Annonce
Indland

Først til foråret: Kulegravning af ambulanceudbud forsinkes

Den skulle have været klar i løbet af efteråret, men Region Syddanmarks eksterne evaluering af ambulanceudbuddet bliver forsinket.

Den skulle have været klar i løbet af efteråret, men Region Syddanmarks eksterne evaluering af ambulanceudbuddet bliver forsinket.

Regionen har flere gange henvist til den eksterne evaluering af ambulanceudbuddet, som skal klarlægge, hvordan den meget omfattende udbudsproces om ambulancedriften i Region Syddanmark er forløbet.

Men selvom initiativet blev vedtaget helt tilbage i januar, er man endnu kun nået til de indledende forberedelser.

- Vi er ikke super langt. Der har været et direktørskifte, en sommerferie og en konkurs (ambulanceselskabet Bios gik konkurs den 27. juli, red.) i mellemtiden. Men vi har kontakt med et firma og har også lavet et kommissorium, fortæller koncernchef i Region Syddanmark, Rikke Vestergaard.

LÆS MERE: For 11 måneder siden: Konkurrence-ekspert kaldte Bios-udbud en succeshistorie

Ifølge hende blev de forberedende øvelser først for alvor sat i gang, da hun tiltrådte i maj. Dertil har arbejdet med at sikre ambulancedriften efter Bios-konkursen taget en del af forberedelses-kræfterne.
Det er sidenhen blevet besluttet at inddrage konkursen i det kommissorium, som evalueringen skal laves ud fra.

Annonce

Ikke klar før foråret

Det er KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, der kommer til at stå for at lave evalueringen. De kommende måneder vil det ifølge Rikke Vestergaard indsamle data og foretage interviews.

Hun fortæller, at KORA ikke venter at have rapporten om ambulanceudbuddet klar før slutningen af marts 2017.

Regionen har gjort meget ud af, at evalueringen af udbudsprocessen skal laves eksternt for at gøre den så uafhængig som mulig, så andre regioner også kan drage fordel af erfaringerne fra rapporten.

- Sådan som tingene har kørt og med den opmærksomhed, der har været omkring udbuddet, mener vi, at det er mest rigtigt at lave en ekstern evaluering. Velvidende at vi også har skullet forholde os til det økonomiske i den beslutning, sagde Thyge Nielsen i januar, da beslutningen om evalueringen blev taget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce