Annonce
Debat

Førstehjælp. Du redder ingen ved at stå og glo

Jørgen Wendt, Nyløkke 3, Faaborg

Jeg er en mand på 60+, der som ung var medlem at Ungdommens Røde Kors, og da jeg nu hørte, at der i Region Syddanmark var brug for førstehjælpere, så tog jeg i sommeren 2018 et førstehjælpskursus hos Danmark Redder Liv. Kurset var med fokus på hjertemassage og hjertestarter, og nu er jeg tilmeldt som førstehjælper. Det vil sige, at jeg kan kaldes ud ved formodet hjertestop o.lign. Kurset løb af stablen en søndag, og det var en både en lærerig og hyggelig dag. Jeg har indtil nu, november 2018, været kaldt ud to gange og heldigvis begge gange uden, at der var behov for at bruge den hjertestarter, som det var min opgave at hente. Jeg håber, at også du vil bruge de fire - seks timer, det tager at lære, hvad der skal til, så du kan hjælpe, når du står i en situation, hvor der er brug for livreddende førstehjælp.

Henning Thorup, Vestergade 37, Aarup

Jeg har lært førstehjælp og livredning med hjertestarter. Men jeg har ikke haft brug for at bruge det. Men kommer jeg i en situation, hvor der er behov for hjælp, vil jeg selvfølgelig gøre det, jeg kan og har lært. Det må være en pligt at gøre, hvad man kan.

Ivan Mortensen, Damhusvej 28, Odense C

Det er utroligt vigtigt med førstehjælp. I søndags under et motionsløb var der en, der blev dårlig efter løbet, og da flere af os har fået undervisning i førstehjælp, var vedkommende under hurtig behandling. Han blev hentet af en ambulance og kørt til tjek på OUH. Så det er vigtigt at reagere hurtigt.

Axel Averhoff, Lindevej 20, Faaborg

Jeg har førstehjælpscertifikat fra St. Johns Ambulance i Canada i forbindelse med uddannelse til pilot i Flyvevåbnet. Som fartøjschef skulle man klare det meste, selv i forbindelse med nødlanding eller værre: i ødemarken. Senere suppleret med hjertemassage og senest med brug af hjertestarter.

Michael Skouw, Strandvejen 17, Nyborg

Ikke noget problem, jeg underviser i førstehjælp på min arbejdsplads.

Linda Holm Nielsen, Gerthasminde 66, Odense C

Jeg kan yde livreddende førstehjælp inklusiv hjertestart. Jeg har selv ydet hjertemassage og brugt hjertestarter i forbindelse med min fars død.

Henning Borgersen, Præstegyden 7, Glamsbjerg

Det er en stor tryghed i de små landsbyer og landområder, at vi er godt dækket i vores område. Vi er mange, der kan det og bakker hinanden op. Det gør os trygge til at hjælpe. Har hjulpet to.

Mathias Gjerlufsen, Skolegade 20, Marstal

Jeg er uddannet sygdomsbehandler/sygehjælper i Forsvaret, så jeg har det store førstehjælpsbevis og har medicinkiste B. Jeg havde brug for min førstehjælpsviden, da jeg desvære har været vidne til både et trafikuheld, men også et hjertestop. Hvis/når jeg kommer i en situation, hvor det er nødvendigt med førstehjælp, så danner jeg mig et hurtigt overblik over, hvad der er sket, og hvilken hjælp der er nødvendig, og hvem der eventuelt er mest kritisk, hvis der er flere tilskadekomne.

Lars Lysholm, Lærkevangen 16, Odense NV

Jeg tog et førstehjælpskursus for tre år siden. Nu gentager jeg det for at blive en del af Danmark Redder Liv. Jeg gør det dels for at hjælpe andre, dels i håbet om at andre gør noget tilsvarende, så jeg selv måske en dag bliver reddet.

Cornelis ten Veen, Heklavej 10, Odense NV

Desværre er min førstehjælp nogle år gammel og trænger til fornyelse, men jeg vil overhovedet ikke tvivle på at komme i gang, hvis det skulle være nødvendig. Man vil være glad, hvis andre gjorde det, når man selv havde behov.

Karen Dyhre, Søboparken 25, Faaborg

Har heldigvis aldrig været i den situation at skulle bruge hjertestarter eller hjertemassage, men tror da, at jeg kan, når det gælder.

Søren Madsen, Skibhusvej 415K, Odense C

Jeg har lært udvidet førstehjælp for 50 år siden, og har brugt lidt i årenes løb. Og det er kun to år siden, jeg var på hjertestarterkursus, så jeg er lidt forberedt.

Karin Østerlid Jørgensen, Vestre Engvej 20E, Bogense

Førstehjælp burde være en del af at tage kørekort. Hjertestarter kunne læres i kommunal regi med nogle timers oplæring. Har selv begge dele og har heldigvis ikke haft brug for det. Men bare det at kunne det gør mig meget mere tryg i hverdagen. Fik begge dele igennem min arbejdsplads på Odense Marcipan.

Peer Zartov, Halfdansvej 7, Svendborg

Jeg har lært førstehjælp inklusiv hjælp ved hjertestop. Jeg har heldigvis ikke haft brug for det lærte.

Lars Jørgen Kjelde, Heimdalsvænget 6, Assens

Jeg har været på førstehjælpskurser flere gange, og det er noget, jeg mener, alle burde gøre, da vi alle kan få brug for at yde førstehjælp. Jeg har selv haft brug for den førstehjælp jeg har lært en gang, da jeg overværede, at en mand faldt om med hjertestop. så derfor kan alle have brug for at have lært førstehjælp, da man aldrig ved, hvornår og hvor man kan få brug for det. Så derfor lær førstehjælp.

Birgitte Sturesson, Bellevue 45, Rudkøbing

Jeg føler mig ikke godt nok rustet til at yde førstehjælp. Har en gang været på kursus og forsøgte uden held at få arbejdsgiver, Langeland Kommune, til at holde opfølgningskurser. Har en gang været på kursus i hjertestarter, men føler mig ikke sikker i det. Har aktuelt spurgt hjertestarterforeningen om kurser.

Ole V. Larsen, Hovvej 23, Håre, Gelsted

Er bekendt med førstehjælp og hjertestartere. Har ikke haft brug for det de sidste 20 år, men handler roligt ved uheld (tidl. Falckmand).

Lars Jershauge, Tranehøjen 366, Odense SV

Både Vera og jeg har hjertestarterkursus og kan førstehjælp. Vi har været i en situation, hvor førstehjælp skulle bruges efter et fald-uheld, og hvor vores kendskab til ButterFlies og spec. plaster kom til stor hjælp. Vi hjælper, hvor vi kan.

Ole Falk, Vindegade 52, Odense C

Jeg er bange for, at de fleste bliver grebet af handlingslammelse, når det bliver alvor. Derfor er det fint, jo flere gange man får ind på rygmarven, hvad man skal gøre. Så kurser, repetitioner, igen og igen. Du redder ikke nogens liv eller førlighed ved at stå og glo på sidelinjen.

Bjarne Toft Olsen, Ålevejen 11, Assens

Det er altafgørende, at man ikke har berøringsangst i forhold til at bruge en hjertestarter. Interessen for at deltage i kurser som hjerteløber er forbavsende lille, selv om det redder liv, og selv om kurserne er gratis. Røde Kors har for eksempel en del kurser i Region Syddanmark, så kontakt dem, hvis du vil lære mere dette simple livreddende tiltag. Alle burde orientere sig i deres lokalområdet om placering af hjertestartere.

Niels Simonsen, Brobyvej 3, Odense N

Jeg er ganske velforberedt. Som hjemmeværnsmand er vi altid opdateret med førstehjælpsprøve hvert andet år. Jeg har aldrig selv haft behov for at yde førstehjælp.

Henning Hansen, Rørsangervænget 23, Assens

Yder hjælp efter bedste evne.

Palle Reimer, Slotsgade 17, Nyborg

Vi ser mange steder disse hjertestarter opsat. Jeg tror, at det giver os alle en vis tryghed, men når det er sagt, så mener jeg også, at der mangler oplysninger om brugen af disse hjertestartere. Så måske har vi en falsk tryghed. Jeg må indrømme, at jeg ikke kender til dem. Man regner med, at nogen kan. Jeg synes, det er et godt spørgsmål, der her stilles. Der bør etableres kursus om brugen af disse hjertestarter. Dette kunne ske f.eks igennem Ældresagen - sportsforeninger m.m.

Carsten Bertelsen, Havnegade 18, Nyborg

Jeg har erhvervskørekort til både bus og taxi. Derfor har jeg lært førstehjælp. Endvidere kørte jeg i mange år for Odense Taxa. Det medførte, at vi alle sammen med jævne mellemrum skulle forny vores førstehjælpsbevis. Den ene gang, hvor jeg havde lidt brug for at kunne hjælpe, kunne jeg simpelthen ikke huske, hvad vejen hed, jeg kørte på, men vha forbipasserende lykkedes det da alligevel at få rekvireret en ambulance. Jeg synes, alle borgere skulle lære at betjene en hjertestarter samt at give hjertemassage.

Finn Olesen, Jupitervænget 15, Odense NV

Jeg vil gerne lære om akut førstehjælp - og kende brug af og stedet for hjertestartere.

Bent Nielsen, Koldinghave 8, Gelsted

Vi har i vores Gelsted Seniorklub haft rigtig gode kurser og øvelser med prøvedukker fra Trygfonden, men vi holder os siden hen ikke godt nok opdateret. - Man kan vedligeholde vor viden ved at gå ind på Google og søge Trygfondens rigtige gode anvisning. Åbn Google og skriv denne adresse, og så kommer en masse orienteringer om de forskellige faser man skal bruge https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Sådan forstærker sundhedsvæsenet uligheden

“Min første ledige tid er om tre uger. Men du kan nok ikke vente så længe. Ja, for så er det nok for sent at gøre noget,” sagde en ryglæge, der selv tog telefonen. Speciallægen forklarede, at hvis min nerve i lænden var under pres for længe, så var det sandsynligt, at min nerve ville tage varigt skade. Og nej, han vidste ikke, hvad jeg ellers kunne stille op. Jeg sagde ja, tak til den tilbudte tid. Det var trods alt bedre end ingenting. Jeg havde smerter i ballen og benet. Jeg havde mistet kraft. Jeg kunne kun gå rundt ved hjælp af krykker. Jeg havde brug for en scanning, der kunne fortælle, hvad der var galt. Og vejen til en scanning skulle banes af en speciallæge, mente min egen læge. Og der var lange lange ventetider hos alle dem, jeg kom igennem til. Jeg sad målløs tilbage efter samtalen. Det hastede altså, hvis min førlighed skulle reddes i tide. Ellers skulle jeg humpe rundt på krykker resten af livet. Alligevel kunne jeg ikke komme til akut. Kan det virkelig passe, at man i dagens Danmark lader ventetider hos speciallæger invalidere mennesker på livstid? Jeg fortsatte min rundringning. Nej, vi tager ikke patienter uden for kommunen. Medmindre du altså selv betaler. Eller har en forsikring. Så har jeg faktisk en ledig tid allerede i morgen, siger sekretæren. ”Er du interesseret?” Jeg har heldigvis råd til det. Flaskehalse i vores sundhedsvæsen gælder åbenbart kun for de fattige, selvom det hedder sig, at vi har fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen. Kan det virkeligt være rigtigt, at vi overlader de fattige til deres egen sure skæbne, mens vi der har råd eller en forsikring, kan få behandling? Min jagt efter en ledig tid hos en ryglæge fandt sted i august 2017. Dengang anede jeg ikke, at mine smerter i ballen og benet i virkeligheden stammede fra en kræftknude, der havde ødelagt knogler i mit bækken og min hofte. Kræften var også begyndt at gnave af min lårbenshals. Ja, jeg havde faktisk kræft i hele kroppen, i alle dele af mit skelet og i flere vitale organer. Men det anede jeg intet om, da jeg jagtede en tid hos en ryglæge. Det fik jeg først at vide fire måneder senere. Og kun fordi jeg selv insisterede på at blive scannet, og kun fordi jeg selv betalte for en vigtig undersøgelse på vejen. Som journalist har jeg en erhvervsskade. Jeg er konstant opmærksom på urimeligheder og uretfærdigheder. Skandaler er nemlig gode historier. Og her stødte jeg direkte ind i urimelige forhold. Ud over dem jeg allerede har nævnt, gik det op for mig at det frie og det udvidet frie sygehusvalg kun gælder for dem, der selv kan betale for transporten eller har netværk, der kan hjælpe dem med transport. Frit valg for de rige. De kan vælge at komme til undersøgelse eller behandling i en anden landsdel med langt kortere ventetid eller med bedre renomme, fordi de kan klare udgifterne selv. Men ikke frit for de fattige. Er det rimeligt? En ting er penge. Men det kræver også, energi, overblik og vedholdenhed at sikre sig, at henvisninger bliver afsendt fra den ene afdeling og modtaget på en anden afdeling. For det kan man desværre ikke regne med sker af sig selv. En af mine henvisninger lå en hel uge “i en bunke som vi sjældent kigger i,” som en sekretær forklarede mig, da jeg ringede og rykkede for fjerde eller femte gang. Hver gang jeg ringede, fik jeg at vide, at “vi sender den om et øjeblik”. Tænk hvor kunne de have sparet tid, hvis de så også havde videresendt henvisningen med det samme. Men det gjorde de først efter flere rykkere. Jeg var privilegeret. Jeg havde energi, kræfter og frækhed til at ruske og rykke. Men ofte handler det om meget syge og gamle mennesker, som ikke har energien selv, og som ikke har børn, der magter at klare opgaven for dem. Er det rimeligt, at de svage skal ligge og rådne op i en bunke, som personalet sjældent kigger i? Vores sundhedssystem forstærker desværre den ulighed, der også præger det øvrige samfund, hvor fattige, dårligt uddannede og ældre står i bagerste række. Da min kræft først blev fundet, fik jeg en kræftbehandling i verdensklasse. Det danske sundhedsvæsen fiksede min kræft. Og som tak for det vil jeg gerne bidrage til at fikse det danske sundhedsvæsen. Og noget af det, der trænger allermest til at blive fikset er uligheden. Eksemplerne er hentet fra bogen: “Sådan overlevede jeg kræften - og sundhedsvæsenet”, People’s Press 2019

Erhverv

Plads til 1000 ansatte: Pensionsselskab investerer 381 millioner kroner i kæmpestort kontorbyggeri ved SDU

Odense

2000 indviede julefestival i Odense

Annonce