Annonce
Navne

Fødselsdag

80

For alle dommere bør den enkelte borgers retssikkerhed være et omdrejningspunkt, men nogle træffer en type afgørelser, som giver genlyd uden for de snævre juridiske cirkler. Det er tilfældet med den tidligere landsdommer i Viborg, Peter Johannes Rørdam, som fylder 80 år i morgen. Han var med til at skrive retshistorie, da han sammen med en kollega i 1989 bestemte, at dommeren i Herning var inhabil i sagen mod de tre jydebrødre. Dommeren kunne ikke betragtes som fuldstændig upartisk til at dømme i sagen, når han tidligere havde varetægtsfængslet brødrene blandt andet med synspunktet om, at der var en særligt bestyrket mistanke mod dem. Også varetægtsfængslinger - altså indespærring inden dom - har haft Peter Johannes Rørdams interesse. Hårene rejste sig på hovedet af ham, skrev han i Ugeskrift for Retsvæsen, da han så, hvor lidt der skulle til, før hans kolleger i Østre Landsret ville varetægtsfængsle mistænkte.

I 30 år var han landsdommer ved Vestre Landsret, før han i 1998 trak sig tilbage. Tidligere var han dommerfuldmægtig i Aalborg og desuden anklager i fire år hos statsadvokaten her. Navnet Rørdam er kendt i juraens verden. Fødselarens far, Kjeld, var højesteretssagfører. Sønnen Thomas var som advokat ligesom sin far meget optaget af strafferetsplejen og er i dag dommer i Højesteret.

70

"Man må kunne lære at sige noget på 28 sekunder. Man kan ikke altid starte med modifikationerne og hele det kirkelige fuglesprog". Sagt af Jan Lindhardt, som fylder 70 år i morgen, da han stillede op til bispevalget i Århus Stift i 1994. Lindhardt tabte til Kjeld Holm, men kom stærkt igen tre år senere, da han blev valgt i Roskilde Stift. Og ønsket om at trænge igennem medierne med faste og letforståelige budskaber gik i opfyldelse. Allerede to år efter at han havde tiltrådt sit embede, var han den næstmest citerede kirkelige kilde i landet, efter Søren Krarup. Noget af en bedrift, når man ved, at biskoppen som barn stammede og det nogle gange så slemt, at han knap kunne sige sit eget navn. I dag taler han sagte, men med flydende lethed. Han er også en dygtig skribent, der ofte er slået igennem langt ud over kirkelige kredse. Han har gennem årene skrevet et utal af bøger om emner, der spænder fra debatterende til videnskabelige. Og så sent som i påsken var han igen ude, da han i en artikel i Kristeligt Dagblad fastslog, at det forholder sig så heldigt, at helvede ikke findes. Eller rettere: At ingen ender sine dage der. For sådan er kristendommen. Man straffes hverken med ild eller evig fortabelse, uanset hvor kraftigt man har slingret på dydens smalle sti.

Jan Lindhardt er født i Århus som søn af teologiprofessor P.G. Lindhardt. I 1962 blev han teolog fra Københavns Universitet, og siden gjorde han karriere på Aarhus Universitet. I mere end 30 år var han ansat som først amanuensis, siden lektor og docent. I 1983 blev han dr.theol. og fungerede i en årrække som ulønnet hjælpepræst.

Jan Lindhardt er far til seks og gift med pastor Tine Lindhardt. 1. maj afløses han af Peter Fischer-Møller.

70

Thyge Laurits Klausen, Øster Bregninge 9, Ærø, fylder 70 år fredag den 25. april.

Thyge Laurits Klausen stammer fra Øster Bregninge og arbejdede som ganske ung ved landbruget. Senere var han chauffør ved Marius Pedersen på Fyn i nogle år. Han traf sin hustru, Margit fra Stokkeby, og sammen overtog de hans fædrene gård i Øster Bregninge. Her blev de indtil pensionsalderen, hvorefter de flyttede et stenkast væk fra deres mange-årige hjem.

Thyge Laurits Klausen betegnes som en dygtig landmand, der passede sin bedrift på bedste måde. Han er populær i sognet, kendt for sin joviale og venlige fremfærd. En søn har overtaget gården, og i flere år cyklede Thyge Klausen over for at se, om bedriften var i orden, og for at give en hånd med.Før i tiden gik han til folkedans.I den senere tid har han gennemgået to operationer i hofte og knæ, hvilket har nedsat hans bevægelighed, men ikke hans gode humør. Nu er det i øvrigt høns og ænder, som han fremavler, og det optager meget af hans aktive fritid. Han har altid været glad ved gode fester, og han har arvet sin far, Jørgen Klausens gode slagfærdighed. Nu fester han med familie og venner på Bregninge Sognegård i anledning af 70 års dagen.

60

Domeas adm. direktør Jørn Ravn fylder 60 år i morgen.

Jørn Ravn, der er uddannet cand. oecon., har siden 2005 været adm. direktør i Domea, der blev etableret 1. januar 2005 ved fusion mellem Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrationgruppen Danmarks Boligselskab.

Jørn Ravn var en af arkitekterne bag Domea, som ved fusionen fik et landdækkende lokalt servicenet med stor nærhed til de mere end 30.000 boliger, som bogstaveligt ligger i hele landet fra Skagen og til Gedser.

Efter sin uddannelse ved Århus Universitet i 1975 var han ansat som økonom i Forbrugerrådet. I starten af 80'erne var han teknologisekretær i FTF, inden han vendte tilbage til Forbrugerrådet som chef for rådets økonomisk juridiske afdeling. I 1990 blev han udnævnt til sekretariatschef i Folketingets Teknologinævn.

I 1994 blev Jørn Ravn ansat som adm. direktør i VIBO og i 1999 startede han som adm. direktør i Boligselskabet BSB.

Jørn Ravn er i dag medlem af bestyrelsen i Boligselskabernes Landsforening samt i Byggeskadefonden og har i en årrække været medlem af Pengeinstitutankenævnet. Han har i sin karriere bestridt en række tillidsposter i ind- og udland og har i øvrigt altid arbejdet for demokratisk styrede organisationer eller virksomheder. Reception i Borgergade 6, København, i morgen kl. 14-17.

60

Direktør Jerry Ritz fylder 60 år i morgen. I begyndelsen af sin lange karriere i underholdningsbranchen var Jerry Ritz tourmanager for store britiske rockgrupper som The Who, Led Zeppelin, Rod Stewart & Faces samt The Animals. Efterfølgende blev han repertoire- og marketingchef i EMIs danske afdeling, hvor han opdagede sangeren og sangskriveren Sebastian og søsatte dennes debutalbum 'Den store flugt (1972) med en storstilet reklamekampagne. Siden etablerede Jerry Ritz i 1980 sit eget produktionsselskab TUBA som bl.a. gav debut til Hanne Boel (med Blast) og Cæcilie Norby (med Frontline). Da han otte år senere i 1988 bliver direktør for det nyopførte kulturhus Trommen i Hørsholm Kommune gør han, bl.a. med et stort personligt engagement og internationale navne som Kris Kristofferson og Chick Corea men også danske som Inga Nielsen, Michala Petri og Svend Asmussen, stedet til et forbillede for andre kulturhuse i Danmark. Efter en uberettiget afskedigelse fra Trommen etablerer Jerry Ritz sig som teater- og musikproducent med virksomheden KulturKontakt.dk, der har stået bag flere store musical-og teateropsætninger bl.a. Cyrano, Ronja Røverdatter samt H.C. Andersen-forestillingen 'Kuk-Kuk Fallera'. Jerry Ritz er blandt meget andet også formand for DMUB (Danske Musik- og Underholdningsbureauer), der består af mere end 45 musik- og kunstnerbureauer samt formand for teaterforeningen Hørsholm Scenen.

60

Halinspektør Richard Kjærgaard, Gislev, fylder 60 år d. 26. april. Richard Kjærgaard voksede op i Nordjylland, som den yngste af en søskendeflok på syv efter Martha og Karl Kjærgaard. Som ung var han beskæftiget ved landbruget i det nordjyske, for siden sammen med sin hustru Doris at flytte til Bjerringbro, hvor han i mange år var ansat ved Bjerringbro Idrætspark. I 1989 flyttede Richard Kjærgaard med familien til Gislev på Fyn, hvor han fortsat bestrider jobbet som halinspektør. Ud over sit arbejde, som for Richard Kjærgaard er en livsstil, passer han sin og Doris' lystejendom, hvor han også får tid til at pleje sin interesse for Ferguson-traktorer. Richard Kjærgaard er desuden engageret i politik som aktivt medlem af Venstre. Richard kan fejre fødselsdagen sammen med hustruen og parrets tre børn og fire børnebørn. Den 25. april kl. 14-17 holder han reception i Gislev Hallen, og d. 26. april fejrer han fødselsdagen med familie og venner fra hele landet. Formand for 3F Sydfyn og LO Sydfyn Tonni Hansen, Jens Winthersvej 23, Rudkøbing, fylder fredag den 25. april 50 år.

Tonni Hansen var fra 1989 til 2004 formand for SiD Rudkøbings cirka 800 medlemmer. For fire år siden, da 3F Sydfyn blev skabt som følge af en fusion mellem Kvindeligt Arbejderforbund og SiD, blev han valgt som formand for de ialt 6.300 medlemmer på Sydfyn, Ærø og Langeland.

Senere, da de sydfynske LO-sektioner blev lagt sammen, blev han næstformand for LO Sydfyn med ialt 24.000 medlemmer, og for nylig overtog han formandsposten efter den nu forhenværende formand for HK Svendborg, Niels Chr. Nielsen.

På fødeøen Langeland har Tonni Hansen ikke kun markeret sig som en dygtig fagforeningsformand, der også nød respekt hos arbejdsgiverne, men tillige som SF-politiker i to omgange. Fra 1998 til 2006 var han viceborgmester, og i kraft af sine høje personlige stemmetal trak han i de to valgperioder henholdsvis to og tre partifæller med sig ind i Rudkøbing Byråd.

Ved kommunalvalget i 2005 valgte Tonni Hansen ikke at genopstille for at koncentrere sig om det faglige arbejde og familien.

Han er gift med Pia Hansen, og parret har to sønner og et barnebarn.

Fødselsdagen fejres under private former.

Interview - Langeland

1. sektion - side 11

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Tidligere rådmand Per Berga er død

Leder For abonnenter

22-årige Kamilla fik afslag som smedelærling: Det er da for dumt

Årstallet er 2019, og ligestillingen og ligeberettigelsen har været her længe. Derfor kan sygeplejersken sagtens være en mand, ligesom smeden sagtens kan være en kvinde. Eller … nå, nej, det kan smeden så åbenbart ikke. Den 22-årige Kamilla Søndergaard berettede i hvert fald i avisen tirsdag om, hvordan hun måtte igennem en syndflod af afslag, hvoraf mange handlede om hendes køn, inden hun til sidst fandt en smedelærlingeplads på værftet i Assens. Inden da var hun blevet ramt af den ene dårlige forklaring efter den anden, herunder den dårligste af alle: Nej, du kan ikke blive smed, fordi du er pige. Alle disse rigide afslag er ikke givet i 1879 eller i 1919 eller i 1939. De er givet i 2019. Tænk sig: I 2019 siger nogle af de virksomheder, der bestandigt skriger efter arbejdskraft, stadig nej til at ansætte nye medarbejdere, blot fordi ansøgerne har et andet køn end de fleste andre ansatte på arbejdspladsen. Det er absurd. Og det er mistrøstigt. Danske virksomheder er ganske enkelt nødt til at åbne øjnene og rette interessen mod begge køn, hvis de fortsat vil have adgang til de bedste kandidater på markedet. Derfor er det glædeligt, at brancheorganisationerne Danske Maritime, Danske Havne og Danske Rederier er gået målrettet i gang med at styrke rekrutteringen af kvinder til job i typiske mandefag som maskinmester, skibsfører, smed og en række andre fagområder inden for Det Blå Danmark. For det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig dygtige medarbejdere i fremtiden. Disse organisationer bør blive et forbillede for andre organisationer, brancher, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der stadig har bedst øje for det ene køn. For man er nødt til at henvende sig til både mænd og kvinder, hvis man vil styrke rekrutteringer. Det er nemlig ikke sikkert, at man bliver en god sygeplejerske, fordi man er kvinde. Eller at man bliver en god smed, fordi man er mand. Til gengæld er det sikkert, at man allerhøjst får fat i halvdelen af de klogeste talenter, hvis man kun henvender sig til det ene køn. Og det er da for dumt.

Fyn For abonnenter

Michael lider af paranoid skizofreni: - Min far kommer om natten og vil have mig med i graven

Annonce