 kr. til 300.000 kr. Det vil betyde, at den hurtigere kan sætte planlagte vedligeholdelsesarbejder i gang for ca. 2 mio. kr. Det er besluttede opgaver, som ellers ville være udført senere på året.

21) Igangsættelse af nye anlægsopgaver

Fremrykning af mindre anlægsprojekter fra efteråret til nu for i alt ca. 5 mio. kr. Det drejer som om 4 mio. kr. på bygninger (forskellige formål og rottespærre) og 1 mio. kr. vedrørende fortove.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Æggekagen vender tilbage: Tidligere medarbejdere går sammen og genrejser Carlslund efter corona-konkurs

Annonce